8 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών

Σεπτέμβρης 2017

Ερωτήσεις από  Ι. Σωμαράκη

1. Παθολογικές ρήτρες διαιτησίας
2. Ρήτρες διαιτησίας κατά παραπομπή
3. Αρχή Kompetenz-Kompetenz (competence - competence)
4. Διαιτητικό πλαίσιο αναφοράς
5. Ασφαλιστικά μέτρα σε διεθνή διαιτησία
6. Λόγοι άρνησης αναγνώρισης αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά την NYC
7. Πότε μια διαιτησία είναι διεθνής (κριτήρια)
8.Σχολιασμός αποφάσεων για νομικά πρόσωπα
9.Συμπεράσματα από τη νομολογία της Ε.Ε για τα ζητήματα της αναγνώρισης νομικών προσώπων

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου