31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Διεθνούς Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σεπτέμβριος 2011:

1) Η αρχή της μη επέμβασης: η ιστορική της εξέλιξη στη διεθνή κοινότητα.

2) Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του 1ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ: περιπτωσιολογία και προϋποθέσεις εφαρμογής.

3) Άρθρο 3 ΕΣΔΑ, απαγόρευση βασανιστηρίων, Νομολογία.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012 (Α' Βάρδια):

Θέμα 1: Το δικαίωμα της προστασίας της περιουσίας.

Θέμα 2: Υπόθεση Lautsi κατα Ιταλίας.

Θέμα 3: Οι προϋθέσεις για το παραδεκτό της ατομικής...

...προσφυγής στα συστήματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012 (Β' Βάρδια):

1) Γενική Αρχή απαγόρευσης των βασανιστηρίων.

2) Υπόθεση Hirsi Jamaa.

3) Οικουμενικά και περιφερειακά συστήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012:

ΘΕΜΑ 1ο:

Δίκαιη δίκη: Συγκριτική προσέγγιση στα συστήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

ΘΕΜΑ 2ο:

ΕΔΔΑ:Yπόθεση Μ.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδος. Σχολιάστε.

ΘΕΜΑ 3ο:

Προυποθέσεις του παραδεκτού της ατομικής προσφυγής στα συστήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014

1. Δίκαιη δίκη : Συγκριτική ανάλυση των συστημάτων προστασίας.

2. Καθώς ετοιμάζεστε για την εξέταση, βλέπετε να κάθεται δίπλα σας μία συμφοιτήτρια με νικάμπ (μαύρο ένδυμα που καλύπτει τα πάντα εκτός από τα μάτια), άρα είναι αδύνατη η εξακρίβωση της ταυτότητάς της. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τον επιτηρητή με βάση και την απόφαση Sas κατά Γαλλίας της 1ης Ιουλίου 2014?

3. Η γενική αρχή της απαγόρευσης των βασανιστηρίων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014

1. Η γενικη αρχη της απαγορευσης των βασανιστηριων.


2. Βαλλιανατος κατα Ελλαδος. Σχολιαστε.


3. Οι προυποθεσεις του παραδεκτου της ατομικης προσφυγης στα συστηματα προστασιας ανθρωπινων δικαιωματων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 (Σειρά Β')

1. Το 14ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και οι αλλαγές που αυτό έφερε στο μηχανισμό εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΔΑ.

2. Η προστασία της οικογενειακής ζωής κατά την ΕΣΔΑ.

3. Ενώ είστε ξαπλωμένοι στην παραλία βλέπετε ένα σημάδι να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Μετά από λίγο διαπιστώνεται ότι πρόκειται για μία βάρκα με ταλαίπωρους ανθρώπους, γέροντες και μωρά, η οποία μισοβουλιαγμένη κατευθύνεται προς την παραλία. Το λιμενικό, το οποίο ελλιμενίζεται στο διπλανό όρμο, έχει ήδη ξεκινήσει για να τους συναντήσει, ενώ οι συζητήσεις στην αμμουδιά μεταξύ των παρευρισκομένων έχουν αρχίσει και ο καθένας εκφράζει την άποψή του περί του πρακτέου. Να εξηγήσετε στους λουομένους την αλληλουχία των πράξεων στις οποίες πρέπει να προβεί το λιμενικό καθώς και τη νομική τους βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις Hirsi Jamaa κατά Ιταλίας και Tarakhel κατά Ελβετίας.


Από τα 3 θέματα, να δώσετε απάντηση στα 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016

1. Απάνθρωπη /εξευτελιστική μεταχείριση, έννοιες, συνέπειες. 

2. Πρόσφυγες /μετανάστες, διαφορές . 

3. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού ατομικής προσφυγής στους μηχανισμούς προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων

* η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Πρόσφυγες και μετανάστες: ορισμός, συνέπειες.


2. Η ατομική προσφυγή στην επιτροπή.


3. Ο κύριος Π δε θέλει να πάει στο στρατό ως αντιρρησίας συνείδησης. Την αντίρρησή του αυτή καταθέτει στην προβλεπόμενη επιτροπή που κανονικά αποτελείται από 2 πανεπιστημιακούς, 2 αξιωματικούς και τον προεδρεύοντα νομικό σύμβουλο του κράτους. Όμως τη μέρα της ακρόασης λείπουν οι δύο πανεπιστημιακοί. Η επιτροπή γνωμοδοτεί αρνητικά στον υπ. Εθνικής Άμυνας και αυτός απορρίπτει το αίτημα του Π. Η απόφαση υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Ο Π προσφεύγει στο ΕΔΔΑ και οι δικαστές σας ζητούν ένα προσχέδιο της απόφασης με τις πιθανές παραβιάσεις της ΕΣΔΑ.

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Σεπτέμβριος 2017

1. Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Human Rights Committee: τι είναι, τι κάνει, διαφορές και ομοιότητες από την Επιτροπή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Κοινωνικά, Οικονομικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα;

2. Στις 16 Μαρτίου 2017 στην υπόθεση Μοδέστου κατά Ελλάδος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ καθώς οι ελληνικές αρχές παρουσία εισαγγελέα και με σχετικό ένταλμα έκαναν έλεγχο στο γραφείο του και κατάσχεσαν πλήθος εγγράφων κατά τη διάρκεια προκαταρτικής έρευνας για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Η Ελληνική Δημοκρατία ζήτησε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Τμήμα Ευρείας Σύνθεσης. Μπορείτε να συμβουλέψετε τον Υπουργό δικαιοσύνης τόσο για τη σχετική διαδικασία όσο και για τις πιθανότητες να ευοδωθεί το αίτημα;

3. Έλεγχος εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις συστημικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων: διαδικασία και προϋποθέσεις.

*Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με ανοιχτά βιβλία και ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές/διαδίκτυο

**Επιλογή δύο θεμάτων από τα τρία

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος-Ιούλιος 2018 (διατύπωση κατά προσέγγιση)

1.Οι μηχανισμοί προστασίας για την απαγόρευση των βασανιστηρίων στα διεθνή και περιφερειακά συστήματα προστασίας: ομοιότητες και διαφορές

2.Περιγράψτε τις αλλαγές στον μηχανισμό προστασίας της ΕΣΔΑ: ποια θεωρείτε πιο σημαντική;

3.Στις 25/05/2018 η πλειοψηφία (66,4%) των Ιρλανδών σε σχετικό δημοψήφισμα ψήφισε "ναι"στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων.Να σχολιάσετε το γεγονός, λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν τη νομολογία του ΕΔΔΑ και των οργάνων του ΔΣΑΠΔ.

*Η εξέταση πραγματοποιήθηκε με ανοιχτά βιβλία και ελεύθερη πρόσβαση σε πηγές/διαδίκτυο

**Επιλογή δύο θεμάτων από τα τρία

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος-Ιούλιος 2022

1. Ποιες οι αρμοδιότητες της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

2. Διαδικαστικό σκέλος δικαιώματος προστασίας κατά των βασανιστηρίων και της εξευτελιστικής μεταχείρισης.

3.Τι γνωρίζετε για το δικαίωμα προστασίας της οικογενειακής ζωής;

Να απαντήσετε τα δύο από τα τρία θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου