4 Μαρτίου 2014

Θέματα Εγκληματολογίας

Σεπτέμβριος 2011 (σύγγραμμα Σπινέλλη - Κουράκη):

Θέμα Α: Η περιβαλλοντική εγκληματολογία, τα πεδία έρευνας και η προσφορά της.

Θέμα Β: Η αποποινικοποίηση των ναρκωτικών: επιχειρήματα υπέρ και κατά, και η δική σας άποψη.

Θέμα Γ: Η παρατήρηση του εγκληματία στο φυσικό του...

...περιβάλλον: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Θέμα Δ: Η άποψη του Φουκώ για τις φυλακές στο έργο του "επιτήρηση και ποινές"

Από τα 4 θέματα να γραφούν τα 3.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2012:
 

1) Η εξέλιξη της εγκληματολογίας στην Ελλάδα.
 

2) Να αναλύσουμε την θετική Vs αντιθετικιστική κατεύθυνση από μεθοδολογικής πλευράς και να περιγράψουμε για την πρώτη ένα μεθοδολογικό υπόδειγμα.
 

3) Η θεωρία της κοινωνικής μάθησης στο πλαίσιο των θεωριών της συμπεριφοράς.
 

4)
 

α) Οι τυπολογίες των εγκλημάτων κατά τον Quinney.
 

β) Βασικές θέσεις-σημεία της θεωρίας της ετικέτας/διάδρασης.

Από τα 4 θέματα γράφουμε τα 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

1. Κριτική εγκληματολογία και σύγκριση με την παραδοσιακή

2. Έρευνες με ομάδες ελέγχου σε μια φάση και οιονεί πειραματική μέθοδος

3. Η εξέλιξη της κλασικής σχολής τη δεκαετία 1960-1970

4. Κριτική περιγραφή της θεωρίας της διαφοροποιούσας συναναστροφής.

Επιλέγουμε τα 3 από τα 4 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

1) Τι γνωρίζετε για την περιβαλλοντική εγκληματολογία και τη σχέση της με τη θεωρία των "σπασμένων παραθύρων", όπως και τις διάφορες της θεωρίας αυτής με την εν λόγω προσέγγιση

2) Πώς ταξινομούνται οι έρευνες, ανάλογα με το σκοπό τους. Περιγράψτε συνοπτικά τις έρευνες αξιολόγησης, παίρνοντας ένα παράδειγμα και αναφερόμενοι στα καθιερωμένα επιστημονικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε αυτές

3) Τι γνωρίζετε για τον όρο "ψυχοπαθητική προσωπικότητα" και πως θα τον διακρίναμε απο άλλους όρους της ψυχιατρικής - ψυχολογικής κατεύθυνσης  (ψυχωσικός ή νευρωσικός)

4) Περιγράψτε τις θεωρίες του παραβατικού υποπολιτισμού του Cohen και των "εστιακών ενδιαφερόντων" του Miller

Από τα 4 θέματα να απαντηθούν τα 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015

1. Συστατική και ειρηνοποιός εγκληματολογία. Ανάλυση, ομοιότητες και διαφορές.

2. Με βάση ποια στοιχεία οριοθετείται το θύμα; Αναφορά στα στοιχεία που οριοθετούν το θύμα, ως πυλώνα της εγκληματολογίας.

3. Έρευνες ανάλογα με τη στρατηγική συλλογής των δεδομένων (ποιοτικές-ποσοτικές, πρωτογενείς-δευτερογενείς).

4. Η θεωρία της ορθολογικής επιλογής και η θεωρία της γενικής πρόληψης.

*η διατύπωση των θεμάτων είναι κατά προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Κριτική εγκληματολογία και σύγκριση με παραδοσιακή

2. Ομάδες ελέγχου μιας φάσης και οιονεί πειραματική μέθοδος

3. Οργανωμένο έγκλημα

4. Θεωρία τεχνικών εξουδετέρωσης

*η διατύπωση των θεμάτων είναι κατά προσέγγιση

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Τι γνωρίζετε για τις διακρίσεις:
α) σε θεωρητική και εμπειρική ή εφαρμοσμένη εγκληματολογία και
β) σε γενική και ειδική εγκληματολογία,
και ποια είναι η σημασία των διακρίσεων αυτών για την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου της εγκληματολογίας (κυρίως της πρώτης διάκρισης);

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των εθνογραφικών μεθόδων (παρατήρηση, ιστοριογραφία) και ποιες δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι ερευνητές που τις επιλέγουν;

3. Τι γνωρίζετε για τον εγκληματία με νοητική υστέρηση και πώς εκτιμώνται οι ορισμοί και οι μετρήσεις της υστέρησης αυτής από πλευράς αξιοπιστίας;

4. Συγκρίνατε την εγκληματολογία των πρώην σοσιαλιστικών χωρών με εκείνη των μαρξιστικής οπτικής εγκληματολόγων των μέσων του 20ού αιώνα στις ΗΠΑ.


Να απαντηθούν τα 3 από τα 4 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

1.Διάκριση δεξιού και αριστερού ρεαλισμού στα πλαίσια της πραγματιστικής εγκληματολογίας.

2.Η αντίδραση στο έγκλημα ως πυλώνας της εγκληματολογίας.

3.Περιγράψετε κριτικά την κοινωνική έρευνα και τις τεχνικές που την απαρτίζουν.

4.Η συμβολή του Lombroso στην εξέλιξη της εγκληματολογίας.

(Να γραφούν 3 απο τα 4 θέματα) .

7 σχόλια:

 1. Φεβρουάριος 2017

  1. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ δεξιού και αριστερού ρεαλισμού στην πραγματιστική εγκληματολογία;

  2. Η αντίδραση στο έγκλημα ως πυλώνας της εγκληματολογίας.

  3. Περιγράψτε κριτικά τη μέθοδο που αποδίδεται με τον όρο κοινωνική έρευνα όπως και τις τεχνικές με τις οποίες συναρτάται.

  4. Ποια είναι η συμβολή του Lombroso στην εξέλιξη της εγκληματολογίας;

  Να απαντηθούν τα 3 από τα 4 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΧΡΕΙΑΖΟΜΣΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σεπτέμβριος 2017
  1.Ποια είναι η συμβολή της απονομής ποινικής δικαιοσύνης ως "συστήματος"(τόσο στην ποινική επιστήμη όσο και στην πράξη);

  2.Ποια είναι η έννοια της απόκλισης ή αποκλίνουσας συμπεριφοράς και πώς διακρίνεται από αυτήν της εγκληματικότητας;

  3.Τι γνωρίζετε για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Εγκληματολογική Στατιστική και για την εγκυρότητα και την εγκαιρότητα των εγκληματολογικών στατιστικών εν γένει;

  4.Περιγράψτε τις θεωρίες του παραβατικού υποπολιτισμού του Albert Cohen και των εστιακών ενδιαφερόντων του Walter Miller αφού πρώτα τις εντάξετε στη γενικότερη κατηγορία θεωριών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εξεταστική Φεβρουαρίου 2018
  1) Η ιστορία της εγκληματολογίας στην Ελλάδα
  2) Τα εγκλήματα παραγωγής και διακίνησης πειρατικών και παραποιημένων προιόντων: διακρίσεις και συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνία.
  3) Η έννοια της σκοτεινής περιοχής και οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση της.
  4) Εξηγήστε τη θεωρία της διαφορικής συναναστροφής και εντάξετε την στην ευρύτερη κατηγορία/κατηγορίες θεωρίων που ανήκει.
  Να απαντηθούν τα 3 από τα 4.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ιανουάριος 2020
  1) Η ενοποιούσα εγκληματολογία, τα είδη και παράδειγμα
  2) Η ηλικία του εγκληματία ως δημογραφική μεταβλητή και η σημασία της
  3) Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εθνογραφικής μεθόδου (ιστοριογραφία, παρατήρηση) και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές που τη χρησιμοποιούν
  4) Κριτική παρουσίαση της κλασικής σχολής, μετεξελίξεις (νεοκλασική σχολή, θεωρία ορθολογικής επιλογής, θεωρία γενικής πρόληψης), εκπρόσωποι
  Επιλέγονται 3 εκ των τεσσάρων θεμάτων
  (τα θέματα αποδίδονται κατά προσέγγιση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή