6 Σεπτεμβρίου 2014

Θέματα Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ)

Ιούλιος 2015 (A’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Συστήματα ελέγχου χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Θέμα 2: Ο Α έχει εφεύρει μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί στην επιχείρηση του όμως πότε δεν ενδιαφέρθηκε να λάβει δίπλωμα γι’ αυτήν. Ο Β αργότερα προβαίνει στην ίδια εφεύρεση μεθόδου την οποία κατοχυρώνει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Υπάρχει σύγκρουση και αν ναι, πώς επιλύεται;

Θέμα 3: Έλλειψη συγκεκριμένης διακριτικής ικανότητας και έλλειψη αφηρημένης διακριτικής ικανότητας: εννοιολογικοί προσδιορισμοί, διαφορές, έννομες συνέπειες.

Θέμα 4: Είδη ουσιαστικών διακριτικών γνωρισμάτων. Πώς επιλύεται η σύγκρουση αυτών με σήμα;

Να απαντηθούν και τα 4 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2015 (Β’ Κλιμάκιο)

Θέμα 1: Η απόσπαση εργατικού δυναμικού ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θέμα 2: Ο Α καταθέτει αίτηση στο Ελληνικό Μητρώο Σημάτων, για να καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα η λεκτική ένδειξη “ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ”, για να διακρίνει προϊόντα γυναικείων ενδυμάτων αφενός και τσιγάρων αφετέρου. Στο κοινοτικό μητρώο σημάτων...
...έχει καταχωρηθεί ένα προγενέστερο κοινοτικό σήμα που αποτελείται από την απεικόνιση ενός λευκού περιστεριού και διακρίνει γυναικεία υποδήματα. Αξιολογήστε τις πιθανότητες να γίνει δεκτή προς καταχώρηση ή να απορριφθεί η αίτηση αυτή.

Θέμα 3: Συγκριτική διαφήμιση.

Θέμα 4: Ο έμπορος καλλυντικών Α πείθει τον προμηθευτή του Π να σταματήσει τον εφοδιασμό του ανταγωνιστή του Β εμπόρου, επειδή ο τελευταίος πωλεί τα προϊόντα φθηνότερα με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική οικονομική ζημία στην επιχείρηση του Α. Ο Π ανταποκρίνεται στο αίτημα του Α. Σημειωτέον ότι τα προϊόντα του Π (κοινού προμηθευτή) έχουν τέτοια ποιότητα και φήμη ώστε ο Π να κατέχει το 70% στην αγορά καλλυντικών, ο δε Β τα χρειάζεται οπωσδήποτε για να παραμείνει ανταγωνιστικός και δεν μπορεί να τα προμηθευτεί από άλλη πηγή. Ο Β ρωτάει τον νομικό του σύμβουλο πώς μπορεί να αντιδράσει στην συμπεριφορά των Α και Π. Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η απάντηση του νομικού συμβούλου; Ειδικότερα ποιες διατάξεις θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή εν προκειμένω;

Απαντήστε αιτιολογημένα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Α' Κλιμάκιο)

1. Αξιοποίηση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης)

2. Απαντήστε αν είναι δεκτικά καταχώρισης ως σήματα:

α) οι λέξεις «ΦΡΕΣΚΑ», «GOLD FRUIT» και «FRUTEX» για κονσέρβες λαχανικών. Σημειώστε ότι υπάρχουν προκατατεθειμένα τα σήματα «GOLD HAIR» για βαφές μαλλιών και «ΦΡΟΥΤΕΛ» για μαρμελάδες,

β) η λέξη «ΟΙΝΟΗ» για οινοπνευματώδη,

γ) η λέξη «ΔΕΡΜΑΤΕΞ» για απομιμήσεις δέρματος,

δ) μία ηχητική μελωδία,

ε) τρισδιάστατη φιάλη με τριγωνικό σχήμα και κοιλότητες για οινοπνευματώδη ποτά, 

στ) το διαφημιστικό σλόγκαν «Προβάδισμα μέσω τεχνολογίας», 

ζ) το χρώμα κόκκινο για τη διάκριση πυροσβεστήρων,


Να απαντηθούν όλα τα θέματα.
Οι απαντήσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Χρήση ασχολίαστων κωδίκων επιτρέπεται.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Α΄ Κλιμάκιο)

1) Πότε είναι ανεκτή η συνύπαρξη ομοίων σημάτων ή/και διακριτικών χαρακτηριστικών του ουσιαστικού συστήματος.

2)  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός α) η πρόσθετη παροχή,
β) οι πολύ χαμηλές τιμές;

3) Ο Α έχει εφεύρει ένα μηχάνημα για το οποίο κάνει αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο Β δρώντας ξεχωριστά έχει πριν την κατάθεση της αίτησης εφεύρει και χρησιμοποιεί στην βιοτεχνία του όμοιο μηχάνημα.
Ερωτάται: 
Α) Μπορεί ο Α να αξιώσει από τον Β την παύση της εκμετάλλευσης του μηχανήματος επειδή προσβάλλονται τα δικαιώματα του ;
Β) Αλλάζει η απάντηση αν πριν την κατάθεση της αίτησης ο Β έχει ζητήσει από το Μ μηχανικό την κατασκευή πολλών τέτοιων μηχανημάτων με σκοπό την πώληση τους σε άλλες βιοτεχνίες ;

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Β' Κλιμάκιο)

1. Διαφορές κοινοχρήστων και περιστατικών ενδείξεων. Πρακτική σημασία διάκρισης.


2. Έννοια "σχέσης οικονομικής εξάρτησης" και προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης αυτής.


3. Ο Α είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας για μέθοδο παρασκευής χημικής ουσίας Υ, η οποία προστιθέμενη στο καύσιμο αυτοκινήτου καθαρίζει τον κινητήρα από τα κατάλοιπα και βελτιώνει την απόδοση του. Όταν διαπιστώνει ότι κυκλοφορεί στην αγορά χημική ουσία με τις ίδιες ιδιότητες από τον ανταγωνιστή του Β, ο Α εγείρει αγωγή με την οποία ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει στον Β την παραγωγή και εμπορία της εν λόγω ουσίας. Ο Β ισχυρίζεται ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί επειδή ο Α δεν απέδειξε ότι ο Β παρήγαγε την ουσία Υ με την προστατευόμενη μέθοδο. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι το δίπλωμα του Α πρέπει να κηρυχθεί άκυρο επειδή η μέθοδος για την οποία ο Α απέκτησε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ήταν ήδη γνωστή από τριακονταετίας στις ΗΠΑ. Αξιολογείστε τους παραπάνω ισχυρισμούς του Β.

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017 (κοινά θέματα και για τα δύο κλιμάκια)

1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

2. Η αρχή της προτεραιότητας στα διακριτικά γνωρίσματα.

3. Ποιες οι προϋποθέσεις να θεωρηθεί η παραπλανητική διαφήμιση πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού σύμφωνα με τον ν.146/1914.


 Να απαντηθούν και τα 3 ερωτήματα.


1 σχόλιο:

  1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

    1. Συστήματα ελέγχου για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
    2. Η αρχή της προτεραιότητας στο δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων.
    3. Πότε είαι αντίθετη στο Νόμο του Αθέμιτου Ανταγωνισμού η παραπλανητική διαφήμιση;

    ΑπάντησηΔιαγραφή