21 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Δικαίου Οικονομικής Εγκληματικότητας

Σεπτέμβριος 2012:

1) O A, παραγωγός βαμβακιού, δηλώνει γραπτώς στον αρμόδιο υπάλληλο Φ την 30-1-2007 ότι καλλιέργησε 50 στρέμματα από τα οποία συνέλεξε 5 τόνους βαμβάκι, προκειμένου να εισπράξει τη σχετική επιδότηση από την ΕΕ, ύψους 10.000 Ευρώ, ενώ το αληθές είναι ότι καλλιέργησε 10 στρέμματα και συνέλεξε μόνο 1 τόνο βαμβάκι. Ο Φ, που είναι από το ίδιο χωριό με τον Α, γνωρίζει ότι αυτός ψεύδεται, ωστόσο του καταβάλλει στις 30-1-2008 την επιδότηση. Αξιόποινο των Α και Φ σήμερα, 20-9-2012.

2) Ποιος είναι ο ρόλος της...


...Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην επ' ακροατηρίω διαδικασία σύμφωνα με το ν. 3340/2005;

3) Τι γνωρίζετε για το έγκλημα της "φορο-υπεξαίρεσης" και συγκεκριμένα για την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ;

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2013:

1) Η σχέση του ΦΠΑ με το αδίκημα της φόρο-υπεξαίρεσης

2) Το ελληνικό δημόσιο ως ζημιωθείς στην κοινοτική απάτη

3) Το νομικό καθεστώς ως προς τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα πριν και μετά τον ν.3560/2007

4) Σχέση χειραγώγησης στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και κοινής απάτης

Να απαντηθούν τα τρία από τα τέσσερα ερωτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου