26 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ιστορίας Πολιτικών Ιδεών

Ιούλιος 2010:

1) Οι "Νόμοι" του Πλάτωνα.

2) Ο Ισοκράτης και η ιδέα του πανελληνισμού.

3) Ο Χομπς και...

...οι πολιτικές του ιδέες.

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011:

1) Οι πολιτικές ιδέες του Ισοκράτη

2) Ο Πολιτικός του Πλάτωνα

3) Η πολιτική θεωρία στο έργο του Μακιαβέλι

Επιλογή 2 από τα 3 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012:

1) Οι ''Νόμοι'' του Πλάτωνα

2) Οι πολιτικές ιδέες του Ισοκράτη

3) Η έννοια της virtus στον Μακιαβέλλι

Απαντάτε στα 2 από τα τρία θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014

1. Διάκριση εξουσιών στο Μοντεσκιέ και το Ρουσώ. Ομοιότητες-Διαφορές

2. Το νεωτερικό κράτος κατά Χέγκελ

3. Το πραγματικό και ουτοπικό κράτος κατά Λένιν


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015

1. Η επίδραση του Ρουσσώ στον Καντ

2. Διαφορά Μαρξ από Χέγκελ

3. Η θεωρία του Κελσεν περί κράτους

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Νατουραλισμός- Μονισμός κατά Σπινόζα

2. Τι είναι διαφωτισμός για τον Καντ;

3. Το έθνος- κράτος κατά τον Φίχτε


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου