10 Δεκεμβρίου 2017

Σημειώσεις για την Ανακοπή Εκτελέσεως

του Σοφοκλή Παπαδόπουλου

Ανακοπή Εκτελέσεως [Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας  άρθρα 217 επόμενα],με κάθε επιφύλαξη.
Βάσει:
α.Παραδόσεων Λαζαράτου στο μάθημα Διοικητικής Δικονομίας
β.Εγχειρίδιο Λαζαράτου,Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
γ.Σημειώσεις Δελλή από μάθημα 28/11/17 για ανακοπή εκτέλεσης(σημαντικότερα σημεία)

*κάποια από τα αναφερόμενα είπε ο καθηγητής ότι δεν υπάρχουν στο βιβλίο λόγω πρόσφατης νομολογίας!

Καλό Διάβασμα!


Ανακοπή Εκτελέσεως Κ.Δ.Δικ. 217 επ.

9 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος

Σεπτέμβριος 2017

Α.Θεωρητικό Ζήτημα:

Η αρχή της προφύλαξης: έννοια και εφαρμογές σε εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.(max 1,5 σελίδες)

Β.Πρακτικό Ζήτημα: 

Εμπορικό κέντρο στην Πλάκα,

Με πράξη Χ εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία εμπορικού κέντρου επιφάνειας 5.000 τ.μ στην Πλάκα. Ο Α κάτοικος Πεύκης και το σωματείο <<Αρχαία Αθήνα>> επιθυμούν να προσβάλουν δικαστικά την ως άνω πράξη Χ.

8 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Οκτώβρης 2017

Η «Πολεοδομία ΑΕ», ανώνυμη εταιρεία του δημόσιου τομέα, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί οι πολεοδομικές αρμοδιότητες με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κυρωθείσα στη συνέχεια από τη Βουλή, χορηγεί στον Α άδεια δόμησης για την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής. Ο γείτονας Β που θα χάσει τη θέα από τη χορήγηση της άδειας δόμησης, ζητάει από την «Πολεοδομία ΑΕ» τη χορήγηση αντιγράφων της άδειας και όλων των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. Η «Πολεοδομία ΑΕ» αρνείται με τα ακόλουθα επιχειρήματα: Πρώτον, τα αιτούμενα στοιχεία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και, δεύτερον, το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων ισχύει έναντι των «αρχών» και όχι έναντι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Κατά της άρνησης της «Πολεοδομία ΑΕ», ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο, η οποία απορρίπτεται, οπότε ο Β ασκεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν η «Πολεοδομία ΑΕ» πείθεται και χορηγεί αντίγραφα του φακέλου της άδειας δόμησης, ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της άδειας προβάλλοντας ότι θα έπρεπε ως θιγόμενος να κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση και ότι το εφαρμοστέο π.δ. του έτους 1988 αύξησε κατά αντισυνταγματικό τρόπο το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή δόμησης για την ανέγερση οικοδομών.

Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών

Οκτώβρης 2017

Ο Α, μόνιμος κάτοικος Πολυγύρου Χαλκιδικής, είναι επαγγελματίας οινοπαραγωγός. Τον Ιούλιο του 2017 ο Α ταξιδεύει στο Παρίσι της Γαλλίας, όπου πραγματοποιείται διεθνής έκθεση οίνου. Κατά τη διάρκεια της εκθέσεως ο Α, συνομιλώντας με διαφόρους εμπόρους και ειδικούς του χώρου, διαδίδει εν γνώσει του ψευδώς, ότι ο Β, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Δράμας, ανταγωνιστής του Α, είναι έμπορος ναρκωτικών. Ως αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής του Α, οι παραγγελίες προς τον Β από την έκθεση μειώθηκαν δραματικά. Ο Β, ο οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα, όταν πληροφορήθηκε το γεγονός, επιθυμεί να στραφεί κατά του Α για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του και αναρωτιέται:

Α) Ποιά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να κρίνουν τη διαφορά?

Β) Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο επί της διαφοράς αυτής?

Θέματα Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών

Σεπτέμβρης 2017

Ερωτήσεις από  Ι. Σωμαράκη

1. Παθολογικές ρήτρες διαιτησίας
2. Ρήτρες διαιτησίας κατά παραπομπή
3. Αρχή Kompetenz-Kompetenz (competence - competence)
4. Διαιτητικό πλαίσιο αναφοράς
5. Ασφαλιστικά μέτρα σε διεθνή διαιτησία
6. Λόγοι άρνησης αναγνώρισης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά την NYC
7. Πότε μια διαιτησία είναι διεθνής (κριτήρια)
8.Σχολιασμός αποφάσεων για νομικά πρόσωπα
9.Συμπεράσματα από τη νομολογία της Ε.Ε για τα ζητήματα της αναγνώρισης νομικών προσώπων

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 Νοεμβρίου 2017

Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου (εαρινό εξάμηνο 2017)

Της Αθανασίας Τζαλαβρά

Μικρές διευκρινίσεις: οι παρακάτω σημειώσεις αποτελούν σημειώσεις από τις παραδόσεις της κυρίας Αθανασίου .Λειτουργούν συμπληρωματικά , δηλαδή πρέπει να διαβαστούν παράλληλα με τις διαφάνειες της κυρίας Αθανασίου και τις εργασίες που είναι αναρτημένες στο e-class.Αυτή η μέθοδος θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της ύλης. 

22 Νοεμβρίου 2017

Ύλη στο Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως (χειμερινό εξάμηνο 2017)

Της Κατερίνας Μελισσά

Προς διευκόλυνση όσων το δίνουν αναρτώ την ύλη από τα αντίστοιχα εγχειρίδια συλλογικού και ατομικού εργατικού δικαίου ανά σελίδες.
Οι θεματικες προέρχονται από την υλη που είχαν πέρσι αναρτήσει επίσημα οι καθηγητές.
Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του κ.Λαδά η ύλη θα είναι ίδια με πέρσι εμπλουτισμένη με εμβαθύνσεις των παραδόσεων άρα υποθέτω πως αυτές οι σελίδες συνδυαστικά με σημειώσεις των παραδόσεων καλύπτουν.

1.Σκέλος Ατομικού Εργατικού
-Νομοθετικές ρυθμίσεις για την προσωρινή απασχόληση(20 σελίδες από το site του Παπαδημητρίου)
-Βιβλίο Παπαδημητρίου-Λεβέντη
 Η πρακτική της Εκμετάλλευσης ( σελίδες 16 έως 25)
 Τηλεργασία ( σελίδες 216 έως 221)
 Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη και τρόπος παροχής εργασίας (σελίδες 357-358)
 Το δικαίωμα προαγωγής μισθωτών ( σελίδες 751-768)
 Μεταβίβαση επιχείρησης ( σελίδες 771-785)
 Ομαδικές απολύσεις ( σελίδες 953-987)

5 Νοεμβρίου 2017

Αλλαγές στο πρόγραμμα διδασκαλίας ενιαίου ΠΜΣ (χειμερινό εξάμηνο 2017-2018)

Δεδομένου ότι η Γραμματεία της Σχολής άλλαξε το πρόγραμμα διδασκαλίας του ενιαίου ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο 2017 - 2018 χωρίς να προηγηθεί κάποια ενημέρωση ή να επισημανθούν οι αλλαγές, έχουν συγκεντρωθεί προς ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών οι αλλαγές αυτές παρακάτω. Σας εφιστούμε την προσοχή, καθώς η παρακολούθηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μόνο 3 απουσίες καθ'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ειδικά Θέματα Ουσιαστικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου
ΑΠΟ: Δευτέρα 19:00-21:00, Ακαδημίας 45 Α
ΑΛΛΑΞΕ ΣΕ: Δευτέρα 17:00-19:00, Ακαδημίας 45 Γ..........

Θέματα Πολιτικής Δικονομίας Ενιαίου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σεπτέμβριος 2017


Θέμα 1°

Η εταιρεία Α άσκησε κατά της εταιρείας Β αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα να παραλείπει να χρησιμοποιεί σήματα που στην πραγματικότητα αποτελούν απομίμηση δικών της σημάτων για το χαρακτηρισμό προϊόντων που είναι καταχωρημένα εδώ και έτη. Υπέρ της Α άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στη σχετική δίκη και η μη αποτελούσα νομικό πρόσωπο ένωση εταιρειών Γ που έχει ως καταστατικό σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των εταιρειών του κλάδου. Η Β εναντιώθηκε στην αγωγή και στην παρέμβαση. Ισχυρίσθηκε ότι τα δικά της σήματα δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα σήματα της ενάγουσας και δεν δημιουργείται κάποια σύγχυση, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση είναι απαράδεκτη ελλείψει ικανότητος διαδίκου και εννόμου συμφέροντος της Γ. Προσέτι ισχυρίσθηκε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί επειδή η σχετική αξίωση έχει υποπέσει σε παραγραφή  και σε κάθε περίπτωση προβάλλεται κατά προφανή κατάχρηση δικαιώματος ενόψει της πολυετούς χρήσεως σημάτων από τη Β χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση. Κατά τους ισχυρισμούς τη η αγωγή ήδη για το λόγο αυτό θα έπρεπε να απορριφθεί ως  αόριστη , αφού η ενάγουσα δεν διαλαμβάνει σ’ αυτήν ισχυρισμούς για το χρόνο χρήσεως των σημάτων από τη Β. Η Γ υποστήριξε ότι η παρέμβαση της είναι νόμιμη, γιατί θα μπορούσε να είχε ασκήσει και η ίδια αγωγή με ίδιο δικαίωμα, κάτι που ισχύει κατά νόμο. Κατά τα λοιπά αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Β.

8 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Αποφάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου (Κλιμάκιο Δελλή-Παπασπύρου)

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μία περιληπτική απόδοση των αποφάσεων που απετέλεσαν την εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Γ: Δελλής-Παπασπύρου). Προσπάθησα να αποδώσω περιληπτικά τα πραγματικά περιστατικά της κάθε απόφασης, ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερα η εμβάθυνση στα φλέγοντα σημεία κάθε απόφασης! Όσες αποφάσεις δεν βρείτε σε μορφή περίληψης έχουν διαβαστεί από τον φάκελο, λόγω της μικρής έκτασης που είχαν. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο ήταν χειρόγραφο και γι’ αυτό διατίθεται σε φωτογραφίες! Καλή ανάγνωση!


29 Σεπτεμβρίου 2017

Σημειώσεις στο Συγκριτικό Δίκαιο

της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Οι σημειώσεις αυτές δημιουργήθηκαν επί τη βάσει του συγγράμματος της κυρίας Μουστάιρα προς διευκόλυνση της κατανόησης του αντικειμένου που πραγματεύεται το εν λόγω μάθημα με μία συνοπτική παρουσίαση των πιο βασικών σημείων. Επειδή όμως δίνεται βάση κατά την εξέταση και σε λεπτομέρειες του βιβλίου, συνιστώ την παράλληλη μελέτη.Οι σημειώσεις κατά κύριο λόγο θα σας βοηθήσουν στην επανάληψή σας

Γενικό Μέρος

Ειδικό Μέρος