16 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση: Έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι Δηλώσεις Μαθημάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, που μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ, σε συνδυασμό με νεότερη ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας, οι δηλώσεις μαθημάτων-συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 3/12/2014 έως και τη Δευτέρα 22/12/2014, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας my-studies.uoa.gr. Για όλο το παραπάνω διάστημα υπάρχει επίσης δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης. Την καταληκτική ημερομηνία ωστόσο, το σύστημα θα κλειδωθεί και δε θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης. Προσοχή! Όπως υπενθυμίζεται...

12 Δεκεμβρίου 2014

Συμβουλές και σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Δημητρόπουλος - Αντωνίου - Ευστρατίου)

Της Μαρίας Στεργίου

Οι σημειώσεις αυτές είναι αυτά που θεώρησα ως τα πιο ουσιώδη κατά τη διαδικασία του διαβάσματος για τις Εφαρμογές Δημοσίου κλιμάκιο Δημητρόπουλος- Αντωνίου - Ευστρατίου. Προσωπικά με βοήθησαν πολύ κατά το στάδιο της επανάληψης και ελπίζω να σας φανούν εξίσου χρήσιμες.

27 Νοεμβρίου 2014

Νομοθετικά Κείμενα στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Σε ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών Σπουδών, που μπορείτε να βρείτε εδώ, παρατίθενται σύνδεσμοι για τα βασικά νομοθετικά κείμενα, συμβάσεις και κανονισμούς, που χρειάζονται για τη μελέτη του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Νομοθετικά Κείμενα για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Σε ανακοίνωση του Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου επισυνάπτεται ενημερωμένη νομοθεσία για το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 1876/1990 και η ΠΥΣ 6/2012 όπως ισχύουν σήμερα (Νοέμβριος 2014).

Γενική Κοινωνιολογία (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015): Διάγραμμα Παραδόσεων και Εξεταστέα Ύλη

Σε ανακοίνωση του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου που μπορείτε να βρείτε εδώ,  επισυνάπτεται διάγραμμα σχετικά με τις παραδόσεις, την ύλη, το σεμινάριο, τις εισηγήσεις και τις εργασίες του μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 καθώς και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ύλη της Γενικής Κοινωνιολογίας για το τρέχον εξάμηνο περιλαμβάνεται στα εξής συγγράμματα:

1. Ritzer, G., Σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία, Κριτική, Αθήνα, 2012.

Η εξεταζόμενη ύλη περιλαμβάνει:
--Μέρος Δεύτερο (ΙΙ) :  Κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 8, 9
--Μέρος Τρίτο (ΙΙΙ) : Μείζονα παραδείγματα για την ενοποίηση δρώντος υποκειμένου-δομής, σελ. 528-558 
-- Μέρος Τέταρτο (ΙV) : Κεφάλαια 11, 12, 13

2. Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄: Ιστορική Εισαγωγή και Στοχαστικές Θεμελιώσεις, Οδυσσέας, Αθήνα, 1989.

14 Νοεμβρίου 2014

Νομοθεσία στο Δίκαιο Αξιογράφων

Ακολουθούν τα νομοθετικά κείμενα που είναι απαραίτητα για το διάβασμα αλλά και την εξέταση του Δικαίου Αξιογράφων.

Ν 5325/1932 Περί Συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγή

Ν 5960/1933 Περί Επιταγής

ΝΔ 17.7./13.8. 1923 (χρειάζονται μόνο τα άρθρα 68, 76-80 - Περί δικαιογράφων εις τον κομιστή και εις διαταγή - στις σελ. 6-7 του ΦΕΚ)

ΝΔ 3077/1954 (ενδεχομένως είναι χρήσιμα μόνο τα άρθρα 27, 30, 33 - Περί τίτλων αποθηκεύσεως - στις σελ. 7-9 του ΦΕΚ)

Επιπλέον, για το μάθημα ενδεχομένως χρειάζονται και ορισμένα άρθρα του Αστικού Κώδικα, όπως αυτά για την εκχώρηση και για τα ανώνυμα χρεόγραφα.

Κατά βάση όμως, η διδασκαλία εστιάζεται στα δύο πρώτα νομοθετήματα, Περί Συναλλαγματικής και Περί Επιταγής.

Καλό διάβασμα!

6 Νοεμβρίου 2014

Προτεινόμενα Συγγράμματα σε όλα τα Υποχρεωτικά Μαθήματα

Της Ιωάννας Σκόρδα

1. Ιστορία του ∆ικαίου    
Ιστορία του Δικαίου, Τρωιάνος Σπύρος, Βελισσαροπούλου-Καράκωστα Ιουλία 

2. Συνταγματικό ∆ίκαιο
Αναλόγως το κλιμάκιο 
Η καλύτερη επιλογή είναι το σύγγραμμα Παντελή ή Σπυρόπουλου.
Αν είστε κλιμάκιο Δημητρόπουλου το δικό του.

3. Γενικές Αρχές Αστικού ∆ικαίου
Γενικές αρχές Αστικού δικαίου, Γεωργιάδης Απόστολος

4. Εισαγωγή στην Επιστήμη ...

26 Οκτωβρίου 2014

Κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του πρακτικού στις Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου (ουσιαστικό μέρος) - Α' κλιμάκιο

Του Θέμελη Ζαμπάρα

Επειδή είχα λίγο ελεύθερο χρόνο, κατέγραψα κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του πρακτικού των εφαρμογών ποινικού - ουσιαστικό μέρος, που αφορούν το Α' κλιμάκιο γιατί στο Β' δεν γνωρίζω τι ακριβώς ζητούν να δουν. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες γιατί οι περισσότεροι που κόβονται αγνοούν πώς ακριβώς πρέπει να απαντηθεί το πρακτικό. Συμπεριέλαβα και μια ενδεικτική λύση για το πρακτικό (στο ουσιαστικό μέρος) του Σεπτεμβρίου 2014, που πιστεύω ότι είναι αρκετά ακριβής.


Καλό διάβασμα!

Σημειώσεις στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Του Thomas Pv

Ανεβάζω κάποιες σημειώσεις για το μάθημα "Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς", σαν συμπύκνωση των σημειώσεων από το μάθημα και το βιβλίο του Αυγητίδη "Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία". Τονίζω πως οι σημειώσεις αυτές δεν καλύπτουν αφ' εαυτών την ύλη (όχι έκταση, αλλά σε ποιότητα και πληρότητα), δεδομένου ότι είναι μόνο 9 σελίδες. Παρ' όλα αυτά μπορούν να φανούν χρήσιμες, εν είδει επανάληψης τελευταίας στιγμής, καθώς τα περισσότερα απ' όσα περιλαμβάνονται ρωτήθηκαν στην προφορική εξέταση.


Καλό διάβασμα!

Πρόσφατες τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Της Ελάτης Ποντικοπούλου-Βενιέρη

Στο παρακάτω έγγραφο παρατίθενται οι αλλαγές που έγιναν στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με τους Νόμους 4236/2014, 4205/2014 και 4198/2013.


Υπενθυμίζουμε επίσης τις αλλαγές στον ΚΠΔ από τον Νόμο 4139/2013, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσοχή: Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας που μοιράστηκε από τον ΔΣΑ το 2013 δεν περιέχει καμία από τις παραπάνω τροποποιήσεις.

25 Οκτωβρίου 2014

Χρήσιμη Νομοθεσία στη Διοικητική Δικονομία (κλιμάκιο Λαζαράτου - Δελλή)

Του Ανδρέα Βασιλείου

Επειδή, οι νόμοι στη Διοικητική είναι ένα χάος, συνέλεξα όσα διεσπαρμένα άρθρα αναφέρει ο Λαζαράτος στο βιβλίο του, τα οποία μου αποδείχτηκαν αρκετά χρήσιμα στην ώρα της εξέτασης.


Υ.Γ. Για να σας αποδειχτούν χρήσιμα, θα πρέπει να έχετε διαβάσει το ίδιο το βιβλίο, για να ξέρετε που θα τα χρησιμοποιήσετε. Αλλιώς θα σας φανούν περιττή πολυτέλεια...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω νομοθεσία είναι φυσικά συμπληρωματική των βασικών νόμων που χρειάζονται για τη μελέτη της Διοικητικής Δικονομίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ιδιαίτερα το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), οι Νόμοι 702/1977 και 1406/1983, καθώς και άλλα, ενδεχομένως, νομοθετήματα.

15 Σεπτεμβρίου 2014

Ερωτήσεις και Πρακτικά Ατομικού Εργατικού Δικαίου

Της Ήρας Σαλταγιάννη

Ορισμένες ερωτήσεις και πρακτικοποιημένη θεωρία από τις προσωπικές μου σημειώσεις στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο. Αν έχω κάνει κάποιο λάθος διορθώστε με! Μακάρι να βοηθήσουν, καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

-Ερωτήσεις και πρακτικά Ατομικού Εργατικού Δικαίου