10 Μαρτίου 2012

Θέματα Ποινικής Καταστολής και Σωφρονιστικής

Μάρτιος 2012:

1. Οι σκοποί της ποινής στην κλασική ελληνική φιλοσοφία και τα γενικά χαρακτηριστικά του αττικού ποινικού δικαίου.

2. Ποια είναι η διακριτή συνεισφορά της γερμανικής θετικής σχολής σε σχέση με:

α) την κλασική σχολή ποινικού δικαίου και

β) την ιταλική θετική σχολή;

3. Ποιοι είναι οι θεσμοί...


...που περιορίζουν τη στερητική της ελευθερίας ποινή και ποιοι από αυτούς περιλαμβάνονται στον ελληνικό ποινικό ή σωφρονιστικό κώδικα;

Να απαντηθεί υποχρεωτικά το δεύτερο θέμα και ένα από τα θέματα 1, 3.Ιανουάριος 2019

  1.  Σύγκριση δικαϊκού προτύπου με πρότυπο στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων.
  2. Θεσμός αδειών – αξιολόγηση με βάση τον ισχύοντα σωφρονιστικό κώδικα. Θα προτείνατε κάποια τροποποίηση;
  3. Με ποιον τρόπο ο Έλληνας νομοθέτης έχει συντελέσει στην αποσυμφόρηση των φυλακών (με ποιο μέτρο) ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου