1 Μαρτίου 2012

Θέματα Μεθοδολογίας Δικαίου

Ιούνιος 2012:

Θέμα 1ο:

α) Γιατί δεν είναι δυνατό να δημιουργήσουμε με ορισμούς μια τενητή γλώσσα απαλλαγμένη από ασάφειες και πολυσημίες;

β) Πότε και γιατί ακολουθούμε τη μέθοδο της αναλογίας; Εξηγήστε την απάντησή σας με ένα παράδειγμα.

Θέμα 2ο:
...

α) Γιατί η γλώσσα του δικαίου δεν είναι στο σύνολό της ειδική ή επιστημονική;

β) Πότε και γιατί εφαρμόζουμε το επιχείρημα εξ αντιδιαστολής; Εξηγήστε την απάντησή σας με ένα παράδειγμα.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2013

Θέμα 1ο:

α) Μεθοδολογική αξία της κρίσης του νομικού.

β) Γιατί η γραμματική ερμηνεία δεν αποτελεί το λογικά πρότερο στάδιο κατά την ερμηνευτική διαδικασία;
 
Θέμα 2ο:


α) Γιατί αφορά τον νομικό η συζήτηση για τον ορθό τρόπο αιτιολόγησης των δικανικών κρίσεων;

β) Η διάκριση μεταξύ συστηματικής κ αντικειμενικής-τελολογικής ερμηνείας.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

1. Κανόνες δικαίου και ατελείς διατάξεις.

2. Η αλληλουχία των ειδών ερμηνείας.

3. Μεθοδολογικά ζητήματα της νομικής ως ερμηνευτικής και οι διακρίσεις της σημειολογίας.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

Θέμα 1ο:

α) Οι νομοθετικοί ορισμοί.

β) Η δυσπιστία της παραδοσιακής θεωρίας απέναντι στην αντικειμενική-τελεολογική ερμηνεία.

Θέμα 2ο:

α) Η βούληση του νομοθέτη.

β) Οι γενικές αρχές του δικαίου.

Επιλέγετε ένα από τα δύο θέματα.

*Η διατύπωση είναι εν μέρει ανακριβής στο 2β ζητούμενο.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2015

Θέμα 1ο 

Α. Ευσταθεί η παραδοσιακή διδασκαλία για τη συστηματική - αξιολογική ερμηνεία ; 

B. Αρχές του δικαίου

Θέμα 2ο 

Α. Ερμηνευτικός κύκλος 

Β. Ευσταθεί η παραδοσιακή διδασκαλία για την εικαζόμενη βούληση του νομοθέτη ;

Εκ των 2 θεμάτων επιλέγετε το 1.
Τα θέματα διατυπώνονται κατά προσέγγιση .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2

Θέμα 1ο

1α. Η νομική ως πρακτική επιστήμη.

1β. Η σημασία των νομοθετικών ορισμών στην αντιμετώπιση των ασαφειών.

Θέμα 2ο

2α. Ερμηνευτικός κύκλος.

2β. Ο επιστημονικός χαρακτήρας της νομικής γλώσσας.

Επιλογή ενός εκ των δύο θεμάτων
(Επίσης ειπώθηκε ότι από του χρόνου ΔΕΝ θα δίνονται διαφορετικές ερωτήσεις ανάλογα με το ποιο βιβλίο έχει επιλεγεί από τον κάθε εξεταζόμενο)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2017

Θέμα 1ο

Τι γνωρίζετε 

α) για το μεθοδολογικό πρόβλημα της εφαρμογής του δικαίου .

β) για την τέλεση του δικανικού συλλογισμού .

Θέμα 2ο 

Τι γνωρίζετε

α) για τη διάκριση των διατάξεων από τους κανόνες δικαίου .


β) για τη βαρύνουσα σημασία των αρχών του δικαίου στη νομική επιχειρηματολογία .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018

Ομάδα Α

1) Η ιστορική ερμηνεία
2) Η κρίση ως δεξιότητα
Ομάδα Β

1) Ερμηνεία και αρχές του δικαίου
2) Η διακρίβωση της αλήθειας των πραγματικών περιστατικών

Επιλογή μίας από τις δύο ομάδες.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος 2019 

1) Τι γνωρίζετε για την δεοντική λογική και τον σχετικό μεθοδολογικό προβληματισμό;
2) α. Τι γνωρίζετε για τους κανόνες και τις διατάξεις του δικαίου;
β. Η επιχειρηματολογική  σημασία των αρχών του δικαίου.

Επιλογή 1/2 θεμάτων


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2019

Α) 1. Οι συνέπειες της μορφής των κανόνων δικαίου στην ερμηνεία του Δικαίου.
     2. Εφαρμογή του Δικαίου και ολισμός των επιχειρημάτων.

Β) 1. Η αξία της ιστορικής ερμηνείας.
     2. Επιχειρήματα αρχών και εφαρμογή του Δημοσίου Δικαίου.

      (Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου