10 Φεβρουαρίου 2023

Σημειώσεις Εισαγωγής στην Επιστήμη του Δικαίου

Του Φαίδωνα Μ.

Οι εξής σημειώσεις είναι από το βιβλίο του Σούρλα “Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου”. Δεδομένου ότι το βιβλίο είναι μικρό θα πρότεινα να μην παραλειφθεί. Ειδικά τα κεφάλαια 16-18 τα οποία δε μετέφερα πλήρως. Δεν υποκαθιστούν τις παραδόσεις στη σχολή οι οποίες -τουλάχιστον στο έτος μου- δεν ακολουθούσαν πιστά το περιεχόμενο του βιβλίου. Κατά τα λοιπά ελπίζω πως συμπύκνωσα (25 κεφάλαια σε 25 σελίδες) όσα ήθελε να “πει ο ποιητής” απλά και κατανοητά.  

Φαίδων Μ.

Σημειώσεις Εισαγωγής στην Επιστήμη του Δικαίου

23 Δεκεμβρίου 2022

Θέματα ΠΜΣ Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας

Εισαγωγικές Εξετάσεις Ιουλίου 2022

Η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης ως θεμέλιο του Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας.

(Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου κώδικα).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Ιουνίου 2022

Σημειώσεις Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Του Χάρη Βεργαδή

Οι σημειώσεις αυτές καλύπτουν θεωρητικές ερωτήσεις για το Γενικό Μέρος των Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αφορούν την θεωρητική ερώτηση της εξέτασης και αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των επιμέρους δικαιωμάτων. Το αρχείο περιλαμβάνει και 6 πρακτικά που διδάχθηκαν τη χρονιά 2021-2022 στο Α κλιμάκιο (Βλαχόπουλος, Χρήστου, Καυκά). Καλή επιτυχία!

Σημειώσεις

14 Ιουνίου 2022

Σημειώσεις Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου

 Της Ειρήνης Αυγερινού

Στους παρακάτω τρεις συνδέσμους (χωρισμένες ανά διδάσκοντα) θα βρείτε αναρτημένες σημειώσεις των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου από το κλιμάκιο Σιούτη-Δελλή-Παπασπύρου. Σε καμία των περιπτώσεων δεν καλύπτουν. Χρειάζεται παράλληλο διάβασμα των επιμέρους μαθημάτων και της νομολογίας, αλλά σίγουρα βοηθάνε στο να εντοπίσει κανείς πού εστίασαν και τι ζητάνε.

Σημειώσεις Σιούτη

Σημειώσεις Δελλή

Σημειώσεις Παπασπύρου

Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας II

Της Ναταλίας Αγγέλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις από το α' κλιμάκιο της Πολιτικής Δικονομίας II (Τσικρικάς, Δελληκωστόπουλος). Από τις σημειώσεις λείπουν οι παραδόσεις της κας Τριανταφύλλου, κατά συνέπεια δεν καλύπτουν όλη την ύλη ούτε αρκούν για να περαστεί το μάθημα.

Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας II 

Σημειώσεις Εφαρμογών Πολιτικής Δικονομίας

Της Ναταλίας Αγγέλου

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις από τις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας του α' κλιμακίου (Κατηφόρης, Πανταζόπουλος) για το εαρινό εξάμηνο του 2022.

 Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας

Σημειώσεις Εφαρμογών Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

Της Ναταλίας Αγγέλου


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις από όλες τις παραδόσεις του εαρινού εξαμήνου 2022 των Εφαρμογών Ποινικού του Α' κλιμακίου (Δημάκης, Αναγνωστόπουλος, Διονυσοπούλου).

Σημειώσεις Εφαρμογών Ποινικού Δικαίου-Ποινικής Δικονομίας

16 Απριλίου 2022

Σημειώσεις Παραδόσεων στη Σύνθεση Διεθνούς και Ευρωπαϊκού (σκέλος Ευρωπαϊκού)

 της Ναταλίας Αγγέλου

Σημειώσεις από τις παραδόσεις του σκέλους Ευρωπαϊκού της Σύνθεσης Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, από το Α' Κλιμάκιο, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Δείτε τις σημειώσεις εδώ.

22 Ιανουαρίου 2022

Σημειώσεις στο Δίκαιο και Οικονομία (κατεύθυνση Βασιλόγιαννη)

 της Σοφίας Στάθη

Αναλυτικές σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Δίκαιο και Οικονομία, και συγκεκριμένα της κατεύθυνσης Βασιλόγιαννη. Καλή ανάγνωση! 

Δείτε τις σημειώσεις εδώ.

Σημειώσεις Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 της Σοφίας Ζαχαριά

Οι παρακάτω σημειώσεις περιλαμβάνουν τα βασικά σημεία για την ευρεσιτεχνία, το υπόδειγμα χρησιμότητας, βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα, τα διακριτικά γνωρίσματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Καλή ανάγνωση!

Δείτε τις σημειώσεις εδώ.