1 Μαρτίου 2012

Θέματα Συγκριτικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2012:

1. Κριτήρια ταξινόμησης νομικών συστημάτων.

2. Το κυπριακό δίκαιο μετά την ανεξαρτησία.

3. Κώδικες ιβηροαμερικανικών δικαίων.

 Τα 2 από τα 3.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013:

1. Γενικά για τα μικτά δίκαια.

2. Σύγκριση νομικών...


...συστημάτων ΗΠΑ και Αγγλίας.

3. Η θεωρία ως πηγή του δικαίου.

Από τα 3 θέματα να δοθεί απάντηση στα 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

1. Τα σκανδιναβικά νομικά συστήματα.

2. Τα αφρικανικά αυτόχθονα δίκαια.

3. Το νομικό σύστημα της Κίνας.

Από τα 3 ζητήματα απαντάμε στα 2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014:

1. Το ιδεολογικό κριτήριο στα κριτήρια ταξινόμησης.

2. Common Law.

3. Οι σχολές του μουσουλμανικού δικαίου.

Από τα 3 ζητήματα απαντάμε στα 2.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014:

1. Η εναρμόνιση δικαίων ως σκοπός του Συγκριτικού Δικαίου.

2. Το νομικό σύστημα της Κύπρου μετά την ανεξαρτησία.

3. Τι γνωρίζετε γενικά περί τα Ιβηροαμερικανικά δίκαια; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

1. Γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες που επηρεάζουν την ομοιομορφία και διαφοροποίηση των δικαίων.

2. Equity.

3. Το Ισραήλ ως μικτό νομικό σύστημα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015

1) Τι πιστέυετε για την ταξινόμηση σε "οικογένειες δικαίων";

2) Σύγκριση νομικού συστήματος Αγγλίας και ΗΠΑ.

3) Ενοποίηση-εναρμόνιση δικαίων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Η αμφισβήτηση της ταξινόμησης των νομικών συστημάτων σε οικογένειες.

2. Το κυπριακό δίκαιο μετά την ανεξαρτησία

3. Οι σχολες του μουσουλμανικου δικαιου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 

1. Η σημασία του πολιτικοοικονομικού κριτηρίου ως κριτήριο ταξινόμησης νομικών συστημάτων. 

2. Το νομικό σύστημα της Νοτίου Αφρικής.

3. Το νομικό σύστημα της Κίνας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Μικροσύγκριση
 
2. Κυπριακό νομικό σύστημα πριν την ανεξαρτησία
 
3. Κίνα: Κομφουκιανισμός - Νομικισμός

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2017

1. Η αμφισβήτηση της ταξινόμησης των νομικών συστημάτων

2. Ο γερμανικός αστικός κώδικας του 1900

3. Οι κύριες και δευτερεύουσες πηγές του μουσουλμανικού δικαίου

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

1. Η θεωρία ως πηγή δικαίου. 

2. Common law: τι είναι και πώς δημιουργήθηκε; 

3. Σκανδιναβικά νομικά συστήματα.

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2019
Ενδεικτική παράθεση θεματικών κατά την προφορική εξέταση:

1.Κινεζικό δίκαιο
2.Διαφορές ΗΠΑ-Αγγλίας
3.Equity
4.Common Law
5.Μουσουλμανικό δίκαιο
6.Δίκαιο του Ισραήλ
7.Σύγκριση και ταξινόμηση των δικαίων
8.Συγκριτικό δίκαιο: Επιστήμη ή μέθοδος;
1 σχόλιο:

  1. Φεβρουάριος 2016

    1. Η σημασία του πολιτικοοικονομικού κριτηρίου ως κριτήριο ταξινόμησης νομικών συστημάτων.

    2. Το νομικό σύστημα της Νοτίου Αφρικής.

    3. Το νομικό σύστημα της Κίνας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή