28 Μαΐου 2016

Προφορική εξέταση και εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών ισχύουν τα εξής:

Εξεταστέα ύλη στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών για την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 είναι η εξής:

26 Μαΐου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Ρωμαϊκό Δίκαιο για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Ρωμαϊκού Δικαίου / Ελληνικού Ρωμαϊκού Δικαίου ισχύουν τα εξής:


Προφορικές εξετάσεις:


Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα του Ρωμαϊκού Δικαίου θα διεξαχθούν προφορικά, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, ώρα 13.00, στο Σπουδαστήριο Ιστορίας του Δικαίου, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος.

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις για τους επι πτυχίω στην Ιστορία Δικαίου για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για τις εξετάσεις της Ιστορίας Δικαίου κατά την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 ισχύουν τα εξής:


Οι επί πτυχίω φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν στο μάθημα της Ιστορίας του Δικαίου καλούνται σε προφορική εξέταση:

Εξεταστέα ύλη στο Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, η ύλη για το Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων κατά την εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2016 είναι η εξής:


  •  Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Νέστωρ  Ε. Κουράκης, εκδ.Αντ. Ν. Σάκκουλα (2012, β΄ έκδ) σελ : 1-114, 146-177, 186-214, 387- 662.

24 Απριλίου 2016

Προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2015-2016

Σύμφωνα με την από 12/4/2016 ανακοίνωση της Γραμματείας:

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από την Παρασκευή 15/04/2016 έως και τη Κυριακή 15/05/2016 μέσω της ιστοσελίδας my-studies.uoa.gr. Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους. 

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος παρατάθηκαν έως και την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016Οι φοιτητές θα πρέπει...

Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ 2016-2017

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον πίνακα επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

- Πίνακας επιλογής φοιτητών Erasmus+ 2016-2017

Οι επιλεγέντες φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν στο εξής το email τους καθώς και τις ανακοινώσεις της Νομικής Σχολής και τις ανακοινώσεις του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία. Η Γραμματεία της Νομικής Σχολής θα ενημερώσει μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου τα Πανεπιστήμια Υποδοχής του εξωτερικού για τους επιλεγέντες φοιτητές και το εξάμηνο φοίτησής τους.

22 Απριλίου 2016

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Ακολουθεί παράθεση των θεμάτων προς διδασκαλία για το μάθημα Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων (6ο εξάμηνο) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπως αναρτήθηκαν από τη Γραμματεία του Τομέα στην εξής ανακοίνωση.
Διδάσκοντες: Καθηγητής Ηλίας Σουφλερός, Λέκτορας Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Ιάκωβος Βενιέρης
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενική εισαγωγή στο Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων (έννοια, πηγές, ερμηνεία, διαμόρφωση περιεχομένου)
Κατηγορίες εμπορικών συμβάσεων
Σύμβαση παραγγελίας και...

27 Δεκεμβρίου 2015

Προθεσμίες δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016

Σύμφωνα με την από 14/12/2015 ανακοίνωση της Γραμματείας, οι δηλώσεις μαθημάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο 2015 -2016 θα παραταθούν έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων στο σύστημα Εύδοξος παρατάθηκαν έως και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 ενώ η διανομή θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016.

Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης θα βρείτε στην αρχική ανακοίνωση της Γραμματείας. Επίσης, στο παρακάτω αρχείο, του Στέλιου Κρ., μπορείτε να δείτε αναλυτικά και σε πίνακα οδηγίες σχετικά με τον αριθμό των μαθημάτων και συγγραμμάτων που δικαιούται κανείς να δηλώσει ανάλογα με το έτος σπουδών του.

- Δηλώσεις Μαθημάτων (χειμερινό εξάμηνο 2015-2016)

Τέλος, οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαπιστώσετε ότι η δήλωσή σας έχει υποβληθεί σωστά μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ανάρτηση.

Όσον αφορά την εξέταση του μαθήματος «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» ...

Εξεταστέα Ύλη στην Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική (Φεβρουάριος 2015)

Σύμφωνα με την από 23/12/2015 ανακοίνωση του Τομέα Ποινικών Επιστημών, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική» για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016, περιλαμβάνει τα εξής:

α) Ν.Ε. Κουράκης, Ποινική Καταστολή, εκδ.Σάκκουλα (2009), σελ.: 8-15, 122-186, 223-236, 261-396.

β) τα εις την ιστοσελίδα  http://www.p-kat.gr/private ανηρτημένα κείμενα τα οποία είτε είναι συμπληρωματικά στο υπό (α) εγχειρίδιο είτε αναφέρονται σε διδαχθείσες θεματικές που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

Η πρόσβαση στην εν λόγω ιστοσελίδα θα είναι δυνατή από 30.12.2015 στους φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα της Ποινικής Καταστολής μέσω της πληκτρολόγησης του αριθμού μητρώου τους. 

16 Δεκεμβρίου 2015

Σημειώσεις για το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

Της Μαρίας Στεργίου

Οι παρούσες χειρόγραφες σημειώσεις είναι από το βιβλίο ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (της Νομικής Βιβλιοθήκης - επιμέλεια Χ.Παμπούκης). Δεν είναι σημειώσεις του μαθήματος, αλλά τις έγραψα καθώς διάβαζα για το μάθημα. Προσωπικά θεωρώ ότι επαρκούν για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος, απλώς, επειδή έχουν περισσότερο τη μορφή σχεδιαγράμματος, ίσως, αν δεν υπάρχει καμία προηγούμενη επαφή με το μάθημα, καλό θα ήταν να διαβαστεί, έστω με μια ανάγνωση, η ύλη και από το βιβλίο για να είναι πιο κατανοητές οι σημειώσεις. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, φυσικά, καλύτερο θα ήταν το συνδυαστικό διάβασμα βιβλίου και σημειώσεων. 

Το έχω χωρίσει σε πέντε κατηγορίες ανάλογα τα κεφάλαια της ύλης (ελπίζω να είναι ακόμη τα ίδια εντός ύλης):


Για όποια απορία ή αν κάτι δε φαίνεται καλά επικοινωνήστε μαζί μου, θα χαρώ να βοηθήσω! Ελπίζω να φανούν χρήσιμες! Καλό διάβασμα!

17 Νοεμβρίου 2015

Επιτομή του ειδικού μέρους στα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (κλιμάκιο Δημητρόπουλου)

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Επιτομή του Ειδικού Μέρους στα Ατομικά και Κοινωνικά Δκαιώματα, από το σύγγραμμα του καθηγητή Ανδρέα Δημητρόπουλου (1ο κλιμάκιο). ΔΕΝ περιλαμβάνει το πρόσθετο μέρος των 400 σελίδων.


Καλή ανάγνωση!