1 Ιανουαρίου 2020

Θέματα ΠΜΣ Πολιτικής Δικονομίας

Σεπτέμβριος 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο
Ο Κ, εκμισθωτής ενός ακινήτου, ασκεί αγωγή ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της ετερόρρυθμης εταιρίας Ε, μισθώτριας του ακινήτου. Με την αγωγή του ο Κ ζητεί την καταδίκη της Ε στην απόδοση του ακινήτου επικαλούμενος καταγγελία της συμβάσεως μισθώσεως αφενός λόγω καθυστερήσεως καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων και αφετέρου λόγω κακής και αντισυμβατικής χρήσεως του μισθίου ακινήτου και προκλήσεως σημαντικών φθορών σε αυτό.

Ζητεί, επίσης, την καταδίκη της Ε στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Προς υποστήριξη της Ε, παρεμβαίνει στην εκκρεμή δίκη ο υπομισθωτής Υ. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η Ε με τις νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις της παραδέχεται ότι οφείλει μισθώματα στον Κ, από την άλλη, ωστόσο, πλευρά αμφισβητεί την πρόκληση φορών στο μίσθιο ακίνητο.

Ο Υ με τις επίσης νομίμως κατατεθειμένες προτάσεις του αμφισβητεί πλήρως της αγωγής του Κ. Το δικαστήριο αμφιβάλλει σχετικά με το εάν έχουν συμβεί όσα ισχυρίζεται ο Κ στην αγωγή του, κρίνει ότι δεν υφίσταται οφειλή μισθωμάτων, απορρίπτει το αγωγικό αίτημα περί καταβολής μισθωμάτων και διατάσσει τεχνική πραγματογνωμοσύνη για την διαπίστωση των επικαλούμενων φθορών στο μίσθιο. Η Ε επιδίδει τη δικαστική απόφαση στον Κ στις 10/03/2018. Στις 20/03/2018 ο Κ ασκεί έφεση, την οποία στρέφει κατά της Ε και ζητεί την εξαφάνιση της αποφάσεως για τον λόγο της εσφαλμένης εκτιμήσεως των αποδείξεων  ως προς την ύπαρξη της οφειλής των μισθωμάτων. Το δευτεροβάθμιο κάνει δεκτή την έφεση, εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση και κάνει δεκτή την αγωγή, καταδικάζοντας την Ε στην απόδοση του μισθίου, καθώς και στην καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

28 Δεκεμβρίου 2019

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

Της Σούρπη Ειρήνης

Στο πλαίσιο της Σύνθεσης Δημοσίου (κλιμάκιο Γκόρτσου-Κονδύλη), ανεβάζω διεξοδικές σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις, τον ιεραρχικό έλεγχο, τη διοικητική εποπτεία και τις διοικητικές προσφυγές. Έχουν συμπεριληφθεί και οι σημαντικές υποσημειώσεις του Σπηλιωτόπουλου και πίνακες για πληρέστερη κατανόηση. Πιστεύω ότι καλύπτουν για διάβασμα/επανάληψη, κάθε κλιμάκιο Σύνθεσης.Είναι βασισμένες στο σύγγραμμα του Σπηλιωτόπουλου.

Διεξοδικές Σημειώσεις επί των διοικητικών πράξων.

Σημειώσεις στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο

Της Σούρπη Ειρήνης

Το αρχείο περιλαμβάνει ανάλυση παραδειγμάτων του Χ. Μυλωνόπουλου και ερωταπαντήσεις θεωρίας του β΄ τόμου του Γενικού Ποινικού που καλύπτει την συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, απόπειρα, υπαναχώρηση, συναυτουργία, ηθική αυτουργία, συνέργεια και έμμεση αυτουργία. Είναι με βάση τον παλιό νόμο. Ελπίζω να σας βοηθήσει, όσο βοήθησε κι εμένα. 

3 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Του Γιώργου Γεωργιουδάκη

Καλησπέρα σε όλες και όλους! Παραθέτω μία περίληψη που είχα φτιάξει το προηγούμενο έτος για το Γενικό Μέρος του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου με βάση το σύγγραμμα των Γραμματικάκη/Αλεξίου/Παπασιώπη Πασιά.Προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ ,ελπίζω να βοηθήσει και εσάς!

Σημειώσεις στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Σημειώσεις γενικού ποινικού δικαίου-Απόπειρα

Του Μιχάλη Πλατανιώτη

Καλησπέρα ομάδα. Ως "κέρασμα'' αποφοίτησης στην ομάδα που ταλαιπώρησα-και βοηθήθηκα όσο λίγοι- με ατέλειωτες ερωτήσεις και σεντονάκια, ανεβάζω προσωπικές σημειώσεις από τον β' τόμο του Μυλωνό για γενικό ποινικό. Είναι εκτενείς, αναλυτικότατες( αρκούν και για το απόλυτο)και καλύπτουν στο ακέραιο την ύλη με εξαίρεση το κεφάλαιο για την αναγκαία συμμετοχή, που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό εξεταστικά. Ελπίζω- πέραν αυτών- να είναι πλήρως κατανοητές. Φυσικά, δεν παύουν να βασίζονται απόλυτα στο σύγγραμμα του Χ. Μυλωνόπουλου, στο οποίο και μπορεί οποιοσδήποτε να ανατρέξει για να δει περισσότερα παραδείγματα. Υ.Γ Μη σας τρομάζει το μέγεθος( 91 σελ.) είναι λόγω της επιλογής οριζόντιας διάταξης σελίδας, διάταξη στην οποία θα σας συμβούλευα και να το εκτυπώσετε. Στη κανονική διάταξη σελίδας Word δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 60.

Σημειώσεις Απόπειρας

30 Νοεμβρίου 2019

Σημειώσεις στο Συλλογικό Εργατικό

Της Κλάδη Μαρίας,

Προς όσους έχουν στο Συλλογικό Εργατικό την περσινή έκδοση του 2018 του κ. Παπαδημητρίου, παραθέτω όσες αλλαγές μπόρεσα να εντοπίσω σε σχέση με τη νέα έκδοση του 2019! Ελπίζω να σας χρησιμεύσει όσο κ σ' εμένα!

Σημειώσεις στο Συλλογικό Εργατικό

6 Οκτωβρίου 2019

Σημειώσεις στην Ανακριτική

του Κανακάκη Ανδρέα

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις προσωπικές μου σημειώσεις /σύνοψη του βιβλίου του Κουράκη στην Ανακριτική, με βάση όσα τόνισαν στο μάθημα οι καθηγητές. Δεν περιλαμβάνεται το κεφάλαιο της δικαστικής γραφολογίας διότι δεν μελετήθηκε ιδιαίτερα, ωστόσο το δίδαξαν κανονικά. Ελπίζω να φανούν χρήσιμες. Για οποιαδήποτε απορία ή αστοχία ενημερώστε με.

Ανακριτική

13 Σεπτεμβρίου 2019

Θέματα ΠΜΣ Εργατικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2019 (κατά προσέγγιση)

1. Πότε μπορεί να προσφύγει κανείς στη μονομερή διαιτησία και υπό ποίες προϋποθέσεις ;

2. Ποιες αλλαγές έγιναν φέτος στο εργατικό δίκαιο και τι περιεχόμενο είχαν;

3. Πώς ορίζεται ο κατώτατος μισθός; Η Εθνική γενική συλλογική σύμβαση μπορεί να προβλέψει όρους για τις αμοιβές ; Και εάν ναι, ποιους εργαζόμενους αφορά;

4. Κριτήρια ταυτότητας επιχείρησης στην μεταβίβαση επιχείρησης.

5. Ο ρόλος της Διοίκησης στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων.

Να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα.

Θέματα ΠΜΣ Ποινικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2019

1. Πώς αξιολογείται ποινικά εκείνος, ο οποίος παραλείπει να αποτρέψει κίνδυνο που δημιούργησε με προηγούμενη άδικη και επικίνδυνη ενέργειά του, που στοιχειοθετεί έγκλημα ενέργειας;

2. Αίρεται το άδικο της πράξης εκείνου που δέχεται επίθεση και προσβάλλει τον επιτιθέμενο με πράξη αναγκαία μεν για την απόκρουση της επίθεσης, αλλά από αμέλειά του;

3. Πως αξιολογείται ποινικά εκείνος, που πείθει άλλον, αποφασισμένο να τελέσει κλοπή, αντί αυτής να τελέσει ληστεία;

4. Πως αξιολογείται ποινικά η διακοπή της αιτιώδους σωστικής αλληλουχίας;

5. Είναι δυνατή σωρευτική αιτιότητα στην ηθική αυτουργία;

9 Αυγούστου 2019

Θέματα ΠΜΣ Εγκληματολογία κι Αντεγκληματική ΠολιτικήΣεπτέμβριος 2018

Eγκληματολογία:

1.Κριτική Εγκληματολογία σε σύγκριση με παραδοσιακή Εγκληματολογία και κριτική της πρώτης. 

2.Αφανής εγκληματικότητα και τρόποι αντιμετώπισης προβλήματος. 

3.Κοινωνική αντίδραση, θεωρία ετικέτας και κριτική ως προς τη συμβολή στην Εγκληματολογία. 

Να απαντηθούν και τα τρία θέματα.