25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Γενικού Ενοχικού ΔικαίουΣεπτέμβριος  2010  (Σειρά Α')

Θέμα 1ο 

Άρσιμα, κομίσιμα και πέμψιμα χρέη: έννοια και παραδείγματα.

Θέμα 2ο

Ενστάσεις του υποσχεθέντος κατά του τρίτου στη σύμβαση υπέρ τρίτου.

Θέμα 3ο

Ο Α είχε πωλήσει στον Β έναν πίνακα ζωγραφικής με συμφωνηθέν τίμημα 500.000 ευρώ. Για τον έλεγχο της γνησιότητας και της αξίας του πίνακα ο Β είχε προσλάβει...

...ειδικό εκτιμητή, στον οποίο κατέβαλε ως αμοιβή το ποσόν των 10.000 ευρώ. Ο πίνακας επρόκειτο να μεταπωληθεί στον Γ έναντι 700.000 ευρώ. Μέχρι την παράδοσή του στον Β ο πίνακας, τον οποίο ο Α είχε ασφαλίσει για 600.000 ευρώ, φυλασσόταν στην γκαλερί του Α, όπου όμως τα μέτρα ασφαλείας ήταν ελλιπέστατα, με αποτέλεσμα να κλαπεί ο πίνακας από αγνώστους.Ερωτάται:

α) Τί δικαιώματα έχει ο Β;

β) Αν η ασφάλιση του πίνακα ήταν για 250.000 ευρώ και τον Α δεν τον βάρυνε κανένα πταίσμα για την κλοπή του πίνακα, τί συνέπεια θα είχε το γεγονός αυτό;

Θέμα 4ο

Ο Κ, ιδιοκτήτης διαμερίσματος, συμφωνεί με τον τεχνίτη Τ την αντικατάσταση των πλακιδίων της βεράντας του διαμερίσματος. Λόγω κακοτεχνιών του Τ κατά την τοποθέτηση των νέων πλακιδίων, στην επόμενη βροχόπτωση το νερό της βροχής διαπέρασε το δάπεδο της βεράντας και προκάλεσε ζημίες στο από κάτω διαμέρισμα του Γ. Συγκεκριμένα προκλήθηκαν ζημίες στους τοίχους και σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του διαμερίσματος, καθώς και σε πίνακες ζωγραφικής του Γ, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Έχει αξίωση αποζημίωσης ο Γ, κατά ποίου και με βάση ποιές διατάξεις;

β) Έχει σημασία για την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα αν ο Γ δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια για να περιορίσει την έκταση της ζημίας;


Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου ΑΚ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2010  (Σειρά Β’) 

Θέμα  1ο

«Θετικό διαφέρον» και «θετική ζημία»: έννοια και διαφορές. 

Θέμα  2ο

Υπόσχεση και διάθεση από μη δικαιούχο (με παραδείγματα).

Θέμα  3ο

Ο Α αγοράζει 1.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης από τον Π έναντι τιμήματος 1.000 ευρώ με τη συμφωνία η παράδοση του πετρελαίου να γίνει στις 15.10.2009. Ο Υ, υπάλληλος του Π, μπερδεύει τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην παραδοθεί εμπρόθεσμα το πετρέλαιο στον Α. Στις 20.10.2009, εν όψει του ότι οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, ο Α αναγκάζεται να προμηθευθεί πετρέλαιο από τον Κ, καταβάλλοντας για την ίδια ποσότητα το ποσόν των 1.300 ευρώ. Όταν στις αρχές Νοεμβρίου ο Π διαπιστώνει το λάθος του Υ και ενημερώνει τον Α ότι προτίθεται να του παραδώσει το πετρέλαιο, ο Α του δηλώνει ότι δεν επιθυμεί πλέον το πετρέλαιο, αφού εξαιτίας της καθυστερήσεως αναγκάστηκε να το προμηθευθεί από αλλού. Επιπλέον ο Α ζητεί από τον Π ως αποζημίωση το ποσόν των 300 ευρώ, που κατέβαλε επιπλέον στον Κ.

Ερωτάται:

α) Είναι νόμιμη η από μέρους του Α απόκρουση της παροχής του Π;

β) Είναι νόμιμη η αξίωση αποζημιώσεως του Α κατά του Π; Θα μπορούσε ο Π να αντιτάξει ότι δεν οφείλει αποζημίωση, διότι ο Α θα μπορούσε να προμηθευθεί το πετρέλαιο από άλλο, φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων;

γ) Θα μπορούσε ο Α να ασκήσει την αξίωση αποζημιώσεως κατά του Υ;

Θέμα 4ο

Ο επιχειρηματίας Δ, δανειστής του Ο, πωλεί και μεταβιβάζει στον Γ την σχετική απαίτησή του. Στη συνέχεια την ίδια απαίτηση την μεταβιβάζει «ως δώρο» στον αδελφό του Α, χωρίς να τον ενημερώσει για την προηγούμενη μεταβίβαση, αντίθετα δε αδιαφορώντας εντελώς για τις συνέπειες. Ο Α σπεύδει και εισπράττει την απαίτηση.

Ερωτάται:

α) Ορθώς κατέβαλε ο Ο στον Α;

β) Μπορεί να στραφεί ο Γ κατά του Α;

γ) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα β), μπορεί να στραφεί ο Α κατά του Δ;


Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου ΑΚ. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Α’ Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Συγκέντρωση ενοχής γένους: έννοια, τρόποι και παραδείγματα.

Ζήτημα 2ο

ΑΚ 334 - ΑΚ 922: Ομοιότητες και διαφορές (με παραδείγματα)

Ζήτημα 3ο:

Ο φοιτητής νομικής Φ έχει μισθώσει από τον Ι ένα διαμέρισμα στην οδό Σόλωνος για μια διετία, απο 1-1-2010 αντί 400 ευρώ μηνιαίως. Ήδη σήμερα ο Φ, ενόψει και της οικονομικής κατάστασης, συνεπεία της οποίας οι γονείς του, που τον συντηρούν, έχουν μείνει άνεργοι, προβληματίζεται αν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον Ι και ρωτά:

α) Μπορεί ο Φ να απαλλαγεί από τη μίσθωση με τον Ι;

β) Μπορεί ο Φ να συμφωνήσει με τον συμφοιτητή του Σ να μείνει ο Σ στο διαμέρισμα και να επιβαρύνεται με το μίσθωμα, ώστε αυτός (ο Φ) να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του;

Ζήτημα 4ο:

Την 1-4-2010 ο Α συμφώνησε με τον Β, ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Σκόπελο, να του ενοικιάσει από τις 15-6-2010 έως τις 15-9-2010 δυο συνεχόμενα διαμερίσματα, ώστε στο ένα να διαμένει κατά το θέρος ο Α με τη σύζυγό του και στο διπλανό τα τρία ανήλικα τέκνα τους. Το μίσθωμα ορίστηκε ενιαία σε 1500 ευρώ. Στις 15-6-2010, που είχε συμφωνηθεί ως χρόνος παράδοσης των διαμερισμάτων, ο Β προσέφερε στον Α μόνο το ένα διαμέρισμα με τη δικαιολογία ότι στο άλλο θα έπρεπε να στεγαστεί η θυγατέρα του, η οποία διέκοψε τη συμβίωσή της. Ο Α δε δέχθηκε την προσφορά μόνο του ενός διαμερίσματος, ενοικίασε δύο άλλα παρόμοια διαμερίσματα σε άλλο συγκρότημα, ακριβότερα όμως, διότι ήταν πλέον περίοδος αιχμής, με (ενιαίο) μίσθωμα 2000 ευρώ και ζήτησε από τον Β να του καταβάλει τη διαφορά των μισθωμάτων. Ο Β όχι μόνο αρνήθηκε να την καταβάλει, αλλά απαίτησε από τον Α να του πληρώσει τα μισθώματα για το ένα διαμέρισμα, το οποίο εμπρόθεσμα προσέφερε στον Α και κρατούσε γι’ αυτόν καθ’ όλη τη θερινή περίοδο.

Ερωτάται: Ποιος έχει δίκιο, τι αξιώσεις έχει και με βάση ποιες διατάξεις;

Μία από τις δύο θεωρίες και υποχρεωτικά και τα δύο πρακτικά.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2011 (Β' Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Το "περιελθόν" στο άρθρο 380 ΑΚ: έννοια και παραδείγματα.

Ζήτημα 2ο

Η έννοια της αιτίας στον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Ζήτημα 3ο

Ο  Κ, ο οποίος, βάσει συμβάσεως που είχε συνάψει με την εταιρεία Ε, είχε αναλάβει την εγκατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας κατά μήκος της εθνικής οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης, χρειάσθηκε κάποια στιγμή- και ενώ μέχρι τότε η εκτέλεση του έρου προχωρούσε κανονικά- ορισμένες άδειες από την Πολεοδομία, τη φροντίδα των οποίων είχε κατά τη σύμβαση η Ε
Η  Ε προσπάθησε να επιτύχει την έκδοση των αδειών αυτών, αλλά, από τη στιγμή που την κάλεσε προς τούτο ο  Κ, είχε ήδη παρέλθει ένα έτος και αυτό δεν έχει καταστεί ακόμη εφικτό για λόγους γραφειοκρατίας.

Όλο αυτό το διάστημα όμως ο  Κ κρατούσε σε ετοιμότητα τα συνεργεία του με αποτέλεσμα το μεν να δαπανήσει για τον σκοπό αυτόν 500.000 ευρώ, το δε να αναγκασθεί να αποκρούσει την προταθείσα σ' αυτόν ανάληψη άλλου έργου, από το οποίο θα κέρδιζε 1.000.000 ευρώ.

Ερωτάται

Τι απαιτήσεις έχει τώρα ο  Κ κατά της  Ε;

Ζήτημα 4ο: Ο  Ο, που έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία Α σύμβαση κάλυψης των ζημιών που προξενεί σε τρίτους με το αυτοκίνητό του, οδηγεί μεθυσμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του συνεπιβαίνοντος φίλου του Φ.

Ερωτάται

Μπορεί ο  Φ να εναγάγει τον Ο και την Α, τι μπορεί να ζητήσει και με βάση ποιες διατάξεις;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου ΑΚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Β’ Σειρά):

Ζήτημα 1ο

Απαλλακτικές ρήτρες για ελαφρά αμέλεια: σκοπός της σχετικής ρυθμίσεως.

Ζήτημα 2ο

Μεταβίβαση συμβατικής σχέσεως.

Ζήτημα 3ο:

Ο χονδρέμπορος καλαμποκιού Ε έχει αναλάβει την υποχρέωση να παραδώσει στον πελάτη του Π δύο τόνους καλαμπόκι στις 20.9.2011. Ο Ε κατά την ημερομηνία αυτή συσκευάζει την οφειλόμενη ποσότητα και καλεί τον Π να παραλάβει το καλαμπόκι από τις αποθήκες του Ε. Ο Π διαμαρτύρεται, ισχυριζόμενος ότι η παράδοση θα έπρεπε να γίνει στον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης. Στις 23.9.2011 ξεσπά από αδιευκρίνιστη αιτία πυρκαγιά στις αποθήκες του Ε, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή των αποθηκευμένων ποσοτήτων καλαμποκιού.

Ερωτάται:

Εξακολουθεί ο Ε να οφείλει στον Π δύο τόνους καλαμποκιού; Επηρεάζει την απάντηση το ζήτημα αν το χρέος του Ε είναι άρσιμο ή κομίσιμο;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α, τον Μάρτιο του 2011, συμφωνεί με τον Β, ιδιοκτήτη και επιχειρηματία κτήματος οργάνωσης γάμων, ότι θα οργανωθεί στο κτήμα του Β, την 1η Σεπτεμβρίου 2011, η δεξίωση του γάμου του Α, με 300 καλεσμένους προς 30 ευρώ το άτομο.
Ο Β υπόσχεται στον Α μία τέλεια διοργάνωση και ζητεί και λαμβάνει από αυτόν, ως προκαταβολή, το ποσόν των 4.500 Ευρώ, συμφωνεί δε να λάβει το υπόλοιπο ποσόν στις 3 Σεπτεμβρίου 2011.
Ο Α, κατά την διάρκεια της δεξίωσης του γάμου του, διαπιστώνει ότι τα εδέσματα ήταν τόσο κακής ποιότητας, ώστε τελικά 30 από τους καλεσμένους να υποστούν τροφική δηλητηρίαση και να μεταφερθούν εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Ερωτάται:

α) Έχει δίκιο ο Α, ο οποίος, στις 3 Σεπτεμβρίου 2011, όχι μόνον αρνείται να καταβάλει στον Β το οφειλόμενο ποσόν, αλλά του ζητεί και το ποσόν που είχε ήδη προκαταβάλει, καθώς και ποσόν 20.000 ευρώ ως ηθική βλάβη;

β) Μπορεί ο Κ, ο οποίος έπαθε τροφική δηλητηρίαση, να ζητήσει αποζημίωση από τον Β και βάσει ποίων διατάξεων;

Απαντάμε στη μία από τις δύο θεωρίες και υποχρεωτικά και στα δύο πρακτικά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Α΄ Κλιμάκιο):

Ζήτημα 1ο:

Κίνδυνος παροχής και αντιπαροχής. Απαντήστε βάσει συγκεκριμένων διατάξεων.
 
Ζήτημα 2ο:

Δυνατότητες μεταβολής του προσώπου του οφειλέτη.(Εννοιολογικές διακρίσεις-παραδείγματα)

Ζήτημα 3ο:

Ο μηχανικός Μ προσφέρει καθημερινά τις υπηρεσίες του στο τεχνικό γραφείο του Τ, έναντι μηνιαίας αμοιβής. Στις 30/11/2011 ο Μ λογομαχεί με τον Τ για προσωπικά θέματα και την επόμενη ημέρα ο Τ αυθαίρετα του δηλώνει ότι εφεξής δεν θα του επιτρέψει την είσοδο στο γραφείο. Κατόπιν τούτου ο Μ δεν επανέρχεται πλέον στο γραφείο, πλην όμως την 1/1/2012 αρχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο τεχνικό γραφείο. Σήμερα ο Μ ζητεί με αγωγή καταβολή της αμοιβής του για όλο το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2011 μέχρι σήμερα.

Ερωτάται: Είναι βάσιμη η αξίωση του Μ;

Ζήτημα 4ο:

Ο Υ, υπάλληλος της επιχειρήσεως του Ε, κατά τον έλεγχο μηχανημάτων της επιχειρήσεως παρέλειψε να διαπιστώσει την ύπαρξη βλάβης στο σύστημα ασφαλείας ενός μηχανήματος. Την επόμενη ημέρα το μηχάνημα αυτό έπαθε εμπλοκή. Ο εργαζόμενος Β, αν και διαπίστωσε τη βλάβη του μηχανήματος, προσπάθησε να αποκαταστήσει ο ίδιος τη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς όμως να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας ,με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Ο Β ,εξαιτίας του τραυματισμού του, υποβλήθηκε σε σοβαρή ιατρική επέμβαση και δαπάνησε για έξοδα νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 2.000 ευρώ.

Ερωτάται: Ποιές αξιώσεις έχει ο Β, κατά ποίου και με βάση ποιές διατάξεις;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπολοιπα 2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Β' Κλιμάκιο):

Ζήτημα 1ο:

Τρόποι μονομερούς αποδεσμεύσεως από τη σύμβαση

Ζήτημα 2ο:

Η έννοια του παρανόμου στο άρθρο 914 ΑΚ

Ζήτημα 3ο:

Η τράπεζα Τ έχει χορηγήσει τον Ιούνιο του 2008 στον Α ένα δεκαετές έντοκο στεγαστικό δάνειο ύψους, μαζί με τους τόκους, 100.000 ευρώ, καταβλητέο σε 20 εξαμηνιαίες δόσεις των 5.000 ευρώ έκαστη. Το 2010, και ενώ ο Α μέχρι τότε κατέβαλλε τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις κανονικά, η Τ εκχωρεί την απαίτησή της κατά του Α στη θυγατρική της Θ, η οποία αναγγέλλει στον Α την εκχώρηση.
Ο Α επιθυμεί να προβάλει κατά της Θ τις εξής δύο ενστάσεις: (α) ότι το δάνειο ήταν άκυρο και (β) ότι λόγω της οικονομικής κρίσεως η δανειακή σύμβαση θα πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς το επιτόκιο και τον χρόνο της αποπληρωμής.

Ερωτάται: Έχει αυτό το δικαίωμα ο Α;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α διοργανώνει για τα γενέθλιά του στις 14 Φεβρουαρίου 2012 και παραγγέλνει στο εργαστήριο του Β εδέσματα αντί ποσού 800 ευρώ, από το οποίο προκαταβάλλει τα 400 ευρώ. Είχε συμφωνηθεί ότι τα εδέσματα θα παραδίδονταν στο σπίτι του Α το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου 2012. Ο Β στέλνει τα εδέσματα με τον οδηγό του Ο, ο οποίος, τρέχοντας υπερβολικά, συγκρούεται με το όχημα του Γ, με αποτέλεσμα ο Α να προμηθευτεί τα εδέσματα επειγόντως από τον Δ, καταβάλλοντας σ' αυτόν 1.200 ευρώ.

Ερωτάται: Τι δικαιώματα έχει ο Α και κατά ποίου;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ιούλιος 2012 (κοινά θέματα για όλους)

Ζήτημα 1ο:

Το ζήτημα των Γενικών Όρων Συναλλαγών (ΓΟΣ).

Ζήτημα 2ο:

Καταπιστευτική εκχώρηση.

Ζήτημα 3ο

Ο Α μεταβιβάζει στον Β ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ο Β παραλαμβάνει το αυτοκίνητο από το γκαράζ του Α και, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστώσει από την αρχή ένα πρόβλημα στα φρένα του αυτοκινήτου, παρασύρει τον πεζό Γ. Ο Γ υφίσταται συνολική ζημία 1.500 ευρώ (νοσήλια και απώλεια ημερομισθίων).

Ερωτάται:

α) Τι δικαιώματα έχει ο Γ και κατά ποίου;

β) Τι δικαιώματα έχει ο Β και κατά ποίου;

Ζήτημα 4ο:

Τον Οκτώβριο του 2011 η σωληνουργία Σ σύνηψε σύμβαση με την εταιρεία διύλισης πετρελαίου Δ, βάσει της οποίας η Σ ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει και να παραδώσει στη Δ τον Ιούνιο του 2012 δέκα σιδηροσωλήνες, έναντι τιμήματος 75.000 ευρώ. Κατά τη σύναψη της συμβάσεως η Σ είχε υπολογίσει ότι το κόστος κατασκευής των σωλήνων θα ανερχόταν στις 60.000 ευρώ, με προσδοκώμενο έτσι κέρδος 15.000 ευρώ. Ωστόσο, συνεπεία αιφνίδιας και κατακόρυφης ανόδου των τιμών του χυτοσιδήρου (αναγκαίας πρώτης ύλης για την κατασκευή των σωλήνων) από τις αρχές Νοεμβρίου 2011 και μετά, το κόστος κατασκευής ανήλθε τελικά στις 80.000 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Εν όψει του ανωτέρου μπορεί η Σ να ζητήσει πλέον αναπροσαρμογή του τιμήματος; Αν ναι, με βάση ποιες διατάξεις και υπό ποιες ειδικότερες προϋποθέσεις;

β) Ποια θα ήταν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, αν η Σ είχε αναλάβει ρητώς μέσω σχετικής συμβατικής ρήτρας, τον κίνδυνο ανόδου των τιμών του χυτοσιδήρου;

γ) Θα μπορούσε η Σ να είχε παραιτηθεί στη σύμβαση πλήρως από κάθε δικαίωμά της να ζητήσει στο μέλλον αναπροσαρμογή του περιεχομένου της συμβάσεως ή να αποδεσμευθεί από αυτήν;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Σεπτέμβριος 2012:  

Ζήτημα 1ο:

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Ζήτημα 2ο:

Διαφορές μεταξύ ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.

Ζήτημα 3ο:

Ο φωτογράφος Φ είχε συμφωνήσει με τον Α να βιντεοσκοπήσει το γάμο του Α,που θα γινόταν την 1η Σεπτεμβρίου 2012.Προς το σκοπό αυτόν είχε λάβει μάλιστα προκαταβολή 1000 ευρώ.Την παραμονή του γάμου, ο Φ ειδοποιεί τηλεφωνικά τον Α ότι δε θα μπορέσει να προσέλθει στο γάμο του, διότι του έτυχε μια σπουδαιότερη δουλειά.Έξαλλος ο Α ζητάει τα χρήματά του πίσω και δηλώνει στον Φ ότι επιφυλάσσεται και του δικαιώματός του να ζητήσει αποζημίωση. Την τελευταία στιγμή ο Α κατορθώνει να βρει άλλο συνεργείο, στο οποίο όμως θα πρέπει να καταβάλει 2000 ευρώ περισσότερα απ' ό,τι είχε συμφωνήσει με τον Φ.

Ερωτάται:

Α) Βασίμως ζητάει ο Α την επιστροφή των χρημάτων που είχε προκαταβάλει στον Φ;

Β) Έχει και δικαίωμα αποζημιώσεως;

Γ) Ποια θα ήταν η απάντηση στα ανωτέρω υπό Α) και Β) ερωτήματα, αν ο Φ είχε προσβληθεί, την παραμονή του γάμου, από σοβαρή ασθένεια;

Ζήτημα 4ο:

Ο Α αγοράζει την 1.2.2011 έναν εκσκαφέα από τον Π έναντι τιμήματος 200.000 ευρώ και συμφωνούν ότι το τίμημα θα πρέπει να καταβληθεί την 1.6.2011. Την 1.6.2011 ο Π ζητάει από τον Α να του καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα, όμως ο Α του απαντά ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εξοφλήσει το χρέος του.Ο Π δηλώνει διατεθειμένος να μεταθέσει το χρόνο καταβολής των 200.000 ευρώ, αν κάποιος φερέγγυος τρίτος του υποσχεθεί να καταβάλει το οφειλόμενο ποσόν.Ύστερα από συνεννόηση με τον Α και προκειμένου να τον διευκολύνει, ο φίλος του Φ πράγματι συμφωνεί με τον Π ότι θα του πληρώσει τις 200.000 ευρώ μέχρι την 1.6.2012.Την 1.6.2012 ο Π ζητάει τις 200.000 ευρώ από τον Φ, ο οποίος εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών του δεν μπορεί να πληρώσει.

Ερωτάται:

Α) Ποιες αξιώσεις έχει σήμερα ο Π κατά του Φ με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία;

Β) Μπορεί ο Π να στραφεί σήμερα κατά του Α και τι μπορεί να απαιτήσει από αυτόν;

Γ) Αν ο Φ πλήρωνε τις 200.000 ευρώ στον Π, θα μπορούσε να ζητήσει το καταβληθέν ποσόν από τον Α;

Απαντάτε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε μία από τις δύο θεωρίες

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Σειρά Β'):

Ζήτημα 1ο:

Η διορθωτική λειτουργία της αρχής της καλής πίστεως.

Ζήτημα 2ο:

Τί μπορεί να συνιστά νόμιμη αιτία κατ’ ΑΚ 904.

Ζήτημα 3ο:

Η Ε, εταιρεία εμφιάλωσης αναψυκτικών, έχει σχεδιάσει την επέκταση της παραγωγής της, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες παραγγελίες των πελατών της. Για τον σκοπό αυτόν είχε παραγγείλει από τον Α τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την λειτουργία νέου τμήματος, ο οποίος έπρεπε να της παραδοθεί την 10.2.2012. Οι Ε και Α έχουν συμφωνήσει ποινή 1.000 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης του Α. Η Ε είχε παραγγείλει περαιτέρω από τον Β μία μεγάλη ποσότητα φιαλών για τις ανάγκες του νέου τμήματος του εργοστασίου της με χρόνο παραδόσεως την 20.2.2012. Τόσο ο Α όσο και ο Β παρέδωσαν τον εξοπλισμό και τις φιάλες αντίστοιχα την 10.3.2012 λόγω οικονομικών προβλημάτων στις επιχειρήσεις τους. Για τον λόγο αυτόν η Ε αναγκάσθηκε να ακυρώσει παραγγελίες δικών της πελατών.

Ερωτάται:

α) Μπορεί η Ε να ζητήσει αποζημίωση, από ποιον και με βάση ποιες διατάξεις;

β) Ποια είναι η λύση, αν η Ε δεν μπορεί να αποδείξει καμία ζημία;

Ζήτημα 4ο:

Η Α τραυματίσθηκε σε τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του Β. Τα νοσήλια καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον ασφαλιστικό φορέα της Α (με την επωνυμία ΑΦ), προς τον οποίο αυτή μεταβίβασε και όλες τις σχετικές αξιώσεις της κατά του Β.

Ερωτάται:

α) Έχει δικαίωμα να στραφεί ο ΑΦ κατά του Β, τί μπορεί να ζητήσει και με βάση ποιες διατάξεις;

β) Μετά την επίδοση της αγωγής του ΑΦ, μπορεί ο Β (και με βάση ποιες διατάξεις) να αποκρούσει την αγωγή της Α, με την οποία αυτή ζητεί τα ίδια ακριβώς νοσήλια και επιπλέον χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Σειρά Α'):

Ζήτημα 1ο

Προστασία του δανειστή σε περίπτωση που η παροχή συνίσταται σε παράλειψη.

Ζήτημα 2ο

Αναλύσατε τα τυπολογικά χαρακτηριστικά του προστηθέντος (ΑΚ 922)

Ζήτημα 3ο

Ο καθηγητής Κ, που εργάζεται συγγραφικά κατ'οίκον, αναθέτει στον Ε, ελαιοχρωματιστή, την βαφή ενός δωματίου που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο του. Κατά την πρώτη ήδη ημέρα των εργασιών ο Ε προκαλεί ζημίες στα χαλιά που βρίσκονται στην είσοδο της οικίας του Κ, ενώ συγχρόνως ακούει δυνατά ραδιόφωνο και καπνίζει, πράγμα που συνεχίζει και την επόμενη ημέρα παρά τις διαμαρτυρίες του Κ.
Τί δικαιώματα έχει ο Κ, ο οποίος επιθυμεί να απαλλαγεί από την παρουσία του Ε;

Ζήτημα 4ο

Με συμφωνία του με τον Α, ο Γ αναλαμβάνει να του καταβάλει (του Α) ποσόν 1.000.000 Ε που του όφειλε (του Α) ο Β από δάνειο, το οποίο είχε μόλις λήξει. Την επόμενη μέρα ο Β προσφέρει το ποσόν αυτό στον Α, αλλά ο τελευταίος δε το αποδέχεται.
Σήμερα, ένα έτος μετά την λήξη του δανείου, δικαιούται ο Α να ζητήσει εντόκως από τον Γ το ποσόν του 1.000.000 Ε;

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 (Σειρά Α΄)

Ζήτημα 1ο 

Θετικό και αρνητικό διαφέρον: έννοια και παραδείγματα 

Ζήτημα 2ο 

Αδικαιολόγητος πλουτισμός από χαριστική παροχή 

Ζήτημα 3ο 

Ο Α είχε αγοράσει από το κατάστημα του Β έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα ψυγείο αντί συνολικού τιμήματος 3.000 ευρώ. Ημερομηνία παραδόσεως και εξοφλήσεως του τιμήματος είχε ορισθεί το Σάββατο 5 Απριλίου. Ο Β έστειλε το πρωί του Σαββάτου στην οικία του Α, όπου έπρεπε να παραδοθούν τα πράγματα, τον μεν ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον τεχνικό του Τ, το δε ψυγείο με τον οδηγό του Ο. Όταν όμως αυτοί έφθασαν στην οικία του Α, δεν βρήκαν κανέναν εκεί να παραλάβει τα πράγματα, αφού ο Α είχε φύγει για διακοπές. Κατά την επιστροφή του Τ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή συμβαίνει ατύχημα με υπαιτιότητα άλλου οδηγού και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής καταστρέφεται. Το ψυγείο όμως ο Ο το άφησε στο πεζοδρόμιο της οικίας του Α, με αποτέλεσμα να κλαπεί. 

Έχει δίκαιο τώρα ο Β να απαιτεί παρά ταύτα από τον Α να του καταβάλει ολόκληρο το ποσόν των 3.000 ευρώ; 

Ζήτημα 4ο 

Ο Α αναθέτει στον υδραυλικό Β την αλλαγή του θερμοσίφωνα του διαμερίσματός του. Ο Β στέλνει για την εγκατάσταση τον υπάλληλό του Υ, ο οποίος από σφάλμα του συνδέει κακώς τις σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το διαμέρισμα του Α στον 5ο όροφο, το οποίο υπέστη ζημίες ύψους 1.500 ευρώ. Τα νερά διαπότισαν επίσης το πάτωμα και πλημμύρισαν το διαμέρισμα του Γ στον 4ο όροφο, ο οποίος υπέστη ζημίες ύψους 2.000 ευρώ. 

Τι αξιώσεις έχουν οι Α και Γ και κατά ποίου; 

Να απαντήσετε υποχρεωτικά στα ζητήματα 3 και 4 και σε ένα από τα υπόλοιπα δύο

Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένου κώδικα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 (Σειρά Β')

Ζήτημα 1:

Aναπτύξτε με ένα παράδειγμα τη σχετικότητα της ενοχής. 

Ζήτημα 2: 

Προϋποθέσεις του συμφηφισμού - ανάλυση με παραδείγματα.

Ζήτημα 3:

O Π είχε συμφωνήσει με τον Ε να του μεταβιβάσει και να του παραδώσει την 15η Μαΐου 2014 ποσότητα ανταλλακτικών, που κατασκευάζει ο ίδιος ο Π στο εργοστάσιο του, αντί 2 εκ. ευρώ.
Την 10η Μαΐου του 2014, το εργοστάσιο του Π καταστρέφεται ολοσχερώς από εμπρησμό, οφειλόμενο σε αμέλεια του φύλακα που χρησιμοποιούσε ο Π.

Σήμερα οι ζημίες του Ε από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ανταλλακτικών υπερβαίνουν πλέον τα 3 εκ. ευρώ. ο δε Π είναι τελείως αφερέγγυος, εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη από τον Α κατά πυρκαϊάς, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 5 εκ. ευρώ ανεξαρτήτως ζημίας.


Ερωτάται:

α. Τι δικαιώματα θα προτείνατε, ως δικηγόρος του Ε, να ασκήσει αυτός και κατά ποίου;

β. Θα διαφοροποιούταν η απάντηση σας στο πρώτο ερώτημα το γεγονός ότι ο ασφαλιστής Α συμφώνησε με τον Π να αναλάβει αυτός (ο Α) τα χρεή του Π από τη σχέση του με τον Ε;

 
Ζήτημα 4: 

O Κ διατηρεί σε ακίνητο του επιχείρηση πωλήσεως ξυλείας. Από απροσεξία υπαλλήλου του Υ προκαλείται την 30η Μαρτίου 2014 πυρκαϊά στο ακίνητο του Κ, η οποία επεκτείνεται και στο γειτονικό ακίνητο, στο οποίο λειτουργεί βιοτεχνία παραγωγής ενδυμάτων ο Α. Εξαιτίας της πυρκαϊάς ο Α διακόπτει τη λειτουργία της επιχειρήσεως του για ολόκληρο τον Απρίλιο. Την 1η Μαϊου 2014 ο Α στρέφεται κατά του Κ και του ζητεί με σχετική επιστολή να του καταβάλει αμέσως 5.000 ευρώ για το λόγο ότι η επιχείρηση του έμεινε κλειστή όλο τον Απρίλιο λόγω των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών. Ο Κ αρνείται να καταβάλει στον Α τις 5.000 ευρώ. 

Ερωτάται:

Ποιές αξιώσεις έχει ο Α κατά του Κ και του Y;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Α') 

Ζήτημα 1ο: Δικαίωμα επισχέσεως (έννοια, προϋποθέσεις και παράδειγμα)
Ζήτημα 2ο: Η θεωρία της πρόσφορης αιτίας ( έννοια και παραδείγματα συνδρομής και μη συνδρομής πρόσφορης αιτίας)
Ζήτημα 3ο: Ο Α, παραγωγός τσιπς από πατάτες, τα υπολείμματα των οποίων χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, προμηθεύει τον γεωργό Β με ορισμένη ποσότητα από αυτά, χωρίς να τον ενημερώσει για το ανώτατο επιτρεπτό όριο της ζωοτροφής αυτού του είδους. Λόγω μεγαλύτερης δόσεως από την επιτρεπόμενη, όλο το κοπάδι του Β πεθαίνει. Ο Β θέλει να ζητήσει αποζημίωση από τον Α. Σε ποια νομική βάση και με ποιες διατάξεις θα πρέπει να στηρίξει την αξίωσή του αυτή;
Ζήτημα 4ο:  Ο Α συμφωνεί με τον Β να του καταβάλει 10000 ευρώ, τα οποία οφείλει ο Γ στον Β ως τίμημα πωλήσεως, καταβλητέο την 1/2/2015. Κατά την ημέρα εκείνη, ο Α προσφέρει στον Β το ποσόν των 5000 ευρώ, ο δε Β αρνείται.
Ερωτάται:
Α) Βασίμως αρνείται ο Β την ανωτέρω προσφορά του Α; Ποιες οι συνέπειες;
Β) Αν ο Α είχε προσφέρει στον Β 9000 ευρώ, πληροφορώντας τον ότι βρίσκεται σε εξαιρετική ταμειακή δυσχέρεια λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης που ενέσκηψε τον τελευταίο καιρό στον κλάδο του, ποια δικαιώματα έχει πλέον ο Β και κατά ποίου;
Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015 (Σειρά Β')Ζήτημα 1°: Συμψηφισμός (έννοια, προϋποθέσεις, παράδειγμα).Ζήτημα 2°: Η νόμιμη αιτία στον αδικαιολόγητο πλουτισμό.Ζήτημα 3°: Ο Π πώλησε στον Α ένα οικόπεδο στην Τήνο, με την ειδικότερη συμφωνία ότι το συμβόλαιο μεταβίβασης θα καταρτισθεί αφού πρώτα εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική αρχή άδεια ανοικοδόμησης του οικοπέδου, κάτι που ανέλαβε να διευθετήσει ο Α. Ένα έτος αργότερα, και ενώ ο Α δεν είχε επιτύχει ακόμα την έκδοση άδειας ο Π πώλησε και μεταβίβασε το ίδιο οικόπεδο στον Β, αφού πρώτα απηύθυνε στον Α δήλωση υπαναχώρησης αποδίδοντάς του αμέλεια ως προς την έκδοση της άδειας.Ερωτάται:


Έχει και ποια ενδεχομένως δικαιώματα ο Α κατά του Π;

Ζήτημα 4°:    Ο σπουδαστής Σ λαμβάνει μέρος σε πείραμα με χημικά υγρά κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ερευνητικό ινστιτούτο Ι υπό την επίβλεψη του ερευνητή Ε. Ο αρμόδιος υπάλληλος του εργαστηρίου Υ παραλείπει να προμηθεύσει τον Σ με τα ειδικό γυαλιά που πρέπει να φέρουν, κατά τον κανονισμό του εργαστηρίου, για λόγους ασφαλείας οι συμμετέχοντες σε πείραμα. Κατά τη διάρκεια του πειράματος αναπτύσσονται επιβλαβή αέρια, τα οποία επιδρούν στα μάτια του Σ, ο οποίος χάνει την όρασή του από το ένα μάτι.

Ερωτάται:

α) Ποια δικαιώματα έχει ο Σ και έναντι τίνος;

β) Θα ήταν διαφορετική η απάντησή σας αν ο Σ είχε αρνηθεί να φορέσει τα ειδικά γυαλιά που του έδωσε ο Υ;


Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Αντικειμενική αδικοπρακτική ευθύνη: έννοια και περιπτώσεις.

2. Η δημόσια κατάθεση: έννοια, λειτουργία και παράδειγμα.

3. Ο Α, ιδιοκτήτης παντοπωλείου σε νησί, αγόρασε από τον κτηνοτρόφο- παραγωγό γάλακτος, Β, 100 φιάλες φρέσκου γάλακτος. Ο Β παρέδωσε εμπρόθεσμα μεν τις φιάλες, κάποιες όμως από αυτές, λόγω ελαττωματικής κατασκευής, μόλις τοποθετήθηκαν στο ψυγείο του Α εμφάνισαν διαρροές, οι οποίες είχαν ως συνέπεια να καταστραφεί εμπόρευμα του Α που βρισκόταν στο ψυγείο, αξίας 500 ευρώ.

α) Μπορεί ο Α να στραφεί κατά του Β και να ζητήσει αποζημίωση για τις ελαττωματικές φιάλες γάλακτος, την αξία του λοιπού εμπορεύματος του ψυγείου, καθώς και την βλάβη της φήμης του στην τοπική κοινωνία;

β) Πώς θα αξιολογούσατε τον ισχυρισμό του Β ότι η διαρροή στις φιάλες δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή, αλλά στο γεγονός ότι ο Α, προτού τις τοποθετήσει στο ψυγείο, τις είχε αφήσει εκτεθειμένες επί δίωρο στον ήλιο;

4. Ο Π συμφωνεί την 1.3.2015 την πώληση προς τον Α ενός αυτοκινήτου, έναντι τιμήματος 30.000 ευρώ, καταβλητέου την 1.6.2015. Το τίμημα δεν καταβάλλεται στον συμφωνημένο χρόνο και στις 15.6.2015 ο Π οχλεί εγγράφως τον Α, ζητώντας του το τίμημα και αποζημίωση 5.000 ευρώ, τα οποία ισχυρίζεται ότι απώλεσε επειδή λόγω της καθυστέρησης δεν μπόρεσε να τοποθετήσει τις 30.000 ευρώ σε επωφελή επένδυση που σχεδίαζε. Ερωτάται:

α) Είναι βάσιμη η αξίωση του Π;

β) Μπορεί ο Α να αντιτείνει ότι ο Π δεν του έχει παραδώσει το αυτοκίνητο που είχαν συμφωνήσει;

γ) Εάν υποτεθεί ότι στην όχληση προς τον Α προέβαινε ο Ε, προς τον οποίο ο Π είχε εκχωρήσει την 1.5.2015 την απαίτηση κατά του Α, θα μπορούσε ο Α να προβάλει τον ανωτέρω υπό (β) ισχυρισμό;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Ά)

1. Αρραβώνας-ποινική ρήτρα: ομοιότητες και διαφορές. 

2. Παθητική και ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή: έννοια και παραδείγματα

3. Την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο Α προκατέβαλε στον Β, ιδιοκτήτη Γυμναστηρίου, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιήσει την πισίνα που βρισκόταν σε αυτό καθ'όλο το έτος 2016, το ποσόν των 2.000 ευρώ. Στα μέσα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους οι εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου κηρύχθηκαν αυθαίρετη κατασκευή και η λειτουργία του απαγορεύθηκε. Ήδη με αγωγή του ο Α απαιτεί από τον Β:

α) την απόδοση των 2000 ευρώ , εντόκως από την ημέρα της καταβολής τους, και

β) επί πλέον ποσό 10.000 ευρώ προς ικανοποίηση του για τον λόγο ότι με την ματαίωση του προγράμματος αθλήσεώς του αισθάνθηκε στεναχώρια μεγάλη.

Ερωτάται: είναι βάσιμη η αγωγή του Α;

4. Την απαίτησή του (100.000 ευρώ) κατά του Ο από τίμημα πωλήσεως, καταβλητέο ήδη από το τα μέσα Ιανουαρίου 2015, μεταβιβάζει ο Δ στον Ε. Στην συνέχεια ο Ε ανακοινώνει στον Ο την μεταβίβαση της απαιτήσεως, οπότε ερωτάται: 

α) Έχει δικαίωμα ο Ε να ζητήσει τόκους από τον Ο και, αν ναι, από πότε;

β) Έχει σημασία για την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα το γεγονός ότι ο Δ είχε παραδώσει στον Ο προϊόντα λιγότερα από τα οφειλόμενα λόγω πωλήσεως; 

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Β')

1. Πραγματικές (de facto) συμβατικές σχέσεις: έννοια και παραδείγματα. 

2. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους: έννοια και παραδείγματα.

3. Ο Α αγοράζει από το κατάστημα του Π έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αξίας 2000 ευρώ, το οποίο καταβάλλει αμέσως. Συμφωνείται η παράδοση και η εγκατάσταση του υπολογιστή στο γραφείο του Α. Ο Π αναθέτει την μεταφορά και την εγκατάσταση του υπολογιστή στον τεχνικό Τ, με τον οποίο έχει τακτική συνεργασία. Ο Τ μεταφέρει και εγκαθιστά τον υπολογιστή στο γραφείο του Α παραλείπει όμως την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος, με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, όταν ο Α τον θέτει σε λειτουργία. Αποχωρώντας, ο Τ κλέβει ένο ασημένιο κηροπήγιο του Α.

Ερωτάται: Τι αξιώσεις έχει ο Α, κατά ποιου και σε ποιες διατάξεις θα μπορούσε να τις στηρίξει;

4. Το πολιτιστικό σωματείο Σ, λόγω οικονομικών δυσχερειών, αδυνατεί να πληρώσει στην Τράπεζα Τ τις δύο τελευταίες δόσεις ενός δανείου. Συμφωνεί λοιπόν με τον πλούσιο επιχειρηματία X να αναλάβει ο X ως χορηγός την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων προς την Τ. Ο X καταβάλλει πράγματι στην Τ την πρώτη οπό τις οφειλόμενες δόσεις παραλείπει όμως να καταβάλει τη δεύτερη. Λίγες ημέρες μετά, το Σ λαμβάνει επιστολή της Τ, με την οποίο η Τ ζητεί την εξόφληση των δυο τελευταίων δόσεων του δανείου.

Ερωτάται:

α) Έχει αποσβεσθεί η οφειλή της πρώτης από τις δύο οφειλόμενες δόσεις; Πότε και πώς;

β) Από ποιον δικαιούται να ζητήσει η Τ την εξόφληση της τελευταίας δόσης του δανείου;


Να απαντήσετε σε ένα από τα δυο θεωρητικα ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά (3-4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2016 (Α’ Κλιμάκιο)


1.Παρεπόμενες συμβατικές υποχρεώσεις : έννοια, πηγές, παραδείγματα.

2.Σχέση αξίας και σχέση κάλυψης στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (με παραδείγματα).

3.Ο Α συνήψε με τον Β σύμβαση, δυνάμει της οποίας παραχώρησε στον Β ένα χώρο δεξιώσεων, προκειμένου εκείνος να τον χρησιμοποιήσει για τη γαμήλια δεξίωσή του στις 1/9/2015, έναντι αντιτίμου 1.000 ευρώ. Στις 25/8/2015 ο Β προκατέβαλε στον Α 500 ευρώ. Ωστόσο, μια μέρα πριν τη δεξίωση ο χώρος κάηκε ολοσχερώς από αμέλεια του Γ, υπαλλήλου του Α. Ο Β αναγκάστηκε εσπευσμένα να βρει άλλο χώρο για τη δεξίωση, καταβάλλοντας όμως υψηλότερο αντίτιμο 1.800 ευρώ.
α) Έχει κάποια δικαιώματα ο Β και κατά ποίου;
β) Θα άλλαζε η απάντηση στο πρώτο ερώτημα, αν η σύμβαση Α και Β περιείχε ρήτρα σύμφωνα με την οποία "ο εκμισθωτής του χώρου (Α) ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση καταστροφής του χώρου πριν από την παράδοσή του στον μισθωτή (Β)";γ) Τι θα απαντούσατε στο πρώτο ερώτημα σε περίπτωση που η καταστροφή του χώρου οφειλόταν σε εμπρησμό, που προκλήθηκε από την Φ, πρώην συζύγου του Β, η οποία θέλησε να τον εκδικηθεί για το χωρισμό τους;

4. Ο Α, ιδιοκτήτης παντοπωλείου, αναθέτει στον υπάλληλό του Β να μεταφέρει στους πελάτες τις παραγγελίες του με το φορτηγάκι του καταστήματος. Καθ' οδόν ο Β αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να παρασύρει τον μοτοσικλετιστή Γ, ο οποίος τραυματίζεται στο κεφάλι και στα άκρα. Ο Γ νοσηλεύθηκε για μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, καταβάλλοντας 2.000 ευρώ ως νοσήλια, και αναγκάστηκε να απέχει από την εργασία του, υφιστάμενος απώλεια 1.500 ευρώ.

Ερωτάται:

α) Τι αξιώσεις έχει ο Γ, κατά ποίου και με ποια νομική βάση;


β) Έχει σημασία εάν ο Γ δε φορούσε προστατευτικό κράνος;

γ) Μόλις ο Γ αποθεραπεύεται, επισκέπτεται τον Α, ο οποίος του καταβάλλει 3.500 ευρώ για να αποφύγει εμπλοκή με τη δικαιοσύνη. Εάν ακολούθως ο Γ ζητήσει από τον Β ως αποζημίωση το ποσ΄των 3.500 ευρώ, μπορεί ο Β να του αντιτείνει κάτι;

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα (3-4)
Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν μόνο με βάση τις διατάξεις του Γενικού Ενοχικού Δικαίου

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Α Σειρά)

 

Ζήτημα 1ο: Η σχέση μεταξύ των διατάξεων ΑΚ 914 και ΑΚ 919.

Ζήτημα 2ο: Υπόσχεση αντί και χάριν καταβολής.

Ζήτημα 3ο: Ο Α, ενώ παραθερίζει στη Σύρο, υφίσταται σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο, που τον οδηγεί στο τοπικό νοσοκομείο. Η σύζυγος του Σ καλεί αμέσως τον διάσημο και αδρά αμειβόμενο νευροχειρουργό Β, που διαμένει στην Αθήνα, να μεταβεί το συντομότερο δυνατό στο νησί, προκειμένου να χειρουργήσει τον Α. Ο Β παίρνει την πρώτη πτήση, αλλά όταν φθάνει στη Σύρο του ανακοινώνεται ότι δυστυχώς ο Α μόλις απεβίωσε.

Μπορεί ο Β να απαιτήσει από τη Σ την αμοιβή που θα λάμβανε για την εν λόγω χειρουργική επέμβαση ή/και τα έξοδα μετάβασης του στη Σύρο (αεροπορικά);

Ζήτημα 4ο: Η Ο, λόγω παρατεινόμενης ανεργίας, δυσκολευόταν να αποπληρώσει το δάνειο 20.000 που είχε λάβει από τον ξάδερφο της Δ, συμφωνήθηκε μεταξύ τους ότι ο Δ απαλλάσσει την Ο από την οφειλή, και ως αντάλλαγμα η Ο θα βοηθάει για μία διετία σε διάφορες οικιακές εργασίες την Τ, μητέρα του Δ. Όταν ωστόσο η Ο εμφανίσθηκε στην Τ, η οποία αγνοούσε τη συμφωνία, και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει, η τελευταία αρνήθηκε κατηγορηματικά να δεχθεί οποιαδήποτε υπηρεσία.
Βάσει των ανωτέρω, πώς διαμορφώνεται η έννομη σχέση των μερών;

 

Να απαντήσετε σε ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα (1-2) και στα δύο πρακτικά ζητήματα(3-4).--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Β Σειρά)


1.Έννοια ζημίας ΑΚ 904 - σύγκριση με την έννοια της ζημίας στην ΑΚ 914

2.Νομική φύση και ενέργεια της αναγγελίας στην εκχώρηση

3.Ο έμπορος Ε προκειμένου να παρακολουθήσει έκθεση στην Πάτρα, συμφωνεί να του κρατηθεί δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Ξ για 3 διανυκτερεύσεις, έναντι 100 ευρώ τη βραδιά, προκαταβάλλει δε 100 ευρώ. Όταν φτάνει στην Πάτρα την ημέρα της έκθεσης, ο Ε διαπιστώνει ότι από απροσεξία του Υ, υπαλλήλου του Ξ, δεν καταχωρίσθηκε η κράτησή του και ότι όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν διατεθεί. Με μεγάλη δυσκολία, ο Ε καταφέρνει να βρει δωμάτιο μόνον σε δύο πολυτελή ξενοδοχεία έναντι 250 και 300 ευρώ τη βραδιά και προχωρεί στη μίσθωση του δεύτερου, έναντι 300 ευρώ τη βραδιά.

Ερωτάται:
Μπορεί ο Ε να ζητήσει από τον Ξ και από τον Υ:
(α) τα 100 ευρώ που προκατέβαλε;
(β) τη διαφορά της τιμής του δωματίου που αναγκάσθηκε να καταβάλει;
(γ) χρηματική ικανοποίηση για την ταλαιπωρία που υπέστη;

4.Την 1.9.2016 ο Α αγοράζει από την εταιρεία Ε μηχανήματα για το ιατρείο του αξίας 40.000 ευρώ. Καταβάλλει το ήμισυ του τιμήματος και συμφωνεί το υπόλοιπο να καταβληθεί έως τις 15.12.2016. Όμως, το Νοέμβριο του 2016, ο Α προσλαμβάνεται σε δημόσιο νοσοκομείο και αποφασίζει να κλείσει το ιατρείο του. Γι' αυτό, πωλεί στο συνάδελφό του Β τα μηχανήματα αυτά έναντι τιμήματος ίσου προς εκείνο που είχε συμφωνήσει ο Α με την Ε. Από το τίμημα αυτό, ο Β κατέβαλε αμέσως στον Α το μισό και συμφώνησε μαζί του να καταβάλει το υπόλοιπο στην Ε έως τις 15.12.2016. Σήμερα, το υπόλοιπο τίμημα δεν έχει καταβληθεί στην Ε.

Ερωτάται:
(α) Ποιος έχει αξιώσεις, ποιες και έναντι τίνος;
(β) Οι Α και Β μπορούν να ανακαλέσουν την συμφωνία τους;

Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


1. Νόμιμη και συμβατική υπαναχώρηση


2. Αφηρημένος και συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της ζημίας


3. Ο Γ οφείλει να καταβάλει στον Α 100.000€ στις 31/12/2013. Την απαίτηση αυτή ο Α πωλεί & μεταβιβάζει στον Β. Στις 30/3/2016 ο ανυποψίαστος Γ συμψηφίζει το χρέος του με οφειλή 5.000 € του Α προς αυτόν (τον Γ). 


Ερωτάται: 

Έχει και ποια δικαιώματα ο Β κατά του Α & του Γ;


4. Η επιχείρηση του Ε βρίσκεται σε αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Ο Ε αναθέτει στον οικονομικό ελεγκτή Ο να εκπονήσει μια οικονομικοτεχνική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του , τον παρακαλεί ωστόσο να παρουσιάσει την κατάσταση όσο γίνεται πιο ευνοϊκή με αντάλλαγμα να του δώσει μια καλύτερη αμοιβή για τις υπηρεσίες του. πράγματι, ο Ο κατά την εκπόνηση της ανατεθειμένης έκθεσης παραβλέπει σημαντικές αρνητικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του Ε, με αποτέλεσμα η έκθεσή του να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση του Ε είναι οικονομικά υγιής. Ο Ε παρουσιάζει στην Τράπεζα την οικονομικοτεχνική έκθεση του Ο & επιτυγχάνει - βάσει αυτής - τη χορήγηση δανείου ύψους 150.000€. Λίγο αργότερα η επιχείρηση του Ε χρεοκοπεί λόγω των οικονομικών της προβλημάτων, με αποτέλεσμα η τράπεζα Τ να μην μπορεί να εισπράξει από τον Ε τα οφειλόμενα από το μεταξύ τους δάνειο ποσά.

Ερωτάται: 

Ποιες τυχόν αξιώσεις έχει η Τ κατά του Ο & με βάση ποιες διατάξεις;

Να απαντήσετε στο 1 από τα 2 θεωρητικά & στα 2 πρακτικά


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018 , (Α'κλιμάκιο)


1. Αναγκαστικές συμβάσεις .

2. ευθύνη από διακινδύνευση. Έννοια και παραδείγματα .

3. Ο Α που πρόκειται να ταξιδέψει με το λεωφορείο ΚΤΕΛ από την Αθήνα στη Βέροια παραδίδει τη βαλίτσα του στον υπάλληλο του ΚΤΕΛ που τακτοποιεί τις αποσκευές στο λεωφορείο ,δείχνει το εισιτήριο του και επιβιβάζεται στο λεωφορείο .Όταν φτάνει στον προορισμό του δεν βρίσκει τη βαλίτσα του και διαπιστώνει ότι η βαλίτσα είχε οριστικά χαθεί .

Ερωτάται :

Τι δικαιώματα έχει ο Α και κατά ποίου ; Έχει σημασία ότι στο εισιτήριο περιλαμβάνεται ρήτρα : το ΚΤΕΛ δεν ευθύνεται για την αμέλεια των υπαλλήλων του ;

4. Οι Α και Β έχουν συνάψει με την τράπεζα τη σύμβαση κατάθεσης με τη ρητή συμφωνία ότι καθένας από τους καταθέτες μπορεί μόνος του να εισπράττει όσο ποσό από την κατάθεση θέλει κάθε φορά .Σε μερικούς μήνες ο Β για να αντιμετωπίσει οικονομικές δυσκολίες στις επιχειρήσεις του κατήρτισε με την Τ σύμβαση δανείου διάρκειας τεσσάρων ετών . Το ποσό του δανείου μαζί με τους τόκους υπολογίστηκε σε 40.000 Ευρώ οποίο συμφωνήθηκε να αποδοθεί στις 30 11/2017 οπότε και έληγε η τετραετία .

Ερωτάται :
α )Aν ο Β, ένα έτος μετά τη σύναψη του δανείου ,ζητήσει  από την Τ την  είσπραξη ολόκληρου του ποσού της κατάθεσης ,μπορεί η Τ να του αρνηθεί την καταβολή του ποσού με δικαιολογία το χρέος του από το δάνειο ; 
β)Μπορεί ο Βνα επιστρέψει το ποσό του δανείου πριν από το συμφωνημένο χρόνο 30 /11/2017 ;
Θα μπορεί τότε να καταβάλει  μειωμένο το ποσό των 40.000 ;
γ)Αν ο Β δεν έχει επιστρέψει ακόμα το ποσό του δανείου και το ποσό της τραπεζικής κατάθεσης ανέρχεται σήμερα σε 25.000 ευρώ , μπορεί η Τ να πάρει το ποσό της κατάθεσης και να ζητήσει από το Β το υπόλοιπο του δανείου ; 

Nα απαντήσετε ένα από τα δύο θεωρητικά ζητήματα και στα δυο πρακτικά .

39 σχόλια:

 1. Έχει βγει ανακοίνωση για την εξέταση του Γενικού Ενοχικού (ώρα- αίθουσες ανάλογα με αρχικό επωνύμου κλπ) την Τρίτη 03/02/2015; Γιατί στο site της νομικής δεν βρίσκω τίποτα. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.law.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-kai-prokhry3eis/anakoinoseis/proboli-anakoinwshs/geniko-enoxiko-dikaio-anakoinwsh-e3etasewn-febroyarioy-2015.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βγήκε σήμερα! Καλή επιτυχία!
  http://www.law.uoa.gr/proboli-anakoinwshs/geniko-enoxiko-dikaio-anakoinwsh-e3etasewn-febroyarioy-2015.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Β' ΣΕΙΡΑ)
  1. Έννοια ζημίας ΑΚ 904 - σύγκριση με την έννοια της ζημίας στην ΑΚ 914

  2. Νομική φύση και ενέργεια της αναγγελίας στην εκχώρηση

  3. Ο έμπορος Ε προκειμένου να παρακολουθήσει έκθεση στην Πάτρα, συμφωνεί να του κρατηθεί δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Ξ για 3 διανυκτερεύσεις, έναντι 100 ευρώ τη βραδιά, προκαταβάλλει δε 100 ευρώ. Όταν φτάνει στην Πάτρα την ημέρα της έκθεσης, ο Ε διαπιστώνει ότι από απροσεξία του Υ, υπαλλήλου του Ξ, δεν καταχωρίσθηκε η κράτησή του και ότι όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου έχουν διατεθεί. Με μεγάλη δυσκολία, ο Ε καταφέρνει να βρει δωμάτιο μόνον σε δύο πολυτελή ξενοδοχεία έναντι 250 και 300 ευρώ τη βραδιά και προχωρεί στη μίσθωση του δεύτερου, έναντι 300 ευρώ τη βραδιά.
  Ερωτάται:
  Μπορεί ο Ε να ζητήσει από τον Ξ και από τον Υ:
  (α) τα 100 ευρώ που προκατέβαλε;
  (β) τη διαφορά της τιμής του δωματίου που αναγκάσθηκε να καταβάλει;
  (γ) χρηματική ικανοποίηση για την ταλαιπωρία που υπέστη;

  4. Την 1.9.2016 ο Α αγοράζει από την εταιρεία Ε μηχανήματα για το ιατρείο του αξίας 40.000 ευρώ. Καταβάλλει το ήμισυ του τιμήματος και συμφωνεί το υπόλοιπο να καταβληθεί έως τις 15.12.2016. Όμως, το Νοέμβριο του 2016, ο Α προσλαμβάνεται σε δημόσιο νοσοκομείο και αποφασίζει να κλείσει το ιατρείο του. Γι' αυτό, πωλεί στο συνάδελφό του Β τα μηχανήματα αυτά έναντι τιμήματος ίσου προς εκείνο που είχε συμφωνήσει ο Α με την Ε. Από το τίμημα αυτό, ο Β κατέβαλε αμέσως στον Α το μισό και συμφώνησε μαζί του να καταβάλει το υπόλοιπο στην Ε έως τις 15.12.2016. Σήμερα, το υπόλοιπο τίμημα δεν έχει καταβληθεί στην Ε.
  Ερωτάται:
  (α) Ποιος έχει αξιώσεις, ποιες και έναντι τίνος;
  (β) Οι Α και Β μπορούν να ανακαλέσουν την συμφωνία τους;

  Να απαντήσετε στο ένα από τα δύο θεωρητικά θέματα (1-2) και στα δύο πρακτικά θέματα (3-4)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
  Ζήτημα 1: Νόμιμη και συμβατική υπαναχώρηση
  Ζήτημα 2: Αφηρημένος και συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της ζημίας
  Ζήτημα 3: Ο Γ οφείλει να καταβάλει στον Α 100.000€ στις 31/12/2013. Την απαίτηση αυτή ο Α πωλεί & μεταβιβάζει στον Β. Στις 30/3/2016 ο ανυποψίαστος Γ συμψηφίζει το χρέος του με οφειλή 5.000 € του Α προς αυτόν (τον Γ).
  Ερωτάται: Έχει και ποια δικαιώματα ο Β κατά του Α & του Γ;
  Ζήτημα 4: Η επιχείρηση του Ε βρίσκεται σε αυξημένες οικονομικές δυσκολίες. Ο Ε αναθέτει στον οικονομικό ελεγκτή Ο να εκπονήσει μια οικονομικοτεχνική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής του , τον παρακαλεί ωστόσο να παρουσιάσει την κατάσταση όσο γίνεται πιο ευνοϊκή με αντάλλαγμα να του δώσει μια καλύτερη αμοιβή για τις υπηρεσίες του. πράγματι, ο Ο κατά την εκπόνηση της ανατεθειμένης έκθεσης παραβλέπει σημαντικές αρνητικές πτυχές της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης του Ε, με αποτέλεσμα η έκθεσή του να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση του Ε είναι οικονομικά υγιής. Ο Ε παρουσιάζει στην Τράπεζα την οικονομικοτεχνική έκθεση του Ο & επιτυγχάνει - βάσει αυτής - τη χορήγηση δανείου ύψους 150.000€. Λίγο αργότερα η επιχείρηση του Ε χρεοκοπεί λόγω των οικονομικών της προβλημάτων, με αποτέλεσμα η τράπεζα Τ να μην μπορεί να εισπράξει από τον Ε τα οφειλόμενα από το μεταξύ τους δάνειο ποσά.
  Ερωτάται: Ποιες τυχόν αξιώσεις έχει η Τ κατά του Ο & με βάση ποιες διατάξεις;
  Να απαντήσετε στο 1 από τα 2 θεωρητικά & στα 2 πρακτικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ω ρε φίλε με τέτοια θέματα την πατήσαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΑΝΕΙΟ?

  Σήμερα προσφέρουμε ένα σχέδιο κυμαινόμενου δανείου με επιτόκιο 2% με έγκυρη κάρτα ταυτότητας για επαλήθευση.
  Μπορείτε να στείλετε το αίτημα δανείου σας για οποιοδήποτε ποσό του δανείου που χρειάζεστε.
  Προσφέρουμε δάνεια που κυμαίνονται από $ 5.000,00 USD Min. $ 50.000.000,00 USD Μέγ.
  Είμαστε μακροχρόνια πίστωση από πέντε (5) έως πενήντα (50) χρόνια κατ 'ανώτατο όριο.
  Δώστε το ακόλουθο είδος δανείου: δάνειο έργου, δάνειο αναχρηματοδότησης, δάνεια επιχειρηματικών επενδύσεων, δάνεια αυτοκινήτου ή οχήματος, δάνειο σπουδαστών, ενοποίηση χρέους, στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, δάνεια ταξιδιού και διακοπών, χριστουγεννιάτικα δάνεια και δάνεια νέου έτους.
  Η εταιρεία μας χρειάζεται επίσης ένα άτομο που μπορεί να είναι εκπρόσωπος της εταιρείας μας στη χώρα σας.
  Επικοινωνήστε με το γραφείο BARBARA HODGE FINANCIAL LOAN FIRM μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com ή καλέστε μας στο +12149978460

  Εάν ενδιαφέρεστε για την οικονομική προσφορά μας και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα δάνειο από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μας τα παρακάτω στοιχεία και αυτό θα χρειαστεί να ξεκινήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ποσού του δανείου ανάλογα.
  Ονομα: ____________________________
  Φύλο: _______________________________
  Οικογενειακή κατάσταση: _______________________
  Διεύθυνση Επικοινωνίας: ______________________
  Πόλη / ταχυδρομικός κώδικας: ________________________
  Χώρα: ______________________________
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ________________________
  Ποσό που απαιτείται ως δάνειο: ________________
  Διάρκεια δανείου: ________________________
  Μηνιαίο εισόδημα / Ετήσιο εισόδημα: _________
  Επάγγελμα: ___________________________
  Σκοπός δανείου: _____________________
  Τηλέφωνο: ________________________________
  Φαξ: __________________________________
  Σε αναγνώριση αυτών των στοιχείων θα σταλεί ένας καλά υπολογισμένος Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας.
  Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας!
  Τις καλύτερες ευχές,
  BARBARA HODGE ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Email: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com ή καλέστε μας στο +12149978460  Απάντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Χαίρετε,

  Χρειάζεστε ένα δάνειο για να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας; Ή για την επιχείρησή σας εάν ναι Στείλτε μας email:
  tamarasmith.loanfirm10@gmail.com στη συνέχεια συμπληρώστε αυτές τις πληρο φορίες για να καταχωρήσετε το όνομά σας στη βάση

  δεδομένων μας. • Δανειστείτε τίποτα από £ / $ / Ευρώ 10.000 σε £ / $ / Ευρώ 500.000.

  (1) Το όνομά σας:
  (2) Ποσό που απαιτείται ως δάνειο:
  (3) Τηλέφωνο:
  (4) Διάρκεια:
  (5) Χώρα:
  (6) Φύλο:

  Ευχαριστώ
  Κ. Τάμαρα Σμιθ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χαίρετε,

  Ψάχνετε για επιχειρηματικό δάνειο, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων, δάνεια σπουδαστών, δάνεια σταθεροποίησης χρέους, ακάλυπά δάνεια, επιχειρηματικά κεφάλαια κλπ ... Βρίσκεστε στη σωστή θέση Οι λύσεις δανείου σας! Είμαι ιδιώτης δανειστής που δανείζει ιδιώτες και επιχειρήσεις με χαμηλό επιτόκιο και οικονομικό επιτόκιο 2%. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

  Ειλικρινής και γρήγορη προσφορά δανείων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

  WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

  Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  Kindly write us back with the loan information;
  - Complete Name:
  - Loan amount needed:
  - Loan Duration:
  - Purpose of loan:
  - City / Country:
  - Telephone:
  - How Did You Hear About Us:

  If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  Yours Sincerely,
  Mr. Ren Hya
  PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
  We look forward to hear from you ASAP
  Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Γειά σου αγάπη
  Χρειάζεστε ένα δάνειο; Έχετε κουραστεί από απάτες;
  Χρειάζεστε ένα ευέλικτο δάνειο που ισοδυναμεί με την τσέπη σας χαμηλού ενδιαφέροντος και τη γρήγορη μεταφορά κεφαλαίων και στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις δανειοδοτικές υπηρεσίες της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρέχουμε κατάλληλα δάνεια σε μια ποικιλία ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών, είμαστε γρήγοροι και ασφαλείς 30 χρόνια εμπειρίας σε Αυτό εγγυάται δάνεια σε Έλληνες πολίτες και άλλους πολίτες τους οποίους υποστηρίζουμε από την ελληνική κυβέρνηση,
  Είμαστε μια εταιρεία με έδρα τη Χιλή για να σας βοηθήσουμε να μείνετε ασφαλείς.
  Επισκεφθείτε μας σήμερα για δάνεια ύψους 5.000 έως 50 εκατομμυρίων ευρώ

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα σχετικά με τις παραγγελίες μας
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: worldbankloanservices@gmail.com
  facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/Genuineloanservices/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Γειά σου αγάπη
  Χρειάζεστε ένα δάνειο; Έχετε κουραστεί από απάτες;
  Χρειάζεστε ένα ευέλικτο δάνειο που ισοδυναμεί με την τσέπη σας χαμηλού ενδιαφέροντος και τη γρήγορη μεταφορά κεφαλαίων και στη συνέχεια επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις δανειοδοτικές υπηρεσίες της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρέχουμε κατάλληλα δάνεια σε μια ποικιλία ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών, είμαστε γρήγοροι και ασφαλείς 30 χρόνια εμπειρίας σε Αυτό εγγυάται δάνεια σε Έλληνες πολίτες και άλλους πολίτες τους οποίους υποστηρίζουμε από την ελληνική κυβέρνηση,
  Είμαστε μια εταιρεία με έδρα τη Χιλή για να σας βοηθήσουμε να μείνετε ασφαλείς.
  Επισκεφθείτε μας σήμερα για δάνεια ύψους 5.000 έως 50 εκατομμυρίων ευρώ

  Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα σχετικά με τις παραγγελίες μας
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: worldbankloanservices@gmail.com
  facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/Genuineloanservices/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Καλή μέρα,

  Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να εκκαθαρίσετε τα χρέη σας ή χρειάζεστε ένα δάνειο εγχώριας δικαιοσύνης για τη βελτίωση της επιχείρησής σας; Έχετε απορριφθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Χρειάζεστε ένα δάνειο ενοποίησης ή μια υποθήκη; Δεν ψάχνετε πλέον στο ερωτηματολόγιο, καθώς είμαστε εδώ για να κάνουμε όλα τα οικονομικά σας προβλήματα ένα πράγμα του παρελθόντος. Παρακαλούμε επιστρέψτε μας, αν θέλετε, μέσω e-mail για να λάβετε ένα δάνειο: cashloanaccess@gmail.com

  Αυτή είναι μια εύκολη εταιρεία δανείων. Προσφέρουμε δάνεια που ενδιαφέρονται για ένα λογικό επιτόκιο 3%. Η σειρά κυμαίνεται από $ 5.000,00 έως ένα μέγιστο $ 100.000.000,00 δολάρια.

  Τα δάνειά μας είναι καλά ασφαλισμένα, καθώς η μέγιστη ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cashloanaccess@gmail.com

  Χαιρετισμοί,
  Κ. Micheal Smith.

  3% του αρχικού δανείου και εγγύηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλή μέρα,

  Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να εκκαθαρίσετε τα χρέη σας ή χρειάζεστε ένα δάνειο εγχώριας δικαιοσύνης για τη βελτίωση της επιχείρησής σας; Έχετε απορριφθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Χρειάζεστε ένα δάνειο ενοποίησης ή μια υποθήκη; Δεν ψάχνετε πλέον στο ερωτηματολόγιο, καθώς είμαστε εδώ για να κάνουμε όλα τα οικονομικά σας προβλήματα ένα πράγμα του παρελθόντος. Παρακαλούμε επιστρέψτε μας, αν θέλετε, μέσω e-mail για να λάβετε ένα δάνειο: cashloanaccess@gmail.com

  Αυτή είναι μια εύκολη εταιρεία δανείων. Προσφέρουμε δάνεια που ενδιαφέρονται για ένα λογικό επιτόκιο 3%. Η σειρά κυμαίνεται από $ 5.000,00 έως ένα μέγιστο $ 100.000.000,00 δολάρια.

  Τα δάνειά μας είναι καλά ασφαλισμένα, καθώς η μέγιστη ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας.

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cashloanaccess@gmail.com

  Χαιρετισμοί,
  Κ. Micheal Smith.

  3% του αρχικού δανείου και εγγύηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Γεια σας, είμαι ο κ. Senache Από την Ελλάδα, θέλω γρήγορα να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο για να διαλέξω μια μαρτυρία για το πώς ο Θεός με έστειλε σε ένα νόμιμο και πραγματικό δανειστή που μου βοήθησε και έκανε τη ζωή μου να μετατραπεί από χορτάρι σε χάρη, από να είναι φτωχός σε έναν πλούσιο και επιτυχημένο άνθρωπο που τώρα μπορεί να καυχηθεί για μια υγιή και πλούσια ζωή χωρίς άγχος ή οικονομικές δυσκολίες. Μετά από τόσα πολλά χρόνια προσπαθώντας να πάρει ένα δάνειο στο διαδίκτυο και ήταν scammed το ποσό των $ 17.214 εγώ έγινε τόσο απελπιστική για να πάρει ένα δάνειο από έναν νόμιμο δανειστή δανειστή online που δεν θα προσθέσει στους πόνους μου, τότε αποφάσισα να επικοινωνήσετε με έναν φίλο δική μου που πήρε πρόσφατα δάνειο στο διαδίκτυο, συζητήσαμε για το ζήτημα και για το συμπέρασμα μου μου είπε για μια γυναίκα που ονομάζεται Linda Robert, ο οποίος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της κ. Linda Loan Company. Έτσι ζήτησα ένα ποσό δανείου ύψους 50.000,00 δολαρίων χαμηλό επιτόκιο 3%, έτσι ώστε το δάνειο να εγκριθεί εύκολα χωρίς άγχος και όλες τις προετοιμασίες που έγιναν σχετικά με τη μεταφορά του δανείου και σε λιγότερο από δύο (3) ημέρες το δάνειο κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό μου γι 'αυτό θέλω να συμβουλεύω κάποιον χρειάζομαι ένα δάνειο για να επικοινωνήσω γρήγορα μέσω της (mrslindarobertloanfirm@outlook.com) προσεύχομαι ότι ο Θεός προσθέτει περισσότερες ευλογίες στη ζωή της και σε όλους γύρω της, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της.

  Πληροφορίες επαφής.

  Email: (mrslindarobertloanfirm@outlook.com)

  http://privatelanders12.wixsite.com/loan

  Αριθμός WhatsApp: +1 (631) 674-5790

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας, να ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή οποιοδήποτε είδος δανείου επικοινωνήστε ευγενικά με τον κ. Jean Carlos στην { Creditplusfinance11@gmail.com ή Whatsapp +16234044993 }

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Χαίρετε,

  Σας προσφέρουμε ιδιωτικά, εμπορικά και προσωπικά δάνεια με πολύ χαμηλά επιτόκια μέχρι 3% εντός περιόδου διάρκειας αποπληρωμής 1-20 ετών και μπορείτε να δανειστείτε μεταξύ 1.000 ευρώ και 25.000.000 ευρώ ευρώ, σας ενδιαφέρει ευγενικά να μας στείλετε email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  Το κύριο πλεονέκτημα της απόκτησης δανείων από την εταιρεία δανείου πρόσβασης είναι ότι δεν απαιτείται εξασφάλιση.
  Στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  Απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν σας ενδιαφέρει να πάρετε ένα δάνειο από εμάς, παρακαλώ απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Γεια σας, είμαι ο Μάρτιν από την Ελλάδα, ήρθα στον ιστότοπο για να ενημερώσω τους ανθρώπους εδώ από τη χώρα μου ότι υπάρχουν ακόμη πραγματικοί δανειστές δανείου όπως η Global εταιρεία, διότι θέλω απλώς να πω σε όλους ότι πρέπει να εμπιστευτούν και να πιστέψουν Παγκόσμια εταιρεία όπου βρίσκεστε από το κόσμο του γκέτο, πήρα μόλις το ποσό δανείου μου $ 50.000 σήμερα παρακαλώ επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ασφαλές και ασφαλές δάνειο σήμερα, email globalprovissioncompany@gmail.com και αυτή η εταιρεία είναι ο μόνος άνθρωπος που λειτουργεί με αλήθεια και ειλικρίνεια εντάξει.


  Χελιδόνι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αγαπητοί αιτούντες δανείων

  Σε οικονομικές δυσκολίες; Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Αυτή η εταιρεία δανείων ιδρύθηκε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους φτωχούς και τους ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες της ζωής. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο, επικοινωνήστε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elenanino0007@gmail.com

  Ονομα:
  Απαιτούμενο ποσό δανείου:
  Διάρκεια δανείου:
  Αριθμός κινητού:

  Σας ευχαριστώ και ο Θεός ευλογεί
  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
  Έλενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Γεια σε όλους,
  Χρειάζεστε οικονομική βοήθεια;
  Παρέχουμε δάνεια ύψους τουλάχιστον 1.000,00 ευρώ / δολαρίου έως μέγιστο
  Ευρώ / USD 500.000.000,00 με βολική διάρκεια που κυμαίνεται από 1 έως 30 χρόνια
  με πολύ μειωμένο επιτόκιο 2%.
  Χρειάζεστε επιχειρηματικό δάνειο;
  Χρειάζεστε ατομικό δάνειο;
  Θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο;
  Χρειάζεστε ένα στεγαστικό δάνειο;
  Χρειάζεστε ένα δάνειο για να εξοφλήσετε το χρέος σας;
  Χρειάζεστε τεράστιο κεφάλαιο για να ξεκινήσετε την επιχειρηματική σας πρόταση ή
  επέκταση? Έχετε χάσει την ελπίδα και νομίζετε ότι δεν υπάρχει διέξοδος και
  Η οικονομική σας επιβάρυνση εξακολουθεί να υφίσταται;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δουλειά.
  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)

  Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO)
  Email: (JOHNROYSTER321@GMAIL.COM)
  Whatsapp Αριθμός +2347060613783

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Χαίρετε

      Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για την επίλυση των οικονομικών σας αναγκών; Προσφέρουμε δάνεια που κυμαίνονται από 2.000,00 έως 50.000.000,00, είμαστε αξιόπιστοι, ισχυροί, γρήγοροι και δυναμικοί, χωρίς πιστωτικό έλεγχο και προσφέρει 100% εγγύηση ξένων δανείων κατά τη διάρκεια αυτής της μεταφοράς.

      Έχουμε επίσης ένα δάνειο σε όλο το νόμισμα με επιτόκιο 2% για όλα τα δάνεια .... Αν σας ενδιαφέρει να μας επιστρέψετε μέσω αυτού του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, αν ενδιαφέρεστε, μέσω

  Email: easyloanfirm2020@gmail.com
  WhatsApp: +14062845321


  Χαιρετισμοί,
  Κ. Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com  Δάνειο 2%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Χαιρετισμούς από τα Global Emirates Loans Worldwide

  Καλημέρα Αξιόπιστες Κυρίες και Κύριοι Χρειάζεστε ένα επείγον δάνειο για να ξεκινήσετε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα ή για να εξοφλήσετε τα χρέη σας επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα, είμαι ο κ. James Walters ένα ιδιωτικό δανειστή δανείου, είμαστε ένα νόμιμο, εγγεγραμμένο και εγγυημένο δάνειο και δίνουμε δάνεια σε ιδιώτες, εταιρείες, κυβερνητικά ιδρύματα, εκκλησίες, επιχειρηματικές οργανώσεις και ανθρώπους όλων των ειδών. Χρειάζεστε ένα δάνειο για οποιονδήποτε σκοπό; Είσαι σε οικονομικό πρόβλημα; Χρειάζεστε οικονομική λύση; globalemiratesloanmortgage@gmail.com είναι η λύση για όλα τα οικονομικά σας προβλήματα, τα δάνεια μας είναι εύκολα και γρήγορα. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για αυτό το δάνειο που επιθυμείτε, μπορούμε να κανονίσουμε οποιοδήποτε δάνειο που να ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας με επιτόκιο μόνο 3%. Εάν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: globalemiratesloanmortgage@gmail.com

  Ανυπομονώ να ακούσω από εσάς ASAP
  θερμούς χαιρετισμούς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Γεια σας, καλοί άνθρωποι

  Είμαι η Magdalene Brent από τη Μαδρίτη της Ισπανίας. Υποσχέθηκα να μοιραστώ αυτή τη Μαρτυρία λόγω της εύνοιας του Θεού στη ζωή μου. Πριν από 4 μήνες ήμουν απεγνωσμένα στην ανάγκη των χρημάτων, έτσι σκέφτηκα ότι έχουν ένα δάνειο τότε έτρεξα σε λάθος χέρια που ισχυρίστηκε ότι είναι δανειστής δανειστής δεν ξέρει ότι ήταν απάτη. Συλλέξαμε από εμάς 8.000 ευρώ και αρνήθηκε να μου στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τότε μπερδεύτηκα και χάθηκα, αλλά ο Θεός ήρθε στη διάθεσή μου. Μια πιστή μέρα πήγα στην εκκλησία μετά την υπηρεσία και μοιραστήκαμε ιδέα με ένα μέλος της Εκκλησίας και με παρουσίασε σε μια υπηρεσία δανεισμού που ονομάζεται ο κ. James Walters. μου είπε ότι του δόθηκαν 90.000 ευρώ από το πρακτορείο δανείων. Συλλέξαμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πρακτορείου δανείων και έστειλα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα πιστό πρωινό και μου είπε τους κανόνες και τις ρυθμίσεις και ακολούθησα. Μετά την επεξεργασία των εγγράφων μου έδωσαν δάνειο 320.000,00 ευρώ. όλοι που χρειάζονται βοήθεια για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους και γνωρίζω ότι πρέπει να σας δανείσουν επειδή είναι πραγματικοί και έμπιστοι. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τον κ. James Walters και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία με το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mrjameswalters990@gmail.com ή mrjameswalters990@hotmail.com

  Μαγδαληνή Μπρεντ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Καλή μέρα,  Είσαι σε οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία; Χρειάζεστε ένα δάνειο για να καθαρίσετε το χρέος σας; Πρόκειται να αυξήσετε τα οικονομικά σας; Είστε επιχειρηματίας που επιθυμεί να επεκτείνει την επιχείρησή του. Ενθαρρύνεστε εδώ για να επικοινωνήσετε με τον πραγματικό ήρωα, την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική δανειοδότηση δανείου για το δάνειό σας. Είμαι γνωστός τόσο από τα άτομα όσο και από την κυβέρνηση για τη μεγάλη μας αποτελεσματικότητα.

  Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  * Προσωπικά δάνεια

  * Επιχειρηματικά δάνεια

  *

  Ανακαίνιση * Δάνεια Πελατών

  * Αυτόματα δάνεια

  και τα λοιπα. ..  Επισκεφθείτε μας, αν σας ενδιαφέρει, μέσω: accessloanfirm2030@gmail.com  Είμαστε πιστοποιημένοι,

  αξιόπιστη, αξιόπιστη, αποτελεσματική, γρήγορη και δυναμική.  Με εκτιμιση,

  Κ. Scott

  Στείλτε μας email στο: accessloanfirm2030@gmail.com  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Χαίρετε

  Χρειάζεστε ένα δάνειο έκτακτης ανάγκης για την επίλυση των οικονομικών σας αναγκών; Προσφέρουμε δάνεια από 2.000,00 έως 50.000.000,00 ευρώ, είμαστε αξιόπιστοι, ισχυροί, γρήγοροι και δυναμικοί, με 100% εγγύηση των ξένων δανείων.

  Έχουμε επίσης ένα δάνειο σε ολόκληρο νόμισμα με επιτόκιο 2% για όλα τα δάνεια .... Αν σας ενδιαφέρει να επιστρέψετε μέσω αυτού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: accessloanfirm2030@gmail.com

  Επικοινωνήστε μαζί μας αν σας ενδιαφέρει μέσω

  Email: accessloanfirm2030@gmail.com

  Χαιρετισμοί,
  Κ. Scott
  accessloanfirm2030@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Αγαπητοί αιτούντες δανείων

  Σε οικονομικές δυσκολίες; Θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση; Αυτή η εταιρεία δανείων ιδρύθηκε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει τους φτωχούς και τους ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες της ζωής. Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για δάνειο, επικοινωνήστε μαζί μας με τα παρακάτω στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: elenanino0007@gmail.com

  Ονομα:
  Απαιτούμενο ποσό δανείου:
  Διάρκεια δανείου:
  Αριθμός κινητού:

  Σας ευχαριστώ και ο Θεός ευλογεί
  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ
  Έλενα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. γεια σας

  Ψάχνετε για ένα επείγον δάνειο; Έχω καλά νέα για εσάς! Προσφέρουμε δάνεια για επιχειρηματική ανάπτυξη, προσωπικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων κλπ. Έχετε απορριφθεί από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα; Χρειάζεστε ένα δάνειο ενοποίησης ή μια υποθήκη; Δεν ψάχνετε πλέον στο ερωτηματολόγιο, καθώς είμαστε εδώ για να κάνουμε όλα τα οικονομικά σας προβλήματα ένα πράγμα του παρελθόντος. Παρακαλούμε επιστρέψτε μας, αν θέλετε, μέσω e-mail για να λάβετε ένα δάνειο: cashloanaccess@gmail.com

  Τα δάνειά μας είναι καλά ασφαλισμένα, καθώς η μέγιστη ασφάλεια είναι η προτεραιότητά μας. Είμαστε πιστοποιημένοι, αξιόπιστοι, αξιόπιστοι, αποτελεσματικοί, γρήγοροι και δυναμικοί.

  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cashloanaccess@gmail.com

  Χαιρετισμοί
  Κ. Micheal Smith

  3% του αρχικού δανείου και εγγύηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΔΑΝΕΙΟ?

  Σήμερα προσφέρουμε ένα σύστημα κυμαινόμενου δανείου με επιτόκιο 2% με έγκυρη κάρτα ταυτότητας για επαλήθευση.
  Μπορείτε να στείλετε το αίτημα δανείου σας για οποιοδήποτε ποσό του δανείου που χρειάζεστε.
  Προσφέρουμε δάνεια που κυμαίνονται από $ 5.000,00 USD Min. $ 50.000.000,00 USD Μέγ.
  Είμαστε μακροχρόνια πίστωση από πέντε (5) έως πενήντα (50) χρόνια κατ 'ανώτατο όριο.
  Δώστε το ακόλουθο είδος δανείου: δάνειο έργου, δάνειο αναχρηματοδότησης, δάνεια επιχειρηματικών επενδύσεων, δάνεια αυτοκινήτου ή οχήματος, δάνειο σπουδαστών, ενοποίηση χρέους, στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, δάνεια ταξιδιού και διακοπών, χριστουγεννιάτικα δάνεια και δάνεια νέου έτους.
  Η εταιρεία μας χρειάζεται επίσης ένα άτομο που μπορεί να είναι εκπρόσωπος της εταιρείας μας στη χώρα σας.
  Επικοινωνήστε με το γραφείο BARBARA HODGE FINANCIAL LOAN FIRM μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com ή καλέστε μας στο +18329303934

  Αν ενδιαφέρεστε για την οικονομική προσφορά μας και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα δάνειο από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας και δώστε μας τα παρακάτω στοιχεία και αυτό θα χρειαστεί για να ξεκινήσετε αντίστοιχα τους όρους και τις προϋποθέσεις του ποσού του δανείου.
  Ονομα: ____________________________
  Φύλο: _______________________________
  Οικογενειακή κατάσταση: _______________________
  Διεύθυνση Επικοινωνίας: ______________________
  Πόλη / ταχυδρομικός κώδικας: ________________________
  Χώρα: ______________________________
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ________________________
  Ποσό που απαιτείται ως δάνειο: ________________
  Διάρκεια δανείου: ________________________
  Μηνιαίο εισόδημα / Ετήσιο εισόδημα: _________
  Επάγγελμα: ___________________________
  Σκοπός δανείου: _____________________
  Τηλέφωνο: ________________________________
  Φαξ: __________________________________
  Σε αναγνώριση αυτών των στοιχείων θα σταλεί ένας καλά υπολογισμένος Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας.
  Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας!
  Τις καλύτερες ευχές,
  BARBARA HODGE ΔΑΝΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Email: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com ή καλέστε μας στο +18329303934  Απάντηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ,

  Η αξιόπιστη προσφορά δανείου ισχύει τώρα και παίρνει ένα δάνειο! Αυτή είναι μια ευκαιρία
  για όσους αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και όσοι θέλουν χρηματοοικονομική αναταραχή
  τη ζωή τους, δίνουμε πίστωση σε ένα πολύ λογικό επιτόκιο 2%, το δίνουμε
  όλα τα είδη των δανείων για να βοηθήσει το έθνος του οικονομικού άγχους. Πολλοί είναι
  πάσχουν και χρειάζονται βοήθεια για να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, πολλοί είναι έξω
  της εργασίας και χρειάζονται οικονομική βοήθεια για την έναρξη μιας επιχείρησης, πολλά από τα οικονομικά
  η βοήθεια πρέπει να εκκαθαρίσει τους λογαριασμούς και τα χρέη της. Αυτή είναι μια σοφή απόφαση
  για σας τώρα. Η προσφορά δανείου μας είναι εγγυημένη χωρίς καμία εγγύηση
  ερώτηση. Ως υποψήφιος δανείου ζητάτε δάνειο με τις λεπτομέρειες του
  επαφή μου παρακάτω. Όνομα: John Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mrjohnrobertloanfirm@gmail.com
  Whatsapp (+16315424682)

  ΑπάντησηΔιαγραφή