14 Ιουλίου 2019

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΠΜΣ Ναυτικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2018

1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει ένα πλοίο την ελληνική ιθαγένεια; Μπορεί να εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο πλοίο που ανήκει σε ιταλική εταιρεία ελεγχόμενη 100% από αιγυπτιακά συμφέροντα;

2. Η τράπεζα ΑΑΑ έχει χορηγήσει δάνειο στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Β για την αγορά ενός φορτηγού πλοίου και έχει λάβει, ως εξασφάλιση, προτιμώμενη υποθήκη επί του πλοίου αυτού. Κατά την περίοδο της κρίσης, η Β δεν κατάφερε να ναυλώσει το πλοίο και είναι συνεπώς υπερήμερη ως προς την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Θα συστήνατε στην τράπεζα να αναλάβει την διαχείριση του πλοίου; Αν ναι, ποια οφέλη και ποιους κινδύνους παρουσιάζει η λύση αυτή; Αν υποτεθεί ότι η τράπεζα προτιμά να προβεί σε εκποίηση του πλοίου, θα προκρίνατε την ιδιωτική πώληση ή την εκποίηση σε αναγκαστικό πλειστηριασμό; Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης αφενός για την τράπεζα, αφετέρου για τον αγοραστή;

3. Πόσο χρόνο υποχρεούται να περιμένει ο εκναυλωτής για την φόρτωση του πλοίου και πώς ρυθμίζεται αυτή η υποχρέωση στο ελληνικό δίκαιο;

4. Το φορτηγό πλοίο Σ προσκρούει στην προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Καλαμάτας (ΟΛΚ) από λανθασμένους χειρισμούς του πλοιάρχου κατά τον είσπλου στον λιμένα. Από την πρόσκρουση καταστρέφονται δύο γερανοί φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΚ, ενώ από ρήγμα που υφίσταται το πλοίο καταστρέφεται μεγάλο μέρος του μεταφερόμενου- υπό φορτωτική- φορτίου σιτηρών. Το πλοίο εκμεταλλεύεται η πλοιοκτήτρια Β, ενώ την τεχνική και εμπορική του διαχείριση έχει αναλάβει η διαχειρίστρια Μ. Κατά ποιου και με ποια νομική βάση μπορούν να στραφούν ο ΟΛΚ και ο παραλήπτης του φορτίου Π; Τι μπορεί να τους αντιταχθεί;

Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και λοιπών βοηθημάτων.
Απαντώνται 3 στα 4 θέματα.

5 Ιουλίου 2019

Σημειώσεις στο Δημόσιο Διεθνές

Της Σουμπασάκου Βίκυς

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε σημειώσεις για το Δημόσιο Διεθνές με βάση το βιβλίο του Ρούκουνα. Καλό διάβασμα!

Δημόσιο Διεθνές

Σημειώσεις στο Ναυτικό Δίκαιο 2019

Της Γριβέα Βιργινίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις από τα δύο τελευταία επαναληπτικά μαθήματα του Ναυτικού για το εαρινό εξάμηνο του 2019 με τα σημεία στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση. Η ύλη αποτελείται από τις εργασίες που υπάρχουν αναρτημένες στο e-class στην αντίστοιχη ενότητα. Καλό διάβασμα!

Ναυτικό Δίκαιο

Σημειώσεις στο Δημόσιο Διεθνές για τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Του Φιλίππου Ηλία

Ανεβάζω ένα μικρό αρχείο με σημειώσεις για το Δημόσιο Διεθνές στο κομμάτι του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Το είχα φτιάξει πριν 3 χρόνια όταν έδινα το μάθημα, αλλά δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Είναι συνδυασμός του βιβλίου του Ρούκουνα με σημειώσεις από τις παραδόσεις, ρίξτε μια ματιά.

ΟΗΕ και ΔΔΧ

Σημειώσεις στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

Της Κλάδη Μαρίας

Στο παρακάτω αρχείο περιλαμβάνονται σημειώσεις από τις παραδόσεις στο μάθημα υποχρεωτικής επιλογής του τομέα Διεθνών Σπουδών "Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών" που διδάχθηκε στο εαρινό εξάμηνο του 2019 από τον κ. Σιβιτανίδη. Ένα μέρος των σημειώσεων είναι πολύτιμη προσφορά της Μάιρας Χοχλιδάκη. Καλό διάβασμα!

Μεθοδολογία επίλυσης πρακτικών Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Της Μανούκα Μελίτης

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα σχετικό έγγραφο που χρησιμοποίησα στην προηγούμενη εξεταστική που λέει ουσιαστικά τα βήματα επίλυσης πρακτικών για δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο Ιδιωτικό Διεθνές, το οποίο φάνηκε εν τέλει πολύ χρήσιμο - με ελάχιστο απλώς ξεφύλλισμα των ίδιων των πρακτικών της μεθοδολογίας του Παμπούκη- και ελπίζω να βοηθήσει και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται.

Επίλυση πρακτικών ΙΔΔ

Σημειώσεις στην Πολιτική Δικονομία ΙΙ- Ένδικα μέσα

Της Μπουτσικάκη Εύας

Με αφορμή την εξεταστική, σας παραθέτω τις προσωπικές μου σημειώσεις για την Πολιτική ΙΙ . Οι σημειώσεις βασίζονται αποκλειστικά στις παραδόσεις του Πανταζόπουλου και αφορούν το σκέλος των ενδίκων μέσων . Κάθε διόρθωση/επισήμανση ευπρόσδεκτη .

Καλό διάβασμα!

Ένδικα μέσα

Σημειώσεις στα Ασφαλιστικά μέτρα- Εκούσια Δικαιοδοσία- Ειδικές διαδικασίες 2019

Της Κλάδη Μαρίας

Στα παρακάτω αρχεία περιλαμβάνονται σημειώσεις από τις φετινές παραδόσεις στο μάθημα υποχρεωτικής επιλογής του τομέα Β' ιδιωτικού Ασφαλιστικά μέτρα- Εκούσια Δικαιοδοσία- Ειδικές διαδικασίες, όπως διδάχθηκαν από τον κ. Κατηφόρη (Ειδικές διαδικασίες και Ειδικό μέρος Ασφαλιστικών Μέτρων) και τον κ.Τσικρικά (Ασφαλιστικά Μέτρα). ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι σημειώσεις και τα φυλλάδια της Εκούσιας Δικαιοδοσίας του κ. Ορφανίδη. Αν ωστόσο κάποιος τα χρειάζεται, είναι ανεβασμένα στο site του Nomowiki τα περσινά που από όσο μου είπε και ο ίδιος ο κ. Ορφανίδης δεν έχουν μεγάλη διαφορά από τα φετινά.
 Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!

Ειδικές Διαδικασίες- Κατηφόρης
Ασφαλιστικά μέτρα- Τσικρικάς

Σημειώσεις Εφαρμογών Ποινικού Δικαίου- Ποινικής Δικονομίας 2019 (Α' κλιμάκιο)

Της Κλάδη Μαρίας και Ευθυμίου Ιωάννας

Στα παρακάτω αρχεία περιλαμβάνονται σημειώσεις από τις φετινές παραδόσεις στο μάθημα των Εφαρμογών Ποινικού όπως διδάχθηκαν στο Α' κλιμάκιο από τον κ. Δημάκη (Γενικό Μέρος), την κ. Διονυσοπούλου (Ειδικό Μέρος), τον κ. Αναγνωστόπουλο και την κ. Λιούρδη (Ποινική Δικονομία). Καλό διαβασμα!

Ποινική Δικονομία
Ειδικό Ποινικό
Γενικό Ποινικό

3 Ιουνίου 2019

Σημειώσεις στο Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων

Της Σούρπη Ειρήνης

Δεδομένου ότι για το μάθημα αυτό δεν υπάρχει βιβλίο, έφτιαξα αυτή την ''επιτομή'', που περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές συμβάσεις στη φετινή ύλη. Κάθε σύμβαση είναι ένας συνδυασμός των powerpoint που παρουσίασαν τα παιδιά στην τάξη, εμπλουτισμένα με σημειώσεις του  μαθήματος και αντίστοιχα κομμάτια από τα συγγράμματα του Ρόκα και  Ψυχομάνη. Επίσης, περιλαμβάνονται και  οι συμβάσεις στις οποίες δεν έγιναν εργασίες, αλλά είναι εντός ύλης.

Σημειώσεις στο Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων

1 Ιουνίου 2019

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Λαζαράτος-Αντωνίου)

Της Ηλιάννας Παναγοπούλου

Το παρόν αρχείο αποτελεί προσπάθεια οργάνωσης των ερωτήσεων που αναλύθηκαν στις παραδόσεις Διοικητικού Δικαίου του Καθηγητή Π. Λαζαράτου στο πλαίσιο του μαθήματος ''Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου''. Παρακαλώ ας ελεγχθεί κάθε παραμικρή λεπτομέρεια, ώστε να αποποιηθώ κάθε ευθύνης. Δεν περιλαμβάνονται  οι τρεις διδακτικές ώρες που παραδόθηκαν από τον κ. Τσουρουφλή, την κ. Ηλιάδου και την κ. Τουρλού, καθώς και το τελευταίο επαναληπτικό μάθημα. Εύχομαι ευχάριστη μελέτη και άριστα αποτελέσματα σε όλους!

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Σκέλος Διοικητικού Δικαίου)

12 Μαΐου 2019

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Λαζαράτος-Αντωνίου)

Της Παναγή Αυγούστας

Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του κ.Λαζαράτου στο κομμάτι της Διοικητικής Δικονομίας για τις Εφαρμογές Δημοσίου. Περιέχουν αυτά που ειπώθηκαν στις παραδόσεις λίγο πιο αναλυτικά για καλύτερη κατανόηση.Επιφυλάσσομαι για τυχόν ελλείψεις ή λάθη.Καλές μας επιτυχίες!

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (2019)