25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων


Ιούνιος 2001 (μόνο 4ο και επί πτυχίω):

ΘΕΜΑ 1: Γενικές αρχές και ιδιομορφίες του Δικαίου Ανηλίκων.

ΘΕΜΑ 2: Τελείται έγκλημα διωκόμενο κατ’ έγκληση κατά ανηλίκου 10 ετών. Ποιος έχει το δικαίωμα να ασκήσει την έγκληση και ποια νομικά προβλήματα δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση.

ΘΕΜΑ 3: Σε ποια άτομα ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου. Σχολιάστε...

...τα αναμορφωτικά αυτά μέτρα και την αποτελεσματικότητα τους. (στο περίπου η διατύπωση αυτού του θέματος)

ΘΕΜΑ 4: Αντιπαραβολή της ποινικής διαδικασίας για τους ανηλίκους και της ποινικής διαδικασίας που ακολουθείται για τους ενηλίκους.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2002:

ΘΕΜΑ 1ο: Ποιες κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν στον ανήλικο δράστη. Σχολιάστε ιδιαίτερα την έκταση και τον τρόπο εφαρμογής του ποινικού σωφρονισμού, ενόψει και των διεθνών τάσεων για τη μεταχείριση του ανήλικου δράστη

ΘΕΜΑ 2ο: Έννοια, δικαιολόγηση και νομοθετικό πλαίσιο (ελληνικό και διεθνές) του αποκλεισμού της αρχής της δημοσιότητας στις δίκες κατά ανηλίκων.

ΘΕΜΑ 3ο: Πώς διακρίνονται οι έννοιες σεξουαλική κατάχρηση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Ποιες ειδικότερες πράξεις εντάσσονται σε καθεμία από τις έννοιες αυτές.

------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2002 (στο περίπου η διατύπωση):

Τα θέματα αυτά τέθηκαν μόνο σε φοιτητές του 4ου έτους και επί πτυχίω

1. Ποιές δυσχέρειες παρουσιάζει η απόδειξη κατά την ποινική διαδικασία για ανήλικους παθόντες και δράστες.

2.Ποιά η ιδεολογική κατεύθυνση της προστασίας της παιδικής πορνογραφίας. Είναι απαραίτητη η τροποποίηση των υπαρχουσών διατάξεων.

3.Χρήζουν εμπλουτισμού τα υπάρχοντα αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα.


------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2003:

1. Τι γνωρίζετε για την Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού; (αρχές, πεδίο εφαρμογής κ.τ.λ)

2. Οι επιδράσεις που δέχεται ο ανήλικος από σκηνές βίας.

3. Ποιοί παράγοντες δυσχεραίνουν την ανακάλυψη και τιμώρηση των πράξεων σεξουαλικής κατάχρησης και εκμετάλλευσης της σεξουαλικής ζωής των ανηλίκων;

4.Ποιά η δικαστική και σωφρονιστική αντιμετώπιση του εφήβου; Αναφέρατε σχετικά με το παλαιό και το νέο καθεστώς.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2004:

1. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η κληρονομικότητα εξωθεί στο έγκλημα περισσότερο από το περιβάλλον (π.χ. ανατροφή) και άλλοι ακριβώς το αντίθετο. Απαντήστε αν είναι ορθό επιστημονικά να τίθεται τέτοιο ερώτημα και σε κάθε περίπτωση εξηγήστε αν από τις διάφορες έρευνες για τους ανηλίκους μπορεί να υποστηριχτεί ότι η κληρονομικότητα διαδραματίζει το σπουδαιότερο ρόλο.

2.Τι γνωρίζετε για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που κατέληξαν στον 3189/2003; Απαντήστε με αναφορές κυρίως στα αναμορφωτικά μέτρα.

3. Ο 11ετής Α τελεί από κοινού με τον ενήλικα Β ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει την πράξη του Α; Σε ποιες περιπτώσεις, γενικότερα, προβλέπονται κατ' εξαίρεση από τον νόμο η συνεκδίκαση της υπόθεσης για όλους τους συμμετόχους; (ανηλίκους και ενηλίκους) από ένα και το αυτό δικαστήριο; Δεν επιτρέπεται η χρήση νομοθετικών κειμένων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2006:

1) Ο ρόλος του Επιμελητή Ανηλίκων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη.

2) Αναφερθείτε κριτικά στον διαμεσολαβητικό ρόλο του Εισαγγελέα ανάμεσα στον ανήλικο δράστη και το θύμα.

3) Πρακτικό: Ανήλικος τελεί κατ’ εξακολούθηση κλοπές εν μέρει πριν τη συμπλήρωση των 18 ετών και εν μέρει μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ποια δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα εκδίκασης; (Τα κοινά ποινικά ή τα δικαστήρια ανηλίκων;)

Από τα 3 θέματα, ζητήθηκε να γράψουμε τα 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2007 (εξεταστική αναπλήρωσης):

1. Κοινωνική, δικαιϊκή και περιστασιακή πρόληψη.

2. Οι εισαγγελικές αρχές σε ρόλο μεταξύ δράστη και θύματος.

3. Ο ρόλος της αυτοσυγκράτησης κατά τη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου.

4. Να παρουσιάσετε τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το έμφυτο και το επίκτητο της συμπεριφοράς και να υποστηρίξετε με επιχειρήματα ποιον από τους δύο αυτούς παράγοντες θεωρείτε πιο σημαντικό.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2008:

1) Τα δικαστήρια ανηλίκων στο πλαίσιο της κατά παρέκκλισης διαδικασίας

2) Τι γνωρίζετε για τον ποινικό σωφρονισμό;

3) Οι θεωρίες των τεχνικών εκλογίκευσης - δικαιολόγησης της παραβατικής συμπεριφοράς

4) Η συνδιαλλαγή δράστη-θύματος στο πλαίσιο των αναμορφωτικών μέτρων και του άρθρου 45 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2009:

1.Ψυχοκοινωνικη και ηθικοκοινωνική ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

2.Σχεση παραβατικότητας και περιοχής διαβίωσης με έμφαση στη σχολή του Σικάγου

3.Τι γνωρίζετε για τα δικαστήρια ανήλικων;

4.Θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, ο ανήλικος δράστης και το θύμα να αντιμετωπίζονται ενιαία; Δικαιολογήστε την απάντηση σας

 (να απαντηθούν τα 3 από τα 4)
[Τα 3 πρώτα είναι από το βιβλίο Κουράκη και το 4ο από Σπινέλλη-Τρωϊάνου]

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2010:

1) Ιδιαιτερότητες της δικής ανηλίκων στην ακροαματική διαδικασία.

2) Κοινωνική κι δικαιική πρόληψη. Όρια. Στρατηγικές.

3) Η θεωρία του Albert Cohen. Σε ποιες θεωρίες την εντάσσεται;

4) Froyd, Ericsson, Piaget και εξέλιξη των ανηλίκων. Σε ποιες θεωρίες εντάσσονται;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011:

  *στο περίπου

1. Η επίδραση της περιοχής διαβίωσης στην παραβατική συμπεριφορά.

2. Η θεωρία της ψυχοπαθητικής ή παραβατικής προσωπικότητας.

3. Η απήχηση του προνοιακού προτύπου της ΕΣΔΑ.

4. Σκοπός της φυλάκισης ανηλίκων και ποιες αρχές την διέπουν.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013:

Πρώτο Θέμα:

Οι νοητικές εξελίξεις, η ψυχοκοινωνική και ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου κατά την παιδική ηλικία.

Δεύτερο Θέμα: 

Περιγράψτε κριτικά τις θεωρίες του κοινωνικού ελέγχου, αναφερόμενη σε παράγοντες που επιδρούν στην παραβατική συμπεριφορά όπως η αυτοσυγκράτηση, η τεχνική εξουδετέρωσης και οι κοινωνικοί δεσμοί.

Τρίτο Θέμα: 

Περιγράψτε κριτικά και σχολιάστε σε γενικές γραμμές το προνοιακό πρότυπο.

Τέταρτο Θέμα: 

Τι γνωρίζεται για την κατά παρέκκλιση διαδικασία και διαμεσολάβηση ανηλίκου;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

1) Noητικές εξελίξεις στην εφηβεία/αντιμετώπιση εφηβικών παραπτωμάτων

2) Θεωρίες κοινωνικής αντίδρασης

3) Προσωρινή κράτηση ανηλίκων

4) Αρχές που διέπουν τον ποινικό σωφρονισμό ανηλίκων/ο ανήλικος ως κατάδικος.

(Η διατύπωση των θεμάτων δεν είναι ακριβής)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015

1. Επίκτητο ανθρώπινης συμπεριφοράς

2. Αντιμετώπιση ασύμμετρης σχολικής βίας από το Υπ. Παιδείας και τη σχολική μονάδα

3. Ρόλος επιμελητών ανήλικων

4. Θεωρίες για παράνομες ευκαιρίες με αναφορά σε θεωρίες για παραβατικό υποπολιτισμό

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2016

1. Να περιγράψετε την ηθικοκοινωνική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη σχολική ηλικία

2. Θεωρίες για τον παραβατικό υποπολιτισμό των ανηλίκων. Κριτική.

3. Τι γνωρίζετε για τις εταιρείες προστασίας ανηλίκων και τι για τη λειτουργία της στέγης ανηλίκων

4. Ποιες ιδιαιτερότητες παρουσιάζει η υφ’ όρων απόλυση των ανηλίκων;

Να απαντηθούν τρία από τα τέσσερα ερωτήματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Το “πέρασμα” στην παραβατική πράξη του ανήλικου και οι πολυπαραγοντικές προσεγγίσεις της παραβατικότητας: προβείτε σε παρουσίαση και κριτική αποτίμησή τους.

2. Αναδείξτε την σημασία της εργασίας ως κοινωνικοποιητικού παράγοντα και την σχέση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης με την παραβατικότητα.

3. Ποιοι είναι οι περιοριστικοί όροι και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να επιβληθούν αντί της προσωρινής κράτησης στον ανήλικο δράστη;

4. Ποιος είναι ο ρόλος των αστυνομικών αρχών στην πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων;

Να απαντηθούν τα 3 από τα 4 θέματα.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2017


1.Τι γνωρίζετε για την υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και με ποιον τρόπο συμβάλλει στην πρόληψη της εγκληματικότητας;


2.Τα αναμορφωτικά μέτρα (ανάλυση όλων και ειδική ανάπτυξη τριών από αυτά) και οι αρχές τα διέπουν.


3.Η θεωρία της κοινωνικής επίδρασης.


4.Η ψυχοκοινωνική και ηθικοκοινωνική ανάπτυξη του νηπίου.


Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2021

1.Ποιες είναι οι κυριότερες θέσεις και απόψεις των θεωρητικών της κοινωνικής αντίδρασης και ποια η σημασία των προσεγγίσεων τους για την κατανόηση της παραβατικότητας των ανηλίκων;

2.Οι νοητικές εξελίξεις κατά την εφηβική ηλικία, η στάση που πρέπει να κρατήσουν οι γονείς, δάσκαλοι, κλπ απέναντι στον έφηβο, και ο τρόπος αντιμετώπισης των παραπτωμάτων τους.

3.Από που συνάγεται ότι οι πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα που τελούνται από ανηλίκους, λογίζονται πλασματικά ως πλημμελήματα; Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί αυτό το “πλάσμα δικαίου”;

4.Η ανήλικη Α., ετών 16, και η συναυτουργός της Σ, ετών 22, συνελήφθησαν στο κολωνάκι την ώρα που μαχαίρωναν από κοινού και με ανθρωποκτόνο δόλο μια άλλη ανήλικη. Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η Α. από τη σύλληψη της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης της, στη βάση των διατάξεων του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου ανηλίκων; Θα μπορούσε η νεαρή ενήλικη Σ να αντιμετωπιστεί με τις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου Ανηλίκων και υπό ποιες προϋποθέσεις;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου