20 Ιουνίου 2016

15 Ιουνίου 2016

Σημειώσεις για το Κοινοβουλευτικό Δίκαιο


Της Αγγελικής Μ.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις από τις παραδόσεις του Κοινοβουλευτικού Δικαίου κατά το εαρινό εξάμηνο του 2016. Η μελέτη τους είναι αποτελεσματικότερη αν γίνεται παράλληλα και συνοδευτικά με το σύγγραμμα του μαθήματος.

Καλό διάβασμα!

Σημειώσεις στο Κοινοβουλευτικό Δίκαιο

7 Ιουνίου 2016

Σημειώσεις για το Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών


Της Αλεξίας Γκορίτσα


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις στο Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, συμπληρωματικές στις διαφάνειες της κα Αθανασίου. Οι σημειώσεις είναι γραμμένες με τρόπο ώστε να διαβάζονται παράλληλα με τις συγκεκριμένες διαφάνειες. Επίσης, στο ίδιο αρχείο θα βρείτε τις απαντήσεις στα πρακτικά που έχει αναρτήσει ο κος Μαστρομανώλης στο e-class και έκανε και κατά τη διάρκεια των παραδόσεων.

Καλό διάβασμα!

Σημειώσεις στις Εταιρείες

5 Ιουνίου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας για την ύλη και τις προφορικές εξετάσεις:


Προφορικές εξετάσεις:

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Ειδικό Δικοικητικό Δίκαιο για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την προφορική εξέταση και την ύλη στο Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο ισχύουν τα εξής:

28 Μαΐου 2016

Προφορική εξέταση και εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών ισχύουν τα εξής:

Εξεταστέα ύλη στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών για την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 είναι η εξής:

26 Μαΐου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Ρωμαϊκό Δίκαιο για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Ρωμαϊκού Δικαίου / Ελληνικού Ρωμαϊκού Δικαίου ισχύουν τα εξής:


Προφορικές εξετάσεις:


Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα του Ρωμαϊκού Δικαίου θα διεξαχθούν προφορικά, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, ώρα 13.00, στο Σπουδαστήριο Ιστορίας του Δικαίου, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος.

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις για τους επι πτυχίω στην Ιστορία Δικαίου για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για τις εξετάσεις της Ιστορίας Δικαίου κατά την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 ισχύουν τα εξής:


Οι επί πτυχίω φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν στο μάθημα της Ιστορίας του Δικαίου καλούνται σε προφορική εξέταση:

Εξεταστέα ύλη στο Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, η ύλη για το Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων κατά την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 είναι η εξής:


  •  Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Νέστωρ  Ε. Κουράκης, εκδ.Αντ. Ν. Σάκκουλα (2012, β΄ έκδ) σελ : 1-114, 146-177, 186-214, 387- 662.

24 Απριλίου 2016

Προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016

Σύμφωνα με την από 12/4/2016 ανακοίνωση της Γραμματείας:

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 15/04/2016 έως και τη Κυριακή 15/05/2016 μέσω της ιστοσελίδας my-studies.uoa.gr. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους. 

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος παρατάθηκαν έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016Οι φοιτητές θα πρέπει...

Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ 2016-2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον πίνακα επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

- Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ 2016-2017

Οι επιλεγέντες φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν στο εξής το email τους καθώς και τις ανακοινώσεις της Νομικής Σχολής και τις ανακοινώσεις του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία. Η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ενημερώσει μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου τα Πανεπιστήμια Υποδοχής του εξωτερικού για τους επιλεγέντες φοιτητές και το εξάμηνο φοίτησής τους.