31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ρωμαϊκού Δικαίου

Οκτώβριος 2011:

1. Τι γνωρίζετε για τους Πραίτορες και τις νομοθετικές τους αρμοδιότητες κατά την περίοδο της Δημοκρατίας;

2. Τι γνωρίζετε για τα αδικήματα στο ρωμαϊκό δίκαιο;

3. Η κτήση της κυριότητας στο...

...ius gentium.

Επιλέγετε 2 από τα τρία θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2012:

1. Τι γνωρίζετε για τις πηγές του δικαίου την περίοδο της Δημοκρατίας;

2. Οι διακρίσεις και ο τύπος των δικαιοπραξιών στο ρωμαϊκό δίκαιο.

3. Τρόποι προστασίας της κυριότητας στο ρωμαϊκό δίκαιο.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012:

1) Τι γνωρίζετε για τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου;

2) Σχολιάστε το ακόλουθο κείμενο:
Πανδέκτης 41,1,31 pr. (Παύλος ad edictum): "Ουδέποτε η απλή παράδοση μεταβιβάζει κυριότητα. Μόνο εφόσον προηγήθηκε πώληση ή άλλη νόμιμη αιτία που συνοδεύεται απο την παράδοση".

3) Σχολιάστε το ακόλουθο κείμενο:
Πανδέκτης 2,14,1,3 (Ουλπιανός de pactis): "όπως με κομψό τρόπο, λέει ο Πέδιος, δεν υπάρχει καμία σύμβαση, καμία ενοχή, που να μην εμπεριέχει συναίνεση, είτε (η σχέση αυτή) καταρίζεται με τρόπο παραδοτικό είτε προφορικώς. Ακόμη και η επερώτηση που καταρτίζεται προφορικώς, εάν δεν υφίσταται συναίνεση, είναι άκυρη".

Αναπτύσσετε δύο απο τα τρία θέματα.

1 σχόλιο:

  1. Υλη και σημειώσεις για Θέματα Ρωμαϊκού Δικαίου αναρτήστε παρακαλω ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή