3 Μαρτίου 2014

Θέματα Ναυτικού Δικαίου

Ιανουάριος 2014:

  • Διαφορές ναύλωσης - σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς.
  • Ευθύνη μεταφορέα κατά τους κανόνες Χάγης Μπίμσπι: πώς απαλλάσσεται, πως περιορίζεται. Όχι κατηγορίες, απλά πως προστατεύεται η τράπεζα και ο μικρός δανειστής και ποιοι μπορεί να είναι (ήθελε, φερ' ειπείν, σαν παράδειγμα ότι μπορεί να είναι ο επιβάτης του πλοίου που συγκρούστηκε). Επίσης ποια είναι τα οφέλη και πώς μπορεί να καταδικασθεί (δεν χρειαζόταν να πεις όλες τις θεωρείς αλλά τι γίνεται πρακτικά και τι εφαρμόζεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
  • Διαφορές με Ρότερνταμ (σε σχέση με την απαλλαγή για το ναυτικό πταίσμα)
  • Μονοβάπορες (για τους δανειστές τους)
  • Προϋποθέσεις μεταβίβασης κυριότητας πλοίου
  • Κεφάλαια εξωτερικού (για την εγκριτική πράξη κυρίως)
  • Για την ευθύνη βάση της clc
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


Σε κάθε βάρδια πέφτει συγκεκριμένο θέμα το οποίο το εξετάζει βάσει κάποιων μικρών πρακτικών και θεωρητικών ερωτήσεων. Κάνει 3-4 γύρους, θέτοντας 1-2 ερωτήσεις ανά γύρο σε κάθε φοιτητή.

Στη δικιά μου έπεσε “Χρηματοδότηση στη ναυτιλία”:

- Τι χρειάζεται για μεταβίβαση πλοίου;
- Αν είναι τυπική ή άτυπη δικαιοπραξία; Αν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο;
- Αν η μεταγραφή του πλοίου στο νηολόγιο έχει συστατικό ή δηλωτικό χαρακτήρα;
- Πώς λειτουργεί έναντι τρίτων;
- Αν υπάρχει καλόπιστη κτήση κυριότητας πλοίου;
- Από που αντλούν κεφάλαια/ χρηματοδότηση οι ναυτικές εταιρείες;
- Με ποια κριτήρια εξετάζονται οι αιτήσεις για χρηματοδότηση ναυτικών εταιρειών;
- Είδη υποθηκών στο ναυτικό δίκαιο και οι διαφορές τους;
- Τι πρόβλημα προκύπτει εάν η τράπεζα αναλάβει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ενός πλοίου;
- Διαφορές μεταξύ πλοιοκτήτη, εφοπλιστή και πλοιοδιαχειριστή
- Είδη πλοιοδιαχείρισης με παραδείγματα
- Ευθύνη του πλοιοδιαχειριστή έναντι συμβατικών δανειστών; Υποχρεώσεις του διαχειριστή;
- Ευθύνη του πλοιοδιαχειριστή έναντι τρίτων (εξωσυμβατικών δανειστών); Περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση ευθύνης του πλοιοδιαχειριστή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου