19 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Πολιτικής Επιστήμης


Φεβρουάριος 2012

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σοσιαλδημοκρατίας;

2. Συζητήστε τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των ελίτ για τη δημοκρατία. Πώς συνδέεται η εν λόγω θεωρία με το "ρεαλιστικό μοντέλο δημοκρατίας";

3. Πώς αντιλαμβάνεστε την πολιτική ως εξουσία; Συζητήστε εάν...

...συνδέεται και πώς με τη μαρξιστική θεωρία.

4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός μονοεδρικού πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος; Πώς επιδρά αυτό το σύστημα στο κομματικό σύστημα;

Απαντώνται τα 2 από τα 4 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014

1. Πλουραλιστική προσέγγιση της δημοκρατίας.

2. Βασικά στοιχεία φιλελεύθερης ιδεολογίας.

3. Υπέρ και κατά μονοεδρικού, πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος.

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Τι είναι ο συντηρητισμός, ποιες βασικές αρχές (ή ιδέες του) γνωρίζετε, σε ποιον αιώνα και με ποια αφορμή δημιουργήθηκε ο συντηρητισμός, ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του και ποιες είναι οι επί μέρους εκδοχές (ή ρεύματά) του;

2. Τι είναι η πολυαρχία, ποιοι θεωρητικοί συγγραφείς ανέπτυξαν αυτή την έννοια, ποια δύο παραδείγματα πολυαρχίας μπορείτε να αναφέρετε και ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα ή εμπόδια στη λειτουργία της πολυαρχίας;

3. Τι είναι τα κομματικά συστήματα και ποια είδη κομματικών συστημάτων γνωρίζετε; Διαλέξτε ένα είδος κομματικού συστήματος και παρουσιάστε το αναλυτικά.

Διαλέξτε τα 2 από τα 3 θέματα και αναπτύξτε τα με πληρότητα
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Πότε μία εξουσία είναι νομιμοποιημένη, ποιους τύπους νομιμοποίησης της εξουσίας γνωρίζετε και ποιος από αυτούς τους τύπους επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο;

2. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πολιτικών καθεστώτων που ονομάζονται “πολυαρχίες” ή αλλιώς “φιλελεύθερα-δημοκρατικά συστήματα”; Να αναφέρετε 2 συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που είναι πολυαρχίες και 2 παραδείγματα άλλων χωρών που δεν είναι πολυαρχίες.

3. Τι είναι η πολιτική κουλτούρα και με ποιόν τρόπο οι πολιτικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες πολιτικής κουλτούρας;

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα (όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2017

Διαλέξτε μόνο δύο από τα παρακάτω τρία θέματα και αναπτύξτε τα συνοπτικά.

1. Σε τί διαφέρει η εξουσία από την πολιτική εξουσία και ποια δύο παραδείγματα εξουσίας και- ξεχωριστά -άλλα δύο παραδείγματα πολιτικής εξουσίας μπορείτε να αναφέρετε;

2. Σε τί διαφέρουν τα κόμματα από τα κομματικά συστήματα και ποια είδη ή τύπους κομμάτων και -ξεχωριστά- ποια είδη ή τύπους κομματικών συστημάτων γνωρίζετε;


3. Σε τί διαφέρει ο φιλελευθερισμός από το νεοφιλελευθερισμό και ποιους εκπροσώπους του φιλελευθερισμού και -ξεχωριστά- του νεοφιλελευθερισμού γνωρίζετε;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2013

Διαλέξτε μόνον δύο από τα παρακάτω τρία θέματα και αναπτύξτε τα όσο πληρέστερα μπορείτε. 

1. Συγκρίνετε τα κόμματα, τις ομάδες πίεσης και τα κοινωνικά κινήματα. Γράψτε στο τέλος της απάντησής σας από δύο συγκεκριμένα παραδείγματα κομμάτων, ομάδων πίεσης και κοινωνικών κινημάτων. 

2. Ποιες είναι οι διαφορετικές κατηγορίες πολιτικών καθεστώτων στον σύγχρονο κόσμο και ποια είναι η ιδιαιτερότητα των δυτικών πολυαρχιών. Γράψτε στο τέλος της απάντησής σας από δύο συγκεκριμένα παραδείγματα κάθε κατηγορίας πολιτικού καθεστώτος, περιλαμβανομένης και της δυτικής πολυαρχίας. 

3. Ποιες είναι οι διαφορετικές αρχές ή πηγές, αλλιώς ειπωμένο, τα «συστήματα κυριαρχίας», επί των οποίων στηρίζεται η εξουσία. Γράψτε στο τέλος της απάντησής σας από δύο συγκεκριμένα παραδείγματα κάθε αρχής ή πηγής. 


5 σχόλια:

 1. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017:
  1)Σε τι διαφέρει η εξουσία από την πολιτική εξουσία και ποια δύο παραδείγματα εξουσίας και -ξεχωριστά- άλλα δύο παραδείγματα πολιτικής εξουσίας μπορείτε να αναφέρετε;
  2)Σε τι διαφέρουν τα κόμματα από τα κομματικά συστήματα και ποια είδη ή τύπους κομμάτων και -ξεχωριστά- είδη ή τύπους κομματικών συστημάτων γνωρίζετε;
  3)Σε τι διαφέρει ο φιλελευθερισμός από τον νεοφιλελευθερισμό και ποιους εκπροσώπους του φιλελευθερισμού και -ξεχωριστά- του νεοφιλελευθερισμού γνωρίζετε;
  Διαλέξτε μόνο ΔΥΟ από τα τρία θέματα και αναπτύξτε τα συνοπτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναρτήστε ύλη και σημειώσεις στα Θέματα Πολιτικής Επιστήμης ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΝΑΡΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σεπτέμβριος 2019 :

  ΘΕΜΑ Α
  1)Γραφειοκρατία και Διοίκηση
  2)Τι είναι η παρακμή των κομμάτων και πώς ερμηνέυεται ;

  ΘΕΜΑ Β
  1)Κλασικός Φιλελευθερισμός
  2)Γιατί υπάρχει το Σύνταγμα ;

  Επιλέξτε ένα από τα δύο θέματα και απαντήστε και τα δύο ερωτήματα αυτού

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φεβρουάριος 2022:
  ΘΕΜΑΤΑ (Επιλέγονται τα 2 από τα 3)
  1) Ποιες είναι οι διαφορές της έννοιας των κομμάτων από την έννοια των κομματικών συστημάτων;
  2) Ποιες είναι ιστορικά και σήμερα οι βάσεις ή πηγές νομιμοποίησης της πολιτικής εξουσίας;
  3) Θετικά και αρνητικά στοιχεία των κωδικοποιημένων συνταγμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή