22 Νοεμβρίου 2011

Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Φεβρουάριος 2012 (Σειρά Α'):

Θεωρητικό 1:

Τι γνωρίζετε για τη renvoi στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο;

Θεωρητικό 2:

Οι περιορισμοί της αυτονομίας της βουλήσεως σύμφωνα με τον Κανονισμό 593/2008 (Ρώμη Ι) για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές.

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 15η Ιανουαρίου 2012, αγοράζει από τον Β, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Βαρκελώνης, ένα...

...σπάνιο γραμματόσημο του έτους 1910, για τις ανάγκες της συλλογής του Α, έναντι τιμήματος 100 ευρώ. Τόσο ο Α όσο και ο Β είναι ιδιώτες και ερασιτέχνες συλλέκτες γραμματοσήμων.
Με συμφωνία των μερών, η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου ο μεν Β παραδίδει στον Α το γραμματόσημο και ο Α καταβάλλει σε μετρητά το συμφωνηθέν τίμημα.
Τα μέρη δεν συμφώνησαν ποια δικαστήρια θα είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφωνίας τους.
Ο Α, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κοζάνη, και μετά από προσεκτικότερη εξέταση του γραμματοσήμου που αγόρασε, έκπληκτος ανακαλύπτει ότι το γραμματόσημο είναι του έτους 1911 και όχι του 1910 (δηλ. ότι λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος).
Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για παραβίαση της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως.

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν τη διαφορά;

Πρακτικό 2:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Ναυπάκτου, την 20η Δεκεμβρίου 2011 και ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, επιβιβάζεται σε επιβατικό αεροσκάφος προκειμένου να ταξιδεύσει από την Αθήνα στο Λονδίνο.
Στο αεροσκάφος, ακριβώς δίπλα στον Α κάθεται ο συνεπιβάτης Β, Άγγλος συνταξιούχος ο οποίος έχει μετακομίσει τα τελευταία 10 χρόνια μόνιμα στη Σαντορίνη και ταξίδευε στην Αγγλία για να πραγματοποιήσει μία σύντομη επίσκεψη στα παιδιά του.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και ενώ το αεροσκάφος πετούσε στο βελγικό εναέριο χώρο, ο Β, από βαριά αμέλειά του, ανέτρεψε τον φορητό υπολογιστή του Α, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του.
Μετά την άρνηση του Β να αποζημιώσει τον Α, ο Α θέλει να στραφεί κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας του Β εις βάρος του.

Ερωτάται

Ποιο δίκαιο διέπει τη διαπραχθείσα αδικοπραξία του Β κατά του Α με forum την Ελλάδα;

Να απαντηθεί ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό θέμα

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση):
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012:

Θεωρητικό 1:

Ποιο δίκαιο διέπει την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή;

Θεωρητικό 2:

Ποιες είναι οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας σε διαφορές από σύμβαση;

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βόλου, είναι επαγγελματίας αλιέας.
Για τις ανάγκες της ατομικής του επιχείρησης, την 20.3.2012 συνάπτει σύμβαση με τον Β, Έλληνα και μόνιμο κάτοικο Κεφαλονιάς, που ασχολείται επαγγελματικά με την προμήθεια αλιευτικών ειδών, με αντικείμενο την αγορά από τον Α αλιευτικού εξοπλισμού από τον Β, έναντι ποσού 3000 ευρώ, καταβλητέου στον λογαριασμό που τηρεί ο Β στην ελληνική Τράπεζα Τ.
Ο εξοπλισμός αυτός ήδη βρίσκεται στην εγκατάσταση του Β κατά τη στιγμή της παραγγελίας και τόπος παράδοσης συμφωνείται η Λάρισα.
Στη σύμβασή τους, τα μέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: «Η παρούσα σύμβαση και όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών διέπονται αποκλειστικά από το αγγλικό δίκαιο».
Την 30.3.2012, ο Α παραλαμβάνει τον εξοπλισμό και διαπιστώνει σοβαρές ελλείψεις και ελαττώματα στα παραγγελθέντα προϊόντα.
Ο Α επιθυμεί να μάθει με βάση ποιο ουσιαστικό δίκαιο θα εγείρει τις αξιώσεις του για πλημμελή εκπλήρωση της συμβάσεως πωλήσεως έναντι του Β.
Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

Η Α, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξος, είναι παντρεμένη με τον Β, που είναι Τυνήσιος και Μουσουλμάνος. Το ζεύγος από τη σύναψη του γάμου διαμένει μόνιμα στο Παρίσι της Γαλλίας.
Τον Ιούνιο του 2008, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ζεύγους στην Τυνησία, ο Β αποφασίζει να λύσει μονομερώς το γάμο του με την Α, κατά το Μουσουλμανικό δόγμα (ταλάκ).
Η Α, τον Ιούλιο του 2008, ασκεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων αγωγή διατροφής από διαζύγιο κατά του Β, χωρίς να αμφισβητεί το κύρος του μονομερούς διαζυγίου (ταλάκ).
Ποιο δίκαιο διέπει την αξίωση διατροφής της Α κατά του Β με forum την Ελλάδα και ποια ζητήματα ανακύπτουν ως προς τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου;

Να απαντηθούν ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό θέμα. Οι απαντήσεις σας να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση κώδικα.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση).----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012: (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση)


Συνοπτικές Απαντήσεις στα πρακτικά από τους διδάσκοντες (δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γραμματείας):----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Α' Σειρά):

Θεωρητικό 1:

Η δημόσια τάξη στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Θεωρητικό 2:

Το εφαρμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό σύμφωνα με το κοινό ιδ.δ.δ. και τον Κανονισμό Ρώμη II.

Πρακτικό 1:

Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βόλου, έχει στην κυριότητά του ένα διαμέρισμα στο Παρίσι της Γαλλίας. Για τις ιδιωτικές του ανάγκες, στις 6.12.2012 συμφωνεί με την κατασκευαστική εταιρία Β, που εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου την παροχή από την τελευταία επισκευαστικών εργασιών στο διαμέρισμα του Α στο Παρίσι. Στη σύμβασή τους τα μέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: «Εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση και στις τυχόν αδικοπρακτικές σχέσεις των μερών θα είναι το Βελγικό δίκαιο».
Ενώ η Β ξεκίνησε τις επισκευαστικές εργασίες στο διαμέρισμα του Α, την 20.12.2012 από βαριά αμέλεια των υπαλλήλων της Β κατά την εκτέλεση των εργασιών, ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα του Α, με αποτέλεσμα την ολοσχερή του καταστροφή. Ο Α επιθυμεί να μάθει με βάση ποιο ουσιαστικό δίκαιο θα εγείρει τις αξιώσεις του εναντίον της Β από αδικοπραξία, με forum την Ελλάδα.

Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

Ο Α έχει την πορτογαλική και ελληνική ιθαγένεια και κατοικεί μόνιμα στα Ιωάννινα. Τον Μάρτιο του 2011 γνωρίζεται στην Αθήνα με τη Β, η οποία έχει πορτογαλική και ιταλική ιθαγένεια και μένει μόνιμα στον Πειραιά. Ο Α και η Β συνάπτουν σχέση και παντρεύονται τον Νοέμβριο του 2012 στα Ιωάννινα, όπου και κατοικούν. Η Β αναζητά την νομική συμβουλή σας για το ποιο δίκαιο θα της υποδείξει εάν με τον γάμο της με τον Α έλαβε και το επώνυμό του, με forum την Ελλάδα.

Συμβουλεύστε την.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).
--------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013 (Β' Σειρά):

Θεωρητικό 1:

Η καταστρατήγηση στο πεδίο του κανόνα συγκρούσεως.

Θεωρητικό 2:

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κατά τον Κανονισµό Βρυξέλλες ΙΙα.

Πρακτικό 1:

Η Α, Ελληνίδα και µόνιµος κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι αεροσυνοδός.
Το Φεβρουάριο του 2012 προσλαµβάνεται από τη γαλλική αεροπορική εταιρεία Β, που εδρεύει στο Παρίσι και από τον Μάρτιο του 2012, η Α εργάζεται καθηµερινά µέσα σε αεροσκάφη της Β που πραγµατοποιούν διεθνείς πτήσεις.
Στη σύµβαση εργασίας που συνήψαν τα µέρη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο:  «Όλες οι διαφορές των µερών υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων».
Η Α έχει απαιτήσεις κατά της Β από τη σύµβαση εργασίας (για µη καταβληθέντες µισθούς και επιδόµατα) και θέλει να στραφεί δικαστικώς κατά της Β.

Σας ερωτά ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την αγωγή της.

Συµβουλεύστε την.

Πρακτικό 2:

Ο Α, Έλληνας και µόνιµος κάτοικος Λονδίνου της Αγγλίας έχει κινητή περιουσία στο Λονδίνο και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Επειδή έχει προσβληθεί από σοβαρή ασθένεια, αποφασίζει να συντάξει τη διαθήκη του.
Για το σκοπό αυτόν, έρχεται σε εσάς και σας ερωτά ποιο δίκαιο θα διέπει τις κληρονοµικές του σχέσεις και τη διαθήκη του.

Συµβουλεύστε τον.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).


Ιούλιος 2013

Θεωρητικό 1:

Η δομή και η λειτουργία του κανόνα συγκρούσεως.

Θεωρητικό 2:

Βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας σε υποθέσεις διαζυγίου κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο.

Πρακτικό 1:

   Ο Α,Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Βοστώνης των Η.Π.Α., κληρονομεί από τον πατέρα του μια εξοχική κατοικία στις Σπέτσες.
   Την 1.3.2012, ο Α συνάπτει με τον Β,Γερμανό και μόνιμο κάτοικο Βερολίνου, σύμβαση μισθώσεως της εξοχικής κατοικίας για χρονική διάρκεια έξι μηνών (1.3.2012-1.9.2012) προκειμένου ο Β να χρησιμοποιήσει την εξοχική κατοικία του Α για τις ανάγκες των θερινών του διακοπών στην Ελλάδα.
   Στη σύμβαση τους τα μέλη περιέλαβαν τον ακόλουθο όρο: " Αποκλειστικά αρμόδια διακστήρια για επίλυση κάθε διαφοράς από την παρούσα σύμβαση θα είναι τα γερμανικά δικαστήρια ".
   Κατά τη διαμονή του στην εξοχική κατοικία του Α, ο Β προκαλεί σημαντικές φθορές στην εξοχική κατοικία και αρνείται να καταβάλει το σύνολο του συμφωνημένου μισθώματος.
   Ο Α επιθυμεί να ασκήσει αγωγή κατά του Β και σας ερωτά ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί της υποθέσεως του.
Συμβουλεύστε τον.

Πρακτικό 2:

   Ο Α, Γάλλος και μόνιμος κάτοικος Παρισίων, δίδει στον δεκαπεντάχρονο ανεψιό του Β, που έχει την Ελληνική και Γαλλική ιθαγένεια και κατοικεί μόνιμα στην Κοζάνη, το ποσό των 100 ευρώ, ως δώρο για τις εορτές των Χριστουγέννων του 2012.
   Την Πρωτοχρονιά του 2013, ο Β μεταβαίνει με τους γονείς του στη Μαδρίτη της Ισπανίας, και ο Β συναντά τον ενήλικο Γ, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Μαδρίτης, από τον οποίο ο Β θέλει να αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο αξίας 100 ευρώ.
   Ο Γ αναζητά τη νομική συμβουλή σας για το ποιο δίκαιο θα του υποδείξει εάν ο δεκαπεντάχρονος Β έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αυτή την ενέργεια, με forum την Ελλάδα.
Συμβουλεύστε τον.

Ακολουθούν οι συνοπτικές απαντήσεις στα πρακτικά θέματα, όπως δημοσιεύτηκαν από τον Τομέα (κλικ στις εικόνες για μεγέθυνση).


------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Α'

1. Ο νομικός χαρακτηρισμός. 

2. Η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου ελλείψει επιλογής στις συμβατικές ενοχές.
  
3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας, είναι φανατικός οπαδός της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ο, η οποία στο πλαίσιο των αγώνων για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης (Champions League) αγωνίζεται εναντίον της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μ. Ο αγώνας διεξάγεται στις 15 Δεκεμβρίου 2013 στο Μόναχο της Γερμανίας. Ο Α μεταβαίνει στο Μόναχο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αγώνα. Στις κερκίδες του γηπέδου, δίπλα στον Α κάθεται ο Β, ο οποίος είναι επίσης Έλληνας και κατοικεί μόνιμα στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι Α και Β, εξαιτίας μιας "ποδοσφαιρικής διαφωνίας" τους, διαπληκτίζονται έντονα και ο Β γρονθοκοπεί τον Α, με αποτέλεσμα τον άμεσο και βαρύ τραυματισμό του τελευταίου. Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας του Β εις βάρος του.  

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να επιληφθούν της εν λόγω διαφοράς και ποιο δίκαιο τη διέπει;

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014 - Σειρά Β'

1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην υιοθεσία.

2. Οι αποκλειστικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον Κανονισμό 44/2001.

3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 15 Ιανουαρίου 2013, αγοράζει από τον Β, Ισπανό και μόνιμο κάτοικο Βαρκελώνης, ένα σπάνιο γραμματόσημο του έτους 1910, για τις ανάγκες της συλλογής του Α, έναντι τιμήματος 100 ευρώ. ο Α είναι ιδιώτης και ερασιτέχνης συλλέκτης γραμματοσήμων, ενώ ο Β είναι έμπορος παλαιών αντικειμένων και έργων τέχνης. Με συμφωνία των μερών, η αγοραπωλησία λαμβάνει χώρα στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου ο μεν Β παραδίδει στον Α το γραμματόσημο και ο Α καταβάλλει σε μετρητά το συμφωνηθέν τίμημα. Τα μέρη δεν συμφώνησαν ποια δικαστήρια θα είναι αρμόδια σε περίπτωση διαφωνίας τους. Ο Α, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Κοζάνη, και μετά από προσεκτικότερη εξέταση του γραμματοσήμου που αγόρασε, έκπληκτος ανακαλύπτει ότι το γραμματόσημο είναι του έτους 1911 και όχι του 1910 (δηλαδή ότι λείπει η συνομολογημένη ιδιότητα του πωληθέντος πράγματος). Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για παραβίαση της μεταξύ τους συμβάσεως πωλήσεως.

Ερωτάται

Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την εν λόγω διαφορά;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

1. Τι γνωρίζετε για τη renvoi στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο;

2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στα εμπράγματα δικαιώματα.

3. Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, είναι φανατικός οπαδός ελληνικής
ποδοσφαιρικής ομάδος, η οποία στο πλαίσιο των αγώνων για το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης Champions League αγωνίζεται εναντίων μιας γερμανικής ομάδος. Ο αγώνας διεξήχθη το 2012 στη Γερμανία. Ο Α μετέβη στη Γερμανία για να παρακολουθήσει τον αγώνα. Στις κερκίδες του γηπέδου, δίπλα στον Α κάθεται ο Β, επίσης Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι Α και Β διαπληκτίσθηκαν έντονα και ο Β γρονθοκοπεί τον Α με αποτέλεσμα τον άμεσο και βαρύ τραυματισμό του Α. Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για την τέλεση της παραπάνω αδικοπραξίας εις βάρος του.

Ερωτάται:

α) Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της εν λόγω διαφοράς; 

β) Ποιο δίκαιο θα διέπει τη διαφορά αυτή;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Α΄ 

1) Τι γνωρίζετε για τους κανόνες αμέσου εφαρμογής.

2) Ποιο δίκαιο διέπει τα εμπράγματα δικαιώματα.

3) Τον Ιανουάριο του 2014 απεβίωσε στο Μονακό ο A, Έλλην υπήκοος ο οποίος διέμενε στην χώρα αυτή από δεκαετίας. Έναν χρόνο πριν τον θάνατό του συνέταξε διαθήκη με την οποία κατέλειπε όλη του την περιουσία στη γραμματέα του Γ παρά το γεγονός ότι είχε δύο τέκνα που απέκτησε από το γάμο του με τη Β που είχε αποβιώσει το 2010. Στην ίδια διαθήκη ο Α περιέλαβε όρο σύμφωνα με τον οποίο εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή αυτού θα ήταν το αγγλικό δίκαιο (που δεν προβλέπει τον θεσμό της νομίμου μοίρας).

Ερωτάται: Ποιο δίκαιο διέπει την κληρονομική διαδοχή του Α;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 

1. Τι γνωρίζετε για τη δημόσια τάξη στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

2. Πώς ρυθμίζεται η εξ αδιάθετου κληρονομική διαδοχή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

3. Πρακτικό σχεδόν (κατά 99%) αυτούσιο το Πρακτικό 5 από "Μεθοδολογία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου" Παμπούκη, σελ. 80


Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο 'Α)

1. Κανόνες αμέσου εφαρμογής

2. Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

3. Το τελευταίο πρακτικό από το σύγγραμμα του Παμπούκη με πρόσθετο ερώτημα για το εφαρμοστέο δίκαιο

*η διατύπωση είναι κατα προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Αντιπαραβολή της επιφύλαξης της δημόσιας τάξης με τους κανόνες αμέσου εφαρμογής.

2. Η καταστρατήγηση στο πεδίο του ιδδδ.

3. Πρακτικό σελ.49 από το σύγγραμμα του Παμπούκη.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Τι γνωρίζετε για τα προδικαστικά ζητήματα (προκρίματα) στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου; 

2. Ποιο δίκαιο διέπει τα νομικά πρόσωπα;

3. Πρακτικό 9 από το σύγγραμμα του Παμπούκη με ελάχιστες διαφοροποιήσεις.

Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Κλιμάκιο Α')

1. Τι γνωρίζετε για την καταστρατήγηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

2. Ποια είναι η γενική ρύθμιση του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ για το εφαρμοστέο δίκαιο στις αδικοπραξίες;

3. Πρακτικό 5, σελ. 80 από το σύγγραμμα του Παμπούκη με τις εξής ερωτήσεις:
Α.1. Ποιο δίκαιο διέπει τη μεταξύ τους σύμβαση;
Α.2. Αν ο Β ήταν, αντί για ιδιώτης και ερασιτέχνης, έμπορος γραμματοσήμων ο οποίος προωθούσε μέσω του διαδικτύου τις πωλήσεις των γραμματοσήμων του σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα άλλαζε η απάντηση σας στο ανωτέρω ερώτημα;
Β. 1. Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την εν λόγω διαφορά (αγωγή του Α κατά του Β);
Β.2. Θα άλλαζε η απάντησή σας στο ανωτέρω ερώτημα αν ο Β είχε την κατοικία του εκτός κράτους μέλους της Ε.Ε.; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Κλιμάκιο Β')

1. Τι γνωρίζετε για τη δημόσια τάξη στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

2. Τι γνωρίζετε για την ρήτρα παρεκτάσεως της διεθνούς δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ια;

3. Πρακτικό 8, σελ. 84 από το σύγγραμμα του Παμπούκη με τις εξής ερωτήσεις:
Α.1. Ποιο δίκαιο διέπει την ανωτέρω αδικοπραξία;
Α.2. Θα μπορούσαν οι Α και Β να επιλέξουν το εφαρμοστέο σε αυτή δίκαιο και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;
Β.1. Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την εν λόγω διαφορά (αγωγή του Α κατά του Β);
Β.2. Θα άλλαζε η απάντησή σας στο ανωτέρω ερώτημα αν οι Α και Β συμφωνούσαν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι τα δικαστήρια της Γαλλίας έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν τις εν λόγω διαφορές που έχουν προκύψει μεταξύ τους;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2017

1) Τι γνωρίζετε για την επιφύλαξή της δημόσιας τάξης στο ιδδδ ;

2) Πώς ρυθμίζεται η ικανότητα δικαίου φυσικού προσώπου;

3) Ο Α, Έλληνας και κάτοικος Λάρισας ταξιδεύει με αεροπλάνο την 1/6/2017 με προορισμό το Λονδίνο για λόγους αναψυχής. Στο ίδιο αεροπλάνο, στη διπλανή θέση, κάθεται ο εργοδότης του Α, ο Β, Άγγλος και μόνιμος κάτοικος Λάρισας, ο οποίος μεταβαίνει κι αυτός στο Λονδίνο. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ Α και Β διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Ενώ το αεροπλάνο πετούσε πάνω από τον βελγικό εναέριο χώρο, ο Α από βαριά του αμέλεια, κατέστρεψε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Β. Κατόπιν αρνήσεως του Α να τον αποζημιώσει, ο Β σκέφτεται να κινηθεί δικαστικά εναντίον του και να ζητήσει αποζημίωση. Ερωτάται: Α) ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία; Β) ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην αξίωση από αδικοπραξία;

(κατά αρκετά πιστή προσέγγιση. Επιλογή ενός από τα δύο θεωρητικά και υποχρεωτικά το πρακτικό. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων νομοθετικών κειμένων) .

Ενδεικτική απάντηση

1. Διεθνής δικαιοδοσία
Οι λύσεις ως προς τα δικαστήρια ποιου Κράτους έχουν διεθνή δικαιοδοσία να κρίνουν την ως άνω διαφορά περιέχονται στον Κανονισμό 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια). Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στην εν λόγω σχέση, διότι αυτή εμπίπτει τόσο στο καθ’ ύλην (άρθρο 1) όσο και στο χρονικό πεδίο εφαρμογής αυτού (άρθρο 66). Η συγκεκριμένη σχέση, όπως ρητώς αναφέρεται στο πρακτικό, έχει αδικοπρακτικό χαρακτήρα, δεν εμπίπτει δε σε κάποια ειδικότερη (π.χ. για καταναλωτές – άρθρα 17-19) ή αποκλειστική [π.χ. εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα – άρθρο 24 (1)] βάση διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ τα μέρη δεν έχουν επιλέξει αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 25). Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20-23 του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια που αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, καθώς η διαφορά που ανέκυψε μεταξύ των Α και Β στο ως άνω πρακτικό, δεν αφορά την εργασιακή σχέση που υφίσταται μεταξύ αυτών. Επομένως εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Κανονισμού 1215/2012, λαμβανομένου υπόψη ότι ο εναγόμενος έχει την κατοικία του εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αγωγής του Β κατά του Α έχουν τα ελληνικά δικαστήρια, ως δικαστήρια του τόπου της κατοικίας του Α (γενική βάση διεθνούς δικαιοδοσίας – άρθρο 4 του Κανονισμού). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαπίστωση της υπάρξεως κατοικίας του Α στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει κατ’ εφαρμογή του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου, όπως ρητώς ορίζεται στο άρθρο 62. Με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια ιδρύεται γενική διεθνής δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκαση της συγκεκριμένης διαφοράς – ποιο είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο που θα κληθεί να κρίνει την σχέση, θα καθορισθεί από το ελληνικό δικονομικό δίκαιο.
Επιπροσθέτως διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αγωγής του Β κατά του Α έχουν τα βελγικά δικαστήρια ως δικαστήρια του τόπου, όπου έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός σύμφωνα με το άρθρο 7 (2) του Κανονισμού.
Επειδή, μάλιστα, συντρέχουν οι ανωτέρω βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας, ο Β μπορεί, κατ’ επιλογή του, να εναγάγει τον Α ενώπιον είτε των ελληνικών είτε των βελγικών δικαστηρίων.
Τέλος, διεθνή δικαιοδοσία θα έχει οποιοδήποτε δικαστήριο Κράτους μέλους της Ε.Ε., ενώπιον του οποίου ο Β θα εναγάγει τον Α και ο Α θα παραστεί χωρίς να αμφισβητήσει τη διεθνή δικαιοδοσία του επιληφθέντος δικαστηρίου (σιωπηρή παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας - άρθρο 26 του Κανονισμού).

2. Εφαρμοστέο δίκαιο
Το εφαρμοστέο δίκαιο στην προκειμένη περίπτωση υποδεικνύεται από τον Κανονισμό 864/2007 (Ρώμη ΙΙ). Ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται, διότι η εξωσυμβατική ενοχή, για την οποία πρόκειται στο πρακτικό (αδικοπραξία), εμπίπτει τόσο στο ουσιαστικό (άρθρο 1) όσο και στο χρονικό πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού.
Επειδή η υπό εξέταση αδικοπραξία δεν εμπίπτει σε κάποια ειδικότερα ρυθμιζόμενη κατηγορία αδικοπρακτικών ενοχών (π.χ. ζημία από ελαττωματικό προϊόν), ούτε και τα μέρη επέλεξα εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρο 14 του Κανονισμού 864/2007), εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του άρθρου 4 αυτού.
Πιο συγκεκριμένα, το δίκαιο που θα εφαρμοσθεί στην αδικοπραξία του Α κατά του Β είναι το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2, το δίκαιο δηλαδή του Κράτους στο οποίο βρίσκεται η κοινή συνήθης διαμονή των Α και Β. Και τούτο κατ’ εξαίρεση του άρθρου 4 παρ. 1 που ορίζει ως εφαρμοστέο το δίκαιο του τόπου επελεύσεως της ζημίας. Σημειώνεται ότι όταν ένα αεροσκάφος βρίσκεται στον εναέριο χώρο ορισμένου Κράτους, ως «τόπος», στον οποίο βρίσκεται το αεροσκάφος νοείται κατ’ αρχήν το Κράτος αυτό.
Αν και ο Κανονισμός Ρώμη ΙΙ δεν περιέχει ορισμό της συνήθους διαμονής φυσικού προσώπου που ενεργεί ως ιδιώτης, από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών προκύπτει ότι τόσο ο Α όσο και ο Β έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.
Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ (ρήτρα εξαιρέσεως) δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην συγκεκριμένη περίπτωση: η αδικοπραξία που έλαβε χώρα μεταξύ των Α και Β, δεν αφορά την εργασιακή σχέση που υφίσταται μεταξύ αυτών. Εάν συνέβαινε αυτό, το σύνολο της σχέσεως των Α και Β θα έπρεπε να κριθεί κατ’ εφαρμογή ενός και του αυτού δικαίου, δηλαδή του δικαίου που διέπει την προϋφιστάμενη σχέση εργασίας, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 3 του Κανονισμού.

Είναι τέλος αυτονόητη η εφαρμογή των κανόνων αμέσου εφαρμογής που υπάρχουν τυχόν στο ελληνικό δίκαιο, οι οποίοι και θα εφαρμοσθούν ως τμήμα του ελληνικού δικαίου. Εφόσον εξάλλου εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της επιφυλάξεως της δημοσίας τάξεως (άρθρο 26 του Κανονισμού), καθώς ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται μόνον όταν lex causae είναι κάποιο αλλοδαπό δίκαιο.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

1) Περιορισμοί στην ελευθερία επιλογής εφαρμοστέου δικαίου

2) Ερώτηση ειδικού μέρους για το διαζύγιο.

3) Πρακτικό από το βιβλίο του Παμπούκη με τον φίλαθλο ποδοσφαιρικής ομάδας με πρόσθετη ερώτηση για τη διεθνή δικαιοδοσία.

*Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση. 

Να απαντηθεί το πρακτικό υποχρεωτικά και μία από τις δύο θεωρητικές ερωτήσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2018


Θέμα 1ο: Τι γνωρίζετε για την καταστρατήγηση στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;

Θέμα 2ο: Τι γνωρίζετε για το εφαρμοστέο δίκαιο στην κληρονομική διαδοχή;

Θέμα 3ο/Πρακτικό: Ο Α, Έλληνας υπήκοος με συνήθη διαμονή στη Γαλλία, τον Φεβρουάριο του 2018 εκμίσθωσε την εξοχική του κατοικία που βρίσκεται στη Μύκονο για περίοδο τριών (3)μηνών, δηλαδή από 15-3-2018 έως 15-6-2018, σε ένα Γάλλο φίλο του, τον Β, κάτοικο επίσης Γαλλίας. Ο Β απεδείχθη ασυνεπής ως προς την καταβολή του μισθώματος και κατά το πέρας της μισθώσεως ο Α διαπίστωσε σημαντικές φθορές στο ακίνητο. Για τους λόγους αυτούς ο Α επιθυμεί να στραφεί δικαστικά κατά του Β.
Ερωτάται:
Α. Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της διαφοράς μεταξύ Α και Β και ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτήν.
Β. Θα ήταν διαφορετική η απάντηση εάν ο Α είχε τη συνήθη διαμονή του στη Γερμανία;


Απάντηση στο πρακτικό ζήτημα, όπως αυτή αναρτήθηκε από τη Γραμματεία της σχολής:
Α.1. Διεθνής δικαιοδοσία: Εν προκειμένω τίθενται ερωτήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου. Εφαρμοστέος εν προκειμένω είναι ο Κανονισμός 1215/2012 (Βρυξέλλες Ιbis), rationae materiae, καθώς οι διαφορές εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του (άρθ. 1) και rationa temporis (άρθ. 66, 81). Ζήτημα rationae personae δεν τίθεται, καθώς το άρθ. 24 εφαρμόζεται οικουμενικά. Εναντίον του Β (δηλ. με εναγόμενο τον Β), θεμελιώνεται η διεθνής δικαιοδοσία: (α) των ελληνικών δικαστηρίων, βάσει του άρθ. 24 αρ. 1, εδ. α΄, κατά το οποίο έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία «σε υποθέσεις [..] μισθώσεων ακινήτων, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της τοποθεσίας του ακινήτου». (β) των γαλλικών δικαστηρίων, βάσει του άρθ. 24 αρ. 1, εδ. β΄, κατά το οποίο «σε υποθέσεις μισθώσεων ακινήτων που συνάπτονται για προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης διάρκειας έξι συνεχών μηνών, έχουν επίσης διεθνή δικαιοδοσία τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ο εναγόμενος, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής έχουν την κατοικία τους στο ίδιο κράτος μέλος», δεδομένου ότι εν προκειμένω η μίσθωση έχει διάρκεια τριών μηνών (ήτοι μικρότερη από έξι μήνες) και οι συμβαλλόμενοι είναι αμφότεροι κάτοικοι Γαλλίας. Οι ανωτέρω βάσεις δικαιοδοσίας συντρέχουν μεν μεταξύ τους, οπότε η αγωγή ασκείται στα δικαστήρια του ενός ή του άλλου Κράτους κατ’ επιλογή του ενάγοντος, είναι όμως αποκλειστικές, με αποτέλεσμα να αποκλείουν όλες τις υπόλοιπες βάσεις δικαιοδοσίας και να μην επιτρέπεται συμφωνία παρέκτασης (ρητής ή σιωπηρής) από αυτές.


Α.2. Εφαρμοστέο δίκαιο: Εν προκειμένω τίθενται ερωτήματα ενοχικού διεθνούς δικαίου. Εφαρμοστέος εν προκειμένω είναι ο Κανονισμός 593/2008 (Ρώμη Ι), rationae materiae, καθώς οι διαφορές έχουν ενδοσυμβατικό χαρακτήρα και εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής του (άρθ. 1)[ενδεχομένως όμως να συρρέει και αδικοπρακτική ευθύνη – βλ. κατωτ.] και rationae temporis (άρθ. 28, 29). Ελλείψει επιλογής εφαρμοστέου δικαίου, η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ Α και Β διέπεται από το γαλλικό δίκαιο, δυνάμει του άρθ. 4 παρ. 1 σημ. δ’ του Κανονισμού Ρώμη Ι, το οποίο ορίζει ότι «η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται για προσωρινή ιδιωτική χρήση μέγιστης διάρκειας έξι συνεχών μηνών διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ο ιδιοκτήτης έχει τη συνήθη διαμονή του, εφόσον ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και έχει τη συνήθη διαμονή του στην ίδια χώρα» και δεδομένου ότι εν προκειμένω η μίσθωση έχει διάρκεια τριών μηνών (ήτοι μικρότερη από έξι μήνες) και οι συμβαλλόμενοι είναι αμφότεροι κάτοικοι Γαλλίας.Η διάταξη αυτή κατισχύει, κατά ρητή πρόβλεψή της και ως ειδικότερη, της γενικής διάταξης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις μισθώσεις ακινήτων του άρθ. 4 παρ. 1 σημ. γ’ του Κανονισμού Ρώμη Ι. Δεν αποκλείεται πάντως να ληφθεί υπόψη το δίκαιο της χώρας εκπληρώσεως (Ελλάδα) κατ’ άρθρ. 12 παρ. 2 του Κανονισμού Ρώμη Ι. Όταν γίνεται λόγος περί εφαρμογής του δικαίου ορισμένου Κράτους κατά τον Κανονισμό Ρώμη Ι, νοείται το ουσιαστικό δίκαιο του Κράτους αυτού, χωρίς να περιλαμβάνονται οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (άρθρ. 20 του Κανονισμού Ρώμη Ι). Επίσης, με forumτην Ελλάδα, το αλλοδαπό δίκαιο θα εφαρμόζεται στο μέτρο που η εφαρμογή του δεν θίγει προδήλως την ελληνική διεθνή δημόσια τάξη (άρθρ. 21 του Κανονισμού Ρώμη Ι), ενώ θα αποκλείεται σε περιπτώσεις ισχύος κανόνων αμέσου εφαρμογής της Ελλάδος (άρθρ. 9 παρ. 2 του Κανονισμού Ρώμη Ι), όπως για παράδειγμα κανόνες που ρυθμίζουν την ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κύριας κατοικίας (που δεν φαίνεται να διεκδικούν εφαρμογή εν προκειμένω).


Αδικοπρακτική βάση: - Κανονισμός Βρυξέλλες 1α (μόνο για την αδικοπραξία): γενική (4 παρ. 1): γαλλικά δικαστήρια

συντρέχουσα ειδική (7 αρ. 3): ελληνικά δικαστήρια - Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ)

Κοινή συνήθης διαμονή (4 παρ. 2): γαλλικό δίκαιο - Συρροή (Βρέλλη, ιδδδ3 , σελ. 266 / Γραμματικάκη κλπ, ιδδδ6 , σελ. 353): το ερώτημα είναι αν μπορούν να ασκηθούν και οι δύο αξιώσεις και αν όχι, σε ποια πρέπει να περιοριστεί – 2 απόψεις (lex loci delicti – lex contractus)


Β. Εάν ο Α είχε την συνήθη διαμονή του στη Γερμανία, η απάντηση μεταβάλλεται και σε σχέση με τη διεθνή δικαιοδοσία και σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο.


Β.1. Διεθνής δικαιοδοσία Στην περίπτωση αυτή, εναντίον του Β (δηλ. με εναγόμενο τον Β), θεμελιώνεται και πάλι η διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, βάσει του άρθ. 24 αρ. 1, εδ. α΄, κατά το οποίο έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία «σε υποθέσεις [..] μισθώσεων ακινήτων, τα δικαστήρια του κράτους μέλους της τοποθεσίας του ακινήτου». Όμως, δεν πληρείται η προϋπόθεση ύπαρξης κατοικίας ενάγοντος και εναγόμενου στο ίδιο κράτος μέλος και έτσι δεν ενεργοποιείται η διάταξη του άρθ. 24 αρ. 1, εδ. β΄, με αποτέλεσμα να μη θεμελιώνεται στην περίπτωση διεθνής δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων.


Β.2. Εφαρμοστέο δίκαιο Στην παραλλαγή αυτή, εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη μίσθωση ο Κανονισμός Ρώμη Ι. Όμως, εφαρμοστέα θα είναι η διάταξη του άρθ. 4 παρ. 1 σημ. γ’ του Κανονισμού Ρώμη Ι, το οποίο ορίζει ότι «η σύμβαση που έχει ως αντικείμενο [..] μίσθωση ακινήτου διέπεται από το δίκαιο της χώρας στην οποία ευρίσκεται το ακίνητο», σύμφωνα με την οποία το εφαρμοστέο δίκαιο στη μίσθωση θα είναι το ελληνικό. Η ειδικότερη διάταξη του άρθ. 4 παρ. 1 σημ. δ’ του Κανονισμού Ρώμη Ι δεν ενεργοποιείται εν προκειμένω, καθώς δεν συντρέχει πλέον προϋπόθεση της συνήθους διαμονής ιδιοκτήτη και μισθωτή στο ίδιο κράτος μέλος. Αδικοπρακτική βάση: - Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) o Κοινή συνήθης διαμονή (4 παρ. 1): ελληνικό δίκαιο 

Παράλληλα προς τα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη και η αρτιότητα της ανάπτυξης του κάθε γραπτού από τη σκοπιά της νομικής λογικής και τη καλλιέπεια του λόγου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019 ( Σειρά Α')

1) Η μέθοδος της αναγνώρισης και οι διαφορές της από τον κανόνα σύγκρουσης.

2) Διαπροσωπικά και διαχρονικά δίκαια στο ελληνικό Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.

3) Πρακτικό 7 από τη Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Παμπούκης - Δαβράδος)

Να απαντηθεί το πρακτικό υποχρεωτικά και μία από τις δύο θεωρητικές ερωτήσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019 (Σειρά Β΄)

1) Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές ελλείψει επιλογής.

2) Η μέθοδος της προσαρμογής και η ρήτρα διαφυγής.

3) Πρακτικό 6 από τη Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Παμπούκης - Δάβράδος)

Να απαντηθεί το πρακτικό υποχρεωτικά και μία από τις δύο θεωρητικές ερωτήσεις.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2019

Α’ Βάρδια
Θέμα 1ο: Τι γνωρίζετε για την renvoi (αναπαραπομπή);
Θέμα 2ο: Τι γνωρίζετε για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές;
Θέμα 3ο (πρακτικό): Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 20η Δεκεμβρίου 2018, και ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, επιβιβάζεται σε επιβατικό αεροσκάφος προκειμένου να ταξιδέψει από την Αθήνα στο Λονδίνο. Δίπλα του ακριβώς κάθεται ο Β, Άγγλος συνταξιούχος, ο οποίος κατά τα τελευταία 10 χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Κρήτη και ταξίδευε στο Λονδίνο προκειμένου να επισκεφθεί την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο του Βελγίου, ο Β, από βαριά αμέλειά του ανέτρεψε τον φορητό υπολογιστή του Α, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του.
Μετά την άρνηση του Β να αποζημιώσει τον Α, ο Α θέλει να στραφεί κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας εις βάρος του. Ερωτάται: Ποιο δίκαιο διέπει την διαπραχθείσα αδικοπραξία του Β κατά του Α;

Β’ Βάρδια
Θέμα 1ο: Τι γνωρίζετε για τα προκρίματα στο πεδίο του ιδδ;
Θέμα 2ο: Τι γνωρίζετε για το εφαρμοστέο δίκαιο στα νομικά πρόσωπα;
Θέμα 3ο (πρακτικό): Ο Α, Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Σπάρτης, είναι φανατικός οπαδός της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ο, η οποία στο πλαίσιο του Champions League αγωνίζεται εναντίον της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μ. Ο αγώνας διεξήχθη στις 15 Δεκεμβρίου 2018 στο Μόναχο, όπου και μετέβη ο Α, για να τον παρακολουθήσει. Στις κερκίδες του γηπέδου, δίπλα στον Α κάθεται ο Β, επίσης Έλληνας και κάτοικος Άμστερνταμ Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, λόγω «ποδοσφαιρικής» διαφωνίας οι Α και Β διαπληκτίζονται και ο Β γρονθοκοπεί τον Α, με αποτέλεσμα τον άμεσο και βαρύ τραυματισμό του τελευταίου.
Ο Α θέλει να ασκήσει αγωγή κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας εις βάρος του. Ερωτάται: Ποια δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να δικάσουν την εν λόγω διαφορά;

------------------------------------------------

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

A. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (5 μονάδες)

1. H Lex Fori σημαίνει:

α) To δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου

β) Το δίκαιο της κατοικίας του εναγομένου

γ) Το δίκαιο της τοποθεσίας του ακινήτου

δ) Κανένα από τα παραπάνω


2. Ο παράγων χρόνος μπορεί να επηρεάσει την επίλυση του προβλήματος της

ανεύρεσης του εφαρμοστέου δικαίου:

α) με τη μεταβολή κατά χρόνο του κανόνα σύγκρουσης

β) με τη μεταβολή κατά χρόνο του υποδεικνυόμενου από τον κανόνα σύγκρουσης

εφαρμοστέου δικαίου (lex causae)

γ) με τη μεταβολή κατά χρόνο του συνδέσμου του συγκεκριμένου κανόνα σύγκρουσης

δ) όλα τα παραπάνω

 

3. Ποια από τις ακόλουθες επιλογές περιγράφει την renvoi καλύτερα;

α) Είναι ένας μηχανισμός που εφαρμόζεται όταν το δικαστήριο αντιμετωπίζει σύγκρουση

συστημάτων.

β) Αφορά σχέση με ζητήματα αλλοδαπότητας που προκύπτουν κατά την κληρονομική

διαδοχή.

γ) Είναι ένας μηχανισμός που εφαρμόζεται σε υποθέσεις Διεθνούς Εμπορίου.

δ) Είναι ένα ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται για ποινικές υποθέσεις στο Διεθνές Ποινικό

Δικαστήριο.


4. Ο τύπος της διαθήκης διέπεται από:

α) το δίκαιο του τόπου κατάρτισης της διαθήκης

β) το δίκαιο της ιθαγενείας του διαθέτη είτε κατά το χρόνο επιχειρήσεως της διαθήκης είτε

κατά το χρόνο του θανάτου του

γ) το δίκαιο του τόπου όπου ο διαθέτης είχε την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του είτε κατά

το χρόνο επιχειρήσεως της διαθήκης είτε κατά το χρόνο του θανάτου του

δ) μεταξύ άλλων, οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

 

5. Η έννοια της ζημίας στο πλαίσιο του άρθρου 7(2) του Κανονισμού 1215/2012

α) αναφέρεται στην άμεση ζημία που υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο

β) αναφέρεται σε οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο αμέσως ζημιωθείς

γ) αναφέρεται στην άμεση ζημία του αμέσως ζημιωθέντος προσώπου

δ) δεν καλύπτει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

 

6. Ο κανόνας σύγκρουσης:

α) ενεργοποιείται όταν υπάρχει στοιχείο αλλοδαπότητας

β) έχει διαφορετική δομή και λειτουργία από τους κανόνες ουσιαστικού δικαίου

γ) τίθεται εκποδών από κανόνες αμέσου εφαρμογής

δ) όλα τα παραπάνω

 

7. Η μέθοδος των κανόνων αμέσου εφαρμογής:

α) αποτελεί εξαίρεση η οποία έπεται της ανεύρεσης του εφαρμοστέου δικαίου για ειδικές

περιπτώσεις

β) έχει εξαιρετικό, ειδικό και επιτακτικό χαρακτήρα

γ) ταυτίζεται με τους κανόνες δημόσιας τάξης

δ) κανένα από τα παραπάνω

 

8. Στο πλαίσιο της γνώσης του αλλοδαπού δικαίου:

α) τα μέρη ή το δικαστήριο μπορούν να λάβουν γνώση του αλλοδαπού δικαίου από το

Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

β) τα μέρη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για την απόδειξη του αλλοδαπού δικαίου

γ) δεν ισχύει η αρχή iura novit curia

δ) τα μέρη δεν μπορούν να αποδείξουν το αλλοδαπό δίκαιο με γνωμοδότηση καθηγητών

αλλοδαπών ή ημεδαπών πανεπιστημίων.

 

9. Η αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπής απόφασης κατά τον Κανονισμό

Βρυξέλλες Ιbis μπορεί να μη γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο της εκτέλεσης:

α) εξαιτίας παραβίασης ρήτρας αποκλειστικής δικαιοδοσίας του άρθρου 25

β) εξαιτίας παραβίασης της ειδικής βάσης περί καταναλωτικών διαφορών

γ) εξαιτίας παραβίασης των κανόνων περί εκκρεμοδικίας

δ) κανένα από τα παραπάνω

 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο στις ουσιαστικές προϋποθέσεις του γάμου είναι:

α) το δίκαιο του κράτους κατά την κοινή ιθαγένεια των συζύγων

β) το δίκαιο του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ενός εκ των συζύγων

γ) διαδοχικά τα παραπάνω

δ) σωρευτικά τα παραπάνω

Παρακαλούμε γράψτε την απάντησή σας για την κάθε ερώτηση στο σχετικό πεδίο,

π.χ. Ερώτηση 1: δ

 

Β. Πρακτικό ζήτημα (5 μονάδες)

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της κας Μ, διάσημης τραγουδίστριας, ιταλικής ιθαγενείας, με

κατοικία και συνήθη διαμονή την Αντίπαρο, δημοσιεύτηκε μία φωτογραφία της με πολύ

ελαφρά ενδιαίτηση χωρίς την άδεια της από το έντυπο περιοδικό Χ στην Ιταλία από εκδοτική

εταιρεία με έδρα την Ιταλία, το οποίο επίσης κυκλοφορεί στα ιταλικά και μεταφρασμένο στα

γερμανικά και γαλλικά στη Γερμανία και τη Γαλλία αντιστοίχως ενώ κυκλοφορεί και στα ιταλικά

στην Ελλάδα.

Ερωτάται:

(1) Έχουν τα Ελληνικά δικαστήρια διεθνή δικαιοδοσία για την εκδίκαση της αγωγής που

ασκεί η Μ στις 22/6/2021 για προσβολή της προσωπικότητάς της;

(2) Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι το forum, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για την

αγωγή της;

(3) Θα άλλαζε η απάντησή σας στο υπό (1) ερώτημα αν αντί για το έντυπο περιοδικό Χ, η

φωτογραφία είχε δημοσιευθεί από το online περιοδικό Κ, με έδρα την Ιταλία;

Η απάντηση στο πρακτικό θα πρέπει να είναι συνοπτική αλλά πλήρης.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2023 ( Σειρά Α')

Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (2 μονάδες)

1. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ (πρώην ΔΕΚ), ειδική συντρέχουσα δικαιοδοσία υπό τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ια (1215/2012) ιδρύεται υπέρ:

α) των δικαστηρίων του τόπου ενέργειας του ζημιογόνου γεγονότος

β) των δικαστηρίων του τόπου επέλευσης της άμεσης ζημίας στον αμέσως ζημιωθέντα

γ) των δικαστηρίων τόσο του τόπου ενέργειας του ζημιογόνου γεγονότος όσο και του τόπου επέλευσης της άμεσης ζημίας στον αμέσως ζημιωθέντα

δ) Κανένα από τα παραπάνω

2. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ):

α) δεν παίζει κανέναν ρόλο στο πλαίσιο αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων

β) εφαρμόζεται μόνον εφόσον μετά την αναγνώριση προσφεύγει κάποιος διάδικος στο ΕΔΔΑ

γ) εμπλουτίζει την έννοια της διεθνούς δημοσίας τάξεως στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

δ) κανένα από τα παραπάνω

3. Η επίλυση του προκρίματος στη ρυθμιστέα σχέση του κανόνα σύγκρουσης θα επιλυθεί κατά την κρατούσα στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο γνώμη:

α) lege fori (σύμφωνα με το δίκαιο που ορίζετια ως εφαρμοστέο από τους κανόνες συγκρούσεως του δικάζοντος δικαστηρίου)

β) lege causae (σύμφωνα με το δίκαιο ορίζεται ως εφαρμοστέο από τους κανόνες συγκρούσεως του δικαίου που διέπει την κύρια σχέση)

γ) διαζευκτικά τα παραπάνω

δ) κανένα από τα παραπάνω

4. Η διεθνής δημόσια τάξη (ΑΚ 33)

α) είναι έννοια δημοσίου διεθνούς δικαίου

β) είναι μηχανισμός του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

γ) είναι έννοια ταυτόσημη με τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου (ΑΚ 3)

δ) κανένα από τα παραπάνω

Β. Ερώτημα θεωρίας (2 μονάδες)

Τι γνωρίζεται για το διεθνές ομοιόμορφο δίκαιο;

(απάντηση έως 300 λέξεις)

Γ. Πρακτικό ζήτημα (6 μονάδες)

Ο Α, ελληνικής ιθαγένειας μετακόμισε το έτος 1980 στο Παρίσι της Γαλλίας όπου και έμεινε μαζί με τη σύζυγό του Σ (Γαλλίδα την οποία παντρεύτηκε στο Μονακό) και τα δύο τέκνα τους, τον Β και τη Γ (ελληνικής και γαλλικής ιθαγένειας) μέχρι το έτος 2015 οπότε και μετακόμισε στην Νότιο Αφρική για επαγγελματικούς λόγους χωρίς την Σ, τον Β και Γ καθώς τελούσε σε διάσταση με τη Σ και τα τέκνα τους σπούδαζαν στις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2020 και ενώ είχε επανενωθεί με τη Σ επιστρέφει στην Ελλάδα όπου έχει την κατοικία του και τη συνήθη διαμονή του. Ο Α, δυστυχώς, πεθαίνει το 2022 λόγω πνευμονικής επιπλοκής από τη νόσο Covid-19.

Ο Α είχε δημιουργήσει μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία αλλά δεν είχε προλάβει να κάνει διαθήκη. Ειδικότερα ο Α είχε: (α) ένα ακίνητο στη Νότιο Αφρική, (β) δύο διαμερίσματα στο Παρίσι, (γ)  ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο και (γ) πληθώρα μετοχών εταιριών στις ΗΠΑ και τη Γαλλία. Ο Α νοίκιαζε, δε, ένα διαμέρισμα στην Πλάκα στην Αθήνα όπου και απεβίωσε.

Η Σ θέλει να εκδώσει ευρωπαϊκό κληρονομητήριο από τα ελληνικά δικαστήρια.

Ερωτάται:

(α) Έχουν τα ελληνικά δικαστήρια διεθνή δικαιοδοσία για την έκδοση του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου;

(β) Ανεξάρτητα από την απάντησή σας στο πρώτο ερώτημα, με forum την Ελλάδα, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται στην κληρονομική διαδοχή του Α;

(γ) Εάν ο Α είχε αφήσει διαθήκη συνταχθείσα στη Νότιο Αφρική ιδιογράφως το 2019 με την οποία αποκληρώνει τον υιό του Β λόγω της απολύτως αχάριστης συμπεριφοράς εναντίον του, ερωτάται: (i) ποιο δίκαιο διέπει τα ζητήματα του τυπικού και ουσιαστικού κύρους της διαθήκης και (ii) αλλάζει η απάντησή σας στο υπό (β) ερώτημα;

Η απάντηση στο πρακτικό θα πρέπει να είναι συνοπτική αλλά πλήρης.

 

1 σχόλιο:

 1. Θέματα Α' Βάρδιας Σεπτεμβρίου 2019 (επιλέγουμε ένα θεωρητικό και υποχρεωτικά το πρακτικό)

  Θέμα πρώτο: Τι γνωρίζετε για την renvoi (αναπαραπομπή);

  Θέμα δεύτερο: Τι γνωρίζετε για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές;

  Θέμα τρίτο (πρακτικό 2 εξεταστικής Φεβ 2012):
  Ο Α Έλληνας και μόνιμος κάτοικος Κοζάνης, την 20η Δεκεμβρίου 2018, και ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, επιβιβάζεται σε επιβατικό αεροσκάφος προκειμένου να ταξιδέψει από την Αθήνα στο Λονδίνο. Δίπλα του ακριβώς κάθεται ο Β, Άγγλος συνταξιούχος, ο οποίος κατά τα τελευταία 1- χρόνια έχει εγκατασταθεί στην Κρήτη και ταξίδευε στο Λονδίνο προκειμένου να επισκεφθεί την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τον εναέριο χώρο του Βελγίου, ο Β Άγγλος από βαριά αμέλεια του ανέτρεψε τον φορητό υπολογιστή του Α, με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του.
  Μετά την άρνηση του Β να αποζημιώσει τον Α, ο Α θέλει να στραφεί κατά του Β για την τέλεση αδικοπραξίας εις βάρος του.

  Ερωτάται: Ποιο δίκαιο διέπει τη διαπραχθείσα αδικοπραξία του Β κατά του Α;

  ΑπάντησηΔιαγραφή