6 Απριλίου 2014

Επείγουσα ανακοίνωση για Erasmus στη Γενεύη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η Ελβετία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δε συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus ως χώρα του Προγράμματος, αλλά ως χώρα Εταίρος και θα χρηματοδοτήσει η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.

Οι θέσεις που προσφέρονται για φοιτητές σε προπτυχιακό επίπεδο είναι δύο και το διάστημα είναι μέχρι έξι μήνες για τον καθένα. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μεταβούν, καλούνται να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά τη Δευτέρα 7 Απριλίου, ώρα 10.30 – 13.30 και την Τρίτη, ώρα 09.00-12.00, Ακαδηµίας 45 στο γραφείο Erasmus στον ημιώροφο.
Βασικά κριτήρια επιλογής είναι κυρίως κατά σειρά προτεραιότητας  ο μέσος όρος: της βαθμολογίας των μαθημάτων  και  το πολύ καλό επίπεδο της γλώσσας (FR Β2 ή C1).

Προσοχή! Δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση έχουν και όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί ή είναι επιλαχόντες στο Πρόγραμμα Εράσμους χωρίς να πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που έχουν ήδη υποβάλει.

Πίνακας Επιλογής Φοιτητών Erasmus 2014-2015

Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να βρείτε τον πίνακα επιλογής φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
Αναφορικά με όσους δεν έχουν επιλεγεί, η επιτροπή επιφυλάσσεται να εξετάσει  τις αιτήσεις τους στο μέτρο που δεν αποδεχτούν  κάποιοι από τους επιλεγέντες.
Οι επιλεγέντες οφείλουν να ενημερώσουν τη Γραμματεία μέχρι και την Τετάρτη 9-4-2014 στις 15:00 για το αν αποδέχονται τη θέση. Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά (από το mail που έχει δηλωθεί) στις ακόλουθες διευθύνσεις: ilouk@law.uoa.gr, kadrosou@law.uoa.gr

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2014

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην στην εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014.

1) Εφαρμογές Δημοσίου (Κλιμάκιο Γεραπετρίτη-Κονδύλη): Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 11, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Απριλίου στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, 5ος όροφος.
2) Η νομική ισότητα των φύλων στα κράτη-μέλη της ΕΕ : Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα δινεργηθεί την Παρσκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 15.30, στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, στον 5ο όροφο (γρ. 10). Eίναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας.
3) Η θεσμική αποτύπωση της λειτουργίας του φύλου στην κοινωνική πολιτική: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 και ώρα 15.30, στο γραφείο της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, στον 5ο όροφο (γρ. 10).Eίναι απαραίτητη η προσκόμιση της φοιτητικής ταυτότητας.
4) Νομική Πληροφορική : Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διενεργηθεί την Παρασκευή 11 Απριλίου και...

Εξεταστέα Ύλη στην Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Ποινική Καταστολή-Σωφρονιστική» για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 περιλαμβάνει τα εξής:

- Ν. Ε. Κουράκης, Ποινική Καταστολή, εκδ. Σάκκουλα (2009),  σελ: 1 - 28, 38 - 55, 122 - 186, 197 - 398.

Επίσης, στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος συμπεριλαμβάνονται και τα εξής άρθρα των κάτωθι νόμων, τα οποία επέφεραν τροποποιήσεις στους θεσμούς της απόλυσης υπό όρο, της μετατροπής της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική και της κοινωφελούς εργασίας:
- άρθρα 1 - 5 του ν. 3904/2010, «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής - δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
- άρθρα 1 - 4 του ν. 4043/2012, «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις»

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Αλλοδαπών (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Αλλοδαπών για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 περιλαμβάνει τα εξής:

- Σπ. Βρέλλη, Δίκαιο Αλλοδαπών, Β΄ Έκδοση 2003, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα (και τις διατάξεις του ν. 3386/2005). Την κωδικοποίηση της νομοθεσίας Ν.3386/2005 μπορείτε να βρείτε εδώ.
ή
- Ζ. Παπασιώπη-Πασσιά, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Γ΄ Έκδοση 2007

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας ( Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 περιλαμβάνεται στο βιβλίο Ν.Κουράκης, Τα οικονομικά εγκλήματα (2007):
- Τόμος Α΄: σελ. 246-320  &
- Τόμος Β’ , σελ. 11-66, 95-113, 207-235, 333-434.

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα "Δίκαο Διεθνών Συναλλάγων" για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 περιλαμβάνει το βιβλίο του Χ. Παμπούκη, «Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών»,  Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ: 1-69, 159-191,  223-274,  1240-1313 (Γενική Εισαγωγή, Πτωχευτικό Διεθνές Δίκαιο, Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές: Ρώμη Ι & ΙΙ, Διεθνής Διαιτησία)

Εξεταστέα Ύλη στη Νομική Πληροφορική (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα Νομική Πληροφορική για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 περιλαμβάνει τις διδαχθείσες ενότητες:
1. Εισαγωγή στη νομική πληροφορική.
2. Δίκαιο και Internet.
3. Ψηφιακές υπογραφές και ηλεκτρονικά έγγραφα.
4. Νομικά πληροφοριακά συστήματα
5. Επεξεργασία & αναδίφηση νομικών πληροφοριών.

Εξεταστέα Ύλη στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στην Ιστορία Πολιτκών Ιδεών για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 θα περιλαμβάνει το βιβλίο του Καθηγητή Κώστα Μαυριά με τον αντίστοιχο τίτλο.

Εξεταστέα Ύλη στη Γενική Κοινωνιολογία (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στη Γενική Κοινωνιολογία για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 θα είναι η εξής:

-το βιβλίο της Ι.Λαμπίρη- Δημάκη, Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, τόμος Α, Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ.Ν. Σάκκουλας, 2003 για όσους φοιτητές το έχουν παραλάβει. Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και τα παραρτήματα 2 και 3 στις σελίδες 167 και -179 και 181-183 αντίστοιχα του τόμου Β του ιδίου βιβλίου.
ή
- το νέο προτεινόμενο σύγγραμμα του Ritzer, G., «Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία», Αθήνα, Κριτική, 2012, αποκλειστικά το Μέρος ΙΙ, σελ.143-700.

Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα "Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων"

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014, έχει ως ακολούθως:

Νέστωρ Ε. Κουράκης, Δίκαιο  Παραβατικών  Ανηλίκων, εκδ.Αντ. Ν. Σάκκουλα (2012, β΄ έκδ): σελ. 1-104, 119-229, 297-299, 312-347, 423-465, 495-662

Εξεταστέα Ύλη στην Εγκληματολογία

Η εξεταστέα ύλη για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 στο μάθημα της Εγκληματολογίας είναι η εξής:

Κ.Δ. Σπινέλλη, "Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις", 2005, Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα: σελ: 1-103, 106-148, 167-173, 175-211, 213-215, 219-234, 237-290