8 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Αποφάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου (Κλιμάκιο Δελλή-Παπασπύρου)

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μία περιληπτική απόδοση των αποφάσεων που απετέλεσαν την εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Γ: Δελλής-Παπασπύρου). Προσπάθησα να αποδώσω περιληπτικά τα πραγματικά περιστατικά της κάθε απόφασης, ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερα η εμβάθυνση στα φλέγοντα σημεία κάθε απόφασης! Όσες αποφάσεις δεν βρείτε σε μορφή περίληψης έχουν διαβαστεί από τον φάκελο, λόγω της μικρής έκτασης που είχαν. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο ήταν χειρόγραφο και γι’ αυτό διατίθεται σε φωτογραφίες! Καλή ανάγνωση!


29 Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώσεις στο Συγκριτικό Δίκαιο

της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Οι σημειώσεις αυτές δημιουργήθηκαν επί τη βάσει του συγγράμματος της κυρίας Μουστάιρα προς διευκόλυνση της κατανόησης του αντικειμένου που πραγματεύεται το εν λόγω μάθημα με μία συνοπτική παρουσίαση των πιο βασικών σημείων. Επειδή όμως δίνεται βάση κατά την εξέταση και σε λεπτομέρειες του βιβλίου, συνιστώ την παράλληλη μελέτη.Οι σημειώσεις κατά κύριο λόγο θα σας βοηθήσουν στην επανάληψή σας

Γενικό Μέρος

Ειδικό Μέρος

Σύνοψη ειδικού μέρους του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

της Κλυταιμνήστρας Μπόκα


Η παρούσα σύνοψη αποτελεί μια συμπύκνωση του ειδικού μέρους της επιτομής του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου με σκοπό να αποτυπωθούν σχεδιαγραμματικά τα πιο βασικά σημεία και να γίνουν όσο το δυνατόν κατανοητά! Καλή ανάγνωση!

Σύνοψη Ειδικού Μέρους

28 Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώσεις Ποινικής Δικονομίας

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Το αρχείο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια να αποδοθεί όσο πιο συνοπτικά η ύλη του γενικού μέρους της ποινικής δικονομίας, εστιάζοντας στα πιο σημαντικά σημεία, από το σύγγραμμα του Ανδρουλάκη. Καλή ανάγνωση!

19 Σεπτεμβρίου 2017

Πλήρεις σημειώσεις στις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας (Κλιμάκιο Β', Ορφανίδης-Τριανταφύλλου,ακαδ.έτος 2016-2017)

Το αρχείο περιλαμβάνει την ύλη που δίδαξε ο Ορφανίδης (όχι η Τριανταφύλλου) στις Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας το εαρινό εξάμηνο του 2017.Οι σημειώσεις είναι πλήρεις απλώς καλύπτουν:

1) την ύλη του Ορφανίδη και 

2) Θέματα που διδάχθηκαν στο εαρινό, π.χ τον Σεπτέμβριο ή τον Φεβρουάριο ίσως τεθούν άλλα θέματα .
Όπως και να έχει είναι πολύ βοηθητικές και καλύπτουν πολλά θέματα, κυρίως Πολιτικής Ι αλλά και Πολιτικής ΙΙ. 

Προσοχή: Πρέπει να ακολουθηθεί η χειρόγραφη αρίθμηση πάνω στις σελίδες,και όχι η αρίθμηση του υπολογιστή. Πάνω σε κάθε φύλλο είναι σημειωμένα τα νούμερα.

Η ύλη έχει ως εξής: 

Α) Σελίδες 1-90 περιλαμβάνουν ύλη επιλεγμένη από Πολιτικη Ι (βάρος επίκλησης, ενστάσεις, δεδικασμένο, αρχή διαθέσεως, αντικείμενο δίκης, συνθέτες δίκες)

Β) Σελίδες 91-122 (επιλεγμένα θέματα έφεσης).

Γ) Οι σελίδες 95-104 βρίσκονται στο συμπληρωματικό αρχείο (είναι επίσης αριθμημένες, ενσωματώνονται στην έφεση από σελ. 94 και μετά. Bonus και η σελίδα 109 που εκ παραδρομής παραλείφθηκε από το βασικό αρχείο).
Οι σελίδες 105-108 δεν υπάρχουν άλλα είναι επουσιώδεις,

Δ)Τέλος κανονικά από σελίδα 122 έως 156 (συγκρούσεις και κατάσχεση εις χείρας τρίτου).

Οδηγός επίλυσης πρακτικού Διοικητικής Δικονομίας (Α Κλιμάκιο 2016-2017)

Το παρόν έγγραφο αποτελεί έναν τρόπο επίλυσης πρακτικού για το κλιμάκιο Ευστρατίου-Γιαννακοπούλου. Όσο καλά και αν έχει διαβάσει κανείς κάποιο σύγγραμμα, το πρακτικό πρέπει να απαντηθεί με συγκεκριμένο τρόπο (πιο συγκεκριμένα οι πρώτες παράγραφοι). Ο τρόπος αυτός περιγράφεται. Καλό διάβασμα των νόμων που αναφέρονται, μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και χωρίς βιβλίο. Μελετήσετε τους νόμους που περιγράφονται (έτσι ώστε να εντοπίσετε την επίδικη διαφορά) και πολύ καλά το ΠΔ 18/1989 και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αφού από εκεί προκύπτουν όλες οι απαντήσεις (προθεσμίες, ένδικα βοηθήματα κοκ). Καλή επιτυχία!

Οδηγός Επίλυσης Πρακτικού

Περιλήψεις αποφάσεων για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ακαδ.έτος 2017 (κλιμάκιο Β': Παντελής-Παπαϊωάννου-Κονδύλης)

Της Σβετλάνα Ζυγούρη

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων των αποφάσεων της εξεταστέας ύλης. Καλό διάβασμα!

Περιλήψεις αποφάσεων 

27 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Αντωνίου, Βλαχόπουλος, Ηλιάδου - εαρινό 2017)

Της Αλεξίας Γκορίτσα

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις σημειώσεις των παραδόσεων, στην αρχή μια γενική επανάληψη από Βλαχόπουλο και Ηλιάδου και στη συνέχεια αποφάσεις. Η Αντωνίου δίδαξε κυρίως διοικητική δικονομία, τις αποφάσεις τις διαβάσαμε μόνοι μας!

21 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Του Παναγιώτη Γραβάνη

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σημειώσεις για τη νομολογία που έχει αναρτηθεί στο e-class των εφαρμογών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (σκέλος διεθνούς / δίκαιο διεθνών συμβάσεων). Οι σημειώσεις αυτές έγιναν αρχικά για προσωπική χρήση και είναι συνοπτικές. Συγκεντρώνουν τα βασικά σημεία ορισμένων αποφάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως σύνοψη αυτών, αλλά και ως μια πρώτη-γενική εικόνα. Το κείμενο πολλών αποφάσεων είναι εκτενές, αφού συχνά εξετάζονται περισσότερα του ενός ζητήματα διεθνούς ή εσωτερικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, δίπλα από τον τίτλο κάθε απόφασης συχνά επισημαίνονται οι παράγραφοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (και στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για ένα πιο ολοκληρωμένο διάβασμα).
Ελπίζω όσοι δίνουν το μάθημα να βρούν τις σημειώσεις αυτές χρήσιμες). Ευχαριστώ! Καλό καλοκαίρι!

-Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

20 Αυγούστου 2017

Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και εγκλήματα Διαφθοράς (παλαιό Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας)

Του Νίκου Τσέλιου


Το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μετονομάστηκε από Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας σε Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και Εγκλήματα Διαφθοράς. Στο μάθημα πραγματοποιείται ουσιαστικά μία εισαγωγή στην έννοια του οικονομικού εγκλήματος μέσω μιας επισκόπησης των επί μέρους οικονομικών εγκλημάτων του ουσιαστικού μέρους, ενώ τονίζονται και ιδιαιτερότητες διαδικασιών της δικονομίας που εφαρμόζονται όταν υπό κρίση υπόθεση αφορά κάποιο οικονομικό έγκλημα.


Το μάθημα διδάσκεται δύο δίωρα την εβδομάδα, ενώ φέτος τη διδασκαλία είχαν αναλάβει ο κ. Λίβος, ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Διονυσοπούλου και η κ. Αναστασοπούλου. Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίστηκες φέτος σε τρία μέρη. Το πρώτο περιελάμβανε το Γενικό μέρος του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου και διδάχθηκε από τον κ. Λίβο. Έγινε μια εισαγωγή στην έννοια του οικονομικού εγκλήματος μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, σημειώθηκαν τα εγκλήματα που φαίνονται αλλά δεν είναι οικονομικά, αναλύθηκε διεξοδικά το προστατευόμενο έννομο αγαθό των εγκλημάτων που μας απασχολούν, ενώ δόθηκε και ένας ορισμός.....

10 Ιουλίου 2017

Σημειώσεις στο Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού (εαρινό εξάμηνο 2017)

Του Ίωνα Τζίφρα

Προσωπικές σημειώσεις από το μάθημα ελεύθερης επιλογής εαρινού εξαμήνου "Δίκαιο (ελεύθερου) Ανταγωνισμού". Για άριστη προετοιμασία προτείνεται μελέτη των σημειώσεων σε συνδυασμό με: 
1) τον τιμητικό τόμο Δ. Τζουγανάτου (οι εντός ύλης σελίδες βρίσκονται στο e-class ανεβασμένες παλαιότερα αλλά δεν αλλάζουν)
2) τις σελίδες power-point που έχουν ανεβάσει οι διδάσκοντες στο e-class, όπου κάθε bullet point μπορεί να αποτελέσει ερώτηση εξετάσεων. 
Οι σημειώσεις έχουν ως στόχο να συνοψίσουν τα ζητήματα για το επίπεδο του μαθήματος, γιατί όπως είναι φυσικό, το βιβλίο είναι υψηλού επιπέδου και δεν θα μπορούσαν να ζητούνται σε μάθημα ελεύθερης επιλογής και σε προπτυχιακό επίπεδο εξεζητημένες προβληματικές που απασχολούν την ίδια την θεωρία του δικαίου ανταγωνισμού και αποστροφές της νομολογίας, με εξαίρεση ελάχιστες θεμελιώδεις αποφάσεις, που αναγράφονται και στις σημειώσεις αλλά και στο e-class.


29 Ιουνίου 2017

Θέματα εξετάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου, Κλιμάκιο Γεραπετρίτη – Σιούτη – Ηλιάδου (2016-2017)

Της Μαρίας Γούλα


Ιούνιος 2016

1) Μπορεί να εκδοθεί νόμος που να επιτρέπει την δικαστική διάλυση ενός κόμματος; 

2)Βγαίνει νόμος ο οποίος ενσωματώνει οικοδομική άδεια για να χτιστεί δίπλα από το σπίτι σου κάποιος σταθμός του ΟΤΕ. Πώς μπορείς να προστατευτείς? 

3)Ευθύνη Βουλευτών και ευθύνη Υπουργών.Τι θα κάνετε αν σας παρασύρει με το αυτοκίνητό του βουλευτής. 

4)Μεταφορά διαφορών ουσίας στο Στε. Ποιά τα όρια και πού προβλέπονται. Πείτε μια ακυρωτική διαφορά του ΔΕ και μια ακυρωτική του ΔΠ .Γιατι οι κανονιστικές πάνε πάντα στο Στε; 

5)Επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος των ατομικών διοικητικών πράξεων; 

6)Πού προσβάλλεται το δημοψήφισμα; ...........