31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Συνταγματικού Δικαίου

Φεβρουάριος 1998:

Ζήτημα Α :

Ο αρχηγός του πρώτου κόμματος που συγκέντρωσε 150 έδρες καλείται...

...από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που του δίνει διερευνητική εντολή. Μετά την παρέλευση τριημέρου του δηλώνει ότι εξασφάλισε την υποστήριξη ενός ακόμα βουλευτού άλλου κόμματος και μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση που θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Οφείλει κατά το Σύνταγμα να τον διορίσει Πρωθυπουργό; 

Ζήτημα Β :

1) Τι γνωρίζετε για την απόπειρα του Ελευθ. Βενιζέλου να αναθεωρήσει το Σύνταγμα το 1920;

2) Ποια μέσα διαθέτει η κυβέρνηση για να επισπεύσει την ψήφιση των νόμων από την Βουλή;

Ζήτημα Γ :

1) Το έθνος ως πηγή εξουσιών υπό το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

2) Επιτρέπει το Σύνταγμα τους αναδρομικούς νόμους;

---------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 1999:

1. Περί των εσωτερικών και εξωτερικών στοιχείων της τυπικής αντισυνταγματικότητας των νόμων.

2. Η διάλυση της βουλής εξαιτίας κυβερνητικής αστάθειας.

3. Είναι επιτρεπτή η αναθεώρηση των παραγράφων 2 και επόμενα του άρθρου 110 του Συντάγματος; [ Δύο από τα τρία θέματα ]

-------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβριος 1999:

1.

α) Κίνημα 1 Μαρτίου 1935 και άμεσες συνέπειες.

β) Σύστημα μιας βουλής και δύο βουλών.

2.

α) Κίνημα 10 Οκτωβρίου 1935 και άμεσες συνέπειες.

β) Ποιος και πως ελέγχει την αντισυνταγματικότητα των νόμων στην Ελλάδα;

3. Ομοσπονδία κρατών και ομοσπονδιακό κράτος.

Σημείωση : Κατά 99% στις εξετάσεις συνταγματικού δικαίου τίθεται θέμα από τη συνταγματική ιστορία. Τα θέματα αυτού του Ιουλίου αποτελούν εξαιρετική περίπτωση λόγω του ότι η χειμερινή εξεταστική διεξήχθη από 1η - 10η Ιουλίου 99.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2001:

Πρακτικό

Ο Πρωθυπουργός της χώρας απουσιάζει στο εξωτερικό, όπου προσβάλλεται από ανίατη ασθένεια. Οι θεράποντες ιατροί αδυνατούν να προβλέψουν το χρόνο επανάληψης των καθηκόντων του. Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί;

Θεωρία

Α) Προνόμια και ασυλίες του ΠτΔ
Β) Ποια η συμβολή των 3 επαναστατικών συνταγμάτων (Άστρους, Επιδαύρου και Τροιζήνας) στη διαμόρφωση του σημερινού συντάγματος;

------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2001:

Πρακτικό

Εκλογέας καταγγέλλει την εκλογή υποψηφίου στο βουλευτικό αξίωμα διότι δεν είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους της περιφέρειας. Σχολιάστε.

Θεωρία

Α) Έννοια του όρου Σύνταγμα
Β) Τα χαρακτηριστικά της τριετίας 1917-1920

-----------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2003:

Θέμα 1ο

Α) Σύνταγμα 1927
Β) Εδραίωση και εξέλιξη αντιπροσωπευτικού συστήματος

Θέμα 2ο

Α) Άμεσες αρμοδιότητες εκλογικού σώματος
Β) Συνταγματικά αίτια εθνικού διχασμού

Θέμα 3ο

Στις εκλογές το κόμμα Α συγκέντρωσε 149 έδρες ,το Β 120, το Γ 17, το Δ 14. Ο αρχηγός του κόμματος Α ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον διορίσει Πρωθυπουργό Τι πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας; (να θεωρήσετε γνωστό ότι κανένας από τα υπόλοιπα κόμματα δεν διατίθεται να συνεργαστεί με τον αρχηγό του κόμματος Α) Σε τι ενέργειες θα προβεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έως την ορκωμοσία και γιατί;

(το 3ο θέμα είναι υποχρεωτικό και επιλέγετε το ένα από τα 2 πρώτα

-----------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2004:

Θέμα 1ο

α) Ο λαός ως στοιχείο του κράτους.
β) Πού οφείλεται κατά την γνώμη σας η επιλογή του Γεωργίου Γλύξμπουργκ του Α' ως βασιλιά μετά την κατάργηση της δυναστείας του Όθωνα;

Θέμα 2ο

α) Η αρχή της ισότητας της ψήφου
β) Η συζήτηση για την εγκαθίδρυση της αβασίλευτης δημοκρατίας ενώπιον της Δ' Συντακτικής Συνέλευσης.

Θέμα 3ο

Μετά την παραίτηση δύο κυβερνήσεων ερωτάται τι μπορεί να πράξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ποια η ακολουθητέα διάταξη;

---------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2004:

Θέμα 1ο

α) Τι σημαίνει ο όρος "Σύνταγμα";
β) Συγκρίνατε το πολίτευμα του Καποδίστρια και το πολίτευμα του Όθωνα.

Θέμα 2ο

α) Τι είναι τα όργανα του κράτους και ποιες οι κυριότερες διακρίσεις τους;
β) Συγκρίνατε την ανάδειξη του Όθωνα και του Γεωργίου Α' ως βασιλιά.

Θέμα 3ο

Ποια είναι η ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον ελληνικό δίκαιο;

----------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2005:

ΘΕΜΑ 1

Α) Το σύνθετο κράτος.
Β) Το κίνημα στο Γουδί.

ΘΕΜΑ 2

Α) Προσόντα εκλογέα.
Β) Το Σύνταγμα του 1927.

ΘΕΜΑ 3

Μετά τις εκλογές ο αρχηγός του σχετικώς πλειοψηφίσαντος στη Βουλή κόμματος ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τον διορίσει Πρωθυπουργό. Δύναται να έχει την αξίωση αυτή; Τι διαδικασία θα ακολουθηθεί; 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Δημητρόπουλος):

Α) Γενική Συνταγματική Θεωρία

1. Κρίση και κριτική του αντιπροσωπευτικού συστήματος.

α) Rousseau
β) Έννοια και μορφές της κρίσης
γ) "Εξουσία της ψήφου"

2. Η έκτατη κανονιστική εξουσιοδότηση.

Β) Οργάνωση και λειτουργία του κράτους

1.Συνταγματικές εγγυήσεις, δικαιώματα και ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων.

α) μονιμότητα
β) υπηρεσιακό συμβούλιο
γ) συνταγματικά δικαιώματα
δ) ευθύνη

2. Το "εθνικό" δημοψήφισμα κατά το άρθρο 44παρ.2 του ισχύοντος Συντάγματος.

α) δεσμευτικότητα
β) κρίσιμο εθνικό θέμα
γ) διαδικασία

Γ) Πρακτικό θέμα

Η Κυβέρνηση λαμβάνει πάρα πολλά αντιλαϊκά μέτρα, επιβάλλει έκτακτους φόρους, ελαστικοποιεί εργασιακές σχέσεις, κλπ. Αν και ορισμένοι βουλευτές της πλειοψηφίας παραιτούνται ή και ανεξαρτητοποιούνται, εντούτοις η κυβέρνηση εξακολουθεί να διατηρεί ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η αντίδραση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων και σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων εγκαταλείπει την κυβερνητική παράταξη με συνέπεια να δημιουργηθεί μεγάλη, έντονη και προφανής δυσαρμονία της Βουλής προς το λαϊκό αίσθημα όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης επισκέπτονται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του ζητούν τον διορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης, τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών.

Ερωτάται:

1) Μπορεί ο ΠτΔ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: α) να ζητήσει την παραίτηση της Κυβέρνησης και β) σε περίπτωση άρνησης της να την παύσει;

2) Αν η κυβέρνηση δεχθεί μεν τη διάλυση της Βουλής, επιμείνει όμως να προχωρήσει η ίδια στη διεξαγωγή εκλογών, μπορεί ο ΠτΔ να διορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση;

3) Αν η κυβέρνηση αρνηθεί τη διάλυση της Βουλής, μπορεί ο ΠτΔ να προχωρήσει στη διάλυση για προφανή δυσαρμονία προς το λαϊκό αίσθημα;

------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Μαυριάς, Παντελής, Γεραπετρίτης, Βλαχόπουλος):  

*με ελαφρά απόκλιση στη διατύπωση

ΘΕΜΑ Α:

1) Ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων κατά το ελληνικό δίκαιο και οι εξαιρέσεις.

2) Τα δημοψηφίσματα της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας

ΘΕΜΑ Β:

1) α. Ποια είναι η συνηθισμένη πλειοψηφία με την οποία λαμβάνει απόφαση η Βουλή
    β. Τι συνεπάγεται της ψήφισης νομοσχέδιου ή πρότασης νόμου σε αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής

2) Η καθιέρωση της κοινοβουλευτικής αρχής.

ΘΕΜΑ Γ:

Στις βουλευτικές εκλογές θέτει υποψηφιότητα  Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο οποίος κι εκλέγεται βουλευτής:

α) Είναι συνταγματική η εκλογή του. Αν όχι πάσχουν ακυρότητας οι αποφάσεις που λαμβάνει η Βουλή;

β) Εκλογέας της περιφέρειας, στην οποία εξελέγη ο βουλευτής, μπορεί να προσβάλει την εκλογή του και πως;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012 (Μαυριάς, Παντελής, Βλαχόπουλος, Γεραπετρίτης, Σπυρόπουλος, Δρόσος, Αντωνίου):

ΘΕΜΑ Α:

1) Η κυριότερη συμβολή του Χαρ. Τρικούπη στην εξέλιξη των συνταγματικών θεσμών στην Ελλάδα.

2) Ελέγχεται δικαστικώς η τήρηση του συντάγματος ως προς την νομοθετική και αναθεωρητική διαδικασία;

ΘΕΜΑ Β:

1) Σκιαγραφήσατε τις δύο κατά τη γνώμη σας κυριότερες αρμοδιότητες του ΠτΔ που καταργήθηκαν με την αναθεώρηση διαδικασία;

2) Αν παραιτηθεί κυβέρνηση που έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, τι θα πράξει ο ΠτΔ; Θα άλλαζε η απάντηση αν η κυβέρνηση αυτή είχε προκύψει μετά από διαδοχικές παραιτήσεις κυβερνήσεων συνεργασίας στις οποίες κανένα κόμμα δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών;

ΘΕΜΑ Γ:

Στο τέλος της τετραετούς βουλευτικής περιόδου η αξιωματική αντιπολίτευση που αποτελείται από 125 βουλευτές προτείνει τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για να διερευνηθούν ευθύνες της κυβέρνησης της προηγούμενης βουλευτικής περιόδου. Μετά την έκδοση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής, συγκροτείται κοινοβουλευτική επιτροπή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

α) Είναι δυνατή η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής παρά την αντίθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας;

β) Μπορεί η Βουλή εν προκειμένω να ασκήσει ποινική δίωξη;

γ) Αν ασκηθεί ποινική δίωξη σε ποιο δικαστήριο θα δικαστούν και οι συνένοχοι που είναι μη πολιτικά πρόσωπα;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2012 (Μαυριάς, Παντελής, Βλαχόπουλος, Γεραπετρίτης, Σπυρόπουλος, Αντωνίου):

Θέμα Α:

1) Τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Συντάγματος του 1864.

2) Τα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο ισχύον ελληνικό δίκαιο.

Θέμα Β:

1) Τα βασικά χαρακτηριστικά της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001.

2) Ο λαός ως στοιχείο της έννοιας του κράτους.

Θέμα Γ:

Μετά τη διάλυση της Βουλής και πριν την εκλογή νέας, παραιτείται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αναδείξατε τις συνέπειες από άποψη Συνταγματικού Δικαίου.

Απαντήστε υποχρεωτικά το 3ο θέμα και σε ένα εκ των δύο πρώτων (με τα 2 υποθέματά τους) κατ’ επιλογή σας. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012 (Παντελής, Μαυριάς, Βλαχόπουλος, Γεραπετρότης, Σπυρόπουλος, Αντωνίου):

ΘΕΜΑ Α: 

1) Τι σημαίνει ο όρος ειδικό δικαστήριο; Αναφέρατε ποια είναι αυτά στο ισχύον δίκαιο και με σύντομη ανάπτυξη το ρόλο του καθενός.

2) Η δικτατορία του στρατηγού Παγκάλου (1925-1926) 

ΘΕΜΑ Β: 

1) Το συνταγματικό έθιμο

2) Η τήρηση της αναθεωρητικής διαδικασίας από τις συνταγματικές αναθεωρήσεις στην ελληνική συνταγματική ιστορία. 

ΘΕΜΑ Γ: 

Λόγω της αντίδρασης του κόσμου στην οικονομική πολιτική ο ΠτΔ αναλαμβάνει μόνος του τις ακόλουθες πρωτοβουλίες. 

α) Απευθύνει διάγγελμα στον ελληνικό λαό συνιστώντας υπομονή.

β) Διαλύει πρόωρα τη Βουλή για την αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού θέματος της οικονομίας.

γ) Αναπέμπει στη Βουλή ψηφισμένο νομοσχέδιο επειδή θεωρεί ότι κατά παραβίαση του Συντάγματος ψηφίστηκε με την διαδικασία του κατεπείγοντως.

δ) Εκδίδει προεδρικό διάταγμα που βελτιώνει τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης νομοσχεδίου με οικονομικό περιεχόμενο.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 - (Δημητρόπουλος)


Θέμα Α
1. Έννομη τάξη.. έννοια, αρχές, ρυθμιστική πληρότητα - αναλογία
2. Έκτακτη Κανονιστική Εξουσιοδότηση. Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Θέμα Β
1. Πρωθυπουργική αναπλήρωση.. έννοια, αναπληρωτής, κύρια - επικουρική
2. Η δικαστική ανεξαρτησία

Θέμα Γ
Η Κυβέρνηση προτείνει την αναθεώρηση των παραγράφων 2-6 του 110 Σ. προς απλοποίηση της διαδικασίας της αναθεώρησης. Η αντιπολίτευση αντιτείνει ότι τόσο η πρώτη παράγραφος που κατοχυρώνει το αυστηρό Σ., όσο και οι 2-6 του Σ. που ρυθμίζουν την αναθεωρητική διαδικασία δεν μπορούν να αναθεωρηθούν. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η αναθεώρηση της πρώτης παραγράφου δεν είναι δυνατή, οι παράγραφοι 2-6 ωστόσο μπορούν να αναθεωρηθούν. Είναι δυνατή η αναθεώρηση των 2-6 του 100 Σ. προς απλοποίηση της αναθεωρητικής διαδικασίας;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014 (όχι πιστή διατύπωση)

Θέμα 1ο

α) Καινοτομίες του Συντάγματος του 1864
β) Να αναλύσετε την έννοια της ισότητας της ψήφου και την συνταγματική κατοχύρωσή της

Θέμα 2ο

α) Να αξιολογήσετε πολιτικά και νομικά την αναθεώρηση του 1986
β) Να εξηγήσετε τι σημαίνει παρεμπίπτων συνταγματικός έλεγχος σηνν ελληνική έννομη τάξη. 


Θέμα 3ο

Μετά από διαδοχική παραίτηση της Κυβέρνησης και καταψήφιση της επόμενης από τη Βουλή, νέα Κυβέρνηση συνεργασίας επτά κομμάτων λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από 210 βουλευτές. Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση παραδίδει αίτημα διάλυσης της Βουλής στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ανανέωση της λαϊκής εντολής, ώστε να διευθετηθεί το κατ' αυτήν μείζον εθνικό θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται το αίτημα της Κυβέρνησης, αλλά προβαίνει στην πρόωρη διάλυση της Βουλής λόγω έλλειψης κυβερνητικής σταθερότητας. Στη συνέχεια, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προβαίνει σε αίτηση ακυρώσεως του διατάγματος διάλυσης της Βουλής και αναζητά ποινικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αναδείξατε τα συνταγματικά θέματα που ανακύπτουν από τις παραπάνω διαδικασίες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014


Θέμα Α 

1) Καινοτομίες του Συντάγματος του 1911
2) Τυπικό και Ουσιαστικό Σύνταγμα. Αναλύστε τις έννοιες και τη μεταξύ τους σχέση.


Θέμα Β 

1) Αναθεώρηση του 2001
2) Μπορεί ένα κόμμα με βάση το ελληνικό δίκαιο να διαλυθεί;


Θέμα Γ

Η κυβερνητική πλειοψηφία προτείνει αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε α) να εξαλειφθεί παντάπασι η υπουργική προσυπογραφή στις πράξεις του ΠτΔ, β) να καταργηθεί ο δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων, 3) η αναθεώρηση να γίνεται πλέον χωρίς τη μεσολάβηση εκλογών με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών. Αξιολογήσατε.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014 (Σειρά Α'- Παντελής, Γεραπετρίτης, Βλαχόπουλος)

Θέμα Α 

1. Ποια είναι κατά την άποψη σας η σημαντικότερη αρμοδιότητα του ΠτΔ; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

2. Τα δικτατορικά Συντάγματα του Μεσοπολέμου. 

Θέμα Β 

1. Ποια η έννοια και η πρακτική σημασία της θεωρίας περί νομικής προσωπικότητας του κράτους.

2. Ποιο είναι κατά την άποψή σας το σημαντικότερο γεγονός που ακολούθησε την λήξη της 7ετούς δικτατορίας (1967-1974) για την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, και για ποιους λόγους;  

Θέμα Γ 

Μετά τις εκλογές ο βουλευτής Β δηλώνει ότι είναι άθεος και ορκίζεται υποσχόμενος να τηρεί το Σύνταγμα στην τιμή και την υπόληψη του. Κατά την ψήφιση του πρώτου νομοσχεδίου από την Βουλή, ο ΠτΔ αναπέμπει το ψηφισμένο νομοσχέδιο, με την αιτιολογία ότι η διαδικασία δεν είναι έγκυρη διότι στην ψήφιση συμμετείχε και ο συγκεκριμένος βουλευτής, ο οποίος ουδέποτε ανέλαβε τα καθήκοντα του, αφού δεν ορκίστηκε όπως όριζε το Σύνταγμα *. Στην συνέχεια η Βουλή επιψηφίζει το νομοσχέδιο με απόλυτη πλειοψηφία σε μια συνεδρίαση και ο ΠτΔ προχωρά στην έκδοση και την δημοσίευση του νόμου. Αργότερα, ένα δικαστήριο κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης διαπιστώνει παραβιάσεις του Συντάγματος ως προς τις τυπικές διαδικασίες και δεν εφαρμόζει τον νόμο. Να ερευνηθούν τα συνταγματικά ζητήματα που ανακύπτουν και να γίνει σχολιασμός.


* Στο σημείο αυτό ο επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έδωσε την εξής διευκρίνση: "η πρόταση αυτή αποτελεί ισχυρισμό του ΠτΔ"


Να απαντηθεί ένα θέμα μεταξύ των Α και Β, και υποχρεωτικά το θέμα Γ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015 

ΘΕΜΑ Α
1) Περιορισμοί που τίθενται στον κοινό νομοθέτη σχετικά με τα εκλογικά συστήματα 2) Σύνταγμα του 1975 και διαφορές με τα προϊσχύοντα Συντάγματα ΘΕΜΑ Β
1) Το νομοθετικό έργο της περιόδου βασιλείας του Όθωνα και της Αντιβασιλείας 2) Διαφορές του Κανονισμού της Βουλής με τον τυπικό νόμο ΘΕΜΑ Γ
Η Κοινοβουλευτική πλειοψηφία καταθέτει πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος, προτείνοντας τα εξής: α) Καθιέρωση Γερουσίας στη νομοθετική λειτουργία β) Κατάργηση εκλογικής διαδικασίας κατά την αναθεώρηση Συντάγματος γ) Κατάργηση της υπουργικής προσυπογραφής δ) Εκλογή ανώτατων δικαστών από το λαό Αξιολογήσατε. Επιλέγετε μία από τις 2 θεωρίες και υποχρεωτικά το πρακτικό

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016 (Α’ Κλιμάκιο)

Πρακτικό Θέμα:

Νέος εκλογικός νόμος περιλαμβάνει τα εξής:
1. Στα κομματικά ψηφοδέλτια οι υποψήφιοι να εκλέγονται με τη σειρά που τους θέτει το κόμμα σε μια ενιαία περιφέρεια σε όλη την επικράτεια με αναλογικό σύστημα
2. Πολίτες άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές μετά από πενταετία μόνιμης διαμονής τους στην Ελλάδα προ εκλογών
3. Λόγω οικονομικής κρίσης δεν ενισχύονται οικονομικά οι εκλογικές εκστρατείες των κομμάτων και δεν προβάλλονται δωρεάν στη ράδιο-τηλεόραση
4. Ο νόμος αυτός ισχύει από τις επόμενες εκλογές.
Να τα κριθούν όλα τα ζητήματα από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου.

Θεωρητικά Ερωτήματα:  

1. Άμεσες μορφές δημοκρατίας στο αντιπροσωπευτικό πολίτευμα.
2. Σύγκριση Συνταγμάτων Επιδαύρου, Άστρους και Τροιζήνας.
3. Σύγκριση των δύο ειδών δημοψηφίσματος κατά το ισχύον Σύνταγμα.
4. Ποιες είναι οι περίοδοι αβασίλευτης δημοκρατίας;

(διατύπωση κατά προσέγγιση)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Μάρτιος 2017
  ΘΕΜΑ Α

1.       Να συγκρίνετε το ανεύθυνο και το ακαταδίωκτο των βουλευτών. 2.       Να συγκρίνετε τα Συντάγματα του 1844 και του 1864 ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους.     ΘΕΜΑ Β

1.Ποιες είναι οι δικαστικές αρμοδιότητες της Βουλής κατά το ισχύον Σύνταγμα; 2. Να συγκρίνετε τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1985.

 Να επιλέξετε το ένα από τα θέματα Α και Β.

ΘΕΜΑ Γ (πρακτικό)

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναπέμπει ψηφισμένο από τη Βουλή νομοσχέδιο ως τυπικά και ουσιαστικά αντισυνταγματικό. Η Βουλή, θεωρώντας την αναπομπή αντισυνταγματική, ζητεί διάλυση της Βουλής λόγω κινδύνου συνταγματικής εκτροπής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να διαλύσει τη Βουλή θεωρώντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η Κυβέρνηση με πλειοψηφία 155 βουλευτών καταθέτει στη Βουλή αίτημα για κατηγορία και παραπομπή του Προέδρου σε δίκη και ζητεί την άμεση αναπλήρωση του. Πράγματι αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος αποδέχεται τη νέα πρόταση της Κυβέρνησης για διάλυση της Βουλής για το ως άνω εθνικό θέμα.

Να αξιολογήσετε τα συνταγματικά ζητήματα που ανακύπτουν.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2017
Θέμα Α:
1. Μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο ισχύον Σύνταγμα.
2. Αναθεώρηση 1986 και αποτίμηση αυτής.

Θέμα Β:
1. Θέση δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιεραρχία των πηγών του ελληνικού δικαίου.
2. Το κοινοβουλευτικό σύστημα στην ελληνική συνταγματική ιστορία.

Θέμα Γ:
Είναι επιτρεπτή η αναθεώρηση κατά τρόπο ώστε:
α)να καταργηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων,
β)να εκλέγεται ο ΠτΔ άμεσα από το λαό,
γ)να καταργηθεί ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων,
δ)να θεσπιστεί τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ του ΠτΔ;

Τα θέματα είναι κατά προσέγγιση.
 Επιλογή μεταξύ των θεμάτων Α και Β και το Γ υποχρεωτικά.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιούνιος 2018

Θέμα Α 1) Να αναφέρετε τα είδη των κοινοβουλευτικών συνόδων και τις μεταξύ τους διαφορές. 2) Να αναφέρετε τις πολιτικές κρίσεις που επηρέασαν την καθιέρωση του κοινοβουλευτισμού στο ελληνικό πολίτευμα.
Θέμα Β 1) Η έννοια της κυριαρχίας ως στοιχείο του κράτους. 2) Συγκρίνατε τα Συντάγματα του 1844 και του 1864.
Θέμα Γ Κυβέρνηση παραιτείται λίγο μετά την εκλογή της. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την απαλλάσσει από τα καθήκοντά της και προκηρύσσει εκλογές. Κόμμα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση προσβάλλει το διάταγμα διάλυσης της Βουλής, λόγω αντισυνταγματικής διάλυσης. Μετά τις εκλογές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται το διορισμό ως Υπουργού προσώπου που υποδεικνύει ο αρχηγός του κόμματος με την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, με την αιτιολογία ότι στο παρελθόν έχει επιδείξει αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Να αναδείξετε τα ζητήματα Συνταγματικού δικαίου που ανακύπτουν.
(Να απαντηθεί υποχρεωτικά το θέμα Γ και ένα εκ των Α, Β.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2019

Β' Κλιμάκιο (Βλαχόπουλος-Παπασπύρου)
{κατά προσέγγιση διατύπωση}


ΘΕΜΑ Α': 
α) Να συγκρίνετε το Κοινοβουλευτικό και το Προεδρικό σύστημα.
β) Να συγκρίνετε τα συντάγματα του 1844 και του 1864.

ΘΕΜΑ Β':
α) Αποκεντρωμένη διοίκηση, αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητες αρχές: ορισμός, έννοια.
β) Να συγκρίνετε τις αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001.

ΘΕΜΑ Γ': Βουλή, στην οποία κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, σχηματίζεται Κυβέρνηση από τρία κόμματα, με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου (Α) κόμματος.
Ερωτάται:
α) Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν για το νέο διορισμό και την ψήφο εμπιστοσύνης σε περίπτωση που:
[i] παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός
[ii] παραιτηθεί η Κυβέρνηση
β) Στην δεύτερη περίπτωση (α[ii]) σε περίπτωση που παραιτηθεί και η (νέα) δεύτερη Κυβέρνηση υπάρχει η δυνατότητα ο ΠτΔ να διαλύσει τη Βουλή και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Απαντήστε σε ένα από τα θέματα Α ή Β (και τα δύο υπο-ερωτήματα) και υποχρεωτικά στο θέμα Γ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2020ΘΕΜΑ Α
1) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σημαντικότερο πλεονέκτημα και το σημαντικότερο μειονέκτημα του κοινοβουλευτικού συστήματος έναντι του προεδρικού;
2) Ποια ήταν η θέση του ΠτΔ πριν και μετά την αναθεώρηση του 1986;ΘΕΜΑ Β
1) Να συγκρίνετε το ανεύθυνο και το ακαταδίωκτο των βουλευτών.
2) Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας η σημαντικότερη στιγμή στην ελληνική συνταγματική ιστορία έως το 1975.ΘΕΜΑ Γ
Με νόμο θεσπίζονται κανόνες αντίθετοι σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σχετικά με τις επιδοτήσεις στο ελαιόλαδο, με το σκεπτικό ότι οι ρυθμίσεις του κανονισμού είναι βλαπτικές για τα συμφέροντα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης εκδίδεται νέος κανονισμός της ΕΕ που προβλέπει ότι οι νόμοι που ψηφίζονται στα κράτη μέλη δεν θα ισχύουν αν δεν εγκριθούν από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η Κυβέρνηση παραιτείται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει αμέσως τη Βουλή, απευθύνοντας παράλληλα διάγγελμα στον λαό με το οποίο και εξηγεί την ανάγκη προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία. Το διάγγελμα προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής .


Αναπτύξτε τα συνταγματικά ζητήματα που ανακύπτουν.
ΥΓ1.Απαντάτε κατ’ επιλογή σε ένα από τα θέματα Α και Β και υποχρεωτικά στο Γ.


ΥΓ2. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Συντάγματος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2023

Πρακτικό
Κίνηση πολιτών υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά για παράβαση καθήκοντος κατά του ΠτΔ, του αρμόδιου υπουργού και των 155 βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την ψήφιση και δημοσίευση αντισυνταγματικού νόμου ως προς το περιεχόμενο και διαδικασία ψήφισης του. Ο εισαγγελέας θέτει αμέσως τη μήνυση κατά του υπουργού στο αρχείο, ενώ για τους βουλευτές τη διαβιβάζει τη διαβιβάζει στη Βουλή που αποφασίζει την άρση της ασυλίας τους. Είκοσι (20) βουλευτές προτείνουν τη δίωξη του ΠτΔ και την παραπομπή της υπόθεσης στον Α.Π. Ύστερα από όλα αυτά προκαλείται πολιτική κρίση, η κυβέρνηση παραιτείται και ο ΠτΔ διαλύει πρόωρα τη Βουλή.
Ερωτάται:
α) ήταν σύμφωνες με το Σύνταγμα οι ενέργειες του εισαγγελέα;
β)νομίμως αποφάσισε η Βουλή την άρση ασυλίας των βουλευτών;
γ) ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα η πρόταση για δίωξη και παραπομπή του ΠτΔ;
δ) ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα η πρόωρη διάλυση της βουλής;
ε) το Πρωτοδικείο Αθηνών μπορεί να ελέγξει τη συνταγματικότητα του νόμου ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία ψήφισης του;

Θεωρία Α:
1) τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συνταγμάτων την ελληνικής επανάστασης.\
2) διάφορες ανάμεσα στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τις κανονιστικές πράξεις της διοίκησης.

Θεωρία Β:
1) διάχυτος και παρεμπίπτων έλεγχος συνταγματικότητας νόμου.
2) κυριότερες διάφορες ανάμεσα στο Σύνταγμα του 1844 και στο Σύνταγμα του 1864.

Να απαντηθεί υποχρεωτικά το πρακτικό και μια απ' τις δύο θεωρίες (α ή β)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 σχόλια:

 1. μεγαλη πακεταρα.. λύσεις υπάρχουν κάπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θέματα Συνταγματικού Δικαίου-31/01/2020

  Α1.Ποιό είναι κατά την άποψή σας το σημαντικότερο πλεονέκτημα και το σημαντικότερο μειονέκτημα του κοινοβουλευτικού συστήματος σε σχέση με το προεδρικό σύστημα;Aιτιολογήστε την απάντησή σας.

  Α2.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρίν και μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 1986.

  Β1.Συγκρίνετε το ανεύθυνο και το ακαταδίωκτο των βουλευτών.

  Β2.Ποιά είναι η κατά τη γνώμη σας σημαντικότερη στιγμή της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας ως το Σύνταγμα του 1975 και για ποιό λόγο;

  Γ.Με νόμο θεσπίζονται κανόνες αντίθετοι σε κανονισμό της ευρωπαικής ένωσης , σχετικά με τις επιδοτήσεις στο ελαιόλαδο, με το σκεπτικό οτι οι ρυθμίσεις του κανονισμού είναι βλαπτικές για τα συμφέροντα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Κατόπιν αυτής της εξέλιξης εκδίδεται νέος κανονισμός της ΕΕ που προβλέπει οτι οι νόμοι που ψηφίζονται στα κράτη μέλη δεν θα ισχύουν αν δεν εγκριθούν από το ευρωπαικό κοινοβούλιο. Η Κυβέρνηση παραιτείται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαλύει αμέσως τη Βουλή, απευθύνοντας παράλληλα διάγγελμα στον λαό με το οποίο και εξηγεί την ανάγκη προσφυγής στη λαική ετυμηγορία. Το διάγγελμα προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο της Βουλής . ναπτύξτε τα συνταγματικά ζητήματα που ανακύπτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θέματα Συνταγματικού Δικαίου - 10 / 02 / 2022

  Θέμα Α

  1. Φιλελεύθερος και δημοκρατικός χαρακτήρας των επαναστατικών Συνταγμάτων
  2. Κατάταξη των γενικώς παραδεδεγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών στην ιεραρχία των πηγών του ελληνικού δικαίου και υπό ποια προϋπόθεση οι τελευταίες εντάσσονται στην ελληνική έννομη τάξη.

  Θέμα Β

  1. Αναθεώρηση 1986 και επιρροή της στον κοινοβουλευτισμό σε σχέση με το αρχικό Σύνταγμα του 1975

  2. Σημασία θεσμού υπουργικής προσυπογραφής και δυνατότητα κατάργησης του με Αναθεώρηση του Συντάγματος.

  ΘΕΜΑ Γ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ

  Βουλευτές της αντιπολίτευσης καταθέτουν πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης η οποία και απορρίπτεται. Δύο μήνες μετά 40 βουλευτές της Αντιπολίτευσης καταθέτουν εκ νέου νέα πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Η πρόταση υπερψηφίζεται από 149 βουλευτές, καταψηφίζεται από 148 βουλευτές και 3 βουλευτές απουσιάζουν από την ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί πως η κυβέρνηση καταψηφίστηκε και προκηρύσσει αμέσως εκλογές. Οι εκλογές διενεργούνται με εκλογικό νόμο ο οποίος πριμοδοτεί το πρώτο κόμμα με 80 έδρες και προβλέπει ρήτρα αποκλεισμού 10%. Πολίτες προσβάλλουν το κύρος των εκλογών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

  Αναδείξατε τα ζητήματα συνταγματικού δικαίου που ανακύπτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΕ ΣΕ ΨΑΧΝΕΙ Ο ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

  ( κατά προσέγγιση η διατύπωση σε κάποια σημεία )

  ΘΕΜΑ Α: 1) Συγκρίνατε τα Συντάγματα του 1844 και του 1864 ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
  2) υπουργική προσυπογραφή


  ΘΕΜΑ Β: 1) Πώς επηρέασε η αναθεώρηση του 1986 τον ρόλο του ΠτΔ;
  2) Φέρουν πολιτική ευθύνη ο βουλευτής και ο υπουργός; κι αν ναι, ποιος την αποδίδει;


  ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Η Κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο στη Βουλή, με το οποίο ορίζεται α) ότι για να εκπροσωπείται ένα κόμμα στη βουλή πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 5% των ψήφων σε επίπεδο επικράτειας αντί του 3% που ίσχυε έως τότε και β) ανακαλείται προηγούμενος νόμος με τον οποίο ενσωματωνόταν στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο οδηγία της ΕΕ σχετικής με το περιβάλλον και στη θέση του τίθεται νέος σχετικός νόμος, με περιεχόμενο αντίθετο στην εν λόγω οδηγία αλλά σύμφωνο με τον πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται από την κυβερνητική πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη βουλή ο βουλευτής Α υποστηρίζει με αποδείξεις ότι ο βουλευτής Β που ανήκει στο κυβερνητική πλειοψηφία έχει εταιρεία αποκομιδής ανακυκλώσιμης ύλης , η οποία συμβάλλεται με φορείς του δημοσίου. Τελικά ο βουλευτής Β διαγράφεται από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ο ΠτΔ διαλύει τη βουλή θεωρώντας ότι έχει απωλεστεί η δεδηλωμένη. Στις εκλογές που ακολούθησαν εφαρμόστηκε ο νέος εκλογικός νόμος με τις παραπάνω ρυθμίσεις. Σχολιάστε τα ζητήματα συνταγματικού δικαίου που ανακύπτουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σεπτεμβριος 2023-θεωρία:
  Ομάδα Α:
  Τυπικός και Ουσιαστικός νόμος
  Αναθεώρηση του 1911
  Ομάδα Β:
  Εκλογικός νόμος:ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις με βάση το Σ
  Αναθεώρηση 2001

  (Όπως μου το μετέφεραν στην ομάδα της σχολής)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Α. 1. Αναφέρατε δύο θεσμούς που εδραίωσαν ή ενίσχυσαν το κράτος δικαίου και τον
  χρόνο εισαγωγής τους στα ελληνικά Συντάγματα. 2. Αναφέρατε δύο περιπτώσεις, στις οποίες
  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενεργεί κατά διακριτική ευχέρεια ή αναλαμβάνει πρωτοβουλία
  κατά το Σύνταγμα.
  Β. 1. Αντιπροσωπευτικότητα, κυβερνητική σταθερότητα και εκλογικό σύστημα. 2.
  Διεθνής σύμβαση, η οποία επαναλαμβάνει γενικά παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς
  δικαίου, δεν κυρώνεται με νόμο. Τί θα ισχύσει στην Ελλάδα και ποιο δικαστήριο τελικώς θα
  αποφανθεί, εάν υπάρξει αμφισβήτηση;
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ
  Η Βουλή υπερψηφίζει πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος, ώστε το προεδρικό
  διάταγμα λήξης των εργασιών και τα διατάγματα διάλυσης της Βουλής να πρέπει να
  προσυπογράφονται πάντοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
  Δημοκρατίας διαλύει αμέσως τη Βουλή, με λόγο διάλυσης να αναδειχθεί η αναθεωρητική
  Βουλή. Μετά τις εκλογές, η νέα Κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο που ορίζει ότι από τις
  επόμενες βουλευτικές εκλογές οι εκλογές θα διεξάγονται σε ενιαία περιφέρεια όλης της
  Επικράτειας. Ακόμη προβλέπεται ότι για να ανακηρυχθεί κάποιος υποψήφιος βουλευτής
  πρέπει να περάσει εξετάσεις ελληνικής γλώσσας και συνταγματικού δικαίου από Κρατική
  Επιτροπή Εξετάσεων.
  α) Ποια ζητήματα συνταγματικού δικαίου ανακύπτουν;
  β) Σε ποιο στάδιο και από ποια όργανα μπορει να ελεγχθεί η Συνταγματικότητα του νομοσχεδίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή