25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Γενικού Ενοχικού ΔικαίουΣεπτέμβριος  2010  (Σειρά Α')

Θέμα 1ο 

Άρσιμα, κομίσιμα και πέμψιμα χρέη: έννοια και παραδείγματα.

Θέμα 2ο

Ενστάσεις του υποσχεθέντος κατά του τρίτου στη σύμβαση υπέρ τρίτου.

Θέμα 3ο

Ο Α είχε πωλήσει στον Β έναν πίνακα ζωγραφικής με συμφωνηθέν τίμημα 500.000 ευρώ. Για τον έλεγχο της γνησιότητας και της αξίας του πίνακα ο Β είχε προσλάβει...

...ειδικό εκτιμητή, στον οποίο κατέβαλε ως αμοιβή το ποσόν των 10.000 ευρώ. Ο πίνακας επρόκειτο να μεταπωληθεί στον Γ έναντι 700.000 ευρώ. Μέχρι την παράδοσή του στον Β ο πίνακας, τον οποίο ο Α είχε ασφαλίσει για 600.000 ευρώ, φυλασσόταν στην γκαλερί του Α, όπου όμως τα μέτρα ασφαλείας ήταν ελλιπέστατα, με αποτέλεσμα να κλαπεί ο πίνακας από αγνώστους.Ερωτάται:

α) Τί δικαιώματα έχει ο Β;

β) Αν η ασφάλιση του πίνακα ήταν για 250.000 ευρώ και τον Α δεν τον βάρυνε κανένα πταίσμα για την κλοπή του πίνακα, τί συνέπεια θα είχε το γεγονός αυτό;

Θέμα 4ο

Ο Κ, ιδιοκτήτης διαμερίσματος, συμφωνεί με τον τεχνίτη Τ την αντικατάσταση των πλακιδίων της βεράντας του διαμερίσματος. Λόγω κακοτεχνιών του Τ κατά την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων, στην επόμενη βροχόπτωση το νερό της βροχής διαπέρασε το δάπεδο της βεράντας και προκάλεσε ζημίες στο από κάτω διαμέρισμα του Γ. Συγκεκριμένα προκλήθηκαν ζημίες στους τοίχους και σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του διαμερίσματος, καθώς και σε πίνακες ζωγραφικής του Γ, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Έχει αξίωση αποζημίωσης ο Γ, κατά ποίου και με βάση ποιές διατάξεις;

β) Έχει σημασία για την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν ο Γ δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια για να περιορίσει την έκταση της ζημίας;


Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου ΑΚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2010  (Σειρά Β’) 

Θέμα  1ο

«Θετικό διαφέρον» και «θετική ζημία»: έννοια και διαφορές. 

Θέμα  2ο

Υπόσχεση και διάθεση από μη δικαιούχο (με παραδείγματα).

Θέμα  3ο

Ο Α αγοράζει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης από τον Π έναντι τιμήματος 1.000 ευρώ με τη συμφωνία η παράδοση του πετρελαίου να γίνει στις 15.10.2009. Ο Υ, υπάλληλος του Π, μπερδεύει τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην παραδοθεί εμπρόθεσμα το πετρέλαιο στον Α. Στις 20.10.2009, εν όψει του ότι οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, ο Α αναγκάζεται να προμηθευθεί πετρέλαιο από τον Κ, καταβάλλοντας για την ίδια ποσότητα το ποσόν των 1.300 ευρώ. Όταν στις αρχές Νοεμβρίου ο Π διαπιστώνει το λάθος του Υ και ενημερώνει τον Α ότι προτίθεται να του παραδώσει το πετρέλαιο, ο Α του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί πλέον το πετρέλαιο, αφού εξαιτίας της καθυστερήσεως αναγκάστηκε να το προμηθευθεί από αλλού. Επιπλέον ο Α ζητεί από τον Π ως αποζημίωση το ποσόν των 300 ευρώ, που κατέβαλε επιπλέον στον Κ.

Ερωτάται:

α) Είναι νόμιμη η από μέρους του Α απόκρουση της παροχής του Π;

β) Είναι νόμιμη η αξίωση αποζημιώσεως του Α κατά του Π; Θα μπορούσε ο Π να αντιτάξει ότι δεν οφείλει αποζημίωση, διότι ο Α θα μπορούσε να προμηθευθεί το πετρέλαιο από άλλο, φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων;

γ) Θα μπορούσε ο Α να ασκήσει την αξίωση αποζημιώσεως κατά του Υ;

Θέμα 4ο

Ο επιχειρηματίας Δ, δανειστής του Ο, πωλεί και μεταβιβάζει στον Γ την σχετική απαίτησή του. Στη συνέχεια την ίδια απαίτηση την μεταβιβάζει «ως δώρο» στον αδελφό του Α, χωρίς να τον ενημερώσει για την προηγούμενη μεταβίβαση, αντίθετα δε αδιαφορώντας εντελώς για τις συνέπειες. Ο Α σπεύδει και εισπράττει την απαίτηση.

Ερωτάται:

α) Ορθώς κατέβαλε ο Ο στον Α;

β) Μπορεί να στραφεί ο Γ κατά του Α;

γ) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα β), μπορεί να στραφεί ο Α κατά του Δ;


Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου ΑΚ. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Α’ Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Συγκέντρωση ενοχής γένους: έννοια, τρόποι και παραδείγματα.

Ζήτημα 2ο

ΑΚ 334 - ΑΚ 922: Ομοιότητες και διαφορές (με παραδείγματα)

Ζήτημα 3ο:

Ο φοιτητής νομικής Φ έχει μισθώσει από τον Ι ένα διαμέρισμα στην οδό Σόλωνος για μια διετία, απο 1-1-2010 αντί 400 ευρώ μηνιαίως. Ήδη σήμερα ο Φ, ενόψει και της οικονομικής κατάστασης, συνεπεία της οποίας οι γονείς του, που τον συντηρούν, έχουν μείνει άνεργοι, προβληματίζεται αν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Ι και ρωτά:

α) Μπορεί ο Φ να απαλλαγεί από τη μίσθωση με τον Ι;

β) Μπορεί ο Φ να συμφωνήσει με τον συμφοιτητή του Σ να μείνει ο Σ στο διαμέρισμα και να επιβαρύνεται με το μίσθωμα, ώστε αυτός (ο Φ) να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του;

Ζήτημα 4ο:

Την 1-4-2010 ο Α συμφώνησε με τον Β, ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Σκόπελο, να του ενοικιάσει από τις 15-6-2010 έως τις 15-9-2010 δυο συνεχόμενα διαμερίσματα, ώστε στο ένα να διαμένει κατά το θέρος ο Α με τη σύζυγό του και στο διπλανό τα τρία ανήλικα τέκνα τους. Το μίσθωμα ορίστηκε ενιαία σε 1500 ευρώ. Στις 15-6-2010, που είχε συμφωνηθεί ως χρόνος παράδοσης των διαμερισμάτων, ο Β προσέφερε στον Α μόνο το ένα διαμέρισμα με τη δικαιολογία ότι στο άλλο θα έπρεπε να στεγαστεί η θυγατέρα του, η οποία διέκοψε τη συμβίωσή της. Ο Α δε δέχθηκε την προσφορά μόνο του ενός διαμερίσματος, ενοικίασε δύο άλλα παρόμοια διαμερίσματα σε άλλο συγκρότημα, ακριβότερα όμως, διότι ήταν πλέον περίοδος αιχμής, με (ενιαίο) μίσθωμα 2000 ευρώ και ζήτησε από τον Β να του καταβάλει τη διαφορά των μισθωμάτων. Ο Β όχι μόνο αρνήθηκε να την καταβάλει, αλλά απαίτησε από τον Α να του πληρώσει τα μισθώματα για το ένα διαμέρισμα, το οποίο εμπρόθεσμα προσέφερε στον Α και κρατούσε γι’ αυτόν καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

Ερωτάται: Ποιος έχει δίκιο, τι αξιώσεις έχει και με βάση ποιες διατάξεις;

Μία από τις δύο θεωρίες και υποχρεωτικά και τα δύο πρακτικά.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Β' Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Το "περιελθόν" στο άρθρο 380 ΑΚ: έννοια και παραδείγματα.

Ζήτημα 2ο

Η έννοια της αιτίας στον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Ζήτημα 3ο

Ο  Κ, ο οποίος, βάσει συμβάσεως που είχε συνάψει με την εταιρεία Ε, είχε αναλάβει την εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά μήκος της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης, χρειάσθηκε κάποια στιγμή- και ενώ μέχρι τότε η εκτέλεση του έρου προχωρούσε κανονικά- ορισμένες άδειες από την Πολεοδομία, τη φροντίδα των οποίων είχε κατά τη σύμβαση η Ε
Η  Ε προσπάθησε να επιτύχει την έκδοση των αδειών αυτών, αλλά, από τη στιγμή που την κάλεσε προς τούτο ο  Κ, είχε ήδη παρέλθει ένα έτος και αυτό δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτό για λόγους γραφειοκρατίας.

Όλο αυτό το διάστημα όμως ο  Κ κρατούσε σε ετοιμότητα τα συνεργεία του με αποτέλεσμα το μεν να δαπανήσει για τον σκοπό αυτόν 500.000 ευρώ, το δε να αναγκασθεί να αποκρούσει την προταθείσα σ' αυτόν ανάληψη άλλου έργου, από το οποίο θα κέρδιζε 1.000.000 ευρώ.

Ερωτάται

Τι απαιτήσεις έχει τώρα ο  Κ κατά της  Ε;

Ζήτημα 4ο: Ο  Ο, που έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία Α σύμβαση κάλυψης των ζημιών που προξενεί σε τρίτους με το αυτοκίνητό του, οδηγεί μεθυσμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνεπιβαίνοντος φίλου του Φ.

Ερωτάται

Μπορεί ο  Φ να εναγάγει τον Ο και την Α, τι μπορεί να ζητήσει και με βάση ποιες διατάξεις;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Β’ Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Απαλλακτικές ρήτρες για ελαφρά αμέλεια: σκοπός της σχετικής ρυθμίσεως.

Ζήτημα 2ο

Μεταβίβαση συμβατικής σχέσεως.

Ζήτημα 3ο:

Ο χονδρέμπορος καλαμποκιού Ε έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει στον πελάτη του Π δύο τόνους καλαμπόκι στις 20.9.2011. Ο Ε κατά την ημερομηνία αυτή συσκευάζει την οφειλόμενη ποσότητα και καλεί τον Π να παραλάβει το καλαμπόκι από τις αποθήκες του Ε. Ο Π διαμαρτύρεται, ισχυριζόμενος ότι η παράδοση θα έπρεπε να γίνει στον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Στις 23.9.2011 ξεσπά από αδιευκρίνιστη αιτία πυρκαγιά στις αποθήκες του Ε, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή των αποθηκευμένων ποσοτήτων καλαμποκιού.

Ερωτάται:

Εξακολουθεί ο Ε να οφείλει στον Π δύο τόνους καλαμποκιού; Επηρεάζει την απάντηση το ζήτημα αν το χρέος του Ε είναι άρσιμο ή κομίσιμο;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α, τον Μάρτιο του 2011, συμφωνεί με τον Β, ιδιοκτήτη και επιχειρηματία κτήματος οργάνωσης γάμων, ότι θα οργανωθεί στο κτήμα του Β, την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η δεξίωση του γάμου του Α, με 300 καλεσμένους προς 30 ευρώ το άτομο.
Ο Β υπόσχεται στον Α μία τέλεια διοργάνωση και ζητεί και λαμβάνει από αυτόν, ως προκαταβολή, το ποσόν των 4.500 Ευρώ, συμφωνεί δε να λάβει το υπόλοιπο ποσόν στις 3 Σεπτεμβρίου 2011.
Ο Α, κατά την διάρκεια της δεξίωσης του γάμου του, διαπιστώνει ότι τα εδέσματα ήταν τόσο κακής ποιότητας, ώστε τελικά 30 από τους καλεσμένους να υποστούν τροφική δηλητηρίαση και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ερωτάται:

α) Έχει δίκιο ο Α, ο οποίος, στις 3 Σεπτεμβρίου 2011, όχι μόνον αρνείται να καταβάλει στον Β το οφειλόμενο ποσόν, αλλά του ζητεί και το ποσόν που είχε ήδη προκαταβάλει, καθώς και ποσόν 20.000 ευρώ ως ηθική βλάβη;

β) Μπορεί ο Κ, ο οποίος έπαθε τροφική δηλητηρίαση, να ζητήσει αποζημίωση από τον Β και βάσει ποίων διατάξεων;

Απαντάμε στη μία από τις δύο θεωρίες και υποχρεωτικά και στα δύο πρακτικά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Α΄ Κλιμάκιο):

Ζήτημα 1ο:

Κίνδυνος παροχής και αντιπαροχής. Απαντήστε βάσει συγκεκριμένων διατάξεων.
 
Ζήτημα 2ο:

Δυνατότητες μεταβολής του προσώπου του οφειλέτη.(Εννοιολογικές διακρίσεις-παραδείγματα)

Ζήτημα 3ο:

Ο μηχανικός Μ προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του στο τεχνικό γραφείο του Τ, έναντι μηνιαίας αμοιβής. Στις 30/11/2011 ο Μ λογομαχεί με τον Τ για προσωπικά θέματα και την επόμενη ημέρα ο Τ αυθαίρετα του δηλώνει ότι εφεξής δεν θα του επιτρέψει την είσοδο στο γραφείο. Κατόπιν τούτου ο Μ δεν επανέρχεται πλέον στο γραφείο, πλην όμως την 1/1/2012 αρχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο τεχνικό γραφείο. Σήμερα ο Μ ζητεί με αγωγή καταβολή της αμοιβής του για όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι σήμερα.

Ερωτάται: Είναι βάσιμη η αξίωση του Μ;

Ζήτημα 4ο:

Ο Υ, υπάλληλος της επιχειρήσεως του Ε, κατά τον έλεγχο μηχανημάτων της επιχειρήσεως παρέλειψε να διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης στο σύστημα ασφαλείας ενός μηχανήματος. Την επόμενη ημέρα το μηχάνημα αυτό έπαθε εμπλοκή. Ο εργαζόμενος Β, αν και διαπίστωσε τη βλάβη του μηχανήματος, προσπάθησε να αποκαταστήσει ο ίδιος τη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς όμως να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας ,με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Ο Β ,εξαιτίας του τραυματισμού του, υποβλήθηκε σε σοβαρή ιατρική επέμβαση και δαπάνησε για έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000 ευρώ.

Ερωτάται: Ποιές αξιώσεις έχει ο Β, κατά ποίου και με βάση ποιές διατάξεις;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπολοιπα 2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Β' Κλιμάκιο):

Ζήτημα 1ο:

Τρόποι μονομερούς αποδεσμεύσεως από τη σύμβαση

Ζήτημα 2ο:

Η έννοια του παρανόμου στο άρθρο 914 ΑΚ

Ζήτημα 3ο:

Η τράπεζα Τ έχει χορηγήσει τον Ιούνιο του 2008 στον Α ένα δεκαετές έντοκο στεγαστικό δάνειο ύψους, μαζί με τους τόκους, 100.000 ευρώ, καταβλητέο σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις των 5.000 ευρώ έκαστη. Το 2010, και ενώ ο Α μέχρι τότε κατέβαλλε τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις κανονικά, η Τ εκχωρεί την απαίτησή της κατά του Α στη θυγατρική της Θ, η οποία αναγγέλλει στον Α την εκχώρηση.
Ο Α επιθυμεί να προβάλει κατά της Θ τις εξής δύο ενστάσεις: (α) ότι το δάνειο ήταν άκυρο και (β) ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως η δανειακή σύμβαση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς το επιτόκιο και τον χρόνο της αποπληρωμής.

Ερωτάται: Έχει αυτό το δικαίωμα ο Α;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α διοργανώνει για τα γενέθλιά του στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και παραγγέλνει στο εργαστήριο του Β εδέσματα αντί ποσού 800 ευρώ, από το οποίο προκαταβάλλει τα 400 ευρώ. Είχε συμφωνηθεί ότι τα εδέσματα θα παραδίδονταν στο σπίτι του Α το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου 2012. Ο Β στέλνει τα εδέσματα με τον οδηγό του Ο, ο οποίος, τρέχοντας υπερβολικά, συγκρούεται με το όχημα του Γ, με αποτέλεσμα ο Α να προμηθευτεί τα εδέσματα επειγόντως από τον Δ, καταβάλλοντας σ' αυτόν 1.200 ευρώ.

Ερωτάται: Τι δικαιώματα έχει ο Α και κατά ποίου;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ιούλιος 2012 (κοινά θέματα για όλους)

Ζήτημα 1ο:

Το ζήτημα των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ).

Ζήτημα 2ο:

Καταπιστευτική εκχώρηση.

Ζήτημα 3ο

Ο Α μεταβιβάζει στον Β ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ο Β παραλαμβάνει το αυτοκίνητο από το γκαράζ του Α και, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστώσει από την αρχή ένα πρόβλημα στα φρένα του αυτοκινήτου, παρασύρει τον πεζό Γ. Ο Γ υφίσταται συνολική ζημία 1.500 ευρώ (νοσήλια και απώλεια ημερομισθίων).

Ερωτάται:

α) Τι δικαιώματα έχει ο Γ και κατά ποίου;

β) Τι δικαιώματα έχει ο Β και κατά ποίου;

Ζήτημα 4ο:

Τον Οκτώβριο του 2011 η σωληνουργία Σ σύνηψε σύμβαση με την εταιρεία διύλισης πετρελαίου Δ, βάσει της οποίας η Σ ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει και να παραδώσει στη Δ τον Ιούνιο του 2012 δέκα σιδηροσωλήνες, έναντι τιμήματος 75.000 ευρώ. Κατά τη σύναψη της συμβάσεως η Σ είχε υπολογίσει ότι το κόστος κατασκευής των σωλήνων θα ανερχόταν στις 60.000 ευρώ, με προσδοκώμενο έτσι κέρδος 15.000 ευρώ. Ωστόσο, συνεπεία αιφνίδιας και κατακόρυφης ανόδου των τιμών του χυτοσιδήρου (αναγκαίας πρώτης ύλης για την κατασκευή των σωλήνων) από τις αρχές Νοεμβρίου 2011 και μετά, το κόστος κατασκευής ανήλθε τελικά στις 80.000 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Εν όψει του ανωτέρου μπορεί η Σ να ζητήσει πλέον αναπροσαρμογή του τιμήματος; Αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις και υπό ποιες ειδικότερες προϋποθέσεις;

β) Ποια θα ήταν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, αν η Σ είχε αναλάβει ρητώς μέσω σχετικής συμβατικής ρήτρας, τον κίνδυνο ανόδου των τιμών του χυτοσιδήρου;

γ) Θα μπορούσε η Σ να είχε παραιτηθεί στη σύμβαση πλήρως από κάθε δικαίωμά της να ζητήσει στο μέλλον αναπροσαρμογή του περιεχομένου της συμβάσεως ή να αποδεσμευθεί από αυτήν;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Σεπτέμβριος 2012:  

Ζήτημα 1ο:

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Ζήτημα 2ο:

Διαφορές μεταξύ ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.

Ζήτημα 3ο:

Ο φωτογράφος Φ είχε συμφωνήσει με τον Α να βιντεοσκοπήσει το γάμο του Α,που θα γινόταν την 1η Σεπτεμβρίου 2012.Προς το σκοπό αυτόν είχε λάβει μάλιστα προκαταβολή 1000 ευρώ.Την παραμονή του γάμου, ο Φ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον Α ότι δε θα μπορέσει να προσέλθει στο γάμο του, διότι του έτυχε μια σπουδαιότερη δουλειά.Έξαλλος ο Α ζητάει τα χρήματά του πίσω και δηλώνει στον Φ ότι επιφυλάσσεται και του δικαιώματός του να ζητήσει αποζημίωση. Την τελευταία στιγμή ο Α κατορθώνει να βρει άλλο συνεργείο, στο οποίο όμως θα πρέπει να καταβάλει 2000 ευρώ περισσότερα απ' ό,τι είχε συμφωνήσει με τον Φ.

Ερωτάται:

Α) Βασίμως ζητάει ο Α την επιστροφή των χρημάτων που είχε προκαταβάλει στον Φ;

Β) Έχει και δικαίωμα αποζημιώσεως;

Γ) Ποια θα ήταν η απάντηση στα ανωτέρω υπό Α) και Β) ερωτήματα, αν ο Φ είχε προσβληθεί, την παραμονή του γάμου, από σοβαρή ασθένεια;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α αγοράζει την 1.2.2011 έναν εκσκαφέα από τον Π έναντι τιμήματος 200.000 ευρώ και συμφωνούν ότι το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί την 1.6.2011. Την 1.6.2011 ο Π ζητάει από τον Α να του καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα, όμως ο Α του απαντά ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσει το χρέος του.Ο Π δηλώνει διατεθειμένος να μεταθέσει το χρόνο καταβολής των 200.000 ευρώ, αν κάποιος φερέγγυος τρίτος του υποσχεθεί να καταβάλει το οφειλόμενο ποσόν.Ύστερα από συνεννόηση με τον Α και προκειμένου να τον διευκολύνει, ο φίλος του Φ πράγματι συμφωνεί με τον Π ότι θα του πληρώσει τις 200.000 ευρώ μέχρι την 1.6.2012.Την 1.6.2012 ο Π ζητάει τις 200.000 ευρώ από τον Φ, ο οποίος εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών του δεν μπορεί να πληρώσει.

Ερωτάται:

Α) Ποιες αξιώσεις έχει σήμερα ο Π κατά του Φ με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία;

Β) Μπορεί ο Π να στραφεί σήμερα κατά του Α και τι μπορεί να απαιτήσει από αυτόν;

Γ) Αν ο Φ πλήρωνε τις 200.000 ευρώ στον Π, θα μπορούσε να ζητήσει το καταβληθέν ποσόν από τον Α;

Απαντάτε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε μία από τις δύο θεωρίες

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Σειρά Β'):

Ζήτημα 1ο:

Η διορθωτική λειτουργία της αρχής της καλής πίστεως.

Ζήτημα 2ο:

Τί μπορεί να συνιστά νόμιμη αιτία κατ’ ΑΚ 904.

Ζήτημα 3ο:

Η Ε, εταιρεία εμφιάλωσης αναψυκτικών, έχει σχεδιάσει την επέκταση της παραγωγής της, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες παραγγελίες των πελατών της. Για τον σκοπό αυτόν είχε παραγγείλει από τον Α τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία νέου τμήματος, ο οποίος έπρεπε να της παραδοθεί την 10.2.2012. Οι Ε και Α έχουν συμφωνήσει ποινή 1.000 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης του Α. Η Ε είχε παραγγείλει περαιτέρω από τον Β μία μεγάλη ποσότητα φιαλών για τις ανάγκες του νέου τμήματος του εργοστασίου της με χρόνο παραδόσεως την 20.2.2012. Τόσο ο Α όσο και ο Β παρέδωσαν τον εξοπλισμό και τις φιάλες αντίστοιχα την 10.3.2012 λόγω οικονομικών προβλημάτων στις επιχειρήσεις τους. Για τον λόγο αυτόν η Ε αναγκάσθηκε να ακυρώσει παραγγελίες δικών της πελατών.

Ερωτάται:

α) Μπορεί η Ε να ζητήσει αποζημίωση, από ποιον και με βάση ποιες διατάξεις;

β) Ποια είναι η λύση, αν η Ε δεν μπορεί να αποδείξει καμία ζημία;

Ζήτημα 4ο:

Η Α τραυματίσθηκε σε τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του Β. Τα νοσήλια καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό φορέα της Α (με την επωνυμία ΑΦ), προς τον οποίο αυτή μεταβίβασε και όλες τις σχετικές αξιώσεις της κατά του Β.

Ερωτάται:

α) Έχει δικαίωμα να στραφεί ο ΑΦ κατά του Β, τί μπορεί να ζητήσει και με βάση ποιες διατάξεις;

β) Μετά την επίδοση της αγωγής του ΑΦ, μπορεί ο Β (και με βάση ποιες διατάξεις) να αποκρούσει την αγωγή της Α, με την οποία αυτή ζητεί τα ίδια ακριβώς νοσήλια και επιπλέον χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Σειρά Α'):

Ζήτημα 1ο

Προστασία του δανειστή σε περίπτωση που η παροχή συνίσταται σε παράλειψη.

Ζήτημα 2ο

Αναλύσατε τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του προστηθέντος (ΑΚ 922)

Ζήτημα 3ο

Ο καθηγητής Κ, που εργάζεται συγγραφικά κατ'οίκον, αναθέτει στον Ε, ελαιοχρωματιστή, την βαφή ενός δωματίου που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο του. Κατά την πρώτη ήδη ημέρα των εργασιών ο Ε προκαλεί ζημίες στα χαλιά που βρίσκονται στην είσοδο της οικίας του Κ, ενώ συγχρόνως ακούει δυνατά ραδιόφωνο και καπνίζει, πράγμα που συνεχίζει και την επόμενη ημέρα παρά τις διαμαρτυρίες του Κ.
Τί δικαιώματα έχει ο Κ, ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί από την παρουσία του Ε;

Ζήτημα 4ο

Με συμφωνία του με τον Α, ο Γ αναλαμβάνει να του καταβάλει (του Α) ποσόν 1.000.000 Ε που του όφειλε (του Α) ο Β από δάνειο, το οποίο είχε μόλις λήξει. Την επόμενη μέρα ο Β προσφέρει το ποσόν αυτό στον Α, αλλά ο τελευταίος δε το αποδέχεται.
Σήμερα, ένα έτος μετά την λήξη του δανείου, δικαιούται ο Α να ζητήσει εντόκως από τον Γ το ποσόν του 1.000.000 Ε;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 (Σειρά Α΄)

Ζήτημα 1ο 

Θετικό και αρνητικό διαφέρον: έννοια και παραδείγματα 

Ζήτημα 2ο 

Αδικαιολόγητος πλουτισμός από χαριστική παροχή 

Ζήτημα 3ο 

Ο Α είχε αγοράσει από το κατάστημα του Β έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα ψυγείο αντί συνολικού τιμήματος 3.000 ευρώ. Ημερομηνία παραδόσεως και εξοφλήσεως του τιμήματος είχε ορισθεί το Σάββατο 5 Απριλίου. Ο Β έστειλε το πρωί του Σαββάτου στην οικία του Α, όπου έπρεπε να παραδοθούν τα πράγματα, τον μεν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον τεχνικό του Τ, το δε ψυγείο με τον οδηγό του Ο. Όταν όμως αυτοί έφθασαν στην οικία του Α, δεν βρήκαν κανέναν εκεί να παραλάβει τα πράγματα, αφού ο Α είχε φύγει για διακοπές. Κατά την επιστροφή του Τ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή συμβαίνει ατύχημα με υπαιτιότητα άλλου οδηγού και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταστρέφεται. Το ψυγείο όμως ο Ο το άφησε στο πεζοδρόμιο της οικίας του Α, με αποτέλεσμα να κλαπεί. 

Έχει δίκαιο τώρα ο Β να απαιτεί παρά ταύτα από τον Α να του καταβάλει ολόκληρο το ποσόν των 3.000 ευρώ; 

Ζήτημα 4ο 

Ο Α αναθέτει στον υδραυλικό Β την αλλαγή του θερμοσίφωνα του διαμερίσματός του. Ο Β στέλνει για την εγκατάσταση τον υπάλληλό του Υ, ο οποίος από σφάλμα του συνδέει κακώς τις σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το διαμέρισμα του Α στον 5ο όροφο, το οποίο υπέστη ζημίες ύψους 1.500 ευρώ. Τα νερά διαπότισαν επίσης το πάτωμα και πλημμύρισαν το διαμέρισμα του Γ στον 4ο όροφο, ο οποίος υπέστη ζημίες ύψους 2.000 ευρώ. 

Τι αξιώσεις έχουν οι Α και Γ και κατά ποίου; 

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο

Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου κώδικα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 (Σειρά Β')

Ζήτημα 1:

Aναπτύξτε με ένα παράδειγμα τη σχετικότητα της ενοχής. 

Ζήτημα 2: 

Προϋποθέσεις του συμφηφισμού - ανάλυση με παραδείγματα.

Ζήτημα 3:

O Π είχε συμφωνήσει με τον Ε να του μεταβιβάσει και να του παραδώσει την 15η Μαΐου 2014 ποσότητα ανταλλακτικών, που κατασκευάζει ο ίδιος ο Π στο εργοστάσιο του, αντί 2 εκ. ευρώ.
Την 10η Μαΐου του 2014, το εργοστάσιο του Π καταστρέφεται ολοσχερώς από εμπρησμό, οφειλόμενο σε αμέλεια του φύλακα που χρησιμοποιούσε ο Π.

Σήμερα οι ζημίες του Ε από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ανταλλακτικών υπερβαίνουν πλέον τα 3 εκ. ευρώ. ο δε Π είναι τελείως αφερέγγυος, εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη από τον Α κατά πυρκαϊάς, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 5 εκ. ευρώ ανεξαρτήτως ζημίας.


Ερωτάται:

α. Τι δικαιώματα θα προτείνατε, ως δικηγόρος του Ε, να ασκήσει αυτός και κατά ποίου;

β. Θα διαφοροποιούταν η απάντηση σας στο πρώτο ερώτημα το γεγονός ότι ο ασφαλιστής Α συμφώνησε με τον Π να αναλάβει αυτός (ο Α) τα χρεή του Π από τη σχέση του με τον Ε;

 
Ζήτημα 4: 

O Κ διατηρεί σε ακίνητο του επιχείρηση πωλήσεως ξυλείας. Από απροσεξία υπαλλήλου του Υ προκαλείται την 30η Μαρτίου 2014 πυρκαϊά στο ακίνητο του Κ, η οποία επεκτείνεται και στο γειτονικό ακίνητο, στο οποίο λειτουργεί βιοτεχνία παραγωγής ενδυμάτων ο Α. Εξαιτίας της πυρκαϊάς ο Α διακόπτει τη λειτουργία της επιχειρήσεως του για ολόκληρο τον Απρίλιο. Την 1η Μαϊου 2014 ο Α στρέφεται κατά του Κ και του ζητεί με σχετική επιστολή να του καταβάλει αμέσως 5.000 ευρώ για το λόγο ότι η επιχείρηση του έμεινε κλειστή όλο τον Απρίλιο λόγω των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών. Ο Κ αρνείται να καταβάλει στον Α τις 5.000 ευρώ. 

Ερωτάται:

Ποιές αξιώσεις έχει ο Α κατά του Κ και του Y;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Α') 

Ζήτημα 1ο: Δικαίωμα επισχέσεως (έννοια, προϋποθέσεις και παράδειγμα)
Ζήτημα 2ο: Η θεωρία της πρόσφορης αιτίας ( έννοια και παραδείγματα συνδρομής και μη συνδρομής πρόσφορης αιτίας)
Ζήτημα 3ο: Ο Α, παραγωγός τσιπς από πατάτες, τα υπολείμματα των οποίων χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, προμηθεύει τον γεωργό Β με ορισμένη ποσότητα από αυτά, χωρίς να τον ενημερώσει για το ανώτατο επιτρεπτό όριο της ζωοτροφής αυτού του είδους. Λόγω μεγαλύτερης δόσεως από την επιτρεπόμενη, όλο το κοπάδι του Β πεθαίνει. Ο Β θέλει να ζητήσει αποζημίωση από τον Α. Σε ποια νομική βάση και με ποιες διατάξεις θα πρέπει να στηρίξει την αξίωσή του αυτή;
Ζήτημα 4ο:  Ο Α συμφωνεί με τον Β να του καταβάλει 10000 ευρώ, τα οποία οφείλει ο Γ στον Β ως τίμημα πωλήσεως, καταβλητέο την 1/2/2015. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Α προσφέρει στον Β το ποσόν των 5000 ευρώ, ο δε Β αρνείται.
Ερωτάται:
Α) Βασίμως αρνείται ο Β την ανωτέρω προσφορά του Α; Ποιες οι συνέπειες;
Β) Αν ο Α είχε προσφέρει στον Β 9000 ευρώ, πληροφορώντας τον ότι βρίσκεται σε εξαιρετική ταμειακή δυσχέρεια λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε τον τελευταίο καιρό στον κλάδο του, ποια δικαιώματα έχει πλέον ο Β και κατά ποίου;
Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Β')Ζήτημα 1°: Συμψηφισμός (έννοια, προϋποθέσεις, παράδειγμα).Ζήτημα 2°: Η νόμιμη αιτία στον αδικαιολόγητο πλουτισμό.Ζήτημα 3°: Ο Π πώλησε στον Α ένα οικόπεδο στην Τήνο, με την ειδικότερη συμφωνία ότι το συμβόλαιο μεταβίβασης θα καταρτισθεί αφού πρώτα εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή άδεια ανοικοδόμησης του οικοπέδου, κάτι που ανέλαβε να διευθετήσει ο Α. Ένα έτος αργότερα, και ενώ ο Α δεν είχε επιτύχει ακόμα την έκδοση άδειας ο Π πώλησε και μεταβίβασε το ίδιο οικόπεδο στον Β, αφού πρώτα απηύθυνε στον Α δήλωση υπαναχώρησης αποδίδοντάς του αμέλεια ως προς την έκδοση της άδειας.Ερωτάται:

Έχει και ποια ενδεχομένως δικαιώματα ο Α κατά του Π;

Ζήτημα 4°:    Ο σπουδαστής Σ λαμβάνει μέρος σε πείραμα με χημικά υγρά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ερευνητικό ινστιτούτο Ι υπό την επίβλεψη του ερευνητή Ε. Ο αρμόδιος υπάλληλος του εργαστηρίου Υ παραλείπει να προμηθεύσει τον Σ με τα ειδικό γυαλιά που πρέπει να φέρουν, κατά τον κανονισμό του εργαστηρίου, για λόγους ασφαλείας οι συμμετέχοντες σε πείραμα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος αναπτύσσονται επιβλαβή αέρια, τα οποία επιδρούν στα μάτια του Σ, ο οποίος χάνει την όρασή του από το ένα μάτι.

Ερωτάται:

α) Ποια δικαιώματα έχει ο Σ και έναντι τίνος;

β) Θα ήταν διαφορετική η απάντησή σας αν ο Σ είχε αρνηθεί να φορέσει τα ειδικά γυαλιά που του έδωσε ο Υ;


Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Αντικειμενική αδικοπρακτική ευθύνη: έννοια και περιπτώσεις.

2. Η δημόσια κατάθεση: έννοια, λειτουργία και παράδειγμα.

3. Ο Α, ιδιοκτήτης παντοπωλείου σε νησί, αγόρασε από τον κτηνοτρόφο- παραγωγό γάλακτος, Β, 100 φιάλες φρέσκου γάλακτος. Ο Β παρέδωσε εμπρόθεσμα μεν τις φιάλες, κάποιες όμως από αυτές, λόγω ελαττωματικής κατασκευής, μόλις τοποθετήθηκαν στο ψυγείο του Α εμφάνισαν διαρροές, οι οποίες είχαν ως συνέπεια να καταστραφεί εμπόρευμα του Α που βρισκόταν στο ψυγείο, αξίας 500 ευρώ.

α) Μπορεί ο Α να στραφεί κατά του Β και να ζητήσει αποζημίωση για τις ελαττωματικές φιάλες γάλακτος, την αξία του λοιπού εμπορεύματος του ψυγείου, καθώς και την βλάβη της φήμης του στην τοπική κοινωνία;

β) Πώς θα αξιολογούσατε τον ισχυρισμό του Β ότι η διαρροή στις φιάλες δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή, αλλά στο γεγονός ότι ο Α, προτού τις τοποθετήσει στο ψυγείο, τις είχε αφήσει εκτεθειμένες επί δίωρο στον ήλιο;

4. Ο Π συμφωνεί την 1.3.2015 την πώληση προς τον Α ενός αυτοκινήτου, έναντι τιμήματος 30.000 ευρώ, καταβλητέου την 1.6.2015. Το τίμημα δεν καταβάλλεται στον συμφωνημένο χρόνο και στις 15.6.2015 ο Π οχλεί εγγράφως τον Α, ζητώντας του το τίμημα και αποζημίωση 5.000 ευρώ, τα οποία ισχυρίζεται ότι απώλεσε επειδή λόγω της καθυστέρησης δεν μπόρεσε να τοποθετήσει τις 30.000 ευρώ σε επωφελή επένδυση που σχεδίαζε. Ερωτάται:

α) Είναι βάσιμη η αξίωση του Π;

β) Μπορεί ο Α να αντιτείνει ότι ο Π δεν του έχει παραδώσει το αυτοκίνητο που είχαν συμφωνήσει;

γ) Εάν υποτεθεί ότι στην όχληση προς τον Α προέβαινε ο Ε, προς τον οποίο ο Π είχε εκχωρήσει την 1.5.2015 την απαίτηση κατά του Α, θα μπορούσε ο Α να προβάλει τον ανωτέρω υπό (β) ισχυρισμό;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Ά)

1. Αρραβώνας-ποινική ρήτρα: ομοιότητες και διαφορές. 

2. Παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή: έννοια και παραδείγματα

3. Την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο Α προκατέβαλε στον Β, ιδιοκτήτη Γυμναστηρίου, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πισίνα που βρισκόταν σε αυτό καθ'όλο το έτος 2016, το ποσόν των 2.000 ευρώ. Στα μέσα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου κηρύχθηκαν αυθαίρετη κατασκευή και η λειτουργία του απαγορεύθηκε. Ήδη με αγωγή του ο Α απαιτεί από τον Β:

α) την απόδοση των 2000 ευρώ , εντόκως από την ημέρα της καταβολής τους, και

β) επί πλέον ποσό 10.000 ευρώ προς ικανοποίηση του για τον λόγο ότι με την ματαίωση του προγράμματος αθλήσεώς του αισθάνθηκε στεναχώρια μεγάλη.

Ερωτάται: είναι βάσιμη η αγωγή του Α;

4. Την απαίτησή του (100.000 ευρώ) κατά του Ο από τίμημα πωλήσεως, καταβλητέο ήδη από το τα μέσα Ιανουαρίου 2015, μεταβιβάζει ο Δ στον Ε. Στην συνέχεια ο Ε ανακοινώνει στον Ο την μεταβίβαση της απαιτήσεως, οπότε ερωτάται: 

α) Έχει δικαίωμα ο Ε να ζητήσει τόκους από τον Ο και, αν ναι, από πότε;

β) Έχει σημασία για την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα το γεγονός ότι ο Δ είχε παραδώσει στον Ο προϊόντα λιγότερα από τα οφειλόμενα λόγω πωλήσεως; 

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

1. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις: έννοια και παραδείγματα. 

2. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους: έννοια και παραδείγματα.

3. Ο Α αγοράζει από το κατάστημα του Π έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας 2000 ευρώ, το οποίο καταβάλλει αμέσως. Συμφωνείται η παράδοση και η εγκατάσταση του υπολογιστή στο γραφείο του Α. Ο Π αναθέτει την μεταφορά και την εγκατάσταση του υπολογιστή στον τεχνικό Τ, με τον οποίο έχει τακτική συνεργασία. Ο Τ μεταφέρει και εγκαθιστά τον υπολογιστή στο γραφείο του Α παραλείπει όμως την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, όταν ο Α τον θέτει σε λειτουργία. Αποχωρώντας, ο Τ κλέβει ένο ασημένιο κηροπήγιο του Α.

Ερωτάται: Τι αξιώσεις έχει ο Α, κατά ποιου και σε ποιες διατάξεις θα μπορούσε να τις στηρίξει;

4. Το πολιτιστικό σωματείο Σ, λόγω οικονομικών δυσχερειών, αδυνατεί να πληρώσει στην Τράπεζα Τ τις δύο τελευταίες δόσεις ενός δανείου. Συμφωνεί λοιπόν με τον πλούσιο επιχειρηματία X να αναλάβει ο X ως χορηγός την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων προς την Τ. Ο X καταβάλλει πράγματι στην Τ την πρώτη οπό τις οφειλόμενες δόσεις παραλείπει όμως να καταβάλει τη δεύτερη. Λίγες ημέρες μετά, το Σ λαμβάνει επιστολή της Τ, με την οποίο η Τ ζητεί την εξόφληση των δυο τελευταίων δόσεων του δανείου.

Ερωτάται:

α) Έχει αποσβεσθεί η οφειλή της πρώτης από τις δύο οφειλόμενες δόσεις; Πότε και πώς;

β) Από ποιον δικαιούται να ζητήσει η Τ την εξόφληση της τελευταίας δόσης του δανείου;


Να απαντήσετε σε ένα από τα δυο θεωρητικα ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά (3-4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2016 (Α’ Κλιμάκιο)


1.Παρεπόμενες συμβατικές υποχρεώσεις : έννοια, πηγές, παραδείγματα.

2.Σχέση αξίας και σχέση κάλυψης στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (με παραδείγματα).

3.Ο Α συνήψε με τον Β σύμβαση, δυνάμει της οποίας παραχώρησε στον Β ένα χώρο δεξιώσεων, προκειμένου εκείνος να τον χρησιμοποιήσει για τη γαμήλια δεξίωσή του στις 1/9/2015, έναντι αντιτίμου 1.000 ευρώ. Στις 25/8/2015 ο Β προκατέβαλε στον Α 500 ευρώ. Ωστόσο, μια μέρα πριν τη δεξίωση ο χώρος κάηκε ολοσχερώς από αμέλεια του Γ, υπαλλήλου του Α. Ο Β αναγκάστηκε εσπευσμένα να βρει άλλο χώρο για τη δεξίωση, καταβάλλοντας όμως υψηλότερο αντίτιμο 1.800 ευρώ.
α) Έχει κάποια δικαιώματα ο Β και κατά ποίου;
β) Θα άλλαζε η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, αν η σύμβαση Α και Β περιείχε ρήτρα σύμφωνα με την οποία "ο εκμισθωτής του χώρου (Α) ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καταστροφής του χώρου πριν από την παράδοσή του στον μισθωτή (Β)";γ) Τι θα απαντούσατε στο πρώτο ερώτημα σε περίπτωση που η καταστροφή του χώρου οφειλόταν σε εμπρησμό, που προκλήθηκε από την Φ, πρώην συζύγου του Β, η οποία θέλησε να τον εκδικηθεί για το χωρισμό τους;

4. Ο Α, ιδιοκτήτης παντοπωλείου, αναθέτει στον υπάλληλό του Β να μεταφέρει στους πελάτες τις παραγγελίες του με το φορτηγάκι του καταστήματος. Καθ' οδόν ο Β αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να παρασύρει τον μοτοσικλετιστή Γ, ο οποίος τραυματίζεται στο κεφάλι και στα άκρα. Ο Γ νοσηλεύθηκε για μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, καταβάλλοντας 2.000 ευρώ ως νοσήλια, και αναγκάστηκε να απέχει από την εργασία του, υφιστάμενος απώλεια 1.500 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Τι αξιώσεις έχει ο Γ, κατά ποίου και με ποια νομική βάση;


β) Έχει σημασία εάν ο Γ δε φορούσε προστατευτικό κράνος;

γ) Μόλις ο Γ αποθεραπεύεται, επισκέπτεται τον Α, ο οποίος του καταβάλλει 3.500 ευρώ για να αποφύγει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Εάν ακολούθως ο Γ ζητήσει από τον Β ως αποζημίωση το ποσ΄των 3.500 ευρώ, μπορεί ο Β να του αντιτείνει κάτι;

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)
Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν μόνο με βάση τις διατάξεις του Γενικού Ενοχικού Δικαίου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Α Σειρά)

 

Ζήτημα 1ο: Η σχέση μεταξύ των διατάξεων ΑΚ 914 και ΑΚ 919.

Ζήτημα 2ο: Υπόσχεση αντί και χάριν καταβολής.

Ζήτημα 3ο: Ο Α, ενώ παραθερίζει στη Σύρο, υφίσταται σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, που τον οδηγεί στο τοπικό νοσοκομείο. Η σύζυγος του Σ καλεί αμέσως τον διάσημο και αδρά αμειβόμενο νευροχειρουργό Β, που διαμένει στην Αθήνα, να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στο νησί, προκειμένου να χειρουργήσει τον Α. Ο Β παίρνει την πρώτη πτήση, αλλά όταν φθάνει στη Σύρο του ανακοινώνεται ότι δυστυχώς ο Α μόλις απεβίωσε.

Μπορεί ο Β να απαιτήσει από τη Σ την αμοιβή που θα λάμβανε για την εν λόγω χειρουργική επέμβαση ή/και τα έξοδα μετάβασης του στη Σύρο (αεροπορικά);

Ζήτημα 4ο: Η Ο, λόγω παρατεινόμενης ανεργίας, δυσκολευόταν να αποπληρώσει το δάνειο 20.000 που είχε λάβει από τον ξάδερφο της Δ, συμφωνήθηκε μεταξύ τους ότι ο Δ απαλλάσσει την Ο από την οφειλή, και ως αντάλλαγμα η Ο θα βοηθάει για μία διετία σε διάφορες οικιακές εργασίες την Τ, μητέρα του Δ. Όταν ωστόσο η Ο εμφανίσθηκε στην Τ, η οποία αγνοούσε τη συμφωνία, και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, η τελευταία αρνήθηκε κατηγορηματικά να δεχθεί οποιαδήποτε υπηρεσία.
Βάσει των ανωτέρω, πώς διαμορφώνεται η έννομη σχέση των μερών;

 

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα(3-4).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Β Σειρά)


1.Έννοια ζημίας ΑΚ 904 - σύγκριση με την έννοια της ζημίας στην ΑΚ 914

2.Νομική φύση και ενέργεια της αναγγελίας στην εκχώρηση

3.Ο έμπορος Ε προκειμένου να παρακολουθήσει έκθεση στην Πάτρα, συμφωνεί να του κρατηθεί δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Ξ για 3 διανυκτερεύσεις, έναντι 100 ευρώ τη βραδιά, προκαταβάλλει δε 100 ευρώ. Όταν φτάνει στην Πάτρα την ημέρα της έκθεσης, ο Ε διαπιστώνει ότι από απροσεξία του Υ, υπαλλήλου του Ξ, δεν καταχωρίσθηκε η κράτησή του και ότι όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν διατεθεί. Με μεγάλη δυσκολία, ο Ε καταφέρνει να βρει δωμάτιο μόνον σε δύο πολυτελή ξενοδοχεία έναντι 250 και 300 ευρώ τη βραδιά και προχωρεί στη μίσθωση του δεύτερου, έναντι 300 ευρώ τη βραδιά.

Ερωτάται:
Μπορεί ο Ε να ζητήσει από τον Ξ και από τον Υ:
(α) τα 100 ευρώ που προκατέβαλε;
(β) τη διαφορά της τιμής του δωματίου που αναγκάσθηκε να καταβάλει;
(γ) χρηματική ικανοποίηση για την ταλαιπωρία που υπέστη;

4.Την 1.9.2016 ο Α αγοράζει από την εταιρεία Ε μηχανήματα για το ιατρείο του αξίας 40.000 ευρώ. Καταβάλλει το ήμισυ του τιμήματος και συμφωνεί το υπόλοιπο να καταβληθεί έως τις 15.12.2016. Όμως, το Νοέμβριο του 2016, ο Α προσλαμβάνεται σε δημόσιο νοσοκομείο και αποφασίζει να κλείσει το ιατρείο του. Γι' αυτό, πωλεί στο συνάδελφό του Β τα μηχανήματα αυτά έναντι τιμήματος ίσου προς εκείνο που είχε συμφωνήσει ο Α με την Ε. Από το τίμημα αυτό, ο Β κατέβαλε αμέσως στον Α το μισό και συμφώνησε μαζί του να καταβάλει το υπόλοιπο στην Ε έως τις 15.12.2016. Σήμερα, το υπόλοιπο τίμημα δεν έχει καταβληθεί στην Ε.

Ερωτάται:
(α) Ποιος έχει αξιώσεις, ποιες και έναντι τίνος;
(β) Οι Α και Β μπορούν να ανακαλέσουν την συμφωνία τους;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


1. Νόμιμη και συμβατική υπαναχώρηση


2. Αφηρημένος και συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της ζημίας


3. Ο Γ οφείλει να καταβάλει στον Α 100.000€ στις 31/12/2013. Την απαίτηση αυτή ο Α πωλεί & μεταβιβάζει στον Β. Στις 30/3/2016 ο ανυποψίαστος Γ συμψηφίζει το χρέος του με οφειλή 5.000 € του Α προς αυτόν (τον Γ). 


Ερωτάται: 

Έχει και ποια δικαιώματα ο Β κατά του Α & του Γ;


4. Η επιχείρηση του Ε βρίσκεται σε αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Ο Ε αναθέτει στον οικονομικό ελεγκτή Ο να εκπονήσει μια οικονομικοτεχνική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του , τον παρακαλεί ωστόσο να παρουσιάσει την κατάσταση όσο γίνεται πιο ευνοϊκή με αντάλλαγμα να του δώσει μια καλύτερη αμοιβή για τις υπηρεσίες του. πράγματι, ο Ο κατά την εκπόνηση της ανατεθειμένης έκθεσης παραβλέπει σημαντικές αρνητικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του Ε, με αποτέλεσμα η έκθεσή του να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση του Ε είναι οικονομικά υγιής. Ο Ε παρουσιάζει στην Τράπεζα την οικονομικοτεχνική έκθεση του Ο & επιτυγχάνει - βάσει αυτής - τη χορήγηση δανείου ύψους 150.000€. Λίγο αργότερα η επιχείρηση του Ε χρεοκοπεί λόγω των οικονομικών της προβλημάτων, με αποτέλεσμα η τράπεζα Τ να μην μπορεί να εισπράξει από τον Ε τα οφειλόμενα από το μεταξύ τους δάνειο ποσά.


Ερωτάται: 

Ποιες τυχόν αξιώσεις έχει η Τ κατά του Ο & με βάση ποιες διατάξεις;


Να απαντήσετε στο 1 από τα 2 θεωρητικά & στα 2 πρακτικά7 σχόλια:

 1. Έχει βγει ανακοίνωση για την εξέταση του Γενικού Ενοχικού (ώρα- αίθουσες ανάλογα με αρχικό επωνύμου κλπ) την Τρίτη 03/02/2015; Γιατί στο site της νομικής δεν βρίσκω τίποτα. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.law.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-kai-prokhry3eis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/geniko-enoxiko-dikaio-anakoinwsh-e3etasewn-febroyarioy-2015.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βγήκε σήμερα! Καλή επιτυχία!
  http://www.law.uoa.gr/proboli-anakoinwshs/geniko-enoxiko-dikaio-anakoinwsh-e3etasewn-febroyarioy-2015.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Β' ΣΕΙΡΑ)
  1. Έννοια ζημίας ΑΚ 904 - σύγκριση με την έννοια της ζημίας στην ΑΚ 914

  2. Νομική φύση και ενέργεια της αναγγελίας στην εκχώρηση

  3. Ο έμπορος Ε προκειμένου να παρακολουθήσει έκθεση στην Πάτρα, συμφωνεί να του κρατηθεί δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Ξ για 3 διανυκτερεύσεις, έναντι 100 ευρώ τη βραδιά, προκαταβάλλει δε 100 ευρώ. Όταν φτάνει στην Πάτρα την ημέρα της έκθεσης, ο Ε διαπιστώνει ότι από απροσεξία του Υ, υπαλλήλου του Ξ, δεν καταχωρίσθηκε η κράτησή του και ότι όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν διατεθεί. Με μεγάλη δυσκολία, ο Ε καταφέρνει να βρει δωμάτιο μόνον σε δύο πολυτελή ξενοδοχεία έναντι 250 και 300 ευρώ τη βραδιά και προχωρεί στη μίσθωση του δεύτερου, έναντι 300 ευρώ τη βραδιά.
  Ερωτάται:
  Μπορεί ο Ε να ζητήσει από τον Ξ και από τον Υ:
  (α) τα 100 ευρώ που προκατέβαλε;
  (β) τη διαφορά της τιμής του δωματίου που αναγκάσθηκε να καταβάλει;
  (γ) χρηματική ικανοποίηση για την ταλαιπωρία που υπέστη;

  4. Την 1.9.2016 ο Α αγοράζει από την εταιρεία Ε μηχανήματα για το ιατρείο του αξίας 40.000 ευρώ. Καταβάλλει το ήμισυ του τιμήματος και συμφωνεί το υπόλοιπο να καταβληθεί έως τις 15.12.2016. Όμως, το Νοέμβριο του 2016, ο Α προσλαμβάνεται σε δημόσιο νοσοκομείο και αποφασίζει να κλείσει το ιατρείο του. Γι' αυτό, πωλεί στο συνάδελφό του Β τα μηχανήματα αυτά έναντι τιμήματος ίσου προς εκείνο που είχε συμφωνήσει ο Α με την Ε. Από το τίμημα αυτό, ο Β κατέβαλε αμέσως στον Α το μισό και συμφώνησε μαζί του να καταβάλει το υπόλοιπο στην Ε έως τις 15.12.2016. Σήμερα, το υπόλοιπο τίμημα δεν έχει καταβληθεί στην Ε.
  Ερωτάται:
  (α) Ποιος έχει αξιώσεις, ποιες και έναντι τίνος;
  (β) Οι Α και Β μπορούν να ανακαλέσουν την συμφωνία τους;

  Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
  Ζήτημα 1: Νόμιμη και συμβατική υπαναχώρηση
  Ζήτημα 2: Αφηρημένος και συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της ζημίας
  Ζήτημα 3: Ο Γ οφείλει να καταβάλει στον Α 100.000€ στις 31/12/2013. Την απαίτηση αυτή ο Α πωλεί & μεταβιβάζει στον Β. Στις 30/3/2016 ο ανυποψίαστος Γ συμψηφίζει το χρέος του με οφειλή 5.000 € του Α προς αυτόν (τον Γ).
  Ερωτάται: Έχει και ποια δικαιώματα ο Β κατά του Α & του Γ;
  Ζήτημα 4: Η επιχείρηση του Ε βρίσκεται σε αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Ο Ε αναθέτει στον οικονομικό ελεγκτή Ο να εκπονήσει μια οικονομικοτεχνική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του , τον παρακαλεί ωστόσο να παρουσιάσει την κατάσταση όσο γίνεται πιο ευνοϊκή με αντάλλαγμα να του δώσει μια καλύτερη αμοιβή για τις υπηρεσίες του. πράγματι, ο Ο κατά την εκπόνηση της ανατεθειμένης έκθεσης παραβλέπει σημαντικές αρνητικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του Ε, με αποτέλεσμα η έκθεσή του να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση του Ε είναι οικονομικά υγιής. Ο Ε παρουσιάζει στην Τράπεζα την οικονομικοτεχνική έκθεση του Ο & επιτυγχάνει - βάσει αυτής - τη χορήγηση δανείου ύψους 150.000€. Λίγο αργότερα η επιχείρηση του Ε χρεοκοπεί λόγω των οικονομικών της προβλημάτων, με αποτέλεσμα η τράπεζα Τ να μην μπορεί να εισπράξει από τον Ε τα οφειλόμενα από το μεταξύ τους δάνειο ποσά.
  Ερωτάται: Ποιες τυχόν αξιώσεις έχει η Τ κατά του Ο & με βάση ποιες διατάξεις;
  Να απαντήσετε στο 1 από τα 2 θεωρητικά & στα 2 πρακτικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ω ρε φίλε με τέτοια θέματα την πατήσαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή