8 Ιουλίου 2013

Θέματα Τραπεζικού Δικαίου

Ιούλιος 2013:

  • Τραπεζικό απόρρητο
  • Αλληλόχρεος λογαριασμός
  • Πιστωτικές συμβάσεις
  • Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης
  • Ορισμένα στοιχεία από διεθνείς κανόνες
  • Ενέγγυα πίστωση και κόκκινη και πράσινη ρήτρα (σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται: δηλαδή εξαγωγέα-εισαγωγέα, εισαγωγέα-τράπεζας, τράπεζας-εξαγωγέα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου