18 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Ανακριτικής

Φεβρουάριος 2012:

Ο λόγος για τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να βρει θέματα ανακριτικής παλαιότερων ετών ανακαλύφθηκε: μας τα υπαγορεύουν.

Τέθηκαν 4 ερωτήματα από τα οποία έπρεπε να απαντήσουμε τα 3.

1) Ποιά στοιχεία πού βασίζονται στην καλή/κακή λειτουργία της προσωπικότητας του ατόμου επιδρούν στην μαρτυρία;

2) Αρχειοθέτηση δακτυλικών και γενετικών αποτυπωμάτων.

3) Περιγράψτε...

...τον σύγχρονο τρόπο σκιαγράφησης της ψυχολογικής φυσιογνωμίας του δράστη.

4) Ποιά ίχνη εντοπίζονται στην γραφή ατόμου τελούντος σε κατάσταση μέθης;

Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις μπορεί να αποκλίνουν όσον αφορά στη διατύπωση καθώς δεν τα έχω σε γραπτή μορφή.

Υ.Γ: Χρήσιμο είναι γενικά να ξέρει κανείς που μελλοντικά θα πάρει το μάθημα ότι, σε περίπτωση που κάνει εργασία, έχει τη δυνατότητα να την παραδώσει ακόμα και την ίδια μέρα της εξέτασης στον αρμόδιο καθηγητή.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2012 (επί πτυχίω):

1) Περιεχόμενο Ανακριτικής. Να το αντιδιαστείλετε με τη Δικαστική Ψυχολογία.

2) Ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την ανεύρεση του τόπου προέλευσης ενός ατόμου;

3) Τι είναι η χαρακτηρολογική γραφολογία. Αναφέρετε τις αρχές που τη διέπουν.

4) Ποια είναι τα πλέον ενδεικτικά γραφικά «ίχνη» που αποδεικνύουν την αλλοίωση της γραφής ατόμου τελούντος υπό την επήρεια μέθης; Αναφέρατε παραδείγματα.

Από τα 4 θέματα να απαντηθούν τα 3.

(Οι ερωτήσεις μπορεί να διαφέρουν όσον αφορά στην ακριβή διατύπωσή τους)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013:

1) Πώς επηρεάζουν οι κοινωνιολογικοί παράγοντες τις μαρτυρικές καταθέσεις ;

2) Τι ονομάζουμε λανθάνοντα αποτυπώματα, πώς αυτά περισυλλέγονται και ποια είναι η σημασία τους κατά την εξιχνίαση;

3) Ποια είναι τα στοιχεία που καθιστούν την Ανακριτική ένα ιδιόμορφο γνωστικό αντικείμενο;

4) Περιγράψτε τα στάδια της Γραφολογικής Πραγματογνωμοσύνης.

Από τα 4 θέματα να επιλέξετε τα 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

1) Έννοια και ιδιαιτερότητες Ανακριτικής

2) Στρεβλώσεις μαρτυρικής κατάθεσης που οφείλονται σε ψυχικές ανωμαλίες

3) Ποια τα προβλήματα και χαρακτηριστικά ταυτοποίησης μέσω DNA

4) Γραφικές ακανονικότητες και γραφικές ασυνέπειες

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 - Σειρά Α':

1. Η σημασία της ομολογίας του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη.

2. Η ανάγνωση ισοτόπων πολλών στοιχείων.

3. Περιγράψτε χαρακτηριστικές περιπτώσεις, που συνετέλεσαν στην εισαγωγή της σκιαγράφησης στην ανακριτική, όπως και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τις πρώτες εφαρμογές της τεχνικής αυτής.

4. Η διαπίστωση αλλοιώσεων της γραφικής παράστασης, κατά την εξέταση επίδικων εγγράφων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014:

1. Γιατί η Ανακριτική χαρακτηρίζεται ως ιδιόμορφη επιστήμη;

2. Ποιες είναι οι μέθοδοι διαπίστωσης της πλαστότητας εγγράφου; Περιγράψτε την επικρατέστερη.
 
3. Ποια είναι η αξία και ποια τα μειονεκτήματα της δακτυλοσκοπικής μεθόδου;

4. Στρεβλώσεις της μαρτυρικής κατάθεσης από ψυχοβιολογικούς παράγοντες.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

1. Νομοθετικοί κανόνες που διέπουν τη μαρτυρική κατάθεση.

2. Δυνατότητες και προοπτικές ανάλυσης DNA και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

3. Περιγραφή σύγχρονης σκιαγράφησης.

4. Παθολογικά χαρακτηριστικά γραφικού τρόμου.

Να απαντηθούν τα 3 από τα 4 θέματα.

(Η διατύπωση των θεμάτων ενδέχεται να μην είναι ακριβής)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2015

1. Πως μπορεί η ψυχοβιολογική σύσταση του ανθρώπου να επηρεάσει την αρχική είδηση κατά τη μαρτυρική κατάθεση;

2. Ποια η σημασία της τήρησης αρχείου-βάσης δεδομένων για το γενετικό υλικό και γιατί το σύστημα της Αγγλίας εξελίχθηκε πιο γρήγορα από αυτό των ΗΠΑ;

3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την Ανακριτική ιδιόμορφο γνωστικό αντικείμενο και ποιο ,κατά τη γνώμη σας, είναι το σημαντικότερο και γιατί;

4. Τι γνωρίζετε για τη συγκριτική μέθοδο στη δικαστική γραφολογία και ποια η σημασία της στη διαπίστωση της πλαστότητας μιας διαθήκης;

Να απαντήσετε 3 από τα 4 ερωτήματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Πώς αξιολογείτε την ομολογία του κατηγορουμένου κατά την αποδεικτική διαδικασία;

2. Τί γνωρίζετε για την ανάλυση των ισότοπων στοιχείων;

3. Πώς εργάζονται οι σκιαγραφητές κατά την σύγχρονη εποχή;

4. Πώς κατηγοριοποιούνται οι γραφικοί τρόμοι κατά την γραφολογική διερεύνηση; Ποιες είναι οι ποιοτικές και δομικές διαφορές μεταξύ τους;

Να απαντήσετε 3 από τα 4 ερωτήματα

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 - Σειρά Ά

1. Επίδραση των ψυχοβιολογικών παραγόντων στην αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης 

2. Γιατί η ανάλυση ισοτόπων πολλών στοιχείων είναι σημαντική στην ανακριτική διαδικασία; 

3. Τι γνωρίζετε για τη σύγχρονη μεθοδολογία σκιαγράφησης και ποια η σημασία της στη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής; 

4. Ποιες αρχές διέπουν την χαρακτηρολογική γραφολογία;

Να απαντήσετε 3 στα 4 θέματα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2016 - Σειρά ΄Β

1. Πώς εκτιμάται, στο πλαίσιο της Ανακριτικής, η ομολογία του κατηγορούμενου και ποια είναι η διαφορετική λειτουργία της μαρτυρικής κατάθεσης σε σχέση με την ομολογία του κατηγορούμενου;

2. Εγγυάται η εξέταση του DNA μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ταυτοποίηση από εκείνη όλων των άλλων αναλύσεων και μεθόδων; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

3. Τι γνωρίζετε για την ανακριτική διείσδυση;


4. Τι διερευνά η παθολογία της γραφής και ποια η σημασία της στη δικαστηριακή πρακτική;

Να απαντήσετε 3 στα 4 θέματα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 20161. Τι ρόλο παίζουν η μεροληψία κι η υποβολή στις μαρτυρικές καταθέσεις;


2. Ποιες αξίες πρέπει να έχει ένας καλός σκιαγραφητής.Tι αρχές ορίζει ότι πρέπει να έχει ένας τέτοιος κατά τον Turney;


3. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών κανόνων κ των ευρωπαϊκών αστυνομικών οργάνων.

4. Οι αλλοιώσεις της γραφής υπό την επήρεια αλκοόλ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017


1. Πώς επηρεάζουν οι ψυχικές ανωμαλίες κι η ιδιοσυγκρασία τη μαρτυρική κατάθεση? Σύγκριση και παράθεση αυτών με τους κοινωνιολογικούς παράγοντες.

2. Περιγράψτε τους τρεις άξονες του ανακριτικού έργου (αυθεντικότητα και προέλευση αποδεικτικών στοιχειών, χρόνος, εμβέλεια αστυνομικού έργου) και τη σημασία τους.


3. Ποια είναι σήμερα η επικρατέστερη μέθοδος της δικαστικής γραφολογίας για τον έλεγχο της πλαστότητας μιας γραφικής παράστασης και ποια η σημασία της?

4. Ανακριτική και τέλεση απάνθρωπων πράξεων (κεφάλαιο, εφαρμογές, ανακριτικής -ενεργητική εκμάθηση).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2018 


1. Επίδραση ψυχοβιολογικών παραγόντων στην μαρτυρική κατάθεση.


2.Προβλήματα στην διαδικασία συλλογής ανάλυσης και αξιολόγησης του γενετικού υλικού (DNA). Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν;

3. Διάκριση βασανιστηρίων και απάνθρωπης-εξευτελιστικής μεταχείρισης. Δώσετε παραδείγματα. Τι νομικό, θεσμικό πλαίσιο τα διέπει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο;


4. Πως κατηγοριοποιούνται οι γραφικοί τρόμοι. Ποιοτικές και δομικές διαφορές μεταξύ τους.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

1. Η επίδραση ψυχοβιολογικών παραγόντων στην αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης
2. Η ποιότητα των λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμάτων.
3. Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με συλλήψεις, κρατήσεις και ανακριτικές εξουσιάσεις.

4. Συγκριτική μέθοδος στην δικαστική γραφολογία και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαπιστωθεί αν μια διαθήκη είναι πλαστή η όχι.

4 σχόλια:

 1. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
  1. Επίδραση των ψυχοβιολογικών παραγόντων στην αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης
  2. Γιατί η ανάλυση ισοτόπων πολλών στοιχείων είναι σημαντική στην ανακριτική διαδικασία;
  3. Τι γνωρίζετε για τη σύγχρονη μεθοδολογία σκιαγράφησης και ποια η σημασία της στη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής;
  4. Ποιες αρχές διέπουν την χαρακτηρολογική γραφολογία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φεβρουάριος 2016

  Α' Βάρδια
  1. Επίδραση των ψυχοβιολογικών παραγόντων στην αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης
  2. Γιατί η ανάλυση ισοτόπων πολλών στοιχείων είναι σημαντική στην ανακριτική διαδικασία;
  3. Τι γνωρίζετε για τη σύγχρονη μεθοδολογία σκιαγράφησης και ποια η σημασία της στη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής;
  4. Ποιες αρχές διέπουν την χαρακτηρολογική γραφολογία;

  Β' Βάρδια
  1) Πως αντιμετωπίζεται η ομολογία από τη σκοπιά της ανακριτικής ; Ποιά η αντίθεση της με τη μαρτυρική κατάθεση ;
  2) Η ανάλυση του DNA είναι αξιόπιστος τρόπος ταυτοποίησης (του δράστη) ; Πείτε μας τη γνώμη σας .
  3) Τι γνωρίζετε για την ανακριτική διείσδυση ;
  4) Τι είναι η παθολογία της γραφής ; Ποιός ο ρόλος της στην δικαστηριακή διαδικασία ;

  ( 4 θέματα , να απαντηθούν τα 3 )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ιανουάριος 2018

  Α` βάρδια
  1. Επίδραση των ψυχοβιολογικών παραγόντων στην αξιοπιστία της μαρτυρικής κατάθεσης.
  2. Προβλήματα της ανάλυσης DNA και ποιες λύσεις θα προτείνατε. (Σχολιο καθηγήτριας: και τεχνικά και οργανωτικά προβλήματα)
  3. Τι γνωρίζετε για τα βασανιστήρια, δώστε παραδείγματα σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  4. Είδη του γραφικού τρόμου κατά τη γραφολογική διερεύνηση, ποιοτικά και δομικά χαρακτηριστικά. (Σχόλιο καθηγήτριας: το κομμάτι της κ. Σαλεσιώτη από το σύγγραμμα του κ. Κουράκη).

  Να απαντηθούν 3 από τα 4 θέματα.
  (Οι εκφωνήσεις είναι κατά προσέγγιση)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φεβρουάριος 2020

  Τα θέματα των ερωτήσεων


  1. Ψυχοβιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τιςμαρτυρικές καταθέσεις (συγκεκριμένα για την ιδιοσυγκρασία)

  2. Απαγόρευση των βασανιστηρίων σε Εθνικό / Διεθνές / Ευρωπαϊκό επίπεδο + παράδειγμα.

  3. Γραφικός τρόμος + Είδη

  4. Η μέθοδος της αναλύσεις ισοτόπων πολλών στοιχείων + Πλεονεκτήματα / Μειωνεκτήματα της μεθόδου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή