3 Μαρτίου 2014

Θέματα Ναυτικού Δικαίου

Ιανουάριος 2014:

  • Διαφορές ναύλωσης - σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς.
  • Ευθύνη μεταφορέα κατά τους κανόνες Χάγης Μπίμσπι: πώς απαλλάσσεται, πως περιορίζεται. Όχι κατηγορίες, απλά πως προστατεύεται η τράπεζα και ο μικρός δανειστής και ποιοι μπορεί να είναι (ήθελε, φερ' ειπείν, σαν παράδειγμα ότι μπορεί να είναι ο επιβάτης του πλοίου που συγκρούστηκε). Επίσης ποια είναι τα οφέλη και πώς μπορεί να καταδικασθεί (δεν χρειαζόταν να πεις όλες τις θεωρείς αλλά τι γίνεται πρακτικά και τι εφαρμόζεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
  • Διαφορές με Ρότερνταμ (σε σχέση με την απαλλαγή για το ναυτικό πταίσμα)
  • Μονοβάπορες (για τους δανειστές τους)
  • Προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότητας πλοίου
  • Κεφάλαια εξωτερικού (για την εγκριτική πράξη κυρίως)
  • Για την ευθύνη βάση της clc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου