19 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Πολιτικής Επιστήμης


Φεβρουάριος 2012

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σοσιαλδημοκρατίας;

2. Συζητήστε τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των ελίτ για τη δημοκρατία. Πώς συνδέεται η εν λόγω θεωρία με το "ρεαλιστικό μοντέλο δημοκρατίας";

3. Πώς αντιλαμβάνεστε την πολιτική ως εξουσία; Συζητήστε εάν...

...συνδέεται και πώς με τη μαρξιστική θεωρία.

4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός μονοεδρικού πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος; Πώς επιδρά αυτό το σύστημα στο κομματικό σύστημα;

Απαντώνται τα 2 από τα 4 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014

1. Πλουραλιστική προσέγγιση της δημοκρατίας.

2. Βασικά στοιχεία φιλελεύθερης ιδεολογίας.

3. Υπέρ και κατά μονοεδρικού, πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος.

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Τι είναι ο συντηρητισμός, ποιες βασικές αρχές (ή ιδέες του) γνωρίζετε, σε ποιον αιώνα και με ποια αφορμή δημιουργήθηκε ο συντηρητισμός, ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι του και ποιες είναι οι επί μέρους εκδοχές (ή ρεύματά) του;

2. Τι είναι η πολυαρχία, ποιοι θεωρητικοί συγγραφείς ανέπτυξαν αυτή την έννοια, ποια δύο παραδείγματα πολυαρχίας μπορείτε να αναφέρετε και ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα ή εμπόδια στη λειτουργία της πολυαρχίας;

3. Τι είναι τα κομματικά συστήματα και ποια είδη κομματικών συστημάτων γνωρίζετε; Διαλέξτε ένα είδος κομματικού συστήματος και παρουσιάστε το αναλυτικά.

Διαλέξτε τα 2 από τα 3 θέματα και αναπτύξτε τα με πληρότητα
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Πότε μία εξουσία είναι νομιμοποιημένη, ποιους τύπους νομιμοποίησης της εξουσίας γνωρίζετε και ποιος από αυτούς τους τύπους επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο;

2. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των πολιτικών καθεστώτων που ονομάζονται “πολυαρχίες” ή αλλιώς “φιλελεύθερα-δημοκρατικά συστήματα”; Να αναφέρετε 2 συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που είναι πολυαρχίες και 2 παραδείγματα άλλων χωρών που δεν είναι πολυαρχίες.

3. Τι είναι η πολιτική κουλτούρα και με ποιόν τρόπο οι πολιτικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες πολιτικής κουλτούρας;

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα (όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2017

Διαλέξτε μόνο δύο από τα παρακάτω τρία θέματα και αναπτύξτε τα συνοπτικά.

1. Σε τί διαφέρει η εξουσία από την πολιτική εξουσία και ποια δύο παραδείγματα εξουσίας και- ξεχωριστά -άλλα δύο παραδείγματα πολιτικής εξουσίας μπορείτε να αναφέρετε;

2. Σε τί διαφέρουν τα κόμματα από τα κομματικά συστήματα και ποια είδη ή τύπους κομμάτων και -ξεχωριστά- ποια είδη ή τύπους κομματικών συστημάτων γνωρίζετε;


3. Σε τί διαφέρει ο φιλελευθερισμός από το νεοφιλελευθερισμό και ποιους εκπροσώπους του φιλελευθερισμού και -ξεχωριστά- του νεοφιλελευθερισμού γνωρίζετε;

1 σχόλιο:

 1. ΜΑΡΤΙΟΣ 2017:
  1)Σε τι διαφέρει η εξουσία από την πολιτική εξουσία και ποια δύο παραδείγματα εξουσίας και -ξεχωριστά- άλλα δύο παραδείγματα πολιτικής εξουσίας μπορείτε να αναφέρετε;
  2)Σε τι διαφέρουν τα κόμματα από τα κομματικά συστήματα και ποια είδη ή τύπους κομμάτων και -ξεχωριστά- είδη ή τύπους κομματικών συστημάτων γνωρίζετε;
  3)Σε τι διαφέρει ο φιλελευθερισμός από τον νεοφιλελευθερισμό και ποιους εκπροσώπους του φιλελευθερισμού και -ξεχωριστά- του νεοφιλελευθερισμού γνωρίζετε;
  Διαλέξτε μόνο ΔΥΟ από τα τρία θέματα και αναπτύξτε τα συνοπτικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή