29 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Δικαίου Περιβάλλοντος

Φεβρουάριος 2012:

ΘΕΜΑ 1ο (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ)

Η αρχή της προφύλαξης. Η εφαρμογή της στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων.

ΘΕΜΑ 2ο (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ)

Το έννομο συμφέρον στην πολιτική δίκη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

Για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, νόμος χορηγεί άδεια λειτουργίας casino τα οποία θα εγκατασταθούν εντός δασικής...

...έκτασης και χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση ΜΠΕ, με αντάλλαγμα το 25% των εσόδων τους να κατατίθενται σε Πράσινο Ταμείο. Είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο η διάταξη; Ποιοί μπορούν να εναντιωθούν και με ποιό τρόπο;

Από τα θεωρητικά θέματα του ιδιωτικού τομέα γράφουμε το ένα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012:

Ιδιωτικό δίκαιο:

1. Η προστασία των δασών στον ΑΚ.
2. Η αδικοπρακτική ευθύνη κατά το άρθρο 29 του ν. 1650/1986.

Δημόσιο δίκαιο:

Για την τόνωση της εθνικής οικονομίας εκδίδεται νόμος που προβλέπει την παραχώρηση δέκα ελληνικών νησιών για τουριστική και οικιστική ανάπτυξη, ανεξάρτητα από το είδος της βλάστησης που φέρουν. Ο νόμος δεν προβλέπει καμία άδεια ή έγκριση αρχής για τη λειτουργία των υποδομών.
α) Τίθενται ζητήματα συνταγματικότητας;
β) Μέσω ποιας διαδικασίας μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να ακυρώσει τις εγκαταστάσεις;

Από τα 2 θέματα του ιδιωτικού δικαίου να επιλεγεί το 1.

Καλή επιτυχία!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015

Ιδιωτικό δίκαιο (να απαντήσετε ένα ερώτημα εκ των 2)

1. Η ερμηνεία του άρθρου 1003επ. ΑΚ υπό το φως του άρθρου 24§1Σ.

2. Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος μέσα από την νομολογία.

Δημόσιο δίκαιο

Μπορεί να κατασκευαστεί ένα νέο casino-ξενοδοχείο στον δρυμό της Πάρνηθας; Ανεξάρτητα από την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την έγκριση και αδειοδότηση του έργου; Ποιοι έχουν δικαίωμα πληροφόρησης για το έργο και ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν δικαστική προστασία κατά της κατασκευής του.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017


Διεθνούς:

1) Ποια η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος: συζητήστε την προέλευσή της και το περιεχόμενό της.

2) Σύμβαση των Παρισίων: νομική φύση και περιεχόμενο.Δημοσίου:

Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προωθεί την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ και ενός ξενοδοχείου στη Φολέγανδρο. Στην πράξη αυτή επιθυμούν να εναντιωθούν: ο Α κάτοικος Φολεγάνδρου, ο Β ξενοδόχος στην Ίο, ο Δήμος Πάρου και το σωματείο "Φίλοι του Αιγαίου".

1) Με ποιες διαδικασίες μπορούν να εναντιωθούν;

2) Προβάλλονται οι εξής αιτιάσεις: α) Η αδειοδότηση έγινε από αναρμόδιο όργανο. β) Το γήπεδο γκολφ θα γινόταν σε δασική έκταση. γ) Δε λήφθηκε καθόλου υπόψη το ενδεχόμενο να μη γίνει το έργο. Είναι βάσιμες;Ιδιωτικού:

1) Προσβολή του δικαιώματος χρήσης του ζωτικού χώρου: Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες.

2) Κατάχρηση δικαιώματος στο ιδιωτικό δίκαιο περιβάλλοντος.Επιλογή δύο θεμάτων από δύο διαφορετικούς τομείς.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2023

Δημοσίου:

Ανακαλύπτεται μεγάλο κοίτασμα υδρογονανθράκων στα δάση της Πίνδου. Ο Δήμος Ιωαννίνων αντιδρά στην εκμετάλλευσή τους. 
Ποιες διαδικασίες (εξωδικαστικές και δικαστικές) μπορεί να χρησιμοποιήσει; 
Επί της ουσίας, επικαλείται: α) τη συνταγματική προστασία των δασών, β) την αρχή της προφύλαξης και γ) την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξιολογήστε τα τρία επιχειρήματα. 

Ιδιωτικού:

Οριοθέτηση της έννοιας του ζωτικού χώρου σε σχέση με την προσωπικότητα. Προϋποθέσεις εφαρμογής του ΑΚ 57 για την προστασία του. 
Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ νόμιμου λόγου ευθύνης και περιβαλλοντικής ζημίας ως προϋπόθεση εφαρμογής του ΑΚ 914, στο πεδίο του περιβαλλοντικού δικαίου. 

Υποχρεωτικά το Δημοσίου και επιλογής ένα εκ των ιδιωτικού. 

2 σχόλια:

  1. ενδεικτικες απαντησεις στα πρακτικα?? δεν τα παω καλα με τα του δημοσιου.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
    Ιδιωτικό Δίκαιο: 1) Εναρμονισμένη με το Σύνταγμα ερμηνεία του ΑΚ 1003 2) Προστασία Πολιτιστικού Περιβάλλοντος (κατά προσέγγιση)

    Δημόσιο Δίκαιο: Μπορεί, και αν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις, να χωροθετηθεί μεγάλη τουριστική μονάδα σε α) δάσος β) δασική έκταση γ) αναδασωτέα έκταση; Υπό ποιες διαδικασίες, εξωδικαστικές και δικαστικές, μπορούν οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού να εναντιωθούν σε αυτό το έργο;

    ΑπάντησηΔιαγραφή