25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2005 

Το έτος 1976 το διοικητικό συμβούλιο της RX AE είχε αποφασίσει την κατασκευή νέου εργοστασίου της εταιρίας στο Μενίδι Αττικής και είχε αναθέσει στον Μιχάλη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, να επιμεληθεί την οργάνωση και την εν γένει διαχείριση του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του. Ο Μιχάλης ανέθεσε στον πολιτικό μηχανικό Νικόλαο, τον οποίον εμπιστευόταν η εταιρεία και από προηγούμενες συνεργασίες την εκπόνηση των μελετών και σχεδίων του έργου, την έγκρισή τους από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και την έκδοση οικοδομικής αδείας. Αφού εκδόθηκε η οικοδομική άδεια ο Μιχάλης συνέλεξε προσφορές από διάφορους εργολάβους και, μετά την αξιολόγησή τους, ανέθεσε το έργο στον εργολάβο με τη χαμηλότερη προσφορά, τον Αρίστο, για τον οποίον υπήρχαν καλές συστάσεις για τη φερεγγυότητα και την ποιότητα της εργασίας του. Ο Νικόλαος ανέλαβε την επίβλεψη της κατασκευής του έργου, ήτοι τον έλεγχο της τηρήσεως των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών από τον Αρίστο. Ο Αρίστος αποπεράτωσε το έργο στο τέλος του 1979. Έκτοτε και μέχρι το 1999 το εργοστάσιο της εταιρείας λειτούργησε κανονικά.

Κατά τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1999 το κτίριο δεν άντεξε στις δονήσεις και κατέρρευσε καταπλακώνοντας εργαζομένους και άλλους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί την ώρα του σεισμού, μεταξύ άλλων, και τον Γεώργιο, τον οποίον ανέσυραν νεκρό...


...τα συνεργεία διασώσεως. Οι πραγματογνώμονες βεβαιώνουν ότι οι στατικές μελέτες είχαν συνταχθεί  σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε τότε (β.δ. 19/16 Φεβρ. 1959), όμως το κτίριο κατέρρευσε επειδή ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είχε κατασκευασθεί με ουσιώδεις αποκλίσεις από τον αντισεισμικό κανονισμό και τις μελέτες και ότι οι αποκλίσεις αυτές ήταν γνωστές στον επιβλέποντα μηχανικό. Ακόμη βεβαιώνουν ότι ήταν δυνατή η αποκατάσταση των στατικών ατελειών σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, οποιαδήποτε στιγμή και μετά την αποπεράτωση του κτιρίου.

Ερωτάται:

Α) Μπορεί η σύζυγος του Γεωργίου να ζητήσει αποζημίωση από τον Αρίστο και, αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις και με ποιο περιεχόμενο;

B)  Ευθύνεται για το θάνατο του Γεωργίου η εταιρεία;

Γ)   Έχει η εταιρεία κάποιες αξιώσεις κατά του Αρίστου;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2009:


Α. Πρακτικό Θέμα:


Το 2004 ο Μ μίσθωσε από τον Ε ένα διαμέρισμα 120 τ.μ. μαζί με την υπόγεια αποθήκη του 10τ.μ., στον 5ο όροφο πολυκατοικίας που ευρίσκεται στην Κυψέλη και κατοικεί εκεί με την σύζυγό του (Σ) και το μωρό τους. Ο Ε είναι ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και κατασκευαστής της προ 5ετίας ανεγερθείσης πολυκατοικίας. Η διαχείριση της πολυκατοικίας συμπεριλαμβανομένης και της πάσης φύσεως τακτικής συντηρήσεως των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων έχει ανατεθεί έναντι αμοιβής στην ειδική εταιρεία διαχειρίσεως πολυκατοικιών Δ, η οποία έχει συνάψει σχετική συμφωνία με την ομάδα των συνιδιοκτητών.


Πριν από ένα μήνα, νωρίς το πρωί, υπάλληλος της Δ, χτύπησε στο διαμέρισμα του Μ και ζήτησε επειγόντως από την Σ, που ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, να του δώσει τα κλειδιά της αποθήκης για να μπει με το συνεργείο καθαρισμού να αποφράξει το αποχετευτικό δίκτυο. Λίγο αργότερα το κλειδί επεστράφη στη Σ, οπότε αυτή κατέβηκε να δει τι είχε συμβεί. Έκπληκτη και έντρομη είδε τότε ότι τα πράγματα που είχαν στην αποθήκη συνολικής αξίας 3.500 Ευρώ, ήταν καλυμμένα με ακάθαρτα λύματα. Σε συνομιλία που είχε αργότερα ο Μ με τον Ε, ο τελευταίος ισχυρίσθηκε ότι τα αίτια της ζημίας ήταν η ρίψη αντικειμένων στην αποχέτευση που προκάλεσαν την εκχείλιση και ότι δεν είχε γίνει εγκαίρως απόφραξη του δικτύου από την Δ. Όπως διαπιστώθηκε δε πράγματι εκ των υστέρων, η Δ από ανεγέρσεως της πολυκατοικίας ουδέποτε είχε συντηρήσει αποφρακτικά το δίκτυο.

Στο πλαίσιο διερευνήσεως των αιτίων της ζημίας, ο Μ κάλεσε ουδέτερο μηχανικό - μηχανολόγο, ο οποίος ύστερα από αυτοψία που διενήργησε βεβαιώνει, ότι μέσα από το χώρο της αποθήκης διέρχονται ελεύθερα σωλήνες αποχετεύσεως, ότι σε κάποιο σημείο των διερχομένων σωλήνων υπάρχει ενσωματωμένη τάπα καθαρισμού διαμέτρου 10 εκ. , η οποία λόγω ελλιπούς στερεώσεως κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των αποχετευτικών σωλήνων στο στάδιο ανεγέρσεως του κτιρίου υποχώρησε από τις πιέσεις του δικτύου και έτσι προκλήθηκε η εκχείλιση μέσα στο χώρο. Ο μηχανικός αναφέρει ακόμη ότι ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί η ζημία αν είχε γίνει εγκαίρως η αποφρακτική συντήρηση του δικτύου.

Ο Μ θεωρεί υπεύθυνο τον Ε για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Διαβάζοντας δε το τυποποιημένο μισθωτήριο, το οποίο χρησιμοποιεί ο Ε σε όλες τις μισθώσεις που συνάπτει ανακαλύπτει στην παράγραφο 15 την ακόλουθη ρύθμιση: '' Ο εκμισθωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ελαττώματα του μισθίου εκτός αν αυτά οφείλονται σε κατασκευαστικό σφάλμα''.


Ερωτάται:


1. Ποιες αξιώσεις μπορεί να εγείρει ο Μ κατά του Ε και σε ποιες πιθανές νομικές βάσεις μπορεί να τις στηρίξει;


2. Υπέχει η Δ ευθύνη έναντι του Μ για το συμβάν και, αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις;


3. Έχει η Σ κάποιες αξιώσεις για το ''σοκ'' που υπέστη από το συμβάν και, αν ναι, κατά ποιου και με βάση ποιες διατάξεις;


4. Είναι έγκυρη η ρύθμιση της παραγράφου 15 του μισθωτηρίου; Αλλάζει κάτι στην απάντηση, αν η φράση ''εκτός αν αυτά οφείλονται σε κατασκευαστικό σφάλμα'' έχει προστεθεί χειρογράφως στο περιθώριο της οικείας σελίδας του μισθωτηρίου και η προσθήκη έχει υπογραφεί από τον Μ και από τον Ε;


Β. Θεωρητικά Θέματα:


1. Εντολή (νομική φύση - διάκριση από τη συμβουλή ή σύσταση)


2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 3 του ν. 2251/1994


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2009Η ανώνυμη εταιρία Ο την 2.1.2000  υπέγραψε σύμβαση δανείου με την τράπεζα Τ για την πραγματοποίηση ορισμένης επενδύσεως με την υποχρέωση της Ο να αποπληρώσει το δάνειο σε δόσεις μέχρι 31.12.2008. Ο Ε συμμετέχει με ποσοστό 90% στην ανώνυμη εταιρία Ο και έχει και τη διαχείρισή της, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής εκ 10% κατέχεται από μέλη της οικογενείας του. Κατ’ απαίτηση της τράπεζας Τ ο Ε εγγυήθηκε αυθημερόν προσωπικώς την εξόφληση του δανείου θέτοντας την υπογραφή του στο σημείο που του είχε υποδείξει ο υπάλληλος της τράπεζας Τ στο τυποποιημένο κείμενο της συμβάσεως του δανείου. Η εταιρία Ο λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές της υποχρεώσεις, επειδή οι πελάτες της δεν της εξοφλούν σημαντικά ποσά που της οφείλουν. Έτσι η εταιρία Ο δεν εξόφλησε την προτελευταία δόση του δανείου, η οποία ήταν καταβλητέα την 30.6.2008 ύψους 20.000 ευρώ, ενώ αδυνατεί να καταβάλει και την τελευταία δόση του δανείου, η οποία ήταν καταβλητέα την 31.12.2008 ύψους 20.000 ευρώ. Εκτός δε από ορισμένα έπιπλα γραφείου ευτελούς αξίας, η εταιρία Ο δεν έχει στην ιδιοκτησία της άλλα περιουσιακά στοιχεία. Η τράπεζα Τ κοινοποίησε πρόσφατα έγγραφο στον Ε ως εγγυητή, με το οποίο του ζητεί την καταβολή 40.000 € που είναι το συνολικώς οφειλόμενο υπόλοιπο για την εξόφληση της δανειακής οφειλής και επιπλέον τους μέχρι σήμερα (21.9.2009) τόκους  εξαιτίας της καθυστερήσεως εξόφλησης του δανείου συνολικού ύψους 2.500 ευρώ.. Στο ίδιο έγγραφο η τράπεζα Τ  ζητεί από τον Εγγυητή Ε 1.000 € ως οφειλή εξ ανατοκισμού τόκων του δανείου. Ουδέτερος νομικός σύμβουλος εξειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο γνωμοδοτεί βασίμως, ότι ελλείψει ιδίως σχετικής συμφωνίας η χρέωση του ποσού των 1.000 € για τόκους εξ ανατοκισμού δεν είναι νόμιμη.

Ερωτάται:

1. Είναι νόμιμη η αξίωση της τράπεζας Τ κατά του εγγυητή Ε για την καταβολή του ποσού των 42.500 ευρώ;  Να αναλύσετε τις προϋποθέσεις της νομιμότητας της αξίωσης της τράπεζας Τ.  


2. Αν υποτεθεί, ότι η τράπεζα Τ νομίμως ζητεί από τον Εγγυητή Ε την καταβολή των 42.500 €, θα μπορούσε ο τελευταίος να αντικρούσει την αξίωση της Τράπεζας;


3. Αν ο Εγγυητής Ε πιεζόμενος αφόρητα από την τράπεζα Τ και προκειμένου να διαφυλάξει την φήμη της οφειλέτριας εταιρίας Ο καταβάλει τελικώς το ποσό των 1.000 € στην Τράπεζα, υπάρχει τρόπος να υποχρεωθεί αυτή να επιστρέψει το ποσό αυτό στον Ε;


4. Αφού ο εγγυητής Ε εξοφλήσει την όποια οφειλή της οφειλέτριας εταιρίας Ο, έχει δικαίωμα να στραφεί αναγωγικώς κατ’αυτής; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2010 (Α’ Σειρά):


Θέμα 1ο: Ο έμπορος Α πωλεί στον εργολάβο δημοσίων έργων Β έναν μεταχειρισμένο γερανό αντί τιμήματος 180.000 ευρώ καταβλητέου σε 18 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με παρακράτηση κυριότητος μέχρι την αποπληρωμή του.Η πρώτη δόση καταβάλλεται αυθημερόν με την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού πωλήσεως. Συμφωνείται επίσης ότι : α) ο Β θα παραλάβει το γερανό ένα μήνα μετά από το συνεργείο του Γ, στον οποίο ο Α έχει αναθέσει την επισκευή του, ώστε να καταστεί έτοιμος για λειτουργία και για τη χρήση που τον προορίζει ο Β, β) ο Β θα δικαιούται να χρησιμοποιεί το γερανό κατά τη διάρκεια πληρωμής των δόσεων και γ) σε περίπτωση μη πληρωμής έστω και μιας δόσης, ο Α θα έχει δικαίωμα (κατά την κρίση του) ή να διεκδικήσει όλες τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις, οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή να πάρει πίσω το γερανό και να κρατήσει τις δόσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ως αποζημίωση για τη χρήση του γερανού από τον Β.


Όταν ο Β απευθύνεται στον Γ, για να πάρει το γερανό, ο Γ απαντά ότι δεν τον δίνει αν δεν του καταβληθεί πρώτα η αμοιβή του (5.000 ευρώ) για όσες εργασίες επισκευής έχει κάνει μέχρι τη χρονική αυτή στιγμή.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ:


Α) Με βάση το ανώτερο ιστορικό έχει ο Β αξιώσεις κατά του Α (και αν ναι, ποιές), ιδίως ενόψει του δικαιώματος που επικαλείται  ο Γ και της κατάστασης του γερανού;


Β) Νόμιμα αρνείται ο Γ να αποδώσει στον Β τον γερανό;


Γ) Αν ο Β δεν πληρώσει τη δεύτερη δόση, τί αξιώσεις έχει ο Α;


Θέμα 2ο: Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός Γ.Ο.Σ. σύμφωνα με το Νόμο 2251/1994


Θέμα 3ο : Η σύμβαση παρακαταθήκης (νομική φύση, ευθύνη θεματοφύλακα, υποχρέωση απόδοσης του παρακατατεθειμένου πράγματος).


Υποχρεωτικό το (1) και επιλογή μεταξύ του (2) και του (3).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2010  (Σειρά Β')

Θέμα 1ο  

Ο Α δάνεισε άτοκα στο συνάδελφό του Β την 1.10.2009 6.000 ευρώ, προκειμένου ο Β να συνδράμει οικονομικά τον πεθερό του Π, ο οποίος υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Υπέρ του Β εγγυήθηκε η σύζυγός του, Σ, εγχειρίζοντας στον Α υπογεγραμμένη από αυτήν δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Εγγυώμαι την επιστροφή του ποσού του δανείου ύψους 6.000 ευρώ, που έλαβε ο σύζυγός μου Β από τον Α και παραιτούμαι από την ένσταση δίζησης».Την 1.4.2010 ο Α ζήτησε από τον Β την απόδοση του ποσού του δανείου, ο Β όμως αρνήθηκε να το αποδώσει. Ερωτάται:

Α) Είχε δικαίωμα ο Β να αρνηθεί την απόδοση του δανείου την 1.4.2010;

Β) Είναι η εγγύηση μεταξύ Σ και Α έγκυρη;

Γ) Δικαιούται ο Α την 1.6.2010 να στραφεί κατά της Σ, ζητώντας από αυτήν: i) το δάνεισμα, ii) τόκους υπερημερίας από την 2.4.2010 και iii) ποσό 500 ευρώ που κατέβαλε σε δικηγόρο για τις παρασχεθείσες συμβουλές σχετικά με το χειρισμό της υπόθεσης;

Δ) Αν υποτεθεί ότι ο Α, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη εισπράξει το ποσό των 6.000 ευρώ από τον Β, αναρτά επωνύμως στον εσωτερικό δικτυακό τόπο της εταιρείας, όπου εργάζονται οι Α και Β, ανακοίνωση, στην οποία προειδοποιεί τους συναδέλφους του να απέχουν από κάθε οικονομική δοσοληψία με τον Β, διότι ο Β προφασιζόμενος λόγους υγείας συγγενών του καταφέρνει και αποσπά χρηματικά ποσά από συναδέλφους του χωρίς την πρόθεση να τα επιστρέψει ποτέ, έχει και αν ναι ποιά δικαιώματα ο Β κατά του Α;

Θέμα 2ο  

Υπεισέλευση του νέου κτήτορα στη σύμβαση της μίσθωσης- Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Θέμα 3ο 

Ποιές θεωρίες υποστηρίζονται για την έννοια του καταναλωτή και ποιά κατά τη γνώμη Σας είναι η ορθότερη;

 Η επίλυση του 1ου θέματος είναι υποχρεωτική. Από τα θέματα 2ο και 3ο επιλέγετε ένα μόνο.---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2011 (Α' Σειρά):


Ο γεωργός Γ συμφωνεί με τον κατασκευαστή Κ την αγορά ενός καινούργιου γεωργικού μηχανήματος έναντι τιμήματος 10.000 ευρώ. Συμφωνείται το μηχάνημα να παραδοθεί την 1/3/2009, οπότε και θα καταβληθούν οι 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο τίμημα θα καταβληθεί την 1/5/2011. Επειδή ο Γ δεν διαθέτει το καταβλητέο την 1/3/2009 ποσό των 5.000 ευρώ, συμφωνεί στις 28/2/2009 με τον Δ να δανεισθεί τα 5.000 από αυτόν, άτοκα. Την ίδια μέρα, ο Α, αδελφός του Γ, δηλώνει προφορικά στον Δ ότι, σε περίπτωση που ο Γ δεν μπορεί να του επιστρέψει τα χρήματα, θα τα καταβάλει αυτός (ο Α). Το μηχάνημα παραδίδεται, πράγματι, την 1/3/2009 και καταβάλλεται αμέσως η πρώτη δόση του τιμήματος. Από τις αρχές του 2010, το μηχάνημα εμφανίζει προβλήματα στη λειτουργία του και μειωμένη απόδοση σε σχέση με τα ομοειδή μηχανήματα της κατηγορίας του. Ο Γ ειδοποιεί τον Κ, ο οποίος, όμως, τον διαβεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει προβλήματα. Όταν την 1/5/2011 ο Κ ζητά τη δεύτερη δόση του τιμήματος, ο Γ του αντιτείνει ότι δεν προτίθεται να την εξοφλήσει, διότι η αγοραία αξία του μηχανήματος, ενόψει των δυσλειτουργιών που εμφανίζει, ανέρχεται μόνο σε 5.000 ευρώ. Την 1/5/2011, ο Δ ζητά από τον Γ να του επιστρέψει το δανεισθέν την 1/3/2009 ποσό των 5.000 ευρώ στις 5/6/2011. Την ημερομηνία εκείνη, ο Γ αδρανεί και ο Δ ζητά το ποσό αυτό από τον Α, ο οποίος το καταβάλλει αυθημερόν.


Ερωτάται:


1. Νομίμως αρνείται ο Γ την καταβολή του τιμήματος;


2. Είναι βάσιμη η αξίωση του Δ κατά του Γ για την απόδοση του δανείου;


3. Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Δ να του επιστρέψει το ποσό που ο Α κατέβαλε;


4. Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Γ την προς αυτόν (τον Α) καταβολή όσων ο Α κατέβαλε την 5/6/2011 στον Δ;


5. Εάν υποτεθεί ότι στις 2/5/2011 το μηχάνημε εξερράγη, με συνέπεια τον τραυματισμό του Α, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο χωράφι όπου ο Γ το χρησιμοποιούσε, έχει αυτός (ο Γ) αξιώσεις κατά του Κ;


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2011 (Β' Σειρά):


Πρακτικό: Ο Α, κύριος ενός καταστήματος σε εμπορικό κέντρο, συμφώνησε με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 10.5.2010 τη μίσθωση του στον Β έναντι μισθώματος 5.000 ευρώ από 1.9.2010, διότι το κατάστημα ήταν μισθωμένο έως 30.6.2010,ενω για την περίοδο από 1.7.2010 έως 31.8.2010 θα γίνονταν έργα ανακαίνισης του καταστήματος που υπήρχε συνεννόηση να αναλάβει εργοληπτική εταιρεία Ε. Ο Α ζήτησε ως προκαταβολή 5 μισθώματα και ως άυλη εμπορική αξία («αέρα») 25.000 ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο ο Β κατέβαλε την ημέρα της υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού. Τον Ιούνιο του 2010 ο Γ προσέγγισε τον Α, του πρόσφερε το ποσό των 8.000 ευρώ μηνιαίως ως μίσθωμα για το κατάστημα και υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει αυτός τα έξοδα των έργων ανακαίνισης. Α και Γ συνήψαν την 1.7.2010 σύμβαση μίσθωσης κ ο Γ εγκαταστάθηκε αμέσως στο μίσθιο. Η Ε, η οποία είχε πλέον αναλάβει τα έργα ανακαίνισης έναντι του Γ, αλλά με την εγγύηση του Α για την εμπρόθεσμη καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος πόσου 30.000 ευρώ από τον Γ, αφενός μεν καθυστέρησε 20 μέρες να τα ολοκληρώσει, αφετέρου δε παρέλειψε να μονώσει επαρκώς τα κουφώματα και με τις πρώτες βροχές εισελθόν νερά στο κατάστημα που είχαν ως συνέπεια ζημιές στο δάπεδο στους τοίχους και στα εμπορεύματα, συνολικά εκτιμώμενες στα 15.000 ευρώ. Το κατάστημα έκλεισε επί 10 ημέρες για την αποκατάσταση των ζημιών και ο Γ απώλεσε κέρδη 10.000 ευρώ. Στην προδιατιθέμενη από την Ε σύμβαση με την Γ υπήρχε όρος περιορισμού της ευθύνης της Ε κατ' ανώτατο ποσό 3.000 ευρώ.


Ερωτάται:


1) Είναι έγκυρη η σύμβαση Α-Β, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν παραδόθηκε η χρήση πράγματος στον Β, και η σύμβαση Α-Γ, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε προηγηθεί η σύμβαση Α-Β, και γιατί;


2) Αν θεωρηθούν έγκυρες οι ως άνω συμβάσεις μισθώσεως, ποια δικαιώματα έχει ο Β κατά του Α, επειδή δεν  του παραδόθηκε η χρήση του ακίνητου την 1.9.2010;


3) Έχει ο Β κάποια αξίωση κατά του Γ;


4) Ποια δικαιώματα έχει ο Γ κατά της Ε όσον αφόρα την καθυστέρηση και την παράλειψη μόνωσης;


5) Μπορεί ο Γ να επικαλεστεί ακυρότητα της ρήτρας περιορισμού της ευθύνης και με βάση ποιες διατάξεις;


6) Αν ο Γ, επικαλούμενος τις ως άνω ζημιές του, αρνηθεί να καταβάλει το εργολαβικό αντάλλαγμα, και η Ε αξιώσει την πληρωμή του από τον Α, μπορεί ο Α να αρνηθεί αυτήν την καταβολή; Αν ο Α καταβάλει, δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα από τον Γ;


--------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2011  (Σειρά Α)

Ο Ε, κύριος του Κ1 ισογείου καταστήματος 200 τ.μ. σε πολυκατοικία του κέντρου της Αθήνας, μεσούσης της οικονομικής κρίσης και της δυσχέρειας ανεύρεσης μισθωτών, γνωστοποίησε στον μεσίτη Μ την πρόθεσή του να εκμισθώσει το κατάστημά του έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.000 ευρώ, παράλληλα όμως του εξομολογήθηκε εμπιστευτικά ότι θα ήταν διατεθειμένος να το εκμισθώσει ακόμη και για 1.500 €. Ο Μ, ο οποίος συνδεόταν με προηγούμενη μεσιτική εντολή με τον Ζ, ο οποίος ενδιαφερόταν να μισθώσει ενιαίο ισόγειο χώρο για να λειτουργήσει πρατήριο άρτου και ζαχαροπλαστικής και είχε εκδηλώσει ήδη την πρόθεσή του να καταβάλλει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 2.000 € για χώρο ανάλογο με εκείνον του Ε, γνωστοποίησε στον Ζ την ύπαρξη του Κ1 καταστήματος και του υπέδειξε να προσφέρει ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 1.500 €. Ακολούθως την 1.7.2011 οι Ε και Ζ ήρθαν σε επαφή παρόντος του Μ και συμφώνησαν για τη μίσθωση του Κ1 καταστήματος ως πρατηρίου άρτου και ζαχαροπλαστικής έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.500 €, οπότε και ο Ζ προκατέβαλε στον Ε τρία μηνιαία μισθώματα ως εγγυοδοσία και το τρέχον μίσθωμα του μηνός Ιουλίου 2011. Στη συνέχεια ο Ζ ανέλαβε με έξοδά του την αποκατάσταση της μη λειτουργούσας υδραυλικής εγκατάστασης και τον ελαιοχρωματισμό του καταστήματος καταβάλλοντας αντιστοίχως 1.000 και 3.000 €, και, τέλος, εγκατέστησε σε αυτό κλιματιστικά μηχανήματα συνολικής αξίας 5.000 €. Την 20.7.2011 ο διαχειριστής της πολυκατοικίας Δ ανακοίνωσε στον Ζ ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας απαγορεύεται η χρήση όλων των ισογείων καταστημάτων της, ως καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών, πράγμα που ο Ζ αγνοούσε κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Ενόψει της απαγόρευσης αυτής η αρμόδια δημοτική αρχή την 22.7.2011 αρνήθηκε στον Ζ την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έτσι ώστε ο Ζ αδυνατούσε να λειτουργήσει το πρατήριο άρτου και ζαχαροπλαστικής στο Κ1 κατάστημα.

Ερωτάται:

1) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Μ είχε συμφωνήσει τόσο με τον Ε, όσο και με τον Ζ την καταβολή μεσιτικής αμοιβής που θα ανερχόταν στο ύψος ενός μηνιαίου μισθώματος, δικαιούται ο Μ να απαιτήσει από τον Ε και από τον Ζ αντιστοίχως 1.500 €;

2) Δεδομένου ότι ο Ε γνώριζε το περιεχόμενο του κανονισμού της πολυκατοικίας, έχει και αν ναι, ποια δικαιώματα ο Ζ κατά του Ε;

3) Αν οι Ε και Ζ υπέγραψαν προδιατυπωμένη από τον Ε σύμβαση μίσθωσης, στην οποία υπήρχε ο όρος «Κατά τη λήξη της σύμβασης ο μισθωτής δεν δικαιούται να απαιτήσει καμία από τις δαπάνες που έχει κάνει στο μίσθιο, ούτε να αφαιρέσει τυχόν κατασκευάσματα που έχει προσθέσει σε αυτό», ασκεί ο όρος αυτός κάποια επιρροή στα δικαιώματα του Ζ κατά του Ε;

4) Αν υποτεθεί ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν είχε απαγορευτικό όρο για τη χρήση των καταστημάτων ως καταστημάτων τροφίμων και ποτών, ο διαχειριστής Δ όμως, ο οποίος διατηρούσε φούρνο σε παρακείμενη οδό, έπεισε τους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας σε συνέλευση για το ζήτημα αυτό να αρνηθούν την απαιτούμενη κατά τον νόμο συναίνεσή τους για την επικείμενη χρήση του Κ1 καταστήματος ως πρατηρίου άρτου και ζαχαροπλαστικής, με συνέπεια η αρμόδια δημοτική αρχή να αρνηθεί την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει κάποια αξίωση ο Ε κατά του Δ;

Απαντήστε αιτιολογημένα. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου ΑΚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2012 (Σειρά Α΄):


Στις 17.5.2012 ο αγρότης Χ (αιωνία η μνήμη), οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκε κατά κυριότητα στην εκμισθώτρια εταιρία Ε και με συνεπιβαίνουσα την σύζυγό του Σ, χρησιμοποίησε αγροτικό δρόμο, προκειμένου να φθάσει νωρίτερα στον αγρό που καλλιεργούσε. Κατά την κίνησή του στον ως άνω αγροτικό δρόμο, πλησίασε αφύλακτη ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, την οποία δεν αντιλήφθηκε παρά μόνο όταν βρέθηκε πάνω στις σιδηροτροχιές, ένεκα του ότι οι τοπικοί υπάλληλοι του ΟΣΕ, Υ και Φ, δεν μερίμνησαν για την ύπαρξη της απαιτούμενης σήμανσης με τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας και εξαιτίας του ότι οι σιδηροτροχιές ήταν καλυμμένες κατά το μεγαλύτερο μέρος τους με τσιμέντο και έτσι δεν ήταν ορατές για τους ευρισκομένους στην αγροτική οδό. Ο Χ αντιλήφθηκε για πρώτη φορά την διερχόμενη αμαξοστοιχία, την οποία οδηγούσε ο Ο, ενώ βρισκόταν με το αυτοκίνητό του επί των σιδηροτροχιών και σε απόσταση μόλις 80 μέτρων από αυτήν. Ο οδηγός Ο έκανε χρήση των ηχητικών οργάνων του συρμού, με αποτέλεσμα η συνεπιβαίνουσα Σ να εξέλθει του αυτοκινήτου και να σωθεί, ο Χ όμως καταλήφθηκε από πανικό, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να παρασύρει το αυτοκίνητο και ο Χ να θανατωθεί.

Ερωτάται:

1) Έχει η Σ αξίωση αποζημίωσης για έξοδα κηδείας και κατασκευής τάφου ύψους 1500 ευρώ, καθώς και για την στέρηση διατροφής της ιδίας και κατά ποίων; (Ευθύνη ΟΣΕ, Υ , Φ, Ο)

2) Δεδομένου ότι η Σ προσέλαβε μετά τον θάνατο του συζύγου της εργατικό προσωπικό που εργάσθηκε για την συγκομιδή των καρπών στον αγρό και κατέβαλε σε αυτούς συνολικά ημερομίσθια ύψους 800 ευρώ, έχει αξίωση για την καταβολή του ποσού αυτού;

3) Έχει η εταιρεία Ε αξίωση αποζημίωσης κατά της Σ για την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου;

4) Αν ο Χ την 1.5.2010 είχε εγγυηθεί εγγράφως και παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως υπέρ του αδελφού του Α για την καταβολή κάθε οφειλής από την δανειακή σύμβαση που συνήψε την 1.5.2010 ο αδελφός του Α με την τράπεζα Τ, δικαιούται η Τ να στραφεί κατά της Σ για τις τρεις τελευταίες χρεωλυτικές δόσεις του δανείου για τις οποίες είχε καταστεί υπερήμερος ο Α; Αν η Σ καταβάλει προς την Τ έχει δικαίωμα να απαιτήσει τα καταβληθέντα από τον Α;


Ενδεικτικές Απαντήσεις από τον Φαίδωνα Βαρέση:

1) Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στα πρόσωπα για τα οποία ζητείται να εξεταστεί η ευθύνη. Εν προκειμένω, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες διακρίσεις:
 • Ως προς τους υπαλλήλους Υ και Φ: Η αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα κηδείας και κατασκευής τάφου στηρίζεται στο άρθρο 928 ΑΚ, το οποίο έχει ως προϋπόθεση εφαρμογής του την στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής ευθύνης με βάση τα άρθρα ΑΚ 914 επ. Εξεταστέες είναι εν προκειμένω οι προϋποθέσεις του άρθρου 914 Α, ήτοι το παράνομο, η υπαιτιότητα, η ζημία και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της ζημίας. Στην περίπτωση των Υ και Φ συντρέχουν όλες οι ως άνω προϋποθέσεις καθώς από αμέλειά τους δεν μερίμνησαν για την ύπαρξη της απαιτούμενης σήμανσης στη σιδηροδρομική διάβαση κάτι το οποίο αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων πρόνοιας και προστασίας των συμφερόντων των άλλων και η συμπεριφορά αυτή αποδοκιμάζεται από το σύνολο του θετικού δικαίου και τους σκοπούς του (δεν μπορεί εδώ να υποστηριχθεί η παραβίαση των κανόνων του ΚΟΚ για την σήμανση γιατί αυτοί δεν προστατεύουν τουλάχιστον και ιδιωτικά συμφέροντα). Επιπλέον των προϋποθέσεων του παρανόμου και της υπαιτιότητας συντρέχει και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του θανάτου και της ζημιογόνου συμπεριφοράς καθώς, σύμφωνα με το ιστορικό του πρακτικού η έλλειψη σήμανσης στην αφύλακτη διάβαση ήταν το καθοριστικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο του Χ. Συνεπώς, οι Υ και Φ ευθύνονται αδικοπρακτικά για τον θάνατο του Χ και συνακόλουθα πληρούται το πραγματικό της διάταξης του άρθρου 928 ΑΚ και άρα η Σ μπορεί να ζητήσει από τους Υ και Φ τα έξοδα κηδείας και κατασκευής τάφου συνολικά 1500 ευρώ.  Επιπλέον μπορεί να απαιτήσει με βάση την ίδια διάταξη και την διατροφή την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου εδικαιούτο από τον σύζυγό της Χ.
 •  Ως προς τον ΟΣΕ: Εν προκειμένω ο ΟΣΕ μπορεί να ευθύνεται με βάση την διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ για την ευθύνη του προστηθέντος. Η εφαρμογή της προϋποθέτει: α) σχέση προστήσεως, η οποία εν προκειμένω υπάρχει αφού ο προστήσας τελεί σε σχέση εργασίας με τον προστηθέντα και άρα υφίσταται η απαραίτητη σχέση εξαρτήσεως μεταξύ τους, β) ενέργεια του προστηθέντος παράνομη και υπαίτια, δηλαδή αδικοπραξία πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 914 ΑΚ κάτι που όπως δεχθήκαμε παραπάνω εδώ υφίσταται σε σχέση με τους Υ και Φ γ) η ενέργεια αυτή του προστηθέντος να έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του είχε ανατεθεί σύμφωνα με την θεωρία των τυπικών κινδύνων, οι οποίοι επιρρίπτονται στον προστηθέντα. Επομένως, ο ΟΣΕ ευθύνεται αδικοπρακτικά ως προστηθείς με βάση το άρθρο 922 ΑΚ και άρα η Σ μπορεί να ζητήσει και από τον ΟΣΕ τα εν λόγω κονδύλια ύψους 1500 ευρώ και την διατροφή, την οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου εδικαιούτο από τον σύζυγό της Χ.. Επιπλέον, ευθύνη μπορεί να στοιχειοθετηθεί με βάση το γεγονός ότι οι ράγες ήταν καλυμμένες με τσιμέντο κάτι το οποίο μείωνε την ορατότητα για τον οδηγό.
 • Ο οδηγός Ο δεν ευθύνεται αδικοπρακτικά για τον θάνατο του Χ καθώς εν προκειμένω δεν συντρέχει η προϋπόθεση της υπαιτιότητας αφού όπως προκύπτει από το ιστορικό του πρακτικού έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου και άρα δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ούτε η ελαφρά αμέλεια.
Συμπερασματικά, η Σ μπορεί να ζητήσει τα έξοδα κηδείας και κατασκευής τάφου από τους ΟΣΕ, Υ και Φ, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον κατά το άρθρο 926 ΑΚ. Επομένως η Σ μπορεί να απαιτήσει από οιονδήποτε από τους παραπάνω τα κονδύλια, τα οποία θα εισπράξει όμως μια φορά. Στην περίπτωση που ο ΟΣΕ καταβάλλει τα κονδύλια έχει δικαίωμα να ζητήσει το συνολικό ποσό από τους Υ και Φ με βάση την διάταξη του άρθρου 625 ΑΚ για την ευθύνη του εργαζομένου για μη επιμελή εκτέλεση της εργασίας του.

Τέλος δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ περί συντρέχοντος πταίσματος καθώς το γεγονός ότι ο Χ πανικοβλήθηκε και δεν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν μπορεί να του καταλογισθεί και συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ως προς αυτόν.

2)  Η αξίωση της Σ για το εν λόγω κονδύλιο των 800 ευρώ από την σύμβαση έργου με το εργατικό προσωπικό για την συγκομιδή των καρπών από τον αγρό μπορεί να στηριχθεί στο άρθρο 928 ΑΚ (in fine), εφόσον αποδειχθεί ότι η συγκομιδή των καρπών αποτελεί παροχή υπηρεσιών του θανόντος συζύγου Χ στην Σ. Η συγκομιδή των καρπών και η γενικότερη φροντίδα του αγρού, λόγω του επαγγέλματός του ως αγρότη μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτελεί συμμετοχή στις οικογενειακές δαπάνες  με βάση τη διάταξη του άρθρου 1389 ΑΚ. Με βάση τη συλλογιστική αυτή, η Σ μπορεί να ζητήσει και το κονδύλιο αυτό σύμφωνα με τα υπό 1 εκτεθέντα. 

Ωστόσο, εν προκειμένω είναι πολύ δύσκολη η απόδειξη του αιτιώδους συνδέσμου καθώς η αιτιώδης διαδρομή μεταξύ ζημιογόνου γεγονότος και της ζημίας-κονδυλίου των 800 ευρώ είναι πολύ μακρά και θέτει πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα αποδείξεως.

3)   Το ερώτημα αυτό έχει σχέση με την κατανομή του κινδύνου για την καταστροφή του μισθίου. Η καταστροφή του μισθίου είναι τυχαία όταν αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή του εκμισθωτή αλλά σε υπαιτιότητα κάποιου τρίτου (εν προκειμένω των Υ, Φ και ΟΣΕ). Κατ’ αρχήν τον κίνδυνο της τυχαίας καταστροφής του μισθίου τον φέρει ο εκμισθωτής, ο οποίος είναι και κύριος του μισθίου και άρα αυτός θα πρέπει να φέρει όλες τις δυσμενείς συνέπειες από την καταστροφή του. 

Ο μισθωτής σύμφωνα με τις διατάξεις για την σύμβαση μίσθωσης (592, 594, 599 ΑΚ) έχει την υποχρέωση να μην κάνει κακή χρήση του μισθίου, χωρίς να ευθύνεται για φθορές και μεταβολές από την συμφωνημένη χρήση καθώς και την παρεπόμενη υποχρέωση για απόδοση του μισθίου μετά την λήξη της μίσθωσης. Εν προκειμένω, ο Χ ως μισθωτής, δεν προέβη σε κακή χρήση του μισθίου αφού η επιλογή του αγροτικού δρόμου για την πρόσβαση στον αγρό του δεν αντιφάσκει με την επαγγελματική του ιδιότητα ως αγρότη και με την μίσθωση του αυτοκινήτου για την χρήση του στον αγρό όπως υποθέτουμε. Με την τυχαία καταστροφή του μισθίου ο Χ υπεισέρχεται σε ανυπαίτια αδυναμία παροχής ως προς απόδοση του μισθίου και άρα με βάση το άρθρο 336 ΑΚ απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης του μισθίου και άρα από την υποχρέωση αποζημίωσης της Ε για την καταστροφή του. Συνεπώς, η Σ ως καθολική διάδοχος του Χ, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό της περιουσίας του δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για την καταστροφή του αυτοκινήτου, η οποία είναι τυχαία καθώς οφείλεται σε αλλότριο σφάλμα. 

Επιπλέον, και εκ διαφορετικής σκοπιάς, η  εκμισθώτρια Ε έχει την υποχρέωση κατάληψης του μισθίου και παροχής της χρήσης του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης με βάση το άρθρο 575 ΑΚ. Με την καταστροφή του μισθίου λόγω υπαιτιότητας των Υ και φ η Ε επέρχεται σε αδυναμία παροχής, η οποία όμως δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή και άρα δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής το άρθρο 381 παρ. 1 για την ευθύνη του μισθωτή. Συνεπώς και με βάση αυτή τη σκέψη η Σ δεν οφείλει αποζημίωση στην εκμισθώτρια ε για την καταστροφή του μισθίου.

Τέλος, με βάση την διάταξη του άρθρου 380 ΑΚ και τον κανόνα της αμοιβαίας απαλλαγής αφενός η Ε απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάλειψης του μισθίου και παραχώρησης της χρήσης του, αφετέρου, η Σ απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής των λοιπών μισθωμάτων.

4)  Η εγγύηση την οποία ο Χ συνήψε με την τράπεζα Τ ως δανείστρια του αδελφού του Α, με την ταυτόχρονη παραίτηση από την ένσταση διζήσεως του άρθρου 855 ΑΚ, δεν λήγει με τον θάνατο του εγγυητή αλλά συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον θάνατό του στο πρόσωπο των κληρονόμων του εν προκειμένω της Σ.

Η παραίτηση από την ένσταση διζήσεως δίνει στον δανειστή το δικαίωμα να στραφεί απευθείας κατά του εγγυητή χωρίς να είναι απαραίτητο να στραφεί πρώτα κατά του πρωτοφειλέτη. Η δυνατότητα αυτή δεν μετατρέπει όμως τον εγγυητή σε εις ολόκληρον οφειλέτη σε σχέση με τον πρωτοφειλέτη. 

Με βάση τα παραπάνω η τράπεζα τα μπορεί να στραφεί κατά της Σ για τις τρεις τελευταίες χρεωλυτικές δόσεις του δανείου για τις οποίες είχε καταστεί υπερήμερος ο Α χωρίς η τελευταία να μπορεί να αντιτάξει την ένσταση διζήσεως από την οποία είχε παραιτηθεί ο Χ με την σύναψη της εγγύησης.

Εφόσον η Σ καταβάλλει στην Τ τις τρεις τελευταίες χρεωλυτικές δόσεις του δανείου για τις οποίες είχε καταστεί υπερήμερος ο Α, με βάση την διάταξη του άρθρου 858 ΑΚ υποκαθίσταται ex lege στα δικαιώματα του δανειστή εφόσον έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη. 

Εφόσον στο ιστορικό του πρακτικού δεν ορίζεται ποια ήταν η έννομη σχέση που συνέδεε τον Χ με τον Α οφείλουμε να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έννομη σχέση μεταξύ του Α και της Σ ως καθολικής διαδόχου του Χ. Με βάση αυτή τη παραδοχή η σχέση που συνδέει την Σ και τον Α είναι αυτή του αδικαιολόγητου πλουτισμού των άρθρων ΑΚ 904 επ. Συγκεκριμένα, ο Α κατέστη πλουσιότερος με ζημία και από την περιουσία της Σ η οποία κατέβαλε στην δανείστρια Τ νομίμως με βάση την σύμβαση εγγύησης, όμως μ’ αυτόν τον τρόπο κατέστησε αδικαιολόγητα πλουσιότερο τον Α χωρίς να υπάρχει νόμιμη αιτία διατήρησης του πλουτισμού (βούληση, νόμος ή αντάλλαγμα) αφού μεταξύ τους δεν υπήρχε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οποιαδήποτε έννομη σχέση.
Συνεπώς, η Σ έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του Α και υποκαθίσταται βάσει του 858 ΑΚ ex lege στα δικαιώματα του δανειστή έναντι του πρωτοφειλέτη Α.
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ιούλιος 2012 (Σειρά Β'):

Η ανώνυμη εταιρία Μ, η οποία κατασκευάζει και εμπορεύεται είδη αλουμινίου, συμφωνεί με την εταιρεία Ε την παραχώρηση της χρήσης από την Ε στην Μ ενός μηχανήματος έλασης και κοπής, το οποίο είναι κρίσιμο για την παραγωγική δραστηριότητά της, έναντι μηνιαίου μισθώματος 15.000Ε και για το χρονικό διάστημα 3 ετών. Την εμπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων καθώς και κάθε άλλη αξίωση της Ε που μπορεί να προκύψει εγγυάται ο Κ, μοναδικός μέτοχος της Μ. Ο Κ μετά από 1 έτος πωλεί την επιχείρηση, πωλώντας και μεταβιβάζοντας στον Ν το σύνολο των μετοχών του που έχει στη Μ, και στη σχετική συμφωνία περιλαμβάνεται η ρήτρα ότι όλα τα μηχανήματα της επιχείρησης βρίσκονται σε άψογη κατάσταση. Λίγο μετά την εν λόγω πώληση της επιχείρησης εμφανίζεται ελάττωμα στο μηχάνημα, το οποίο για να επισκευαστεί πρέπει να μείνει ανενεργό για 2 μήνες. Με το δεδομένο αυτό, προκειμένου να μην αθετήσει υφιστάμενες συμβάσεις με τους πελάτες της και να μη χάσει μελλοντικούς πελάτες, η Μ επιδιώκει την μίσθωση άλλου μηχανήματος, αλλά οι πιθανοί εκμισθωτές είναι διατεθειμένοι να συνάψουν μόνο μακροχρόνιες συμβάσεις και με μεγαλύτερο μίσθωμα. Τελικά, αποφασίζει να συνάψει νέα σύμβαση μίσθωσης για δύο έτη με την εταιρεία Χ για ένα άλλο παρόμοιο μηχάνημα, το οποίο της παραδίδεται σε 5 μέρες αντί ποσού 18.000 ευρώ μηνιαίως, και συγχρόνως να απαλλαγεί από τη μίσθωση με την Ε. Η ζημία που υφίσταται η Μ λόγω απώλειας πελατείας περιορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο σε 50.000 ευρώ.

Ερωτήματα:

1) Ποια δικαιώματα έχει η Μ κατά της Ε λόγω του ελαττώματος, με ποια νομική βάση και υπό ποιες προϋποθέσεις;

2) Σε περίπτωση που η Μ σταματήσει τη καταβολή του μισθώματος, εξαιτίας του ως άνω αποτελέσματος, μπορεί η Ε να στραφεί κατά του Κ και να ζητήσει τη καταβολή των μισθωμάτων; Αν ο Κ καταβάλει τα μισθώματα, μπορεί να ζητήσει τα ποσά που κατέβαλε από την Μ;

3) Ποια δικαιώματα έχει ο Ν κατά του Κ εξαιτίας του ελαττώματος του μηχανήματος από τη μεταξύ τους συμβατική σχέση;

4) Θα μπορούσε να στραφεί η Ε κατά της Χ ζητώντας αποζημίωση με την αιτιολογία ότι η Χ, αν και γνώριζε τη σύμβαση μεταξύ Ε και Μ, έπεισε τη Μ να συνάψει μαζί της σύμβαση και να διακόψει τη σύμβαση με την Ε;

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2012  (Σειρά Α΄) 

Η βιομηχανία Β ΑΕ αναθέτει την επέκταση του εργοστασίου της στον εργολάβο Ε, έναντι συμφωνημένης αμοιβής 1.000.000 €. Για την καταβολή του ανταλλάγματος η Β απευθύνεται στην τράπεζα Τ και λαμβάνει ισόποσο έντοκο δάνειο, εξοφλητέο σε 10 χρόνια, με μηνιαίες δόσεις. Για την αποπληρωμή του δανείου παρέχεται επίσης με σύμβαση προσωπική εγγύηση του Μ, μετόχου της Β.
Ο Ε παραδίδει εμπροθέσμως την επέκταση στην Β. Ένα μήνα μετά την παράδοση διαπιστώνονται σοβαρά κατασκευαστικά σφάλματα, για τη διόρθωση των οποίων απαιτούνται πρόσθετες εργασίες διάρκειας τριών μηνών και κόστους 200.000 €.
Επειδή κατά το χρονικό διάστημα των πρόσθετων εργασιών δεν είναι δυνατή η λειτουργία της βιομηχανίας, η Β δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει προς την Τ τις δύο πρώτες δόσεις του δανείου.

Ερωτάται:

1) Τι δικαιώματα έχει η Β κατά του Ε;

2) Τι δικαιώματα έχει η Τ κατά της Β και του Μ;

3) Εάν η Τ, βασιζόμενη στο ότι ο Μ έχει μεγάλη προσωπική περιουσία, αδρανήσει να επιδιώξει τις απαιτήσεις έναντι της Β και αυτή (η Β) στον ενδιάμεσο χρόνο λόγω οικονομικών προβλημάτων κηρυχθεί σε πτώχευση, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον δυνατή η είσπραξη των απαιτήσεων, θα είχε αυτό συνέπειες για την ευθύνη του Μ;


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Σειρά Β')


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012

Στις 15.10.2008 ο εργολάβος Ε συνήψε με τον Ο μία σύμβαση με αντικείμενο την ανέγερση πολυκατοικίας σε οικόπεδο του Ο με το σύστημα της «αντιπαροχής» και με συμφωνημένο χρόνο αποπεράτωσης της πολυκατοικίας έως τις 15.10.2010. Ένα χρόνο αργότερα, στις 15.10.2009, και ενώ η πολυκατοικία ήταν ακόμη υπό ανέγερση, ο Ε πώλησε στον Α ένα διαμέρισμα από εκείνα που θα αποκτούσε κατά κυριότητα μετά την αποπεράτωση της πολυκατοικίας.
Ο Ε αποπεράτωσε εμπροθέσμως την πολυκατοικία και παρέδωσε κανονικά στον Α το διαμέρισμα , το οποίο όμως εμφάνιζε σειρά σοβαρών κακοτεχνιών (υγρασία στους τοίχους και το πάτωμα, εισροή βρόχινων νερών κ.ά.). Παρά τις σχετικές διαμαρτυρίες του Α, ο Ε δεν φρόντισε να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες αυτές, με συνέπεια αφενός μεν να υποβληθεί ο ίδιος ο Α σε δαπάνες 20.000 € για την αποκατάστασή τους, αφετέρου δε να υποστεί επιπλέον ζημίες στα βιβλία της συλλεκτικής του βιβλιοθήκης ύψους 10.000 €.
Πέραν των ανωτέρω, ο Ε, έχοντας πληγεί από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο των κατασκευών, βρισκόταν πλέον σε αδυναμία να αποπληρώσει το δάνειο που είχε λάβει από την τράπεζα Τ για την ανέγερση της ως άνω οικοδομής. Για το δάνειο αυτό είχε παράσχει εγγύηση η σύζυγος του Ε, η Σ, «παραιτούμενη ρητώς των ενστάσεων των άρθρων 853, 855 και 862-863 ΑΚ», όπως προβλεπόταν στο σχετικό προδιατυπωμένο έντυπο της Τ. Η Σ, ενόψει της δεινής πλέον οικονομικής κατάστασης του Ε και προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο αναγκαστικής εκποίησης ενός ακινήτου της, που αποτελούσε και το μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, το πώλησε και το μεταβίβασε στην παιδική της φίλη Φ.

Ερωτάται:

1) Τί είδους σύμβαση συνήφθη μεταξύ Ε-Ο; Ποιό το περιεχόμενο αυτής; Απαιτείται να τηρηθούν γι’ αυτήν κάποιος τύπος ή διατυπώσεις δημοσιότητας;

2) Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που συνήφθη μεταξύ Ε-Α; Μπορούσε ο Ε να προβεί στη σύναψη της εν λόγω σύμβασης;

3) Τί δικαιώματα έχει ο Α έναντι του Ε για τις κακοτεχνίες του διαμερίσματος και με βάση ποιές διατάξεις;

4) Είναι έγκυρη η παραίτηση της Σ από τις ανωτέρω ενστάσεις που έχει ο εγγυητής; Αν όχι, υπό ποιές προϋποθέσεις (και πραγματικά περιστατικά) θα ήταν έγκυρη;

5) Πώς μπορεί να προστατευτεί η Τ έναντι της μεταβίβασης του ακινήτου που έγινε από τη Σ στη Φ;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιανουάριος 2013

Θέμα

Το Φεβρουάριο του 2012 ο Α αγόρασε από τον έμπορο αυτοκινήτων Π έναντι συνολικού τιμήματος 25.000 Ε ένα καινούριο επαγγελματικό αυτοκίνητο τύπου Van  για τη διανομή των προϊόντων ζαχαροπλαστικής που παράγει στη βιοτεχνία του. Ο Α προκατέβαλε στον  Π 10.000 Ε, τι υπόλοιπο συμφωνήθηκε να καταβληθεί με τη παράδοση του αυτοκινήτου. Για τη χρηματοδότηση  του υπόλοιπου τμήματος ο Α ζήτησε και πήρε δάνειο από τη τράπεζά του Τ. Κατόπιν εντολής του Α, στις 30 Απριλίου 2012 η Τ κατέθεσε σε τραπεζικό λογαριασμό του Π το ποσό των 15.000 Ε και αυτός αυθημερόν παρέδωσε το αυτοκίνητο στον Α.

Τον Ιούνιο του 2012 και ενώ ο Α οδηγούσε στην εθνική οδό για να παραδώσει γλυκά σε πελάτη του στη Κηφισιά, το αυτοκίνητο έβγαλε κάτι περίεργους κρότους  από το χώρο της μηχανής και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα στάσεως. Από εκεί ειδοποιήθηκε ο Γ, ιδιοκτήτης επιχείρησης γερανοφόρων μεταφορών, και μετέφερε το αυτοκίνητο στο συνεργείο του Π. Την επόμενη μέρα ο Π το παρέδωσε στον Α λέγοντάς του ότι αποκαταστάθηκε μικρή βλάβη που είχε προκληθεί από άγνωστη αιτία στο σύστημα τροφοδοσίας και τον διαβεβαίωσε ότι "η βλάβη καλύπτεται από την εγγύηση" και ότι, εκτός από το γερανό, δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα άλλο. Ο Α ευχαρίστησε και αναχώρησε. Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Α οδηγώντας στην Εθνική οδό αντιμετώπισε τους ίδιους περίεργους κρότους και επαναλήφθηκε η ίδια ακριβώς αλυσίδα γεγονότων, όπως τον Ιούλιο. Στα τέλη Οκτωβρίου 2012 ο Α αντιμετώπισε ξανά το ίδιο πρόβλημα, πήγε τότε σε άλλο συνεργείο, όπου πλέον διαπιστώθηκε ότι η μηχανή του αυτοκινήτου είχε μη επιδιορθώσιμο ελάττωμα από κατασκευής του στο εργοστάσιο της Ιαπωνίας και έχριζε αντικατάστασης. Το ίδιο βεβαιώνει και ουδέτερος μηχανολόγος ΕΜΠ που ρωτήθηκε για το πρόβλημα.

Όταν ο Α απευθύνθηκε στον Π, αυτός αμφισβήτησε τα πάντα και του ζήτησε να ξαναφέρει το αυτοκίνητο στο συνεργείο του και να το επιδιορθώσει πάλι χωρίς χρέωση. Όμως ο Α ζητεί από τον Π ένα άλλο ίδιο καινούριο αυτοκίνητο ή πίσω τα λεφτά του. Ο δικηγόρος του Α τον διαβεβαιώνει ότι χρειάζεται λίγο χρόνο για να διαπραγματευτεί με τον παλιό συμφοιτητή του και, σήμερα, δικηγόρο του Π και να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Μετά από δύο μέρες του ανακοινώνει περιχαρής ότι ο Α μπορεί σε ένα μήνα να περάσει να πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο από την έκθεση του Π. Όταν πέρασε ο μήνας και ο Α πήγε να το παραλάβει, βρήκε στην έκθεση του Π αναρτημένη την ακόλουθη πινακίδα : " Η επιχείρηση μας έκλεισε οριστικά λόγω αιφνίδιας ασθένειας του ιδρυτή της κύριου Π. Ευχαριστούμε όλους τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους σε όλη τη μακρόχρονη πορεία μας". Ο Α δεν βρίσκει πλέον άκρη. Γνωρίζοντας ότι ο Π είναι πάμπλουτος, αναθέτει στο δικηγόρο του "να του τα πάρει όλα" και παραγγέλνει πλέον άλλο αυτοκίνητο από άλλο έμπορο διότι η μηχανή του αυτοκινήτου του Π δεν λειτουργεί πλέον.

1. Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Π να του δώσει πίσω όλα του τα χρήματα προσφέροντάς του πίσω το χαλασμένο αυτοκίνητο;

2. Μπορεί ο Α να ζητήσει από τον Π τα χρήματα που κατέβαλε στον Γ καθώς και τα χρήματα που κατέβαλε στην εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Μ μέχρι να έρθει το καινούριο αυτοκίνητο που παρήγγειλε;

3. Νομιμοποιείται η Τ να ζητήσει από τον Π την απόδοση του ποσού των 15.000 Ε που είχε καταβάλει στο λογαριασμό  του ιδίως στη περίπτωση που ο Α στο μεταξύ πτωχεύει και δεν μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο;

Προσοχή: Πλήρης ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτεί ο νόμος για τις αξιώσεις που προβάλλουν εδώ τα μέρη. Καλή Επιτυχία!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 (Β' Σειρά) 

Θέμα

Ο Α, Β και Γ έχουν αγοράσει προ έξι ετών από τον Π και είναι έκτοτε εξ αδιαιρέτου κατ' ίσα μέρη συγκύριοι ενός βιομηχανικού ακινήτου στην εθνική οδό . Το ακίνητο αυτό συμφωνούν να εκμισθώσουν την 1.6.2012 αντί 10.000 ευρώ το μήνα για 12 έτη στην εταιρεία Ε που θέλει να μεταστεγάσει εκεί τη βιοτεχνική δραστηριότητά της. Η Ε πράγματι εγκαθίσταται στο ακίνητο και δαπανά 80.000 ευρώ  για την προσαρμογή του στις ανάγκες της. Μετά από ένα έτος, την 1.6.2013, η Ε ανακαλύπτει μετά από τεχνικό έλεγχο που έκανε για να επιβεβαιώσει τη στατική επάρκεια του κτηρίου για την τοποθέτηση ενός μηχανήματος, ότι στο σκελετό του ακινήτου είχαν γίνει από τον Π παράνομες πολεοδομικές παρεμβάσεις που καθιστούν παντελώς ακατάλληλο και επικίνδυνο το μισθίο για τη λειτουργία της βιοτεχνίας, αλλά και κάθε βιομηχανικής δραστηριότητας.

Ερωτήσεις

1) Αν υποτεθεί ότι ο Α και Β συμφωνούσαν να εκμισθώσει το ακίνητο στην Ε αλλά ο Γ όχι είναι δυνατόν να συναφθεί η μίσθωση;

2) Ποια δικαιώματα έχουν οι Α, Β και Γ κατά του Π και με ποιες νομικές βάσεις; Τί μπορεί να αντιτάξει ο Π;

3) Ποια δικαιώματα έχει η Ε κατά των Α, Β και Γ και με ποιες νομικές βάσεις; Έχει η Ε αξιώσεις για απόδοση του ποσού των 80.000 ευρώ;

4) Αν για την εμπρόθεσμη καταβολή των μισθωμάτων από την Ε στους Α, Β και Γ είχε εγγυηθεί ο Μ μοναδικός μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε, παραιτούμενος  από την ένσταση διζήσεως, ο οποίος και κατέβαλε στους Α, Β και Γ το τρέχον μίσθωμα του μηνός Ιουνίου 2013, μπορεί να το αναζητήσει από την Ε;

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σχολιασμένου κώδικα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013 (Α΄ Σειρά)

Θέμα:

Την 15.12.2011 ο εργολάβος οικοδομών Ε συνήψε με τον Α "σύμβαση πώλησης" ενός ημιτελούς διαμερίσματος. Ως πραγματικό μεν τίμημα συμφωνήθηκε το ποσό των 220.000 Ε, αλλά στο συμβόλαιο της πώλησης αναγράφηκε ως τίμημα - για φορολογικούς λόγους - το ποσό των 120.000 Ε. Κατά τη υπογραφή του συμβολαίου ο Α κατέβαλε στον Ε το ποσό των 100.000 Ε, ενώ για το υπόλοιπο ποσό των 120.000 Ε, που αντιστοιχούσε και στο αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα, περιλήφθηκε στο συμβόλαιο η συμφωνία ότι το ποσό αυτό θα καταβαλλόταν σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έναρξη των δόσεων την 1.1.2012 και λήξη την 1.12.2012. Το συμβόλαιο μεταβίβασης του διαμερίσματος συμφωνήθηκε να καταρτιστεί με την καταβολή και της τελευταίας δόσης. Ο Ε ανέλαβε, επίσης, την υποχρέωση να αποπερατώσει το διαμέρισμα σύμφωνα με "ειδική συγγραφή υποχρεώσεων" (που προσαρτήθηκε στο συμβόλαιο) και να παραδώσει στον Α μέχρι την 1.10.2012.

Ερωτάται

1. Ποιος είναι ο προσήκων νομικός χαρακτηρισμός της ανωτέρω "σύμβασης πώλησης";

2. Είναι έγκυρη η εν λόγω "σύμβαση πώλησης" ιδίως ενόψει του αναγραφέντος στο συμβόλαιο τιμήματος; Άν υποτεθεί ότι ο Α καταβάλει τελικά ολόκληρο το ποσό των 220.000 Ε, θα μπορούσε έπειτα να αναζητήσει το εκτός του συμβολαίου συμφωνηθέν τίμημα των 100.000 Ε;

3. Αν ο Ε παραδώσει εμπροθέσμως το διαμέρισμα στον Α, το οποίο όμως εμφανίζει σειρά σοβαρών κακοτεχνιών (υγρασία στους τοίχους, εισροή βρόχινων νερών κα), που είχαν ως συνέπεια αφενός μεν να υποβληθεί ο ίδιος ο Α σε δαπάνες 20.000 Ε για την αποκατάστασή τους, αφετέρου δε να υποστεί ζημίες στη συλλεκτική του βιβλιοθήκη ύψους 10.000 Ε, τι δικαιώματα θα έχει ο Α έναντι του Ε;

4. Αν την αποκατάσταση των ως άνω κακοτεχνιών αναλάμβανε ο ίδιος ο Ε, επιλέγοντας όμως ένα συνεργείο υπεργολάβων του Υ, και το συνεργείο αυτό επισκεύαζε μεν τις κακοτεχνίες, αλλά συγχρόνως προκαλούσε από αμέλεια, σοβαρές φθορές στο δρύινο δάπεδο του διαμερίσματος, ποιος ή ποιοι θα ευθύνονταν έναντι του Α για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών, και με ποιες νομικές βάσεις;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

Ο Ε εκμίσθωσε στον Μ με το απο 1.1.2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, που κατατέθηκε αυθημερόν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για 5 έτη μια μονοκατοικία της αποκλειστικής κυριότητάς του στην Κηφισιά για χρήση της ως κατοικίας απο τον Μ έναντι καταβολής μηνιαίου μισθώματος 2000 ευρώ. Ακολούθως την 1.1.2013 ο Ε, ευρισκόμενος σε οικονομική δυσχέρεια, συμφώνησε με τον Μ τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος κατά 500 ευρώ, υπό τον όρο να του προκαταβάλει ο Μ τα μισθώματα ενός έτους, και ο Μ κατέβαλε πράγματι στον Ε ολοσχερώς τα μισθώματα του έτους 2013, συνολικού ύψους 18000 ευρώ. Την 26.2.2013 ο Ε δώρησε και μεταβίβασε κατά κυριότητα στην ανηψιά του Α τη μονοκατοικία, υποσχόμενος στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο την ανυπαρξία οποιουδήποτε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος. Η Α πληροφορήθηκε την ύπαρξη του Μ μετά την μεταγραφή του δωρητηρίου συμβολαίου, οπότε και αυθημερόν, ήτοι την 28.2.2013, γνωστοποίησε στον Μ τη μεταβίβαση της κυριότητας της μονοκατοικίας σε αυτήν.

Ερωτάται:

1) Έχει η Α δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης ;

2) Αν υποτεθεί ότι η Α είχε πρόθεση ιδιοκατοίκησης της μονοκατοικίας και εξαιτίας δικαστικής διένεξής της με τον Μ, αναγκάζεται να μισθώσει διπλανή μονοκατοικία αντί μηνιαίου μισθώματος 2000 ευρώ, ευθύνεται ο Ε απέναντί της ; Υπάρχει ενδεχόμενος λόγος απαλλαγής του Ε από την ευθύνη;

3) Ανεξάρτητα από την απάντηση στο 1ο και στο 2ο ερώτημα, αν υποτεθεί ότι η Α εμμένει στη μίσθωση, έχει δικαίωμα να απαιτήσει κι από πότε τα μισθώματα από τον Μ ;

4) Έχει ο Μ και αν ναι, τι  είδους δικαιώματα κατά του Ε και σε ποιες νομικές βάσεις μπορεί να τα στηρίξει ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014 - Σειρά Α'

Ο Α μίσθωσε από τον Ε ένα ακίνητο στο κέντρο των Αθηνών, προκειμένου να στεγάσει σ' αυτό επιχείρηση εμπορίας αθλητικών ειδών. Από την πρώτη στιγμή που εισήλθε στο μίσθιο, αυτό εμφάνισε σειρά σοβαρών ελαττωμάτων, τα οποία προκάλεσαν ζημίες στο εμπόρευμα του Α ύφους 100.000 ευρώ. Ο Α επισκεύασε το ελαττωματικά μίσθιο με δικές του δαπάνες ύφους 10.000 ευρώ και, προκειμένου να μπορέσει να προμηθευτεί τάχιστα νέο εμπόρευμα, συνήψε δάνειο με την τράπεζα Τ ύφους 100.000 ευρώ, υπέρ του οποίου εννοήθηκε ο Β, ένας εκ των προμηθευτών του, ο οποίος ήθελε να διευκολύνει τον Α στη λήψη του δανείου και να συνεχίσει έτσι ο ίδιος (ο Β) να διαθέτει τα δικά του προϊόντα σε ένα κεντρικό κατάστημα των Αθηνών, όπως αυτό του Α. Η εγγύηση αυτή ανελήφθη με πλήρη και άνευ όρων παραίτηση του Β από τις ενστάσεις των ΑΚ 855 και 862-863. Ο Α, ωστόσο, δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειο και η Τ στράφηκε κατά του Β, ο οποίος και αναγκάσθηκε έτσι να καταβάλει το οφειλόμενο ποσόν. 

Ερωτάται:  

1. Τί δικαιώματα έχει ο Α έναντι του Ε για τα ελαττώματα του μισθίου;  

2. Είναι έγκυρη η παραίτηση του Β ως εγγυητή από τις περιεχόμενες στις ΑΚ 855,862-863 ενστάσεις- Ήταν υποχρεωμένος ο Β να καταβάλει στην Τ;  

3. Μπορεί ο Β να στραφεί κατά του Α και να ζητήσει τα όσα κατέβαλε στην Τ και, αν ναι, με ποια νομική βάση;  

4. Αν δοθεί καταφατική κατ' αρχήν απάντηση στο ανωτέρω υπό 3. ερώτημα και περαιτέρω υποτεθεί ότι ο Α, αμέσως μετά την κατάρτιση του ως άνω δανείου, προχώρησε σε πώληση και μεταβίβαση ενός διαμερίσματός του, και μοναδικού περιουσιακού του στοιχείου, στον αδερφό του Γ, θα μπορούσε ο Β να στραφεί κατά του Γ, για να ικανοποιηθεί για τα όσα κατέβαλε στην Τ ως εγγυητής;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούλιος 2014- Σειρά Β'


Στις 17 Δεκεμβρίου 2013 ο Δ, Διαχειριστής της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία «10 Επώνυμοι Διακοσμητές» (στο εξής: η Εταιρεία), υπέγραψε με τον Κ σύμβαση μίσθωσης ακινήτου 200 τ.μ. σε κεντρική λεωφόρο των Αθηνών έναντι μισθώματος 2.000 € μηνιαίως, με 6ετή διάρκεια και έναρξη της μίσθωσης την 1η Ιανουαρίου 2014. Οπότε η Εταιρεία εγκαταστάθηκε στο μίσθιο. Ο Κ δηλώνει στο μισθωτήριο ότι έχει την κυριότητα του ακινήτου.

Στις 25 Ιουνίου 2014 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία εξώδικο της τράπεζας Τ, όπου αυτή δηλώνει ότι από το έτος 2010 είχε παραχωρήσει τη χρήση του συγκεκριμένου ακινήτου στον Κ με σύμβαση μίσθωσης, ότι έχει καταγγείλει τη μίσθωση από τον Μάιο 2014 διότι ο Κ από καιρό είχε
σταματήσει να καταβάλλει τα οφειλόμενα στην Τ μισθώματα, καθώς και ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν ισχύει η από 17 12 2013 μίσθωση με την Εταιρεία διότι είχε συμφωνηθεί απαγόρευση της υπομίσθωσης χωρίς συναίνεση της Τ. Κατόπιν αυτών, με το ίδιο εξώδικο, καλείται η Εταιρεία να συνάψει μίσθωση με την ίδια την Τ και μέχρι τη σύναψη της μίσθωσης να αρχίσει άμεσα, από 1.7.2014, να καταβάλλει στην Τ το ποσό 2.000 € μηνιαίως ως αποζημίωση για τη χρήση του ακίνητου. Επίσης η Τ δηλώνει στην Εταιρεία ότι πρέπει να της καταβληθεί το ποσό 2.000 € μηνιαίως και για το εξάμηνο από 1.1.2014 έως 30.6.2014.

Ερωτάται:

1. Είχε η Τ δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης με τον Κ; Ποιες είναι οι συνέπειες της καταγγελίας;

2. Είναι νόμιμο το αίτημα της Τ προς την Εταιρεία για καταβολή αποζημίωσης χρήσης από 1.7.2014; Είναι νόμιμο το αίτημα της Τ για καταβολή του ποσού των 2 000 € μηνιαίως για το εξάμηνο που πέρασε;

3. Έχει και ποια δικαιώματα η Εταιρεία κατά του Κ;
4. Υπέχει ευθύνη ο Δ έναντι των μελών της Εταιρείας, που του είχαν παράσχει εντολή για αναζήτηση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για τις ανάγκες της Εταιρείας, επειδή αυτός παρέβλεψε την υφιστάμενη μεταξύ Τ και Κ σύμβαση μίσθωσης; Με βάση ποιες διατάξεις κρίνεται η ευθύνη του και σε τί ακριβώς συνίσταται;  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2014
Ο  Α απέκτησε με αγορά από τον Π και έναντι καταβολής τιμήματος 250.000 ευρώ ένα οικόπεδο, το οποίο στο σχετικό συμβόλαιο πωλήσεως και στο συνημμένο σε αυτό τοπογραφικό διάγραμμα εφέρετο εκτάσεως 4.000 τ.μ.

Για την αποπληρωμή του τιμήματος ο Α έλαβε από την Τράπεζα Τ ισόποσο δάνειο, για την χορήγηση του οποίου εγγυήθηκε «ως αυτοφειλέτης» ο εύπορος αδελφός του Α, Ε. Η Τράπεζα πίστωσε με το σύνολο του τιμήματος απ' ευθείας τον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή Π.


Ακολούθως, ο Α ανέθεσε σε μηχανικό να καταρτίσει σχέδιο ανεγέρσεως οικοδομής και να μεριμνήσει για την έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας. Κατά την εμβαδομέτρηση που έγινε για τη σύνταξη των μελετών διαπιστώθηκε ότι η έκταση του οικοπέδου ήταν 3.900 τ.μ., ήτοι μειωμένη κατά 100 τ.μ. Συνέπεια της μειωμένης εκτάσεως είναι να μην μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια, και να αποβεί άκαρπη και η καταβολή αμοιβής 1.500 ευρώ στον μηχανικό για την προκαταρκτική του εργασία.

Λόγω οικονομικών δυσχερειών, ο Α καθυστερεί, μεταξύ άλλων, την καταβολή των δόσεων του δανείου προς την Τ, η οποία βασιζόμενη στην οικονομική επιφάνεια του Ε, δεν λαμβάνει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των απαιτήσεών της από τον Α. Συνεπεία τούτου, άλλοι δανειστές του Α κατάσχουν και εκπλειστηριάζουν το σύνολο της περιουσίας του.

Ερωτάται:

1. Δικαιούται ο Α:

α) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως;

β) παράλληλα με την υπαναχώρηση να ζητήσει από τον Π την καταβολή των 1.500 ευρώ;

2. Εάν υποτεθεί ότι ο Α υπαναχωρεί από την πώληση, ποιος έχει δικαίωμα να αναζητήσει από τον Π το τίμημα και με βάση ποιες διατάξεις;

3. Είχε δικαίωμα η Τ να στραφεί κατά του Ε, χωρίς προηγουμένως να έχει στραφεί κατά του Α;

4. Εάν η Τ στραφεί σήμερα κατά του Ε, τι μπορεί αυτός να αντιτάξει;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015

Ο Κ, κύριος διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας, στις 15.9.2014 συμφώνησε με τον Μ, με μισθωτήριο έγγραφο που κατατέθηκε την επόμενη ημέρα (16.9.2014) στην αρμόδια ΔΟΥ, να παραχωρήσει τη χρήση του διαμερίσματος από 1.11.2014 και για 3 έτη αντι μηνιαίου μισθώματος 600 ευρώ. Επιπλέον Κ και Μ συμφώνησαν αφενός μεν να προκαταβάλλει ο Μ δέκα μηνιαία μισθώματα, τα οποία και κατέαλε αυθημερόν, και αφετέρου να εκτελέσει ο Κ εργασίες ανακαίνισης του διαμερίσματος αξίας 5.000 ευρώ. Ο Κ συμφώνησε την επόμενη μέρα (16.9.2014) με τον τεχνίτη Τ να αναλάβει ο Τ την εκτέλεση των εργασιών και να παραδώσει το μισθίο ανακαινισμένο στις 30.10.2014. Ο Τ ξεκίνησε καθυστερημένα τις εργασίες και τελικά εκτέλεσε μόνο το 60% των συμφωνημένων εργασιών ανακαίνισης. Ο Μ εγκαταστάθηκε την 1.11.2014 στο μισθίο. 

Στις 10.1.2015 ο Κ μεταβίβασε το μισθίο στον Χ, ο οποίος ζήτησε αμέσως από τον Μ να αποχωρήσει από το μισθίο το αργότερο στο τέλος Μαϊου 2015 και να του καταβάλει τα μισθώματα έως το τέλος Μαϊου.

Ερωτάται:

1) Ποιά δικαιώματα παρέχονται στον Κ κατά του Τ λόγω της καθυστερημένης έναρξης εργασιών και λόγω της εκτέλεσης μέρους μόνο των συμφωνηθέντων εργασιών;

2) Ποιά δικαιώματα έχει ο Μ κατά του Κ εξαιτίας της μη πλήρους ανακαίνισης του μισθίου;

3) Οφείλει να αποχωρίσει ο Μ από το μισθίο;

4) Οφείλει ο Μ να καταβάλει μισθώματα στον Χ;

5) Άν ο Μ καταβάλει μισθώματα στον Χ, έχει κάποιες αξιώσεις κατά του Κ;   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2015 (Σειρά Ά)

Ο Π, θέλοντας να εξασφαλίσει οικονομικά την κόρη του Κ, της μεταβίβασε, λόγω γονικής παροχής, ένα παραθαλάσσιο οικόπεδό του. Στη συνέχεια, αφού έλαβε πρώτα δάνειο από την τράπεζα Τ με εγγυήτρια την Κ - η οποία και παραιτήθηκε έναντι της Τ από τις ενστάσεις των ΑΚ 855 και 862-863, προχώρησε στην ανέγερση εξοχικής κατοικίας επί του οικοπέδου, με συνέπεια η Κ να καταστεί έτσι κυρία της κατοικίας.

Ερωτάται:

1. Αν μετέπειτα ο Π στενοχωρηθεί σφόδρα από την απόφαση της Κ να τελέσει γάμο με έναν «απαράδεκτο μέθυσο», μπορεί να στραφεί κατά της Κ και να της ζητήσει τις δαπάνες ανέγερσης της κατοικίας;

2. Αν για την κατασκευή της κατοικίας ο Π συμβλήθηκε με τον εργολάβο Ε και η κατοικία εμφανίζει πλέον σοβαρό πρόβλημα υγρασίας στους τοίχους, που έχει ήδη καταστρέφει ολοσχερώς την πολύτιμη βιβλιοθήκη της Κ, μπορεί αυτή να στραφεί κατά του Ε και, αν ναι, με ποια νομική βάση και με ποιες προϋποθέσεις;

3. Αν η ανέγερση της κατοικίας έγινε κατά παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), η οποία είχε ως συνέπεια ο γείτονας Γ, κύριος όμορου ακινήτου, να στερηθεί τη θέα του προς τη θάλασσα, μπορεί αυτός να στραφεί κατά του Π ή της Κ και να ζητήσει αποζημίωση;

4. α) Μπορεί η Τ να στραφεί απευθείας κατά της Κ και να ζητήσει από αυτήν την καταβολή καθυστερούμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων εκ του δανείου;

β) Αν η Κ καταβάλει στην Τ, μπορεί στη συνέχεια να στραφεί κατά του Π και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσόν;

γ) Αν υποτεθεί ότι η αξίωση της Τ είχε παραγραφεί και παρ' όλα αυτό η Κ και πάλι κατέβαλε στην Τ, μπορεί στη συνέχεια η Κ να στραφεί κατά του Π και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσόν;


Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 (Σειρά Β')

Ο Α αγοράζει από τον έμπορο αυτοκινήτων Π ένα αυτοκίνητο έναντι τιμήματος 20.000 ευρώ. Για τον σκοπό αυτόν, δανείζεται 10.000 ευρώ από τον φίλο του Φ. Έπειτα από σχετική απαίτηση του Φ, η Μ, μητέρα του Α, του αποστέλλει επιστολή με την οποία εγγυάται την πλήρη και εμπρόθεσμη αποπληρωμή των 10.000 ευρώ.

Δύο μήνες μετά την αγορά του αυτοκινήτου, ενώ ο Α αναπτύσσει ταχύτητα, το σύστημα πεδήσεως του αυτοκινήτου δεν ανταποκρίνεται και το αυτοκίνητο προσκρούει σε τοίχο, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του. Ως αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, ο Α νοσηλεύεται σε νοσοκομείο για δέκα ημέρες, δαπανώντας 5.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Δικαιούται ο Α να υπαναχωρήσει από την πώληση; Δικαιούται να ζητήσει παράλληλα ως αποζημίωση τις 5.000 ευρώ;

2. Μπορεί ο Φ να ζητήσει από τον Α την επιστροφή του ποσού του δανείου (10.000 ευρώ); Αν ο Α, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του Φ, δεν του επιστρέφει το ποσό του δανείου, μπορεί ο Φ να εναγάγει τον Α, ζητώντας εκτός από την επιστροφή του δανείου επιπλέον και 2.000 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη από την καθυστέρηση της εξόφλησης του δανείου;

3. Μπορεί ο Φ, αντί να στραφεί κατά του Α, να εναγάγει τη Μ, ζητώντας τα ποσά 10.000 ευρώ ως επιστροφή του δανείου, καθώς και 2.000 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη από την καθυστέρηση της εξόφλησης του δανείου;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2015


Ο νέος οδοντίατρος Α αγοράζει με δόσεις από την εταιρία ιατρικού εξοπλισμού Ε ένα ακτινολογικό μηχάνημα αξίας 30.000 ευρώ. Με σχετική έγγραφη συμφωνία της 1ης Ιουνίου 2011 συμφωνούνται οι εξής όροι: 1. Το τίμημα θα καταβληθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις των 500 ευρώ η κάθε μία, αρχής γενομένης από την 02.06.2011 (η πρώτη δόση καταβλήθηκε πράγματι την ημερομηνία αυτήν). 2. Η κυριότητα του μηχανήματος παρακρατείται υπέρ της Ε μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος. 3. Αν δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, τότε η Ε δικαιούται με δήλωσή της να καταστήσει ληξιπρόθεσμο όλο το υπόλοιπο ποσό, να κρατήσει τις τυχόν καταβληθείσες μέχρι τότε δόσεις, καθώς και να αφαιρέσει το μηχάνημα από τον Α. 4. Η Ε παρέχει 5ετή εγγύηση καλής λειτουργία του μηχανήματος.
Λόγω της κρίσης ο Α αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας των οποίων αναγκάζεται τον Ιούνιο 2013 να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, όπου βρίσκει δουλειά σε κλινική. Λίγο πριν αναχωρήσει, συμφωνεί με το φίλο του οδοντίατρο Β να του παραχωρήσει τη χρήση του μηχανήματος και να πληρώσει αυτός (ο Β) τις δόσεις, υπόσχεται δε στον Β να του μεταβιβάσει το μηχάνημα μόλις εξοφληθούν όλες οι δόσεις. Πράγματι, ο Β αρχίζει να χρησιμοποιεί το μηχάνημα και να πληρώνει τις δόσεις για λογαριασμό του Α.

Ερωτάται:

1. Χαρακτηρίστε τη συμφωνία μεταξύ Α και Β από πλευράς ειδικού ενοχικού δικαίου.

2. Αν τον Ιανουάριο του 2015 διαπιστωθεί πρόβλημα στη λειτουργία του μηχανήματος (υπερθέρμανση) το οποίο μειώνει τη δυνατότητα του αριθμού των ακτινογραφιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν ημερησίως κατά ποσοστό 30%, μπορούν να στραφούν ο Α ή/και ο Β κατά της Ε και να ζητήσουν τι; Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να προβάλει η Ε;

3. Αν ο Β, προσπαθώντας μόνος του να επισκευάσει το μηχάνημα, προξενήσει σε αυτό βλάβη, για τη αποκατάσταση της οποίας απαιτείται ποσό 3.000 ευρώ, μπορεί η Ε να ζητήσει το ποσό αυτό από τον Β;

4. Αν επίσης ο πληττόμενος από την οικονομική κρίση Β δεν έχει πληρώσει στην Ε τις τρεις τελευταίες συνεχόμενες δόσεις του τιμήματος (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος 2015), μπορεί σήμερα η Ε να ασκήσει τα δικαιώματά της από τον ως άνω όρο 3 της συμφωνίας;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2016 (Σειρά Α΄)

Ο συναρμολογητής- έμπορος ανυψωτικών μηχανημάτων Π πώλησε και παρέδωσε την 1.2.2016 στον επιχειρηματία - οινοπαραγωγό Α, τρία ανυψωτικά μηχανήματα αντί συνολικού τιμήματος 9.000 ευρώ για τις ανάγκες του οινοποιείου του. Ο Α κατέβαλε αυθημερόν στον Π 6.000 και συμφώνησε με τον Π την καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος των 3.000 ευρώ την 1.5.2016. Υπέρ του Α εγγυήθηκε αυθημερόν προς τον Π εγγράφως ο Ε, ιδιοκτήτης αλυσίδας οινοπωλείων στην Αττική και πελάτης του Α, λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας του με τον Α, παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως. Την 1.3.2016 κατά το χειρισμό ενός ανυψωτικού μηχανήματος από τον Χ, υπάλληλο του Α, αποκόπηκε ο ιμάντας συγκράτησης του μηχανήματος λόγω ελαττώματος του, με αποτέλεσμα να πέσουν τρία κιβώτια οίνου αξίας 500 ευρώ, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, να τραυματισθεί ο επισκέπτης του οινοποιείου Υ και να αχρηστευθεί το ανυψωτικό μηχάνημα.

Ερωτάται:

1. Αν υποτεθεί ότι ο Π παρέλειψε να ελέγξει την ασφαλή λειτουργία του ιμάντα συγκράτησης του συγκεκριμένου μηχανήματος κατά τη συναρμολόγηση του, έχει και αν ναι ποια δικαιώματα ο Α εναντίον του Π και σε ποια σχέση τελούν τα δικαιώματα αυτά μεταξύ τους;
2. Αν ο Α ειδοποιήσει αμέσως τον Π για την εμφάνιση του ελαττώματος και ζητήσει την αντικατάσταση του βλαφθέντος μηχανήματος, δικαιούται να αξιώσει την αντικατάσταση των λοιπών δύο μηχανημάτων;

3. Αν ο Π δεν ικανοποιήσει την αξίωση αντικατάστασης του Α και στραφεί κατά του Ε ζητώντας από αυτόν την καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος την 1.5.2016, δικαιούται ο Ε να αντιτάξει κατά του Π κάποια ένσταση; Αν ο Ε καταβάλει στον Π το ποσό των 3.000 ευρώ, επειδή ο Α ουδέποτε τον ενημέρωσε για το ελάττωμα, έχει ο Ε δικαίωμα να αναζητήσει από τον Α το ποσό αυτό;

4. Αν ο Υ καταβάλει έξοδα νοσηλείας 12.000 ευρώ λόγω του τραυματισμού του, έχει δικαίωμα να τα αναζητήσει και από ποιον;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2016
                         
Ο Π, μηχανικός αυτοκινήτων και ιδιοκτήτης μάντρας και συνεργείου αυτοκινήτων, πώλησε και παρέδωσε στον Α, υπάλληλο φαρμακευτικής εταιρίας, ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μάρκας Χ, αντί τιμήματος 6.000 ευρώ, εκ των οποίων 4.000 ευρώ καταβλήθηκαν κατά την παράδοση και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ συμφωνήθηκε να καταβληθούν ένα μήνα μετά. Την καταβολή τους εγγυήθηκε προς τον Π εγγράφως ο Ε, φίλος του Α, παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως. Δέκα ημέρες μετά την παράδοση του αυτοκινήτου, ο Α διαπιστώνει πρόβλημα στο σύστημα πέδησης και ζητεί από τον Π να το διορθώσει, τονίζοντας του ότι , σε διαφορετική περίπτωση δεν θα καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος. Ο Π απαντά ότι δεν έχει υποχρέωση διόρθωσης, διότι δεν γνώριζε το ελάττωμα και διότι σε κάθε περίπτωση ο Α όφειλε και μπορούσε να έχει ελέγξει το αυτοκίνητο πριν το παραλάβει. Μετά από αυτό ο Π στρέφεται κατά του Ε απαιτώντας από εκείνον την πληρωμή των 2.000 ευρώ. Ο Ε ρωτά τον Α γιατί δεν καταβάλει εκείνος το υπόλοιπο τίμημα και ο Α τον ενημερώνει για το πρόβλημα στο σύστημα πέδησης.

Ερωτάται:

1. Είναι νόμιμοι οι ισχυρισμοί του Π ότι δεν έχει υποχρέωση διόρθωσης α) διότι αγνοούσε την ύπαρξη του ελαττώματος και β διότι ο Α όφειλε και μπορούσε να έχει ελέγξει το αυτοκίνητο πριν την παραλαβή;

2. Οφείλει ο Ε να καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος στον Π;

3. Αν υποτεθεί ότι ο Ε είχε εγγυηθεί την καταβολή του υπόλοιπου τιμήματος των 2.000 ευρώ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Π, και ότι στη συνέχεια κατέβαλε πράγματι στον Π, ύστερα από όχληση του τελευταίου το πιο πάνω ποσό, θα μπορούσε να το αναζητήσει από τον Π;

4. Έστω ότι ο Α, ο οποίος δεν έχει διαπιστώσει το πρόβλημα στο σύστημα πέδησης οδηγώντας το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο αυτού, λόγω ακριβώς του πιο πάνω προβλήματος και προσκρούει σε προστατευτικό κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μπορεί η μητέρα του Α, η Μ να ζητήσει από τον Π αποζημίωση λόγω στέρησης της διατροφής που της κατέβαλλε ο Α ενόψει του ότι η ίδια δεν είχε κανένα εισόδημα;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017 (Σειρά Α')

Ο Ε, κύριος ενός καταστήματος σε μεγάλο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, το οποίο είναι μισθωμένο στον Μ1  έως τις 30.6.2017 ,συμφώνησε με τον Μ2, με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 10.05.2017, τη μίσθωση του καταστήματος στον Μ2 από 1.9.2017,έναντι μισθώματος 3.000 ευρώ. Ο Μ2 κατέβαλε ως προκαταβολή στον Ε την ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού 5 μισθώματα.
Στις 30.6.2017 ο Ε ενημερώνει τον Μ2 ότι συμφώνησε αυθημερόν την ανανέωση του καταστήματος με τον (παλαιό μισθωτή) Μ1 , έναντι μισθώματος 5.000 ευρώ και , κατά συνέπεια , δεν προτίθεται να παραχωρήσει στον Μ2 τη χρήση του καταστήματος.
Ο Μ1 ανέθεσε στον Χ την ανακαίνιση του καταστήματος. Επειδή ο Μ1 αμφέβαλλε για τη ικανότητα και την φερεγγυότητα του Χ , ο Α. αδελφός του Χ, διαβεβαίωσε προφορικά τον Μ1 ότι θα καλύψει αυτός κάθε αξίωση του Μ1 κατά του Χ , εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα. 
Ο Χ παρέλειψε να προβεί σε επαρκή μόνωση και με τις πρώτες βροχές εισήλθαν νερά στο κατάστημα που είχαν ως συνέπεια ζημίες στο δάπεδο, τους τοίχους και τα εμπορεύματα, συνολικά εκτιμώμενες σε 15.000 ευρώ. Το κατάστημα έκλεισε για 15 ημέρες για την αποκατάσταση των ζημιών και ο Μ1 απώλεσε κέρδη 10.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Είναι έγκυρη η σύμβαση Ε-Μ2, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν παραδόθηκε η χρήση του πράγματος στον Μ2, και η σύμβαση Ε-Μ1, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε προηγηθεί η σύμβαση Ε-Μ2, και γιατί;

2. Αν θεωρηθούν έγκυρες οι ως άνω συμβάσεις μισθώσεως, ποια δικαιώματα έχει ο Μ2 κατά του Ε, επειδή δεν του παραδόθηκε η χρήση του ακινήτου την 1.9.2017; Μπορεί ο Ε να του αντιτάξει ότι δεν υποχρεούται να αποδώσει την προκαταβολή διότι την δαπάνησε για διάφορα έξοδά του;

3. Ποια δικαιώματα έχει ο Μ1 κατά του Χ και κατά του Α όσον αφορά την παράλειψη μόνωσης; Μπορεί ο Μ1 να στραφεί κατά του Ε;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Σειρά Β')

Ο Ε εκμίσθωσε στον Μ έναν όροφο πολυτελών γραφείων στο κέντρο της Αθήνας για πέντε χρόνια. Ο Μ, παρά τον ρητό αντίθετο όρο του μισθωτηρίου, αποφάσισε να προβεί σε νέα διαρρύθμιση του χώρου και πλήρη αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μισθίου. Ο Μ ανέθεσε την εκτέλεση όλης της ανακαίνισης στην εταιρεία “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε.” έναντι συνολικού ανταλλάγματος 40.000 ευρώ.
О ηλεκτρολόγος Η, τον οποίο η εταιρεία “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε” είχε προσλάβει με σύμβαση εργασίας, εκτέλεσε εξ ολοκλήρου τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, η εταιρεία "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε." ειδοποίησε τον M, ο οποίος κατέβαλε το συμφωνημένο ποσό των 40.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της ρητά επιφυλασσόμενος να εξετάσει την αρτιότητα της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ξέσπασε φωτιά στον όροφο, η οποία, όπως εξακριβώθηκε, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που οφειλόταν σε υπαιτιότητα του Η (εσφαλμένη συνδεσμολογία στον πίνακα). Από την πυρκαγιά καταστράφηκε όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και προκλήθηκαν ζημιές στον όροφο, η αποκατάσταση των οποίων θα κοστίσει 30.000 €. Επίσης καταστράφηκαν τα έπιπλα και ο εξοπλισμός των γραφείων, που ανήκαν στον Μ, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται 20.000 E
Με αφορμή την φωτιά ο Ε, κύριος του ορόφου των γραφείων και εκμισθωτής πληροφορήθηκε την αλλαγή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που έκανε ο Μ, με την οποία εξαρχής δεν συμφωνούσε. Παρά το γεγονός ότι ο Μ καταβάλλει προσηκόντως το συμφωνημένο μίσθωμα, ο Ε θέλει να καταγγείλει την μίσθωση.

Eρωτάται:

1. Ποια δικαιώματα έχει ο Μ, κατά ποίων προσώπων και με ποια νομική βάση;

2. Έχει δικαίωμα ο Ε να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης;

3. Έχει ο Ε αξίωση αποζημίωσης και αν ναι, κατά ποίων προσώπων και με ποια νομική βάση;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σεπτέμβριος 2017

Ο εργολάβος Ε αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα εργοστασιακό κτήριο σε ακίνητο της εταιρείας Χ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Χ παραλείπει να επιστήσει την προσοχή του Ε σε ιδιαιτερότητες του εδάφους που απαιτούν ειδική στατική μελέτη. Από την πλευρά του, όμως, και ο Ε παρέλειψε να διενεργήσει τις αναγκαίες γεωλογικές δοκιμές.

Το κτήριο παραδίδεται μεν εγκαίρως, αλλά ύστερα από κάποιους μήνες εμφανίζει σοβαρές ρωγμές που εμποδίζουν τη λειτουργία του εργοστασίου, με συνέπεια η Χ να χάνει παραγγελίες πελατών της. Επίσης, και πάλι λόγω των κατασκευαστικών αστοχιών του κτηρίου, από την κατάρρευση ενός τμήματος της οροφής καταστρέφεται ολοσχερώς ένα μηχάνημα του εργοστασίου αξίας 100.000 ευρώ, που είχε αγοράσει η Χ από τον Π με <>, έχοντας καταβάλει κανονικά, μέχρι εκείνη τη στιγμή, τις 8 από τις 12 μηνιαίες δόσεις του τιμήματος.

Ερωτάται:

1. Μπορεί να στραφεί η Χ κατά του Ε για τις ανωτέρω ρωγμές που εμποδίζουν τη λειτουργία του εργοστασίου και, αν ναι, τι μπορεί να ζητήσει;

2.(α) Ποιος μπορεί να στραφεί κατά του Ε και να ζητήσει αποζημίωση για την καταστροφή του μηχανήματος;

(β) Τώρα που καταστράφηκε το μηχάνημα, δικαιούται η Χ να αρνηθεί να καταβάλει στον Π τις υπόλοιπες δόσεις του τιμήματος;

3. Αν υποτεθεί ότι το μηχάνημα είχε εκμισθωθεί από τον Π στην Χ, ποιος εκ των δυο θα μπορούσε να στραφεί κατά του Ε και να ζητήσει αποζημίωση;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2018 (Σειρά Α')

Ο δικηγόρος Δ προτίθεται να νοικιάσει γραφείο, εμβαδού 200 τ.μ. Προς τον σκοπό αυτόν, αναθέτει στον μεσίτη Μ να του προτείνει κατάλληλους χώρους, συμφωνεί δε μαζί του ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί κάποιος από τους προτεινόμενους χώρους, θα καταβληθεί στον Μ αμοιβή ύψους 2 μηνιαίων μισθωμάτων, με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως.
Μετά από τρεις μήνες, ο Μ υποδεικνύει στον Δ έναν χώρο ιδιοκτησίας του Ε που αρέσει στον Δ. Έτσι ο Δ υπογράφει με τον Ε το σχετικό μισθωτήριο. Σύμφωνα με αυτό, η μίσθωση ξεκινάει την 1.7.2017, με διάρκεια 5 έτη και το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε 1.500€ για όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. Στο ίδιο συμφωνητικό, κατόπιν αιτήματος του Ε, ο Φ, φίλος του Δ, αναλαμβάνει ατομικά, ως εγγυητής, την ευθύνη για την καταβολή των μισθωμάτων, παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως.
Τις τελευταίες 10 μέρες εμφανίζεται σοβαρότατο πρόβλημα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις του μισθίου, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δύο φορές τα γραφεία του Δ, προκαλώντας υλικές ζημιές σε κινητά και εξοπλισμό του Δ ύψους 3,000€. Το πρόβλημα των υδραυλικών εγκαταστάσεων προϋπήρχε και ήταν άγνωστο στον Ε, ο οποίος το είχε ανακοινώσει στον Μ, είχαν όμως συνεννοηθεί μεταξύ τους (σαν γνωστοί που ήταν από προηγούμενες συναλλαγές) να μην το αποκαλύψουν στον Δ.

Ερωτάται: 

1. Τι δικαιώματα και με βάση ποιες διατάξεις έχει ο Δ κατά του Ε εξαιτίας της βλάβης των υδραυλικών εγκαταστάσεων;

2. Έχει και ποια δικαιώματα ο Δ κατά του Μ;Αν δεν έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί στον Μ η συμφωνηθείσα αμοιβή, μπορεί ο Δ να αρνηθεί την καταβολή της;

3. Αν ο Δ αρνείται την καταβολή του οφειλόμενου μισθώματος του τελευταίου μήνα, λόγω της βλάβης υδραυλικών εγκαταστάσεων, έχει δικαίωμα να ζητήσει ο Ε την καταβολή του μισθώματος από τον Φ; Αν ο Φ, για την αποφυγή δικαστικών εμπλοκών, καταβάλει αμέσως το μίσθωμα, μπορεί στη συνέχεια να το ζητήσει από τον Δ;


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2018 (Σειρά Β')

Ο Ε εκμισθώνει την 1.4 2017 παραθεριστική κατοικία κυριότητάς του στη Σέριφο στον Μ, για αόριστο χρόνο, έναντι μηνιαίου μισθώματος 400 ευρώ, καταβλητέου την πρώτη εκάστου μηνός με τον όρο, σε περίπτωση προσθήκης από τον μίσθιο οποιωνδήποτε κατασκευασμάτων, αυτά να παραμείνουν επ' ωφελεία του μισθίου. Ο Μ αγοράζει την 2.4.2017 από τον Π, έμπορο Αθηνών, τρία πανομοιότυπα κλιματιστικά μηχανήματα ψύξης-θέρμανσης έναντι ενιαίου τιμήματος 1.500 ευρώ, με τη συμφωνία αυτά να αποσταλούν και να εγκατασταθούν από τον Π με δαπάνες του Μ ύψους 210 ευρώ, στη μισθωμένη από αυτόν κατοικία την 10.4.2017. Ο Μ κατά τη θέση σε λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων την 1.7.2017 διαπιστώνει ότι δύο από αυτά λειτουργούν μόνο εκπέμποντας θερμό και όχι ψυχρό αέρα.

Ερωτάται: 

1. Δικαιούται ο Μ να υπαναχωρήσει σήμερα (20.6.2018) από τη σύμβαση πώλησης και, αν ναι, ποιες αξιώσεις γεννώνται από την υπαναχώρηση; Αν ο Π προσφέρεται να αντικαταστήσει τα δύο μη λειτουργούντα κλιματιστικά μηχανήματα με άλλα του ίδιου τύπου, έναντι καταβολής εκ μέρους του Μ συνολικής δαπάνης για την αποστολή και εγκατάσταση των νέων κλιματιστικών ύψους 140 ευρώ, υποχρεούται ο Μ να δεχτεί την προσφορά αυτή;

2. Αν ο Μ καθυστερεί να καταβάλει τα μισθώματα των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2018, δικαιούται ο Ε να καταγγείλει τη μίσθωση σήμερα (20.6.2018) και αν ναι, πότε θα λήξει η μίσθωση;

3. Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου από τον Μ στον Ε, δικαιούται ο Μ να αφαιρέσει τα κλιματιστικά μηχανήματα;

4. Αν μετά τη λήξη της σύμβασης με τον Μ, ο Ε αποβιώσει και κληρονομηθεί ισομερώς από τα τέκνα του Ε1, Ε2 και Ε3 δικαιούνται οι Ε2 και Ε3 να εκμισθώσουν την παραθεριστική κατοικία στη Σέριφο στον Χ, αντί μηνιαίου μισθώματος 400 ευρώ που ανταποκρίνεται στη μισθωτική αξία του ακινήτου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Ε1;

Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2019 (Σειρά Α')

Την 1.6.2017 ο Ε, έμπορος αυτοκινήτων, συμφώνησε με τον Α, με ιδιωτικό συμφωνητικό, την πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου PORSCHE 911 CARRERA S έναντι τιμήματος 119.000 ευρώ με προκαταβολή 29.000 ευρώ. Στο συμφωνητικό ανεγράφησαν, μεταξύ άλλων, ως χαρακτηριστικά του οχήματος ότι πρέπει να έχει μαύρο μεταλλικό χρώμα και να έχει εργοστασιακή βαφή χωρίς να έχει ξαναβαφτεί και να είναι ατρακάριστο. Ο Ε προσέφερε προς παράδοση στον Α την 20.7.2017 ένα όχημα με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκτός από το μεταλλικό χρώμα αλλά ο Α αρνήθηκε να το παραλάβει δηλώνοντας ότι υπαναχωρεί από την πώληση, επικαλούμενος την ρητή πρόβλεψη για μεταλλικό χρώμα στο συμφωνητικό. Ο Ε τον καλεί να παραλάβει το όχημα με την αιτιολογία ότι είναι ασήμαντο το μεταλλικό χρώμα ενώ συντρέχουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του οχήματος. Μετά την εκ νέου άρνηση του Α, ο Ε, επιφυλασσόμενος των δικαιωμάτων του κατά του Α, πωλεί και παραδίδει το όχημα στον Χ έναντι τιμήματος 90.000 ευρώ. Ο Χ αναθέτει στον Σ την βελτίωση του οχήματος, ο οποίος αλλάζει τον υπερτροφοδότη για να αυξήσει την ιπποδύναμη αλλά δεν προβλέπει την ανάγκη αυξημένης ψύξης με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί μετά από λίγες μέρες λόγω πυρκαγιάς και να τραυματιστούν ο Ψ, οδηγός αγώνων, στον οποίο ο Χ είχε αναθέσει την δοκιμή του αυτοκινήτου και ο ίδιος ο Χ που καθόταν στην θέση του συνοδηγού.

Ερωτήματα

1) Είχε υποχρέωση ο Α να παραλάβει το όχημα; Είναι νόμιμη η υπαναχώρησή του;

2) Μπορεί να ζητήσει σήμερα ο Α την επιστροφή των 29.000 ευρώ; Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του
Ε ότι δεν έχει πλέον το ποσό αυτό;

3) Ποια δικαιώματα έχει ο Χ κατά του Σ εξαιτίας της πυρκαγιάς;

4) Ποια δικαιώματα έχει ο Ψ, ο οποίος είχε αναλάβει χωρίς αμοιβή την δοκιμή του αυτοκινήτου, κατά του Χ και του Σ εξαιτίας της πυρκαγιάς;

Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2019 (Β' σειρά)

Την 1.10.2017 ο εργολάβος Ε συνήψε με τον Α, κάτοικο εξωτερικού, "σύμβαση πώλησης" ενός ημιτελούς διαμερίσματος πολυώροφης οικοδομής που κατασκεύαζε ο Ε σε οικόπεδο του Ο με το σύστημα της "αντιπαροχής". Ως τίμημα συμφωνήθηκε το ποσό των 220.000 ευρώ. Κατά την υπογραφή του συμβολαίου ο Α κατέβαλε στον Ε το ποσό των 100.000 ευρώ και συμφωνήθηκε το υπόλοιπο ποσό των 120.000 ευρώ να καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις (30.000 η καθεμία), με έναρξη των δόσεων την 1.1.2018 και λήξη την 1.12.2018, οπότε και θα έπρεπε να παραδοθεί το διαμέρισμα.

1) Χαρακτηρίστε την συμβατική σχέση μεταξύ Ε και Α. [βαθμοί 2,5]

2) Για την καταβολή της τελευταίας δόσης του τιμήματος (ύψους 30.000 ευρώ) στον Ε, ο Α δίνει εντολή στην αγγλική τράπεζα Τ1 να στείλει ισόποσο έμβασμα σε λογαριασμό που διατηρεί ο Ε στην ελληνική τράπεζα Τ3. Η Τ1 χρησιμοποιεί για την διεκπεραίωση αυτής της εντολής μία άλλη ελληνική τράπεζα, την Τ2 στην οποία και δίνει ειδικές έγγραφες οδηγίες. Από αμέλεια ωστόσο των υπαλλήλων της Τ2 το έμβασμα δεν φθάνει τελικά στον λογαριασμό του Ε, αλλά στον λογαριασμό άλλου προσώπου. (α) Τι συνέπειες έχει η αμέλεια αυτή στη σχέση μεταξύ Ε και Α; (β) Ευθύνονται οι Τ1 και Τ2 έναντι του Α; [βαθμοί 2,5]

3) Ο Ε επιτυγχάνει, τελικά, να πωλήσει, να παραδώσει και να μεταβιβάσει και τα τέσσερα διαμερίσματα της πολυκατοικίας στους Α, Β, Γ και Δ. Αποπερατώνει, δε, και τους κοινόκτητους-κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, παρά την ρητή εναντίωση των Β, Γ και Δ στην αποπεράτωση των χώρων αυτών. Στην συνέχεια στρέφεται κατά των αγοραστών και ζητεί από αυτούς τις δαπάνες για την αποπεράτωση των κοινόκτητων-κοινόχρηστων χώρων, ωστόσο όλοι πλην του Α, δηλαδή οι Β, Γ και Δ, αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή τους στις εν λόγω δαπάνες. Έχουν δίκιο οι Β, Γ και Δ; [βαθμοί 2]

4) Ο Ε είχε αναθέσει στον πολιτικό μηχανικό Π την στατική μελέτη της πολυκατοικίας. Λίγους μήνες μετά την παράδοση των διαμερισμάτων, λόγω ενός σεισμού μικρής ισχύος, η πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές, που την καθιστούσαν πλέον μη κατοικήσιμη. Οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν επειδή ο Π δεν είχε προβλέψει την προσήκουσα, κατά νόμο, αντισεισμική προστασία. Ευθύνεται ο Π έναντι του Ε, αλλά και έναντι των Α, Β, Γ και Δ; [βαθμοί 3]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2019

Ο επιχειρηματίας Α ανέθεσε στην τεχνική εταιρία «Δ-ΑΕ» τη μελέτη και κατασκευή μιας μεγάλης αποθήκης εντός ακινήτου ιδιοκτησίας του, έναντι κατ’ αποκοπήν αμοιβής ανερχόμενης στο ποσό των 800.000 ευρώ. Η εταιρία Δ για να χρηματοδοτήσει την κατασκευή έλαβε δάνειο από την τράπεζα, ύψους 500.000 ευρώ, αποδοτέου σε δέκα εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ο Ε, βασικός μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της δανειολήπτριας εταιρίας, εγγυήθηκε νομότυπα έναντι της Τράπεζας την καταβολή του δανείου, παραιτούμενος από όλες τις ενστάσεις. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και καταβλήθηκε ολόκληρο το συμφωνηθέν αντάλλαγμα.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, ο Α εκμίσθωσε την αποθήκη στον Μ για 5 χρόνια, με μηνιαίο μίσθωμα 5.000 ευρώ προκειμένου αυτός να αποθηκεύει ξυλεία. Ο Μ τοποθέτησε στην αποθήκη εκτός από ξυλεία και εύφλεκτα υλικά επεξεργασίας ξύλου.
Λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος στις συνδέσεις των σιδηροδοκών της σκεπής της αποθήκης, το οποίο δεν ήταν εμφανές, περίπου ένα χρόνο μετά την αποπεράτωση και εκμίσθωση της αποθήκης, κατέρρευσε μεγάλο τμήμα, συμπαρασύροντας τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά, που επεκτάθηκε λόγω των εύφλεκτων υλικών, με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές τόσο στην αποθήκη όσο και στην ξυλεία. Για την ανακατασκευή της αποθήκης απαιτούνται 200.000 ευρώ, ενώ η αξία της ξυλείας που κάηκε ανερχόταν στο ποσό των 100.000 ευρώ.
Λόγω της οικονομικής κρίσης η δανειολήπτρια εταιρία Δ βρίσκεται στα πρόθυρα της πτώχευσης και έχει ήδη καταστεί υπερήμερη ως προς την καταβολή της τρίτης δόσης του δανείου. Ο Ε, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν έσπευσε να μεταβιβάσει λόγω δωρεάς προς τη σύζυγό του Σ, ένα διαμέρισμα αξίας 500.000 ευρώ, που αποτελούσε το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1) Ποιες αξιώσεις έχει ο Α, κατά ποιων και με ποιες νομικές βάσεις;
2) α) Έχει αξίωση ο Μ για την καταστροφή της ξυλείας;
β) Ο Α αναθέτει άμεσα την επισκευή της αποθήκης, η οποία όμως θα διαρκέσει έξι μήνες. Ποια δικαιώματα έχει ο Μ ως μισθωτής;
3) Δεδομένου ότι η δανειολήπτρια εταιρία Δ δεν έχει καταβάλει τρεις συνεχόμενες δόσεις του δανείου, η Τράπεζα, όπως ρητώς προβλεπόταν στη σύμβαση δανείου, κατήγγειλε το δάνειο. Κατά ποιων μπορεί να στραφεί η Τράπεζα και με ποιες νομικές βάσεις;

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2022

Ο Α αγόρασε από την κατασκευαστική εταιρεία Π ένα διαμέρισμα σε νεόδμητη πολυκατοικία με συμφωνία καταβολής του τιμήματος σε 12 μηνιαίες δόσεις και τον όρο ότι μέχρι την εξόφληση του τιμήματος η κυριότητα του διαμερίσματος θα παραμείνει στην Π. Υπέρ της οφειλής αυτής του Α έχει εγγυηθεί ο φίλος του Φ. 
1.(α) Χαρακτηρίστε νομικά τη σύμβαση που συνήψαν οι Α και Π.
(β) Αν υποτεθεί ότι ο α έχοντας ήδη καταβάλει 9 από τις 12 μηνιαίες δόσεις του τιμήματος, καθυστερεί την καταβολή των επόμενων τριών δόσεων, μπορεί η Π να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση;
(γ) Αν η Π υπαναχωρήσει , μπορεί στη συνέχεια να ζητήσει την καταβολή του τιμήματος;

2. Αν ο Φ καταβάλλει εκείνος τις καθυστερούμενες δόσεις του τιμήματος, μπορεί να στραφεί κατά του Α και να αναζητήσει από αυτόν το καταβληθέν ποσό;

3. (α) Αν ο Α μετά την πώληση ανακαλύψει ότι το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η πολυκατοικία είναι βεβαρημένο με προσημείωση, τι δικαιώματα έχει κατά της Π;
(β) Μπορεί η Β να του αντιτάξει αφενός μεν ότι η ίδια δεν γνώριζε την ύπαρξη της προσημείωσης, αφετέρου δε ότι ο Α όφειλε ο ίδιος να έχει ερευνήσει πριν την πώληση την ύπαρξη βαρών;

Υποτεθείσθω ότι ο Α εξοφλεί πλήρως και εγκαίρως το τίμημα στην Π και κατόπιν εκμισθώνει το διαμέρισμα στον Μ. τρεις μήνες μετά την παραχώρηση της χρήσης του διαμερίσματος στον Μ, παρουσιάζεται βλάβη στα υδραυλικά του διαμερίσματος , με συνέπεια σοβαρές διαρροές υδάτων και την πρόκληση σοβαρών ζημιών στους τοίχους του διαμερίσματος και σε πίνακες του Μ.

Έχει κάποια δικαιώματα ο Μ κατά του Α, και αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις; 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2013

Ο Α, κύριος ενός μεγάλου ακινήτου, στο οποίο έχει ανεγερθεί ξενοδοχείο, συμφώνησε νομοτύπως με την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» την μίσθωση του ακινήτου για 15 χρόνια, έναντι μισθώματος 30.000€ το μήνα. Η μισθώτρια εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να κάνει με δική της δαπάνη πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, προϋπολογισμού 2.000.000€. Συμφωνήθηκε ρητώς, ότι μετά τη λήξη της μίσθωσης με οποιονδήποτε τρόπο, η μισθώτρια δεν έχει καμία αξίωση για τις δαπάνες ανακαίνισης και εξοπλισμού του ξενοδοχείου. 

Η μισθώτρια ανέθεσε στην τεχνική εταιρεία «ΚΑΤ ΑΕ» την ανακαίνιση έναντι συνολικής αμοιβής  2.000.000€. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε και η «ΚΑΤ ΑΕ» έλαβε την συμφωνημένη αμοιβή. Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του ξενοδοχείου, από σφάλμα στην εγκατάσταση κλιματισμού ξέσπασε πυρκαγιά, από την οποία προκλήθηκε ζημία 300.000€ στο κτήριο και 100.000€ στον εξοπλισμό, ενώ καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του ξενοδοχείου. Οι εργασίες επισκευής θα διαρκέσουν έξι μήνες. Η μισθώτρια υπέστη ζημία 200.000€ από ακυρώσεις, ποινικές ρήτρες και διαφυγόντα κέρδη. 

Η μισθώτρια εταιρεία έλαβε από την Τράπεζα «Τ» δάνειο ύψους 2.000.000€ για να χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση, καταβλητέου εντός 10 ετών, σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Την πληρωμή του δανείου εγγυήθηκε ο Ε, κατόπιν εντολής της μισθώτριας εταιρείας, παραιτούμενος έναντι της Τράπεζας «Τ» από την ένσταση διζήσεως. 

Μετά την πυρκαγιά η μισθώτρια περιήλθε σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή των μισθωμάτων και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του δανείου που έλαβε ούτε να καλύψει τη δαπάνη των αναγκαίων επισκευών. 

Ερωτήματα 

1. α) Μπορεί η εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» ή ο Α να στραφούν κατά της εταιρείας «ΚΑΤ ΑΕ» με ποια νομική βάση και τι δικαιούνται να απαιτήσουν;
   β) Η εταιρεία «ΚΑΤ ΑΕ» ισχυρίζεται ότι εκτέλεσε προσηκόντως την ανακαίνιση και ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» παρέλαβε το ανακαινισμένο ξενοδοχείο χωρίς να διαμαρτυρηθεί για τον κλιματισμό. Πώς αξιολογείτε τον ισχυρισμό αυτόν; 

2. Έχει υποχρέωση η μισθώτρια εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ» να καταβάλλει μισθώματα στον Α εωσότου επισκευασθεί το ξενοδοχείο; 

3. Η Τράπεζα «Τ» μετά από καθυστέρηση πληρωμής πέντε συνεχόμενων τοκοχρεωλυτικών δόσεων καταγγέλει το δάνειο, σύμφωνα με ρητό όρο της σύμβασης δανείου. 
α) Κατά ποιων μπορεί να στραφεί η «Τ» και με ποια νομική βάση; 
β) Αν ο Ε καταβάλλει στην «Τ» το υπόλοιπο του δανείου, μπορεί να αναζητήσει το ποσό που κατέβαλε; 

18 σχόλια:

 1. απο την υλη του ειδικου ενοχικου εξαιρειται τιποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ιούνιος 2017 (σειρά Β')

  Ο Ε εκμίσθωσε στον Μ έναν όροφο πολυτελών γραφείων στο κέντρο της Αθήνας για πέντε χρόνια. Ο Μ, παρά τον ρητό αντίθετο όρο του μισθωτηρίου, αποφάσισε να προβεί σε νέα διαρρύθμιση του χώρου και πλήρη αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του μισθίου. Ο Μ ανέθεσε την εκτέλεση όλης της ανακαίνισης στην εταιρεία "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε." έναντι του συνολικού ανταλλάγματος 40.000 ευρώ.

  Ο ηλεκτρολόγος Η, τον οποίο η εταιρεία "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε." είχε προσλάβει με σύμβαση εργασίας, εκτέλεσε εξ ολοκλήρου τις ηλεκτρολογικές εργασίες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης, η εταιρεία "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α.Ε." ειδοποίησε τον Μ, ο οποίος κατέβαλε το συμφωνημένο ποσό των 40.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της, ρητά επιφυλασσόμενος να εξετάσει την αρτιότητας της νέας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

  Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ξέσπασε φωτιά στον όροφο, η οποία, όπως εξακριβώθηκε, προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που οφειλόταν σε υπαιτιότητα του Η (εσφαλμένη συνδεσμολογία στον πίνακα). Από την πυρκαγιά καταστράφηκε όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και προκλήθηκαν ζημιές στον όροφο, η αποκατάσταση των οποίων θα κοστίσει 30.000 ευρώ. Επίσης καταστράφηκαν τα έπιπλα και ο εξοπλισμός των γραφείων που ανήκαν στον Μ, για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται 20.000 ευρώ.

  Με αφορμή την φωτιά ο Ε, κύριος του ορόφου των γραφείων και εκμισθωτής, πληροφορήθηκε την αλλαγή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που έκανε ο Μ, με την οποία εξαρχής δεν συμφωνούσε. Παρά το γεγονός ότι ο Μ καταβάλλει προσηκόντως το συμφωνημένο μίσθωμα, ο Ε θέλει να καταγγείλει την μίσθωση.

  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  1. Ποια δικαιώματα έχει ο Μ, κατά ποίων προσώπων και με ποια νομική βάση;
  2. Έχει δικαίωμα ο Ε να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης;
  3. Έχει ο Ε αξίωση αποζημίωσης και αν ναι, κατά ποίων προσώπων και με ποια νομική βάση;

  Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και σχολιασμένου ΑΚ. Καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
  Α ΣΕΙΡΑ
  Ο Ε, κύριος ενός καταστήματος σε μεγάλο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, το οποίο είναι μισθωμένο στον Μ1 έως τις 30.06.2017, συμφώνησε με τον Μ2, με ιδιωτικό συμφωνητικό που υπεγράφη στις 10.05.2017, τη μίσθωση του καταστήματος στον Μ2 από 01.09.2017, έναντι μισθώματος 3.000 ευρώ. Ο Μ2 κατέβαλε ως προκαταβολή στον Ε, την ίδια ημέρα υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού, 5 μισθώματα.
  Στις 30.06.2017 ο Ε ενημερώνει τον Μ2 ότι συμφώνησε αυθημερόν την ανανέωση της υφιστάμενης μίσθωσης του καταστήματος με τον (παλιό μισθωτή) Μ1, έναντι μισθώματος 5.000 ευρώ και, κατά συνέπεια, δεν προτίθεται να παραχωρήσει στον Μ2 τη χρήση του καταστήματος.
  Ο Μ1 ανέθεσε στον Χ την ανακαίνιση του καταστήματος. Επειδή ο Μ1 αμφέβαλλε για την ικανότητα και τη φερεγγυότητα του Χ, ο Α, αδερφός του Χ, διαβεβαίωσε προφορικά τον Μ1 ότι θα καλύψει αυτός κάθε αξίωση του Μ1 κατά του Χ, εφόσον υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα.
  Ο Χ παρέλειψε να προβεί σε επαρκή μόνωση και με τις πρώτες βροχές εισήλθαν νερά στο κατάστημα που είχαν ως συνέπεια ζημίες στο δάπεδο, τους τοίχους και τα εμπορεύματα, συνολικά εκτιμώμενες σε 15.000 ευρώ. Το κατάστημα έκλεισε επί 10 ημέρες για την αποκατάσταση των ζημιών και ο Μ1 απώλεσε κέρδη 10.000 ευρώ.

  Ερωτάται:
  1. Είναι έγκυρη η σύμβαση Ε-Μ2, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν παραδόθηκε η χρήση του πράγματος στον Μ2, και η σύμβαση Ε-Μ1, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε προηγηθεί η σύμβαση Ε-Μ2, και γιατί;
  2. Αν θεωρηθούν έγκυρες οι ως άνω συμβάσεις μισθώσεως, ποια δικαιώματα έχει ο Μ2 κατά του Ε, επειδή δεν του παραδόθηκε η χρήση του ακινήτου την 1.9.2017; Μπορεί ο Ε να του αντιτάξει ότι δεν υποχρεούνται να αποδώσει την προκαταβολή διότι τη δαπάνησε για προσωπικά έξοδά του;
  3. Ποια δικαιώματα έχει ο Μ1 κατά του Χ και κατά του Α, όσον αφορά στην παράλειψη μόνωσης; Μπορεί ο Μ1 να στραφεί κατά του Ε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σεπτέμβριος 2017
  Α’ σειρά

  Ο εργολάβος Ε αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα εργοστασιακό κτήριο σε ακίνητο της εταιρείας Χ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Χ παραλείπει να επιστήσει την προσοχή του Ε σε ιδιαιτερότητες του εδάφους που απαιτούν ειδική στατική μελέτη. Από την πλευρά του, όμως, και ο Ε παρέλειψε να διενεργήσει τις αναγκαίες γεωλογικές δοκιμές.
  Το κτήριο παραδίδεται μεν εγκαίρως, αλλά ύστερα από κάποιους μήνες εμφανίζει σοβαρές ρωγμές που εμποδίζουν τη λειτουργία του εργοστασίου, με συνέπεια η Χ να χάνει παραγγελίες πελατών της. Επίσης, και πάλι λόγω των κατασκευαστικών αστοχιών του κτηρίου, από την κατάρρευση ενός τμήματος της οροφής καταστρέφεται ολοσχερώς ένα μηχάνημα του εργοστασίου αξίας 100.000 ευρώ, που είχε αγοράσει η Χ από τον Π με <>, έχοντας καταβάλει κανονικά, μέχρι εκείνη τη στιγμή, τις 8 από τις 12 μηνιαίες δόσεις του τιμήματος.

  Ερωτάται:

  1. Μπορεί να στραφεί η Χ κατά του Ε για τις ανωτέρω ρωγμές που εμποδίζουν τη λειτουργία του εργοστασίου και, αν ναι, τι μπορεί να ζητήσει;
  2. (α) Ποιος μπορεί να στραφεί κατά του Ε και να ζητήσει αποζημίωση για την καταστροφή του μηχανήματος;
  (β) Τώρα που καταστράφηκε το μηχάνημα, δικαιούται η Χ να αρνηθεί να καταβάλει στον Π τις υπόλοιπες δόσεις του τιμήματος;
  3. Αν υποτεθεί ότι το μηχάνημα είχε εκμισθωθεί από τον Π στην Χ, ποιος εκ των δυο θα μπορούσε να στραφεί κατά του Ε και να ζητήσει αποζημίωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους φτωχούς και να πολεμήσουμε
  φτώχεια, προσφέρουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  όρο.
  Έχετε οικονομικές ανησυχίες, είστε στην απαγόρευση των τραπεζών,
  Κατατεθειμένοι, ή χρειάζεστε χρηματοδότηση για να τοποθετήσετε τα έργα σας,
  ένα στεγαστικό δάνειο.
  Προσφέρουμε δάνεια σε ιδιώτες και εμπόρους σε ένα επιτόκιο
  3% ετησίως με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία.
  Παίρνετε το δάνειό σας 72 ώρες μετά το αίτημά σας και χωρίς
  πρωτόκολλα.
  σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μαζί μας στο gmail: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε τους φτωχούς και να πολεμήσουμε
  φτώχεια, προσφέρουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  όρο.
  Έχετε οικονομικές ανησυχίες, είστε στην απαγόρευση των τραπεζών,
  Κατατεθειμένοι, ή χρειάζεστε χρηματοδότηση για να τοποθετήσετε τα έργα σας,
  ένα στεγαστικό δάνειο.
  Προσφέρουμε δάνεια σε ιδιώτες και εμπόρους σε ένα επιτόκιο
  3% ετησίως με τη μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία.
  Παίρνετε το δάνειό σας 72 ώρες μετά το αίτημά σας και χωρίς
  πρωτόκολλα.
  σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε μαζί μας στο gmail: GOMEZGERMAINE112@GMAIL.COM

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πιστοποίηση δανείου που ελήφθη από σοβαρά χρήματα

  Γεια σας
  θα ήταν άδικο για μένα να μην επαινέσω αυτόν που μου επέτρεψε να πάρω δάνειο χρήματος τον περασμένο μήνα που έπρεπε να σώσει μια ζωή σε κίνδυνο στην αρχή δεν το πίστευα μια μοναδική στιγμή, αλλά η περιέργειά μου με ώθησε να δοκιμάσω και τελικά θα μπορούσα να πάρω αυτό το δάνειο ότι η έξοδος από αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έζησα, γνώρισα τις συνθήκες και χωρίς ενοχλήσεις, ο λογαριασμός μου πιστώθηκε με 90.000; που ρώτησα.
  Αν χρειαστεί να κάνετε ένα δάνειο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Romand Kazaridis στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του: lacornefinance@gmail.com

  Αριθμός Viber: + 229 64103682

  Αριθμός IMO: + 229 64103682

  WhatsApp number: +229 64103682

   ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lacornefinance@gmail.com

  Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε

  Σας ευχαριστώ που κάνετε όπως και εμένα και στείλτε το αίτημά σας για να πάρετε το δάνειό σας σε 72 ώρες το μέγιστο. εδώ είναι το email του: lacornefinance@gmail.com

  πέρασε τελικά το μήνυμα για να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ψάχνετε για ένα δάνειο επειγόντως είτε

  - Για να αναζωογονήσετε τις δραστηριότητές σας

  - Ανακαίνιση του εσωτερικού του διαμερίσματος, του σπιτιού, του κτιρίου κτλ ...

  - Για την υλοποίηση ενός έργου

  - Ή για άλλους λόγους

  Αλλά δυστυχώς η τράπεζα καθορίζει προϋποθέσεις που δεν μπορείτε να εκπληρώσετε. Χωρίς άλλες ανησυχίες, δίνουμε δάνεια που κυμαίνονται από € 3.000 έως € 500.000 με επιτόκιο 3%.

  Σημείωση: "Το δάνειο σας δεσμεύει και πρέπει να επιστραφεί. Ελέγξτε τις δυνατότητες αποπληρωμής πριν δεσμευτείτε »μόνο σοβαρό άτομο.

  Άμεση επικοινωνία Email: irabebeirapyrgos@outlook.fr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Email: fotakisgrigorios@gmail.com

  Ειδικευμένο στον τομέα της χρηματοδότησης, των επενδύσεων και της αρωγής μεταξύ ατόμων, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης και ιδιαίτερα ικανοί να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής τους και το επιτόκιο είναι 3%. Εισαγωγή σε όλες τις ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης: Βοήθεια: Άνθρωποι, Ολοκλήρωση, Ανακαίνιση, Εμπορική, Φοιτητές, Αυτοκίνητο, Άλλοι, Επιχειρήσεις, Γεωργία, Πληροφορική, Πνευματική Ιδιοκτησία, Υποθήκη, ακίνητα Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας το email για να αφήσετε το email ή το SMS σας.

  Email: fotakisgrigorios@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Email: fotakisgrigorios@gmail.com

  Ειδικευμένο στον τομέα της χρηματοδότησης, των επενδύσεων και της αρωγής μεταξύ ατόμων, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους τους ανθρώπους καλής θέλησης και ιδιαίτερα ικανοί να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αποπληρωμής τους και το επιτόκιο είναι 3%. Εισαγωγή σε όλες τις ακόλουθες πηγές χρηματοδότησης: Βοήθεια: Άνθρωποι, Ολοκλήρωση, Ανακαίνιση, Εμπορική, Φοιτητές, Αυτοκίνητο, Άλλοι, Επιχειρήσεις, Γεωργία, Πληροφορική, Πνευματική Ιδιοκτησία, Υποθήκη, ακίνητα Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας ακολουθώντας το email για να αφήσετε το email ή το SMS σας.

  Email: fotakisgrigorios@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σεπτέμβριος 2018 (Β Κλιμάκιο)

  Ο Α ανέθεσε την ανακαίνιση της μονοκατοικίας του στην εργολήπτρια εταιρία Ε. Για να καλύψει μέρος των εξόδων ανακαίνισης, ο Α έλαβε από την τράπεζα Τ δάνειο ύψους 60.000 ευρώ. Την αποπληρωμή του δανείου εγγυήθηκε νομοτύπως ο Β, εύπορος φίλος του Α, παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως.

  Ήδη κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών ανακαίνισης, ο Α, ο οποίος είχε εμπειρία από κατασκευές, διαπιστώνει ότι η μόνωση στην οροφή δεν είχε τοποθετηθεί σωστά, γεγονός που στο μέλλον θα προκαλούσε σταδιακή διάβρωση της τοιχοποιίας λόγω υγρασίας.

  Περαιτέρω, οι εργάτες της Ε παρέλειψαν να περιφράξουν τον χώρο γύρω από το έργο, με αποτέλεσμα ένα βράδυ ο Γ, ο οποίος περνούσε από εκεί, να πέσει σε ένα χαντάκι που είχε σκαφτεί για τις ανάγκες του έργου και να σπάσει το πόδι του. Ο Γ ασκεί αγωγή κατά της Ε ζητώντας ως αποζημίωση τα νοσήλια που κατέβαλε στην κλινική στην οποία νοσηλεύτηκε. Η Ε απαντά ότι ουδέν του οφείλει, διότι τα νοσήλια καταβλήθηκαν στην κλινική από την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία Σ, στην οποία ο Γ ήταν ασφαλισμένος.

  Λόγω οικονομικών δυσχερειών ο Α καθυστερεί συστηματικά την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Η τράπεζα ωστόσο, βασιζόμενη στην ύπαρξη του εύπορου εγγυητή Β, παραμελεί να επιδιώξει την ικανοποίηση των απαιτήσεών της κατά του Α, με αποτέλεσμα να προλάβουν άλλοι δανειστές του Α να προβούν σε κατάσχεση και πλειστηριασμό της κατοικίας του Α, η οποία αποτελούσε και το μοναδικό περιουσιακό του στοιχείο.

  Ερωτάται:
  1. Λόγω της ελαττωματικής μόνωσης, έχει ο Α τη δυνατότητα, προτού ακόμη του παραδοθεί η κατοικία: α) να ζητήσει από την Ε τη διόρθωση της ελαττωματικής μόνωσης; β) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση;
  2. Έχει δικαίωμα ο Γ να στραφεί κατά της Ε; Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός της Ε ότι δεν οφείλει στον Γ αποζημίωση για την αποκατάσταση των νοσηλίων διότι αυτά καλύφθηκαν από τη Σ;
  3. Αν μετά την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό της κατοικίας του Α, η Τ στραφεί κατά του Β ζητώντας του να αποπληρώσει τις ανεξόφλητες δόσεις του δανείου, μπορεί αυτός να αρνηθεί την πληρωμή των δόσεων;

  Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
  Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ.
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Nuestra oferta propuesta para los clientes en el nuevo año es un compromiso positivo y total, por lo que trabajar con nosotros le brinda la máxima seguridad de obtener fondos, ya que tenemos una calificación A + en financiamiento. Franco Servicios de préstamo (FLS) a lo largo de los años ha sido altamente calificado como una de las mejores compañías en línea con una tasa de interés más barata. Si necesita financiación, no dude en contactarnos por teléfono (+1-713-389-6778) o por correo electrónico: k.frankloans@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. χρειάζεσαι δάνειο; προσωπικό δάνειο? Επιχειρηματικά δάνεια; Στεγαστικό δάνειο? Γεωργία και χρηματοδότηση έργων; Προσφέρουμε όλους τους τύπους δανείων με επιτόκιο 3%! Επικοινωνία email; (challotloan@gmail.com)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Γεια σας.

  Αυτό γίνεται για να ενημερώσει το ευρύ κοινό ότι ο κ. Roland Johnson, ένα δάνειο από έναν ιδιωτικό δανειστή άνοιξε μια οικονομική ευκαιρία για όσους χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Χορηγούμε δάνεια σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και εταιρείες με σαφείς όρους και προϋποθέσεις κατανοητούς από το επιτόκιο μόλις 2%. επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω email: (Mrrolandjohnson62@gmail.com) ώστε να σας δώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Γεια σας Κυρίες / Κύριοι
  Οικονομική στήριξη ιδιωτών για όλους
  Αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε ιδιώτες, φτωχούς, εταιρείες, εταιρείες και όλους όσους χρειάζονται ένα συγκεκριμένο δάνειο για να πραγματοποιήσουν τα έργα τους είτε για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους είτε για άλλους. Το επιτόκιο είναι 3% ανεξάρτητα από το ποσό που ζητείται. Χορηγούμε δάνεια που κυμαίνονται από 5.000 € έως 2.000.000 € Η περίοδος αποπληρωμής είναι από 1 έτος έως 30 έτη. Παρακαλούμε να ικανοποιηθείτε εντός 72 ωρών. Ταχυδρομείο: pereyratourino@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Θέλετε να δανειστείτε και δεν ξέρετε πού να πάρετε ένα πραγματικό δάνειο?
  Θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση αλλά δεν έχετε κεφάλαιο?
  Χρειάζεται να κάνετε αίτηση για δάνειο για οποιονδήποτε λόγο?
  Χρειάζεστε χριστουγεννιάτικο δάνειο?

  Η ελπίδα σας είναι επιτέλους εδώ καθώς η Έλενα Νίνο παρέχει γρήγορα και αξιόπιστα δάνεια, η εξυπηρέτησή τους είναι 100% γνήσια και σας εγγυάται ότι θα λάβετε το δάνειό σας κατά την υποβολή αίτησης, επικοινωνήστε με email και εγκρίνετε σήμερα στη διεύθυνση: elenanino0007@gmail.com

  Σας ευχαριστώ και ο Θεός να έχει καλά
  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή