4 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Γενικού Εμπορικού Δικαίου - Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ιανουάριος 2011 (Α' Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο: Ικανότητα προς διενέργεια εμπορικών πράξεων και ικανότητα προς απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας.

Θέμα 2ο: Είναι εμπορικές πράξεις:

α) η μίσθωση γραφείων και η αγορά ακινήτου από έμπορο προκειμένου στα πρώτα να στεγάσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες του, ενώ το δεύτερο να το δωρίσει στην κόρη του ενόψει του επικείμενου γάμου της;

β) η εγγύηση που δίνεται από τρίτο προς εξασφάλιση...

...δανείου, το οποίο χορηγείται από συγγενή σε έμπορο προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε αγορά εμπορευμάτων; Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Θέμα 3ο:   Ποια είναι η διαφορά μεταξύ έλλειψης αφηρημένης και έλλειψης συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας στο δίκαιο των σημάτων και ποια είναι η πρακτική της σημασία;

Θέμα 4ο:

α) Ποιο είναι το πρότυπο του καταναλωτή που λαμβάνεται υπόψιν ως κριτήριο για την αξιολόγηση μιας διαφήμισης ως παραπλανητικής;

β) Αρκεί η παραπλάνηση έστω κι ενός καταναλωτή για την υπαγωγή μιας διαφήμισης στην απαγόρευση του άρθρου 3  Ν.146/1914;

γ) Αναφέρετε παραδείγματα παραπλανητικής διαφήμισης που προκαλούνται από την παράλειψη του διαφημιζόμενου να παράσχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις για τα προϊόντα που διαθέτει.

Και τα τέσσερα θέματα υποχρεωτικά.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Ά και ΄Β Κλιμάκιο):

Θέμα 1ο:

α) Ποια είναι η κυριότερη κατά τη γνώμη σας συνέπεια που απορρέει:
i) από την εμπορικότητα της πράξης
ii) από την εμπορική ιδιότητα του προσώπου
iii) από την εμπορικότητα της πράξης σε συνδυασμό προς την εμπορική ιδιότητα του προσώπου που την ενεργεί

β) Είναι έμπορος:
i) ο δικηγόρος που ασχολείται με αποκλειστικώς εμπορικής φύσεως υποθέσεις;
ii) ο συμβολαιογράφος που συστηματικώς παρέχει έναντι αμοιβής στους πελάτες τους υπηρεσίες δακτυλογράφησης κειμένων;
iii) ο γιατρός που συστηματικώς αγοράζει παρανόμως απογορευμένες ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διάθεση τους έναντι αμοιβής στους πελάτες του;

Θέμα 2ο:

α) Η προσκόλληση σε προϊόντα ξένης εργασίας ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

β) Ποια είναι η έννοια του κινδύνου σύγχυσης ως πρϋπόθεση για την προστασία διακριτικών γνωρισμάτων και ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψιν για τη διαπίστωσή της;

Και τα δύο θέματα υποχρεωτικά

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Α’ Σειρά):

Ομάδα Α:

Θέμα 1Η διαμεσολάβηση ως συστατικό της εμπορικότητας

Θέμα 2Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και δικαίωμα στην εφεύρεση

Ομάδα Β:

Θέμα 1Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Έννοιες και παραδείγματα

Θέμα 2: Ποιο κριτήριο λαμβάνει υπ’ όψιν η νομολογία για να διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως στα διακριτικά γνωρίσματα

Θέμα 3 (πρακτικό): Το κατάστημα Χ παραβιάζει συστηματικά το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων με σκοπό να αυξήσει τα κέρδη του. Ενεργεί  αθέμιτα; Ναι ή όχι και γιατί;

Να απαντηθεί η μία ομάδα με τα επιμέρους θέματά της

Κατά την εξέταση επετράπη η χρήση ασχολίαστου Εμπ Ν.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

Θέμα 1ο:

1) Συσχετισμός Εμπορικού Δικαίου με το Αστικό δίκαιο και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή.

2) 

α) Ποιος νομιμοποιείται να αποκτήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας; Πώς προστατεύεται έναντι μη νομιμοποιούμενων τρίτων που έχουν καταθέσει αίτηση ή έχουν αποκτήσει δίπλωμα;

β)Το μποϋκοτάζ ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θέμα 2ο:

1) Αναφέρετε ένα παράδειγμα παράγωγα εξ αντικειμένου εμπορικής πράξης και ένα παράγωγα εξ αντικειμένου αστικής πράξης.

2)

α) Όρια προστασίας σήματος.

β) Ο υπερβολικός δελεασμός ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 

Θέμα 1ο

Οι γιατροί Α,Β,Γ,Δ ιδρύουν Ο.Ε. με σκοπό την ίδρυση μαιευτηρίου-παιδικής κλινικής. Η Ο.Ε. μισθώνει κτήριο ιδιοκτησίας του Ε, λαμβάνει δάνειο από την τράπεζα Ζ για την αγορά εξοπλισμού, προσλαμβάνει προσωπικό και τέλος αγοράζει εξοπλισμό από την ανώνυμη εταιρία "Ιατρικός εξοπλισμός Α.Ε.". Λόγω της οικονομικής κρίσης η Ο.Ε. δεν καταβάλλει οφειλόμενα μισθώματα στον Ε και δεν αποπληρώνει το δάνειο στη Ζ.

Ερωτάται:

1) Ο Ε ζητά την πτωώχευση της Ο.Ε. και των Α,Β,Γ,Δ. Μπορούν να πτωχεύσουν η Ο.Ε. και οι Α,Β,Γ,Δ;

2) Η τράπεζα Ζ ζητά και πετυχαίνει την έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της Ο.Ε. και των ομόρρυθμων εταίρων επικαλούμενη τα εμπορικά της βιβλία ως απόδειξη. Ποια η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας Ζ; (ως δανείστριας)

Θέμα 2ο

1) Η έννοια της κοινόχρηστης ένδειξης στο δίκαιο των σημάτων. Μπορεί μια κοινόχρηστη ένδειξη να γίνει δεκτή ως σήμα;

2) Η παράβαση διατάξεων εκτός του Ν.146/1914 ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου