1 Αυγούστου 2017

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων Ενιαίου ΠΜΣ

1) Δημόσιο Δίκαιο

2) Δίκαιο Περιβάλλοντος

3) Εταιρείες και Χρηματοδότηση

4) Ιδιωτικό Διεθνές και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

5) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

6) Πολιτική Δικονομία

7) Φορολογικό Δίκαιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου