9 Ιουλίου 2013

Θέματα Κοινωνιολογίας του Δικαίου

Ιούνιος 2013 (ατελή):

Θέμα 1

Α. [...]
Β. Να συσχετίσετε την ποινικοποίηση των ρατσιστικών συμπεριφορών με τη θεωρία για τις κατασταλτικές κυρώσεις του Durkheim.


Θέμα 2


Α. Τα είδη των ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο: ποια προβλήματα παρουσιάζει αυτή η μέθοδος και πως αυτά επιλύονται;
Β. Αν θέλατε να ερευνήσετε το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών ποια μέθοδο θα χρησιμοποιούσατε: το ερωτηματολόγιο ή τις συνεντεύξεις, και για ποιους λόγους;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 

Θέμα 1

Α. Με ποια επιχειρήματα αποδομεί την έννοια του δικαίου ο Μαρξ;
Β. Τι πίστευε ο Μαρξ για τη σχέση του δικαίου με την οικονομία; Θεωρείτε ότι οι νομικές ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης τον επιβεβαιώνουν;


Θέμα 2
Α. Τι γνωρίζετε για την περιπτωσιολογική έρευνα (μονογραφική μελέτη);
Β. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου; Θα την προτιμούσατε έναντι της έρευνας με ερωτηματολόγιο ή όχι και για ποιους λόγους;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Θέμα 1

Α. Τι γνωρίζετε για το "κατασταλτικό/ επανορθωτικό" δίκαιο σύμφωνα με τον Durkheim;
Β. (Σύμφωνα με το παραπάνω) Η υπό εξέταση αποποινικοποίηση της βλασφημίας φαίνεται να ενισχύει τον ένα από τους δύο πόλους στη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία;


Θέμα 2

Α. Ο ρόλος των δικαστών σύμφωνα με την Κοινωνιολογία του Δίκαιου.
Β. Κατά την άποψη σας, πώς η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων συνέβαλε στη νομοθετική μεταβολή;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα
*διατύπωση κατά προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούλιος 2017 

Α’ ομάδα

1. Τι γνωρίζετε για το δίκαιο και τη βιολογία;

2. Πιστεύετε ότι η θέσπιση του θεσμού του συμφώνου συμβίωσης είναι αποτέλεσμα πολιτικής, οικονομίας ή αλλαγής πολιτισμικών αντιλήψεων ;

Β' ομάδα

1.Στοιχεία κρίσης του δικαίου .

2. Οι νέοι νομικοί θεσμοί απειλούν το ήδη θεσμοθετημένο ;


Κατά προσέγγιση διατύπωση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

 1) Α. Ποια η σχέση του δικαίου με την οικονομία?
     Β. Πώς εντοπίζεται η σχέση αυτή στις νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ;

2)  Α. Για ποιους λόγους ο Parsons χαρακτήριζε το δίκαιο μέσο κοινωνικού ελέγχου;

     Β. Θεωρείτε ότι το σύγχρονο δίκαιο κ οι θεσμοί αποτελούν μέσα κοινωνικού ελέγχου ή μέσα                    επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων και γιατί;

2 σχόλια:

  1. Αν μπορείτε ανεβάστε κ τα φετινά θέματα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. POSUDBA SVJEDOČANSTVO MOG ŽIVOTA
    Izjava o zajmu između pojedinca

    Više nisam vjerovao u posuđivanje novca jer su sve banke odbile moj dosje; Zaista sam bio u svojoj banci. Ali jednog dana prijateljica me preporučila privatnom zajmodavcu čiji mi je e-mail dala. Pokušao sam s njim tako što sam mu dao priliku i uspjelo je. Imao sam pravu osobu, poštenog privatnog zajmodavca kojeg sam godinama tražio. Dobio sam svoj zajam od 95.000 € po stopi od 3%, što mi omogućuje da trenutno dobro živim i redovito plaćam svoje mjesečne rate. Možete ga kontaktirati ako vam je potreban zajam iz raznih osobnih razloga. nije uzimao nikakve naknade za punjenje niti naknade za natony…itd. Dvoje mojih kolega također je dobilo kredite bez muke. Podaci za kontakt putem e-pošte: barrmikeanderson48@yahoo.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή