1 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Φιλοσοφίας Δικαίου

Ιούνιος 2012

Θέμα 1ο:

α) Γιατί η διδασκαλία του Πρωταγόρα για τους σκοπούς του δικαίου και τον ποινικό κολασμό δεν είναι σχετικιστική;

β) Γιατί ο ώριμος Πλάτων δεν αρκείται στον έλεγχο άλλων απόψεων όπως ο Σωκράτης των πρώιμων διαλόγων του;

Θέμα 2ο:

α) Γιατί η σιωπή του Σωκράτη...

...δεν είναι επιστημολογικής φύσεως;

β) Τίθεται ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ φυσικού και νομικού δικαίου κατά τον Αριστοτέλη;

Να απαντηθεί το 1 απο τα 2 θέματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Β' Σειρά)

1. Σωκράτης και Πλάτων. Τι κράτησε ο μαθητής από το δάσκαλο και σε τι πήγε πιο πέρα;

2. Ο Πλάτων στο έργο του "Πολιτεία" εισηγείται μια θεωρία για τη δικαιοσύνη που διαφοροποιείται ριζικά από τις αντιλήψεις της εποχής του αλλά και τις παλαιότερες. Ποια είναι τα πολιτικά κίνητρα και οι φιλοσοφικοί λόγοι που τον οδηγούν στην ριζοσπαστική προσέγγιση; Είναι τελικά η προσέγγιση αυτή επιτυχημένη;

Απαντάμε και στα δύο θέματα

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014

1. Σχέση σοφιστών με Σωκράτη: κοινά σημεία και διαφωνίες.

2. Ωφελιμισμός και βασικές αντιρρήσεις

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014

1. Ωφελιμισμός:

α) Ορισμός

β) Ανάλυση των αδυναμιών του βάσει διλημματικών παραδειγμάτων (γνωστών ή δικών μας)


2. Φρόνησις κατά Αριστοτέλη:

α) Ανάλυση

β) Μπορεί να έχει εφαρμογή σε σύγχρονα επαγγέλματα; Σε ποια;


Να απαντηθεί το 1 απο τα 2 θέματα.

(Η διατύπωση των θεμάτων δεν είναι επακριβής)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014

1. Συνοπτική ανάλυση αριστοτελικής ηθικής. Πιστεύετε πως η θεωρία της αριστοτελικής ηθικής έχει εφαρμογή στη σύγχρονη ηθική και πολιτική;

2. Πλάτων και Σωκράτης: Σε τι ο μαθητής ακολούθησε το δάσκαλο του και σε τι τον ξεπέρασε και πήγε παραπέρα;


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Σειρά Α'

1) Τι σημασία έχει η αρετή για τον αγαθό βίο στην ηθική του Αριστοτέλη; Μπορεί μια σύγχρονη αρεταϊκή ηθική να εναρμονιστεί με την αντίληψη περί δικαίου και ηθικής μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας; Μήπως η αρεταϊκή προσέγγιση εμπεριέχει κινδύνους για τις ατομικές ελευθερίες και τα εν γένει δικαιώματα;

2) Ποιες είναι οι βασικές ιδέες της ωφελιμιστικής θεωρίας του Μπένθαμ; Πώς συνδέονται οι ιδέες αυτές με το δίκαιο;


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2015

1. Τι ακριβώς είναι η φρόνηση και τι ρόλο διαδραματίζει στην Αριστοτελική θεωρία της αρετής; Μπορείτε να φανταστείτε οτι έχει θέση και στην σύγχρονη ζωή; Σε ποιες περιστάσεις και σε ποια ειδικότερα επαγγέλματα χρειάζεται φρόνηση, πως και γιατί;
2. Η Αριστοτελική διδασκαλία της αρετής και η έννοια της μεσότητας.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Α)


Θέμα Πρώτο

α. Πλεονεκτήματα της θεωρίας του Μπένθαμ

β. Ποιό κομάτι της κριτικής του Μιλλ κατά της θεωρίας του Μπένθαμ έχει πρακτική σημασία για το δίκαιο;

Θέμα Δεύτερο

α. Ποτέ και γιατί είναι μια πράξη ηθική κατά τον Καντ;

β. Ποια η άποψη του Καντ για το καθήκον να βοηθάμε τους καλούς;


Η διατύπωση των θεμάτων είναι κατά προσέγγιση

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 (Κλιμάκιο Β)


Θέμα Πρώτο

α. Είναι ηθικά και δικαϊκά επιτρεπτή η υποβοήθηση αυτοκτονίας ενός ασθενούς που βρίσκεται στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας; 

β. Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της άποψης που προκρίνετε με βάση τις αρχές και τα επιχειρήματα μιας κανονιστικής ηθικής θεωρίας, εξηγήστε σύντομα γιατί κατα την άποψη σας η μια θεωρία είναι υπέρτερη της άλλης.

Θέμα Δεύτερο

α. Πρέπει οι πολιτικοί να λένε πάντα την αλήθεια; Πώς θα σκεφτόταν για το ζήτημα αυτό ο Καντ;

β. Η αρεταϊκή ηθική θα συμφωνούσε με τον Καντ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Τι είναι η αρεταϊκή  θεωρία και ποιες οι βασικές της διαφορές από τις άλλες ηθικές θεωρίες;

2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συμβολαϊσμού. Δώστε ένα παράδειγμα συμβολαϊκής θεωρίας

Να απαντηθεί ένα από τα δυο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Θέμα 1

α. Ποιο είναι το περιεχόμενο της φρόνησης; Πώς προσαρμόζεται στις θεωρίες περί αρετής του Αριστοτέλη;

β Μπορείτε να σκεφτείτε καταστάσεις σήμερα όπου θα ήταν σημαντική η ιδιότητα της φρόνησης; Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις και επαγγέλματα θα ήταν χρήσιμη;

Θέμα 2

 
α. Πότε και γιατί πράττουμε ηθικά κατά τον Καντ;

β. Έχουμε ηθικό καθήκον να βοηθάμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη; Τι θα έλεγε για αυτό ο Καντ;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα
(Η διατύπωση δεν είναι απόλυτα ακριβής)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Α’)

Θέμα 1
Ο Τζ. Μπένθαμ θεωρείται ο θεμελιωτής της ηθικής θεωρίας του ωφελιμισμού. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες του φιλοσόφου για το δίκαιο και ποια η σημασία τους για τη συνολική αποτίμηση του έργου του ; 

Θέμα 2
Έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στους πρόσφυγες και τι είδους υποχρεώσεις είναι αυτές; Έχουμε και ανάλογες υποχρεώσεις απέναντι σε ανθρώπους που επιθυμούν να μεταναστεύσουν για άλλους λόγους ; Σκιαγραφηστε με βάση το προσφυγικό τη σχέση ηθικής και πολιτικής.

Να γράψετε το ένα από τα δυο θέματα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Σειρά Β’)

Θέμα 1
α.Είναι ηθικά και δικαϊκά επιτρεπτή η υποβοήθηση αυτοκτονίας ενός ασθενούς που βρίσκεται στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας;
β. Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της άποψης που προκρίνετε με βάση τις αρχές και τα επιχειρήματα μιας κανονιστικής ηθικής θεωρίας, εξηγήστε σύντομα γιατί κατα την άποψη σας η μια θεωρία είναι υπέρτερη της άλλης.

Θέμα 2
α. Πότε και γιατί πράττουμε ηθικά κατά τον Καντ

β. έχουμε σύμφωνα με τον Καντ ηθικό καθήκον να βοηθάμε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη ; Υπάρχουν όρια ;


Να γράψετε το ένα από τα δυο θέματα.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017


Θέμα 1
Επιχειρήματα υπέρ και κατά των δικαιωμάτων με βάση την ωφελιμιστική θεωρία.Θέμα 2
 Κατηγορική προσταγή: παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


Θέμα 1
Ο Τζ. Μπένθαμ θεωρείται ο θεμελιωτής της ηθικής θεωρίας του ωφελιμισμού. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες του φιλοσόφου για το δίκαιο και ποια η σημασία τους για τη συνολική αποτίμηση του έργου του;

Θέμα 2 
α. Πότε και γιατί πράττουμε ηθικά κατά τον Καντ;
β. Έχουμε καθήκον για τον Καντ να βοηθάμε όσους βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη; Γιατί; Υπάρχουν όρια;


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018 , (Α΄κλιμάκιο ).


Θέμα Ι
Τι αφορά και σε τι αναφέρεται η σχέση ηθικής και πολιτικής και ποια η σημασία της διάκρισης για το δίκαιο . Αναπτύξτε τη σκέψη σας με παραδείγματα .

Θέμα ΙΙ
Η θεωρία του ωφελιμισμού έχει υποστεί κριτική με σοβαρά επιχειρήματα.Παρά ταύτα παρουσιάζει πλεονεκτήματα ως ηθική θεωρία ; Ποια η σημασία της θεωρίας αυτής για το δίκαιο .

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2018 

Θέμα I
Ποιον αφορά ο κόσμος της ηθικής και ποιον ο κόσμος της πολιτικής; Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της διάκρισης; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δικά σας παραδείγματα.

Θέμα II
Ποια η σχέση της ηθικής και του δικαίου κατά τον Καντ; Έχουμε υποχρέωση να μεριμνούμε για την ηθική τελειότητα των άλλων; Αν όχι, γιατί; Αν ναι, μέχρι ποίου σημείου; Μπορούμε, σύμφωνα με την καντιανή φιλοσοφία, να ποινικοποιήσουμε συμπεριφορές που δε θίγουν δικαιώματα τρίτων, αλλά την ηθική ακεραιότητα του πράττοντος;

(Τα θέματα είναι διατυπωμένα κατά προσέγγιση. Γίνεται επιλογή ενός εκ των δύο.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2019 (Α΄ Κλιμάκιο)

Θέμα Ι
α) Ποιος είναι ο σκοπός της πόλεως κατά τον Αριστοτέλη;
β) Ισχυρά και αδύνατα σημεία αυτής της διδασκαλίας.

Θέμα ΙΙ
α) Ωφελιμισμός και αρχές δικαιοσύνης : τα κύρια σημεία της κριτικής του Τζον Ρωλς.
β) Πώς θα απαντούσε με τον καλύτερο, κατά τη γνώμη σας, τρόπο ένας ωφελιμιστής στην κριτική αυτή;

Να απαντηθεί μόνο το ένα θέμα μαζί με τα δυο υποερωτήματά του.(Τα θέματα είναι διατυπωμένα κατά προσέγγιση).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2019 (Β΄ Κλιμάκιο)

Θέμα Ι
α) Ποια είναι η έννοια του ανθρώπου κατά τον Χόμπς;
β) Πώς σχετίζεται αυτή με την δημιουργία του κράτους;

Θέμα ΙΙ
α) Θεμελίωση και περιεχόμενο των αρχών της δικαιοσύνης κατά τον Ρωλς.
β) Συνυφαίνεται η θεωρία του με τη σύγχρονη νομική θεωρία και πράξη;

Να απαντηθεί μόνο το ένα θέμα μαζί με τα δύο υποερωτήματά του. (Τα θέματα είναι διατυπωμένα κατά προσέγγιση). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

1) Η ελευθερία στον Καντ. Είναι η ελευθερία αυτή εγωϊστική;

2) Οι αρχές δικαιοσύνης του Τζων Ρωλς. Συμφωνούν οι ωφελιμιστές με τις αρχές δικαιοσύνης;


Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2020

1)Τι είναι οι κανονιστικές ηθικές θεωρίες και πως επηρεάζουν την πολιτική και ηθική φιλοσοφία; Επιλέξτε μια θεωρία και προσπαθήστε να δείξετε την συμβολή της στο δίκαιο.

2) Η θεωρία της δικαιοσύνης του Τζων Ρωλς συνέβαλε στην πολιτική φιλοσοφία του 20ου αιώνα. Ποιο είναι το βασικό ερώτημα που θέτει ο Ρωλς, με ποιον τρόπο πιστεύει ότι πρέπει να απαντηθεί και πως το απαντάει τελικά;

Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5 σχόλια:

 1. Μπορεί να γράψει κάποιος τα θέματα του Ιουνίου,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συχαριστώ το εχω δώσει ουκ ολίγες φορές!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα παρακάτω θέματα ανακυκλώνονται συνεχώς:

  1. Πότε και γιατί πράττουμε ηθικά κατά τον Καντ; Έχουμε ηθικό καθήκον να βοηθάμε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, σύμφωνα με τον Καντ; Υπάρχουν όρια; (έπεσε 5 φορές)

  2. Ποια είναι η έννοια του ανθρώπου του Χόμπς; Πως σχετίζεται αυτή με τη δημιουργία του κράτους; (έπεσε 1 φορά)

  3. Ποιες είναι οι βασικές ιδέες της ωφελιμιστικής θεωρίας του Τζ. Μπένθαμ; Ποιο κομμάτι της κριτικής του Στ. Μιλλ κατά της θεωρίας του Μπένθαμ έχει πρακτική σημασία για το δίκαιο; Παρά ταύτα παρουσιάζει πλεονεκτήματα ως ηθική θεωρία; (έπεσε 7 φορές)

  4. Τι αφορά και σε τι αναφέρεσαι η σχέση ηθικής και πολιτικής και ποια η σημασία της διάκρισης αυτής για το δίκαιο. Αναπτύξτε τη σκέψη σας με παραδείγματα (λ.χ. προσφυγικό). (έπεσε 3 φορές)

  5. Είναι ηθικά και δικαϊκά επιτρεπτή η υποβοήθηση αυτοκτονίας ενός ασθενούς που βρίσκεται στο τελικό στάδιο σοβαρής ασθένειας; Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της άποψης που προκρίνετε με βάση τις αρχές και τα επιχειρήματα μιας κανονιστικής ηθικής θεωρίας, εξηγήστε σύντομα γιατί κατά την άποψή σας η μια θεωρία είναι υπέρτερη της άλλης. (έπεσε 2 φορές)

  6. Συνοπτική ανάλυση της Αριστοτελικής ηθικής. Πιστεύετε ότι μια σύγχρονη αρεταϊκή ηθική έχει εφαρμογή στη σύγχρονη ηθική και πολιτική; Ποιες οι βασικές διαφορές της αρεταϊκής θεωρίας από τις άλλες ηθικές θεωρίες; (έπεσε 4 φορές)

  7. Ποιο είναι το περιεχόμενο της φρόνησης; Πως προσαρμόζεται στις θεωρίες περί αρετής του Αριστοτέλη; Μπορείτε να σκεφτείτε καταστάσεις σήμερα όπου θα ήταν σημαντική η ιδιότητα της φρόνησης; Σε ποιες ειδικές περιπτώσεις και επαγγέλματα θα ήταν χρήσιμη; (έπεσε 3 φορές)

  8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συμβολαϊσμού. Δώστε ένα παράδειγμα συμβολαϊκής θεωρίας. (έπεσε 1 φορά)

  9. Θεμελίωση και περιεχόμενο των αρχών της δικαιοσύνης κατά τον Ρωλς. Συνυφαίνεται με τη σύγχρονη νομική θεωρία και πράξη; (έπεσε 1 φορά)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σεπτέμβριος 2019

  Θέματα

  (1) Η ελευθερία στον Καντ. Είναι η ελευθερία αυτή εγωϊστική;

  (2) Οι αρχές δικαιοσύνης του Τζων Ρωλς. Συμφωνούν οι ωφελιμιστές με τις αρχές δικαιοσύνης;

  Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή