25 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Ιούνιος 2010:

1) Τόπος τέλεσης στα εγκλήματα transit (τους αρέσει σα θέμα). 

2) Επρόκειτο για ελληνικό πλοίο ελλιμενισμένο σε κόλπο. Έγινε σύλληψη Σομαλού . Ζητείται να βρεθούν οι βάσεις δικαιοδοσίας και να εκτεθεί η δίωξη της πειρατείας στο διεθνές επίπεδο. 

3) Ήταν ένα ζήτημα σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης που συνδεόταν τόσο με τη Γερμανία όσο και με...

...την Τουρκία αλλά τελούνταν σε ελληνικό έδαφος (ή από Έλληνα) και ζητείται η διαπίστωση ή μη ελληνικής διεθνούς δικαιοδοσίας. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011:

Σειρά Α:

1) O Πρόεδρος της Ρουάντα, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, βρίσκεται στην Ελλάδα για τη Διεθνή Συνδιάσκεψη για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με το αίτημα για την παράδοσή του;

2) Η αρχή της εδαφικότητας. Δικαιολογητική της βάση.

Σειρά Β:

1) Τόπος τέλεσης στα εγκλήματα παραλείψεως.

2) Ελληνικό πλοίο στα πλαίσια επιχείρησης της Ε.Ε ανοικτά της Σομαλίας συλλαμβάνει Σομαλό για πειρατεία σε βάρος ελληνικού πλοίου. Μπορεί ο συλληφθείς να οδηγηθεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων;

Να απαντηθεί μία από τις δύο σειρές θεμάτων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ιούλιος 2012: 

1) Η παγκόσμια αρμοδιότητα. Ποιοι οι τρόποι εγκαθίδρυσής της;

2) Ποια εμπόδια του πολιτικού χαρακτήρα του εγκλήματος για την έκδοση; 

3) Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Από τα τρία θέματα γράφουμε τα 2. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ιούνιος 2013: 

1) Η έννοια των διεθνών εγκλημάτων. Ποια διεθνή εγκλήματα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου; 

2) Ο τόπος τέλεσης στην απόπειρα. 

3) Ερμηνεύσατε το άρθρο 10 του Ποινικού Κώδικα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

ΟΜΑΔΑ Α'

1) Ο τόπος τέλεσης στα εγκλήματα διακινδύνευσης.

2) Εξηγήστε πώς εγκαθιδρύεται η παγκόσμια αρμοδιότητα.

ΟΜΑΔΑ Β'

1) Εφαρμόζεται το άρθρο 7 ΠΚ επί των εγκλημάτων που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή κατά του Ελληνικού Δημοσίου;

2) Εγκλήματα πολέμου στο πλαίσιο μη διεθνούς σύρραξης.


---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σεπτέμβριος 2016

Α' ΟΜΑΔΑ

1. Η ποινικοποίηση της επίθεσης στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο.

2. Τι γνωρίζετε για τον τόπο τέλεσης της απόπειρας;


Β' ΟΜΑΔΑ

1. Προβλήματα εφαρμογής της αρχής "Aut dedere aut judicare".

2. Τι γνωρίζετε για την αρχή της σημαίας;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016

Α' ΟΜΑΔΑ

1. Είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης από ελληνικές αρχές κατά στελεχών του ISIS για πράξεις τρομοκρατίας που τελέσθηκαν στην Γαλλία τον περασμένο Δεκέμβριο και επί την βάση ποιών αρχών;

2. Ποιά η έννοια του εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων στο αρ. 8 περιπτ. θ ΠΚ;

Β' ΟΜΑΔΑ

1. Ποιές είναι κατά την άποψή σας οι σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει για την ελληνική Ποινική Δικονομία η κύρωση του καταστατικού του ΔΠΔ (Ν 3003/2002) καθώς και η προσαρμοστική νομοθεσία (Ν. 3948/2011);

2. Τιμωρείται στην Ελλάδα αλλοδαπός δράστης που τέλεσε στην αλλοδαπή απάτη κατά του ελληνικού Δημοσίου;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2017

ΟΜΑΔΑ Α' 

1) Ο Α Έλληνας πολίτης και μέλος πληρώματος πλοίου με γαλλική σημαία τελεί ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος Γάλλου μέλους του ιδού πληρώματος κατά τη διάρκεια που το πλοίο πλέει εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας. Απαιτείται έγκληση εκ μέρους της Ελλάδας για την άσκηση ποινικής δίωξης;

2) Παραλλαγές της αρχής "aut dedere, aut judicare" στις διεθνείς συμβάσεις.

ΟΜΑΔΑ Β'

1) Ο Α κάτοικος Βουλγαρίας τελεί ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του Β κατοίκου Κύπρου στέλνοντας του δέμα στο οποίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Είναι τόπος τέλεσης του εγκλήματος η Ελλάδα αν το δέμα διέλθει από αυτή;


2) Οι αρμοδιότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο έγκλημα της επίθεσης.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

ΟΜΑΔΑ Α' 
1.Η έννοια του διπλού αξιοποίνου στα άρθρα 6 και 7 ΠΚ.
2.Εγκλήματα πολέμου και ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα.

ΟΜΑΔΑ Β'
1.Η αρχή της σημαίας.
2.Ισχύει η ετεροδικία για τα διεθνή εγκλήματα; (αυτή δεν είναι η ακριβής διατύπωση αλλά 99% ίδια)

Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα

*Για να περαστεί το μάθημα πρέπει οι εξεταζόμενοι/-ες να πιάσουν τη βάση και στο θέμα του Ποινικού Διεθνούς και στο θέμα του Διεθνούς Ποινικού.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018

ΟΜΑΔΑ Α' 
1.Ο τόπος τέλεσης στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα.
2.Η στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων πολέμου στο διεθνές δίκαιο.

ΟΜΑΔΑ Β'
1.Ποια είναι τα κυριότερα αποκλειστικώς ημεδαπά έννομα αγαθά;
2.Η αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο έγκλημα της επίθεσης.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιανουάριος 2019

ΟΜΑΔΑ Α'
1. Επί εγκλήματος τελεσθέντος στην αλλοδαπή από ημεδαπό, είναι δυνατόν να επικαλεστεί in bonam partem λόγο άρσης του αδίκου, ο οποίος ισχύει κατά το αλλοδαπό, αλλά όχι κατά το ελληνικό δίκαιο;
2. Η ποινικοποίηση του εγκλήματος της επίθεσης στο διεθνές ποινικό δίκαιο.

ΟΜΑΔΑ Β'
1. (έλλειψη) (ερώτημα συσχετιζόμενο με την απόπειρα- μέρος ποινικού)
2. Οι δυσκολίες εφαρμογής της αρχής "aut dedere- aut judicare".
Επιλέγουμε μια από τις δύο ομάδες με τα δύο υπο-ερωτήματα.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

ΟΜΑΔΑ Α' 
1.Εφαρμόζεται το άρθρο 7 ΠΚ για πράξεις στρεφόμενες κατά του ελληνικού δημοσίου; 
2. Παγκόσμια αρμοδιότητα: προέλευση και λειτουργία. Παραδείγματα.

ΟΜΑΔΑ Β' 
1.Είναι δυνατή η δίωξη από την Ελλάδα κάποιου που καταδικάστηκε για εμπορία ναρκωτικών στην αλλοδαπή και εξέτισε ολόκληρη την ποινή του;
2.Εγκλήματα πολέμου στη σύγχρονη εποχή και συμβολή των ad hoc Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

ΟΜΑΔΑ Α'
1. Ποια η έννοια και η νομική φύση της ετεροδικίας;
2. Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

ΟΜΑΔΑ Β' 
1. Υπάγεται στην ελληνική ποινική δικαιοδοσία πράξη συμμετοχής αλλοδαπού σε κύρια αξιόποινη πράξη που τελέσθηκε στην αλλοδαπή από Έλληνα υπήκοο;
2. Πώς επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης το ΔΠΔ; Αναφέρετε περιπτώσεις απ'τη νομολογία.

(Επιτρεπόταν η χρήση ΠΚ και του ν. κύρωσης του καταστατικού του ΔΠΔ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2020

ΟΜΑΔΑ Α'
α. Εφαρμόζεται το άρθρο ΠΚ 9 όταν το έγκλημα έχει τελεστεί κατά ένα μέρος του στην Ελλάδα;
β. Η αρχή της νομιμότητας στο διεθνές δίκαιο.

ΟΜΑΔΑ Β'
α. Εφαρμόζονται οι ελληνικοί ποινικό νόμοι για συμμετοχή Έλληνα σε κύρια πράξη αλλοδαπού στην αλλοδαπή;
β. Η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Επιλογή ενός εκ των δύο θεμάτων με τα υποερωτήματα του.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 σχόλιο:

 1. Ιούνιος 2013
  Θέματα
  1)Η έννοια του διεθνούς εγκλήματος.Ποια εγκλήματα υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
  2)Ο τόπος τέλεσης στην απόπειρα
  3)Να ερμηνεύσετε το άρθρο 10 Π.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή