22 Νοεμβρίου 2011

Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Α'):

Θεωρητικό 1:

Τι γνωρίζετε για τη renvoi στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο;

Θεωρητικό 2:

Οι περιορισμοί της αυτονομίας της βουλήσεως σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008 (Ρώμη Ι) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 15η Ιανουαρίου 2012, αγοράζει από τον Β, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Βαρκελώνης, ένα...

...σπάνιο γραμματόσημο του έτους 1910, για τις ανάγκες της συλλογής του Α, έναντι τιμήματος 100 ευρώ. Τόσο ο Α όσο και ο Β είναι ιδιώτες και ερασιτέχνες συλλέκτες γραμματοσήμων.
Με συμφωνία των μερών, η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου ο μεν Β παραδίδει στον Α το γραμματόσημο και ο Α καταβάλλει σε μετρητά το συμφωνηθέν τίμημα.
Τα μέρη δεν συμφώνησαν ποια δικαστήρια θα είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφωνίας τους.
Ο Α, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κοζάνη, και μετά από προσεκτικότερη εξέταση του γραμματοσήμου που αγόρασε, έκπληκτος ανακαλύπτει ότι το γραμματόσημο είναι του έτους 1911 και όχι του 1910 (δηλ. ότι λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος).
Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για παραβίαση της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως.

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν τη διαφορά;

Πρακτικό 2:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Ναυπάκτου, την 20η Δεκεμβρίου 2011 και ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, επιβιβάζεται σε επιβατικό αεροσκάφος προκειμένου να ταξιδεύσει από την Αθήνα στο Λονδίνο.
Στο αεροσκάφος, ακριβώς δίπλα στον Α κάθεται ο συνεπιβάτης Β, Άγγλος συνταξιούχος ο οποίος έχει μετακομίσει τα τελευταία 10 χρόνια μόνιμα στη Σαντορίνη και ταξίδευε στην Αγγλία για να πραγματοποιήσει μία σύντομη επίσκεψη στα παιδιά του.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και ενώ το αεροσκάφος πετούσε στο βελγικό εναέριο χώρο, ο Β, από βαριά αμέλειά του, ανέτρεψε τον φορητό υπολογιστή του Α, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του.
Μετά την άρνηση του Β να αποζημιώσει τον Α, ο Α θέλει να στραφεί κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας του Β εις βάρος του.

Ερωτάται

Ποιο δίκαιο διέπει τη διαπραχθείσα αδικοπραξία του Β κατά του Α με forum την Ελλάδα;

Να απαντηθεί ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό θέμα

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση):
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012:

Θεωρητικό 1:

Ποιο δίκαιο διέπει την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή;

Θεωρητικό 2:

Ποιες είναι οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορές από σύμβαση;

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βόλου, είναι επαγγελματίας αλιέας.
Για τις ανάγκες της ατομικής του επιχείρησης, την 20.3.2012 συνάπτει σύμβαση με τον Β, Έλληνα και μόνιμο κάτοικο Κεφαλονιάς, που ασχολείται επαγγελματικά με την προμήθεια αλιευτικών ειδών, με αντικείμενο την αγορά από τον Α αλιευτικού εξοπλισμού από τον Β, έναντι ποσού 3000 ευρώ, καταβλητέου στον λογαριασμό που τηρεί ο Β στην ελληνική Τράπεζα Τ.
Ο εξοπλισμός αυτός ήδη βρίσκεται στην εγκατάσταση του Β κατά τη στιγμή της παραγγελίας και τόπος παράδοσης συμφωνείται η Λάρισα.
Στη σύμβασή τους, τα μέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: «Η παρούσα σύμβαση και όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών διέπονται αποκλειστικά από το αγγλικό δίκαιο».
Την 30.3.2012, ο Α παραλαμβάνει τον εξοπλισμό και διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις και ελαττώματα στα παραγγελθέντα προϊόντα.
Ο Α επιθυμεί να μάθει με βάση ποιο ουσιαστικό δίκαιο θα εγείρει τις αξιώσεις του για πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως πωλήσεως έναντι του Β.
Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

Η Α, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξος, είναι παντρεμένη με τον Β, που είναι Τυνήσιος και Μουσουλμάνος. Το ζεύγος από τη σύναψη του γάμου διαμένει μόνιμα στο Παρίσι της Γαλλίας.
Τον Ιούνιο του 2008, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ζεύγους στην Τυνησία, ο Β αποφασίζει να λύσει μονομερώς το γάμο του με την Α, κατά το Μουσουλμανικό δόγμα (ταλάκ).
Η Α, τον Ιούλιο του 2008, ασκεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αγωγή διατροφής από διαζύγιο κατά του Β, χωρίς να αμφισβητεί το κύρος του μονομερούς διαζυγίου (ταλάκ).
Ποιο δίκαιο διέπει την αξίωση διατροφής της Α κατά του Β με forum την Ελλάδα και ποια ζητήματα ανακύπτουν ως προς τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου;

Να απαντηθούν ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό θέμα. Οι απαντήσεις σας να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση κώδικα.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012: (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση)


Συνοπτικές Απαντήσεις στα πρακτικά από τους διδάσκοντες (δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γραμματείας):----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Α' Σειρά):

Θεωρητικό 1:

Η δημόσια τάξη στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Θεωρητικό 2:

Το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό σύμφωνα με το κοινό ιδ.δ.δ. και τον Κανονισμό Ρώμη II.

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βόλου, έχει στην κυριότητά του ένα διαμέρισμα στο Παρίσι της Γαλλίας. Για τις ιδιωτικές του ανάγκες, στις 6.12.2012 συμφωνεί με την κατασκευαστική εταιρία Β, που εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου την παροχή από την τελευταία επισκευαστικών εργασιών στο διαμέρισμα του Α στο Παρίσι. Στη σύμβασή τους τα μέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: «Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση και στις τυχόν αδικοπρακτικές σχέσεις των μερών θα είναι το Βελγικό δίκαιο».
Ενώ η Β ξεκίνησε τις επισκευαστικές εργασίες στο διαμέρισμα του Α, την 20.12.2012 από βαριά αμέλεια των υπαλλήλων της Β κατά την εκτέλεση των εργασιών, ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα του Α, με αποτέλεσμα την ολοσχερή του καταστροφή. Ο Α επιθυμεί να μάθει με βάση ποιο ουσιαστικό δίκαιο θα εγείρει τις αξιώσεις του εναντίον της Β από αδικοπραξία, με forum την Ελλάδα.

Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

Ο Α έχει την πορτογαλική και ελληνική ιθαγένεια και κατοικεί μόνιμα στα Ιωάννινα. Τον Μάρτιο του 2011 γνωρίζεται στην Αθήνα με τη Β, η οποία έχει πορτογαλική και ιταλική ιθαγένεια και μένει μόνιμα στον Πειραιά. Ο Α και η Β συνάπτουν σχέση και παντρεύονται τον Νοέμβριο του 2012 στα Ιωάννινα, όπου και κατοικούν. Η Β αναζητά την νομική συμβουλή σας για το ποιο δίκαιο θα της υποδείξει εάν με τον γάμο της με τον Α έλαβε και το επώνυμό του, με forum την Ελλάδα.

Συμβουλεύστε την.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Β' Σειρά):

Θεωρητικό 1:

Η καταστρατήγηση στο πεδίο του κανόνα συγκρούσεως.

Θεωρητικό 2:

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κατά τον Κανονισµό Βρυξέλλες ΙΙα.

Πρακτικό 1:

Η Α, Ελληνίδα και µόνιµος κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι αεροσυνοδός.
Το Φεβρουάριο του 2012 προσλαµβάνεται από τη γαλλική αεροπορική εταιρεία Β, που εδρεύει στο Παρίσι και από τον Μάρτιο του 2012, η Α εργάζεται καθηµερινά µέσα σε αεροσκάφη της Β που πραγµατοποιούν διεθνείς πτήσεις.
Στη σύµβαση εργασίας που συνήψαν τα µέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο:  «Όλες οι διαφορές των µερών υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων».
Η Α έχει απαιτήσεις κατά της Β από τη σύµβαση εργασίας (για µη καταβληθέντες µισθούς και επιδόµατα) και θέλει να στραφεί δικαστικώς κατά της Β.

Σας ερωτά ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την αγωγή της.

Συµβουλεύστε την.

Πρακτικό 2:

Ο Α, Έλληνας και µόνιµος κάτοικος Λονδίνου της Αγγλίας έχει κινητή περιουσία στο Λονδίνο και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Επειδή έχει προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια, αποφασίζει να συντάξει τη διαθήκη του.
Για το σκοπό αυτόν, έρχεται σε εσάς και σας ερωτά ποιο δίκαιο θα διέπει τις κληρονοµικές του σχέσεις και τη διαθήκη του.

Συµβουλεύστε τον.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).


Ιούλιος 2013

Θεωρητικό 1:

Η δομή και η λειτουργία του κανόνα συγκρούσεως.

Θεωρητικό 2:

Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διαζυγίου κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο.

Πρακτικό 1:

   Ο Α,Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βοστώνης των Η.Π.Α., κληρονομεί από τον πατέρα του μια εξοχική κατοικία στις Σπέτσες.
   Την 1.3.2012, ο Α συνάπτει με τον Β,Γερμανό και μόνιμο κάτοικο Βερολίνου, σύμβαση μισθώσεως της εξοχικής κατοικίας για χρονική διάρκεια έξι μηνών (1.3.2012-1.9.2012) προκειμένου ο Β να χρησιμοποιήσει την εξοχική κατοικία του Α για τις ανάγκες των θερινών του διακοπών στην Ελλάδα.
   Στη σύμβαση τους τα μέλη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: " Αποκλειστικά αρμόδια διακστήρια για επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα σύμβαση θα είναι τα γερμανικά δικαστήρια ".
   Κατά τη διαμονή του στην εξοχική κατοικία του Α, ο Β προκαλεί σημαντικές φθορές στην εξοχική κατοικία και αρνείται να καταβάλει το σύνολο του συμφωνημένου μισθώματος.
   Ο Α επιθυμεί να ασκήσει αγωγή κατά του Β και σας ερωτά ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί της υποθέσεως του.
Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

   Ο Α, Γάλλος και μόνιμος κάτοικος Παρισίων, δίδει στον δεκαπεντάχρονο ανεψιό του Β, που έχει την Ελληνική και Γαλλική ιθαγένεια και κατοικεί μόνιμα στην Κοζάνη, το ποσό των 100 ευρώ, ως δώρο για τις εορτές των Χριστουγέννων του 2012.
   Την Πρωτοχρονιά του 2013, ο Β μεταβαίνει με τους γονείς του στη Μαδρίτη της Ισπανίας, και ο Β συναντά τον ενήλικο Γ, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Μαδρίτης, από τον οποίο ο Β θέλει να αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 100 ευρώ.
   Ο Γ αναζητά τη νομική συμβουλή σας για το ποιο δίκαιο θα του υποδείξει εάν ο δεκαπεντάχρονος Β έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια, με forum την Ελλάδα.
Συμβουλεύστε τον.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).


------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Α'

1. Ο νομικός χαρακτηρισμός. 

2. Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου ελλείψει επιλογής στις συμβατικές ενοχές.
  
3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, είναι φανατικός οπαδός της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ο, η οποία στο πλαίσιο των αγώνων για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης (Champions League) αγωνίζεται εναντίον της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μ. Ο αγώνας διεξάγεται στις 15 Δεκεμβρίου 2013 στο Μόναχο της Γερμανίας. Ο Α μεταβαίνει στο Μόναχο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα. Στις κερκίδες του γηπέδου, δίπλα στον Α κάθεται ο Β, ο οποίος είναι επίσης Έλληνας και κατοικεί μόνιμα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Α και Β, εξαιτίας μιας "ποδοσφαιρικής διαφωνίας" τους, διαπληκτίζονται έντονα και ο Β γρονθοκοπεί τον Α, με αποτέλεσμα τον άμεσο και βαρύ τραυματισμό του τελευταίου. Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας του Β εις βάρος του.  

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να επιληφθούν της εν λόγω διαφοράς και ποιο δίκαιο τη διέπει;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Β'

1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην υιοθεσία.

2. Οι αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον Κανονισμό 44/2001.

3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 15 Ιανουαρίου 2013, αγοράζει από τον Β, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Βαρκελώνης, ένα σπάνιο γραμματόσημο του έτους 1910, για τις ανάγκες της συλλογής του Α, έναντι τιμήματος 100 ευρώ. ο Α είναι ιδιώτης και ερασιτέχνης συλλέκτης γραμματοσήμων, ενώ ο Β είναι έμπορος παλαιών αντικειμένων και έργων τέχνης. Με συμφωνία των μερών, η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου ο μεν Β παραδίδει στον Α το γραμματόσημο και ο Α καταβάλλει σε μετρητά το συμφωνηθέν τίμημα. Τα μέρη δεν συμφώνησαν ποια δικαστήρια θα είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφωνίας τους. Ο Α, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κοζάνη, και μετά από προσεκτικότερη εξέταση του γραμματοσήμου που αγόρασε, έκπληκτος ανακαλύπτει ότι το γραμματόσημο είναι του έτους 1911 και όχι του 1910 (δηλαδή ότι λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα του πωληθέντος πράγματος). Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για παραβίαση της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως.

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την εν λόγω διαφορά;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

1. Τι γνωρίζετε για τη renvoi στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο;

2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στα εμπράγματα δικαιώματα.

3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι φανατικός οπαδός ελληνικής
ποδοσφαιρικής ομάδος, η οποία στο πλαίσιο των αγώνων για το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης Champions League αγωνίζεται εναντίων μιας γερμανικής ομάδος. Ο αγώνας διεξήχθη το 2012 στη Γερμανία. Ο Α μετέβη στη Γερμανία για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Στις κερκίδες του γηπέδου, δίπλα στον Α κάθεται ο Β, επίσης Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι Α και Β διαπληκτίσθηκαν έντονα και ο Β γρονθοκοπεί τον Α με αποτέλεσμα τον άμεσο και βαρύ τραυματισμό του Α. Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για την τέλεση της παραπάνω αδικοπραξίας εις βάρος του.

Ερωτάται:

α) Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της εν λόγω διαφοράς; 

β) Ποιο δίκαιο θα διέπει τη διαφορά αυτή;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Α΄ 

1) Τι γνωρίζετε για τους κανόνες αμέσου εφαρμογής.

2) Ποιο δίκαιο διέπει τα εμπράγματα δικαιώματα.

3) Τον Ιανουάριο του 2014 απεβίωσε στο Μονακό ο A, Έλλην υπήκοος ο οποίος διέμενε στην χώρα αυτή από δεκαετίας. Έναν χρόνο πριν τον θάνατό του συνέταξε διαθήκη με την οποία κατέλειπε όλη του την περιουσία στη γραμματέα του Γ παρά το γεγονός ότι είχε δύο τέκνα που απέκτησε από το γάμο του με τη Β που είχε αποβιώσει το 2010. Στην ίδια διαθήκη ο Α περιέλαβε όρο σύμφωνα με τον οποίο εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή αυτού θα ήταν το αγγλικό δίκαιο (που δεν προβλέπει τον θεσμό της νομίμου μοίρας).

Ερωτάται: Ποιο δίκαιο διέπει την κληρονομική διαδοχή του Α;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 

1. Τι γνωρίζετε για τη δημόσια τάξη στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

2. Πώς ρυθμίζεται η εξ αδιάθετου κληρονομική διαδοχή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

3. Πρακτικό σχεδόν (κατά 99%) αυτούσιο το Πρακτικό 5 από "Μεθοδολογία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου" Παμπούκη, σελ. 80


Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο 'Α)

1. Κανόνες αμέσου εφαρμογής

2. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

3. Το τελευταίο πρακτικό από το σύγγραμμα του Παμπούκη με πρόσθετο ερώτημα για το εφαρμοστέο δίκαιο

*η διατύπωση είναι κατα προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Αντιπαραβολή της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης με τους κανόνες αμέσου εφαρμογής.

2. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του ιδδδ.

3. Πρακτικό σελ.49 από το σύγγραμμα του Παμπούκη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Τι γνωρίζετε για τα προδικαστικά ζητήματα (προκρίματα) στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; 

2. Ποιο δίκαιο διέπει τα νομικά πρόσωπα;

3. Πρακτικό 9 από το σύγγραμμα του Παμπούκη με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.

Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου