14 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα Εξετάσεων


Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (31):


Α΄ ΕξάμηνοΒ΄ ΕξάμηνοΓ΄ Εξάμηνο
 


Δ΄ Εξάμηνο
 


Ε΄ Εξάμηνο
 


ΣΤ΄ Εξάμηνο
 


Ζ΄ Εξάμηνο
 


Η΄ Εξάμηνο
 ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6):

Σημείωση: Οι αριθμοί μπροστά από τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής αντιστοιχούν στο ενδεικτικό εξάμηνο στο οποίο διδάσκονται.


Ενότητα Γενικής Θεωρίας, Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου (1):

3. Γενική Πολιτειολογία
3. Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών (διατομ.)
3. Ρωμαϊκό Δίκαιο

Ενότητα Ιδιωτικού Δικαίου (2):

6. Ναυτικό Δίκαιο
6. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Ενότητα Δημοσίου Δικαίου (1):

3. Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία
3. Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών (διατομ.)
4. Κοινοβουλευτικό Δίκαιο
5. Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο
6. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας
7. Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο


Ενότητα Ποινικών Επιστημών (1):Ενότητα Διεθνών Σπουδών (1):
6. Οικονομικό Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης
8. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών


 
ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4):


Α΄ Εξάμηνο


Β΄ Εξάμηνο

- Αρχαία Ελληνικά Δίκαια
- Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
- Ιστορία Πολιτικών Ιδεών


Γ΄ Εξάμηνο


Δ΄ Εξάμηνο

- Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων
- Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο Νεοτέρων Χρόνων
- Δίκαιο και Οικονομία
- Το Ζήτημα του Φύλου και της Έμφυλης Διαφοράς στον ελληνικό χώρο


Ε΄ Εξάμηνο


ΣΤ΄ Εξάμηνο
 
- Ιατρικό Δίκαιο
- Αεροπορικό Δίκαιο
- Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου (J. Monnet)
- Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού


Ζ΄ Εξάμηνο
 
- Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
- Διαιτησία - Διεθνές και Ευρωπαϊκό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο
- Σύγχρονες Μορφές Πιστωτικών Συναλλαγών - Τρόποι Ασφάλισης των Πιστώσεων
- Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου
- Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου
- Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας
- Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου
- Σεμινάριο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
- Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο
- Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομικά


Η΄ Εξάμηνο
 
- Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου
- Σεμινάριο Αστικού Δικαίου
- Ανώτερο Σεμινάριο Ποινικών Επιστημών
- Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
- Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Δικαίου
- Σεμινάριο Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
- Νομική Πληροφορική
- Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος
- Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο
- Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

5 σχόλια:

 1. Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή θέλουμε σημειώσεις και ύλη για το συγκεκριμένο μάθημα ευχαριστούμε πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. θα θέλαμε σημειώσεις και ύλη για Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. θα θέλαμε σημειώσεις και ύλη για το Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ

  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή