30 Αυγούστου 2014

Σημειώσεις από τις παραδόσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Δημητρόπουλος - Αντωνίου - Ευστρατίου)

Της Ελένης Πενταφράγκα 

Ως μικρή συμβολή στη κοινότητά μας ανεβάζω κι εγώ τις σημειώσεις μου από τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, κλιμάκιο Δημητρόπουλος-Αντωνίου-Ευστρατίου. Επισημαίνω ότι πρόκειται για σημειώσεις που κράτησα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, συνεπώς ενδέχεται να συναντήσετε κάποια λάθη. Ελπίζω παρ'όλα αυτά να σας βοηθήσει στο διάβασμά σας.

-Σημειώσεις Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου

Καλή μελέτη!

24 Αυγούστου 2014

Εκτεταμένες Σημειώσεις στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Μάνου Γιακουμάκη

Μια ενημερωμένη επιτομή για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα επιτομή επιχειρεί μια συνοπτική και κατά το δυνατόν πλήρη παρουσίαση και επισκόπηση των βασικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου. Για την εκπόνηση των σημειώσεων χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο το σύγγραμμα του Χριστιανού.

Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα, καλό διάβασμα!

-Σημειώσεις Δικαίου Ε.Ε.

Περίληψη των αποφάσεων του ΔΕΕ για τις Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Της Νανάς Μαραβέλια

Μια περιληπτική παρουσίαση του ιστορικού και σχετικής θεωρίας πάνω στις αποφάσεις του ΔΕΕ Schmidberger (C 112/00), Nold (C 4/73), Internationale Handelsgesellschaft (C 11/70) και Kremzow (C 299/95) που ήταν μέρος της εξεταστεας ύλης στο μάθημα των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-2014.

-Περίληψη αποφάσεων ΔΕΕ* * *

Της Ιωάννας Σκόδρα

Προσωπικές σημειώσεις από τις αποφάσεις Stauder (C 29/69), ΕΡΤ (C 260/89), Scarlet Extended S.A. (C 70/10) και Celex (C 236/09) της ύλης του ακαδημαϊκού έτους 2014. Αποτελούν απλώς σύνοψη των αποφάσεων και δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν την πρωτότυπη ύλη. Ελπίζω να βοηθήσουν!

-Σύνοψη αποφάσεων ΔΕΕ
-Απόφαση Celex (C 236/09) 


* * *
Της Κατερίνας Αρ.

Μια πρόχειρη περίληψη των 10 αποφάσεων στο σκέλος Ευρωπαϊκού! 


Καλή μελέτη!

Ζητήματα Διεθνούς Δικαίου για το μάθημα των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Του Jimmy Dunkel

Σύντομη ανάπτυξη συγκεκριμένων θεμάτων από την ύλη του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, για μια επανάληψη στο αντίστοιχο σκέλος του μαθήματος των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

-Ζητήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Καλή μελέτη!


Σημειώσεις από τις παραδόσεις στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Της Σοφίας Αντωνοπούλου

Ορισμένες σημειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις των διδασκόντων του μαθήματος επιλογής "Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-2014.

Προσοχή! Στη σελίδα 22 των σημειώσεων, στην υπόθεση Finogenov vs. Russia, δεν πρόκειται γα Τσέχους αλλά για Τσετσένους με αίτημα την αυτονόμηση της Τσετσενίας.

-Σημειώσεις Διεθνούς Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Καλή μελέτη! 

19 Αυγούστου 2014

Βασικά Σημεία Συνταγματικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας, χρήσιμα για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (κλιμάκιο Παντελής - Παπαϊωάννου)

Του Θοδωρή Μπάτη

Αυτό το έγγραφο περιέχει τα πολύ βασικά σημεία του Συνταγματικού Δικαίου του Παντελή και της Διοικητικής Δικονομίας του Σπηλιωτόπουλου. Γράφτηκε για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, κλιμάκιο Παντελής-Παπαϊωάννου. Για τη Διοικητική Δικονομία θα βοηθήσει, γιατί σε αυτό το κλιμάκιο δεν ρωτούνται πολλά και δύσκολα. Το Συνταγματικό δεν καλύπτει τι θα ρωτήσει ο Παντελής, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει στην τελευταία επανάληψη.

-Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Καλή μελέτη!

Σημειώσεις και Πίνακες στην Πολιτική Δικονομία Ι

Του Θοδωρή Μπάτη

Μια συνολική επισκόπηση στην ύλη της Πολιτικής Δικονομίας Ι. Είναι 139 σελίδες, έχει βοηθητικούς πίνακες και γενικά θα βοηθήσει. Γράφτηκε κυρίως από το βιβλίο του Κλαμαρή, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και τα πρακτικά του Καλογιάννη.

-Σημειώσεις και Πίνακες Πολιτικής Δικονομίας Ι

 Καλή μελέτη!

14 Ιουλίου 2014

Πίνακας αντιστοίχισης διατάξεων για το Δίκαιο των Αξιογράφων

Της Έλενας Νικολαρέα

Ένα πινακάκι αντιστοίχισης άρθρων για τα Αξιόγραφα που ίσως βοηθήσει κάπως στο διάβασμα των νόμων περί συναλλαγματικής και επιταγής.

-Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων 

Καλή μελέτη!

Σημειώσεις σε τμήματα της θεωρίας της Ποινικής Δικονομίας

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Ακολουθεί στους παρακάτω συνδέσμους μια σύντομη καταγραφή σε χειρόγραφες σημειώσεις γενικών στοιχείων θεωρίας και αρχών για το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας.

-Στοιχεία θεωρίας Ποινικής Δικονομίας

-Αρχές στην Ποινική Δικονομία

Καλή μελέτη! 

Συνοπτικές σημειώσεις στο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Στα παρακάτω αρχεία παρουσιάζεται μεγάλο τμήμα της ύλης του μαθήματος του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου σε μορφή χειρόγραφων σημειώσεων με σύντομη διατύπωση για κάθε επιμέρους σύμβαση.

-Μέρος 1ο 
(Δωρεά - Πώληση)

-Μέρος 2ο
(Συμβιβασμός - Αφηρημένη υπόσχεση/αναγνώριση χρέους - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Αδικοπραξία - Καταδολίευση δανειστών)

-Μέρος 3ο  
(Μίσθωση - Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος - Έργο)

-Μέρος 4ο  
(Μεσιτεία - Προκήρυξη - Εντολή - Διοίκηση Αλλοτρίων - Κοινωνία - Δάνειο - Χρησιδάνειο - Παρακαταθήκη - Εγγύηση) 

Καλή μελέτη!

Εκτεταμένες σημειώσεις στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Στο παρακάτω έγγραφο περιλαμβάνονται αναλυτικές χειρόγραφες σημειώσεις σε όλη την έκταση της ύλης του Γενικού Διοικητικού Δικαίου.

-Σημειώσεις Διοικητικού Δικαίου

Καλή μελέτη!

Σημαντικά στοιχεία των αποφάσεων για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Α. Παντελής - Ζ. Παπαϊωάννου)

Του Θοδωρή Μπάτη

Ακολουθούν κάποιες γρήγορες σημείωσεις από τις αποφάσεις του Καθηγητή Α. Παντελή και της Αν. Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου για τη Σύνθεση Δημοσίου, για μια επανάληψη

-Σημαντικά στοιχεία αποφάσεων Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου

Καλή μελέτη!