17 Ιανουαρίου 2015

Σημειώσεις Δικαίου Κεφαλαιαγοράς

Του Θανάση Τασόπουλου

Ανεβάζω τις σημειώσεις μου για το Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς. Αποτελούν συνδυασμό σημειώσεων από τις παραδόσεις, και από τα βιβλία "Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου" των Ρόκα και Γκόρτσου και "Η Εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρία" του Αυγητίδη.

- Σημειώσεις Δικαίου Κεφαλαιαγοράς

Καλό διάβασμα!

Σημειώσεις Τραπεζικού Δικαίου

Του Θανάση Τασόπουλου

Ανεβάζω και τις σημειώσεις μου για το Τραπεζικό Δίκαιο. Αποτελούν συνδυασμό σημειώσεων από τις παραδόσεις (2011-2012), και από το βιβλίο "Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου" των Ρόκα και Γκόρτσου.

- Σημειώσεις Τραπεζικού Δικαίου

Καλό διάβασμα!

Σημειώσεις Φορολογικού Δικαίου

Του Θανάση Τασόπουλου

Εν όψει της εξεταστικής ανεβάζω τις σημειώσεις Φορολογικού Δικαίου. Αποτελούν έναν συνδυασμό σημειώσεων από τις παραδόσεις του περασμένου εξαμήνου, του βιβλίου Φορτσάκη-Σαββαΐδου και των διαφανειών που χρησιμοποιούσε στο μάθημα ο Κος Τσουρουφλής.


Καλό διάβασμα!

16 Ιανουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στην Εγκληματολογία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Εγκληματολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έχει ως εξής:

Κ.Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία: Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ: 1-284 (δεν περιλαμβάνεται το πέμπτο κεφάλαιο).


Υπενθυμίζουμε, λόγω της αλλαγής του συγγράμματος, ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 ήταν η εξής:

Κ.Δ. Σπινέλλη, Εγκληματολογία: Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2005: σελ: 1-103, 106-148, 167-173, 175-211, 213-215, 219-234, 237-290

Εξεταστέα Ύλη στην Ανακριτική

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Ανακριτικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έχει ως εξής:

- Ν. Ε. Κουράκης, Συμβολές στη μελέτη της Ανακριτικής, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2005: σελ. 15-138, 155-266

5 Ιανουαρίου 2015

Νέα παράταση των δηλώσεων μαθημάτων και συμπλήρωση για μαθήματα εαρινού εξαμήνου από τις 7 έως τις 12 Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, οι δηλώσεις μαθημάτων για τη χειμερινή εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2015 θα συνεχιστούν από τις 7 έως και τις 12 Ιανουαρίου 2015 με περαιτέρω δυνατότητα δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ως εξής:


  • Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου: έως 8 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

  • Οι φοιτητές από το 3ο έως και το 7ο εξάμηνο: έως 20 μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου που έχουν διδαχθεί

  • Οι επί πτυχίω φοιτητές (από το 9ο εξάμηνο και άνω): όλα τα μαθήματα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου που οφείλουν

Η προηγούμενη δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί ή να...

16 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση: Έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι Δηλώσεις Μαθημάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ, σε συνδυασμό με νεότερη ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας, οι δηλώσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 3/12/2014 έως και τη Δευτέρα 22/12/2014, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας my-studies.uoa.gr. Για όλο το παραπάνω διάστημα υπάρχει επίσης δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης. Την καταληκτική ημερομηνία ωστόσο, το σύστημα θα κλειδωθεί και δε θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης. Προσοχή! Όπως υπενθυμίζεται...

12 Δεκεμβρίου 2014

Συμβουλές και σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Δημητρόπουλος - Αντωνίου - Ευστρατίου)

Της Μαρίας Στεργίου

Οι σημειώσεις αυτές είναι αυτά που θεώρησα ως τα πιο ουσιώδη κατά τη διαδικασία του διαβάσματος για τις Εφαρμογές Δημοσίου κλιμάκιο Δημητρόπουλος- Αντωνίου - Ευστρατίου. Προσωπικά με βοήθησαν πολύ κατά το στάδιο της επανάληψης και ελπίζω να σας φανούν εξίσου χρήσιμες.

27 Νοεμβρίου 2014

Νομοθετικά Κείμενα στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Σε ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών Σπουδών, που μπορείτε να βρείτε εδώ, παρατίθενται σύνδεσμοι για τα βασικά νομοθετικά κείμενα, συμβάσεις και κανονισμούς, που χρειάζονται για τη μελέτη του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Νομοθετικά Κείμενα για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Σε ανακοίνωση του Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου επισυνάπτεται ενημερωμένη νομοθεσία για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 1876/1990 και η ΠΥΣ 6/2012 όπως ισχύουν σήμερα (Νοέμβριος 2014).

Γενική Κοινωνιολογία (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015): Διάγραμμα Παραδόσεων και Εξεταστέα Ύλη

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου που μπορείτε να βρείτε εδώ,  επισυνάπτεται διάγραμμα σχετικά με τις παραδόσεις, την ύλη, το σεμινάριο, τις εισηγήσεις και τις εργασίες του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ύλη της Γενικής Κοινωνιολογίας για το τρέχον εξάμηνο περιλαμβάνεται στα εξής συγγράμματα:

1. Ritzer, G., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.

Η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει:
--Μέρος Δεύτερο (ΙΙ) :  Κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 8, 9
--Μέρος Τρίτο (ΙΙΙ) : Μείζονα παραδείγματα για την ενοποίηση δρώντος υποκειμένου-δομής, σελ. 528-558 
-- Μέρος Τέταρτο (ΙV) : Κεφάλαια 11, 12, 13

2. Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄: Ιστορική Εισαγωγή και Στοχαστικές Θεμελιώσεις, Οδυσσέας, Αθήνα, 1989.

14 Νοεμβρίου 2014

Νομοθεσία στο Δίκαιο Αξιογράφων

Ακολουθούν τα νομοθετικά κείμενα που είναι απαραίτητα για το διάβασμα αλλά και την εξέταση του Δικαίου Αξιογράφων.

Ν 5325/1932 Περί Συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγή

Ν 5960/1933 Περί Επιταγής

ΝΔ 17.7./13.8. 1923 (χρειάζονται μόνο τα άρθρα 68, 76-80 - Περί δικαιογράφων εις τον κομιστή και εις διαταγή - στις σελ. 6-7 του ΦΕΚ)

ΝΔ 3077/1954 (ενδεχομένως είναι χρήσιμα μόνο τα άρθρα 27, 30, 33 - Περί τίτλων αποθηκεύσεως - στις σελ. 7-9 του ΦΕΚ)

Επιπλέον, για το μάθημα ενδεχομένως χρειάζονται και ορισμένα άρθρα του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά για την εκχώρηση και για τα ανώνυμα χρεόγραφα.

Κατά βάση όμως, η διδασκαλία εστιάζεται στα δύο πρώτα νομοθετήματα, Περί Συναλλαγματικής και Περί Επιταγής.

Καλό διάβασμα!