19 Αυγούστου 2014

Βασικά Σημεία Συνταγματικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας, χρήσιμα για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (κλιμάκιο Παντελής - Παπαϊωάννου)

Του Θοδωρή Μπάτη

Αυτό το έγγραφο περιέχει τα πολύ βασικά σημεία του Συνταγματικού Δικαίου του Παντελή και της Διοικητικής Δικονομίας του Σπηλιωτόπουλου. Γράφτηκε για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, κλιμάκιο Παντελής-Παπαϊωάννου. Για τη Διοικητική Δικονομία θα βοηθήσει, γιατί σε αυτό το κλιμάκιο δεν ρωτούνται πολλά και δύσκολα. Το Συνταγματικό δεν καλύπτει τι θα ρωτήσει ο Παντελής, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει στην τελευταία επανάληψη.

-Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Καλή μελέτη!

Σημειώσεις και Πίνακες στην Πολιτική Δικονομία Ι

Του Θοδωρή Μπάτη

Μια συνολική επισκόπηση στην ύλη της Πολιτικής Δικονομίας Ι. Είναι 139 σελίδες, έχει βοηθητικούς πίνακες και γενικά θα βοηθήσει. Γράφτηκε κυρίως από το βιβλίο του Κλαμαρή, αλλά χρησιμοποιήθηκαν και τα πρακτικά του Καλογιάννη.

-Σημειώσεις και Πίνακες Πολιτικής Δικονομίας Ι

 Καλή μελέτη!

14 Ιουλίου 2014

Πίνακας αντιστοίχισης διατάξεων για το Δίκαιο των Αξιογράφων

Της Έλενας Νικολαρέα

Ένα πινακάκι αντιστοίχισης άρθρων για τα Αξιόγραφα που ίσως βοηθήσει κάπως στο διάβασμα των νόμων περί συναλλαγματικής και επιταγής.

-Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων 

Καλή μελέτη!

Σημειώσεις σε τμήματα της θεωρίας της Ποινικής Δικονομίας

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Ακολουθεί στους παρακάτω συνδέσμους μια σύντομη καταγραφή σε χειρόγραφες σημειώσεις γενικών στοιχείων θεωρίας και αρχών για το μάθημα της Ποινικής Δικονομίας.

-Στοιχεία θεωρίας Ποινικής Δικονομίας

-Αρχές στην Ποινική Δικονομία

Καλή μελέτη! 

Συνοπτικές σημειώσεις στο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Στα παρακάτω αρχεία παρουσιάζεται μεγάλο τμήμα της ύλης του μαθήματος του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου σε μορφή χειρόγραφων σημειώσεων με σύντομη διατύπωση για κάθε επιμέρους σύμβαση.

-Μέρος 1ο 
(Δωρεά - Πώληση)

-Μέρος 2ο
(Συμβιβασμός - Αφηρημένη υπόσχεση/αναγνώριση χρέους - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Αδικοπραξία - Καταδολίευση δανειστών)

-Μέρος 3ο  
(Μίσθωση - Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος - Έργο)

-Μέρος 4ο  
(Μεσιτεία - Προκήρυξη - Εντολή - Διοίκηση Αλλοτρίων - Κοινωνία - Δάνειο - Χρησιδάνειο - Παρακαταθήκη - Εγγύηση) 

Καλή μελέτη!

Εκτεταμένες σημειώσεις στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου

Στο παρακάτω έγγραφο περιλαμβάνονται αναλυτικές χειρόγραφες σημειώσεις σε όλη την έκταση της ύλης του Γενικού Διοικητικού Δικαίου.

-Σημειώσεις Διοικητικού Δικαίου

Καλή μελέτη!

Σημαντικά στοιχεία των αποφάσεων για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Α. Παντελής - Ζ. Παπαϊωάννου)

Του Θοδωρή Μπάτη

Ακολουθούν κάποιες γρήγορες σημείωσεις από τις αποφάσεις του Καθηγητή Α. Παντελή και της Αν. Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου για τη Σύνθεση Δημοσίου, για μια επανάληψη

-Σημαντικά στοιχεία αποφάσεων Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου

Καλή μελέτη!

Σύνοψη Ποινικής Δικονομίας

Του Θοδωρή Μπάτη

Μία περιληπτική καταγραφή της ύλης της Ποινικής Δικονομίας με βάση το σύγγραμμα του Καθηγητή Ν. Ανδρουλάκη. Δεν περιέχει την ύλη των ενδίκων μέσων.

-Σύνοψη Ποινικής Δικονομίας

Καλή μελέτη!

Σημειώσεις στη Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική

Του Θοδωρή Μπάτη

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μια συνοπτική επισκόπηση του εγχειριδίου του Καθηγητή Λ. Κοτσαλή για το μάθημα επιλογής "Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική".

-Σημειώσεις Δικαστικής Ψυχολογίας - Ψυχιατρικής

Καλή μελέτη!

17 Ιουνίου 2014

Αναλυτικές σημειώσεις για τις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας

Του Φαίδωνα Βαρέση

Στις σημειώσεις που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, παρουσιάζεται κατά τρόπο εκτενή, θεωρία από τη θεματική της Πολιτικής Δικονομίας Ι και ΙΙ. Συγκεκριμένα, η ύλη που περιλαμβάνεται στις σημειώσεις καλύπτει την έκταση της Πολιτικής Δικονομίας Ι, τα Ένδικα Μέσα και το Γενικό Μέρος της Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

-Σημειώσεις Εφαρμογών Πολιτικής Δικονομίας

Καλή μελέτη!

Εκτεταμένες σημειώσεις στο Φορολογικό Δίκαιο

Της Κατερίνας Αρ.

Παραθέτω τις πρόχειρες σημειώσεις μου για το Φορολογικό Δίκαιο. Ουσιαστικά δεν είναι παρά μία μεταφορά των διαφανειών σε κείμενο word, για να μου είναι πιό ευανάγνωστες και να τις εκτυπώσω. Επισημαίνεται ότι η ύλη που καλύπτεται στις σημειώσεις, αφορά στις διαφάνειες του e-class του Ιανουαρίου 2014.


-Σημειώσεις Φορολογικού Δικαίου

Καλή μελέτη!

11 Ιουνίου 2014

Εξεταστέα ύλη στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (εαρινή εξεταστική περίοδος 2014)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο γίνεται παραπομπή στις σελίδες του συγγράμματος του Γ. Λεβέντη "Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο" που εμπεριέχονται στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.