31 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2011:

ΘΕΜΑ Α'

1. Αν συγκρούεται η ρύθμιση του νόμου με τους κανονιστικούς όρους ΣΣΕ ποια ρύθμιση υπερισχύει; Μπορεί ο νόμος να ρυθμίσει κατά τρόπο αποκλειστικό ζητήματα που έχει ήδη ρυθμίσει μια ΣΣΕ θέτοντας εκτός ισχύος τους κανονιστικούς όρους της ΣΣΕ αυτής; Υπάρχει περιορισμός ή όριο στην κρατική αυτή ρύθμιση;

2. Ποια συνδικαλιστική οργάνωση έχει την ικανότητα να...

...συνάπτει επιχειρησιακή ΣΣΕ; Ποιες ΣΣΕ κηρύσσονται γενικά υποχρεωτικές και με ποια διαδικασία; Τι σημαίνει μετενέργεια ΣΣΕ;

3. (πρακτικό) Η επιχείρηση Ε συνήψε την 1.2.2010 επιχειρησιακή ΣΣΕ με το πλέον αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο του προσωπικού της. 5 μήνες αργότερα πλέον αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο στην επιχείρηση κατέστη το σωματείο Β, το οποίο κατήγγειλε αμέσως την επιχειρησιακή ΣΣΕ, προσεκάλεσε την επιχείρηση Ε σε διαπραγματεύσεις για αύξηση των αποδοχών κατά 5% και συγχρόνως κήρυξε απεργία διαρκείας με αίτημα την αύξηση των αποδοχών κατά 5%. 15 μέρες μετά την έναρξη της απεργίας η επιχείρηση Ε δέχτηκε να διαπραγματευθεί με το σωματείο Β και συνήψε τελικώς επιχειρησιακή ΣΣΕ, με την οποία αυξήθηκαν οι αποδοχές κατά 4% αλλά καταργήθηκε το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που προέβλεπε η προηγούμενη επιχειρησιακή ΣΣΕ.

Ερωτάται:

α. Υπήρξε νόμιμη η καταγγελία τηε επιχειρησιακής ΣΣΕ;

β. Ήταν νόμιμη η απεργία;

γ. Είναι έγκυρη και ισχυρή η νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ;

δ. Ποια η τύχη του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας που προέβλεπε η προηγούμενη επιχειρησιακή ΣΣΕ;

ΘΕΜΑ Β'

1. Ποια πρόσωπα δεσμεύονται από μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας; Αν σε μια σχέση εργασίας συρρέει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και μια ομοιοεπαγγελματική, ποια από τις δύο θα εφαρμοσθεί; Με ποιο κριτήριο επιλύονται οι διαφορές ως προς την αντιπροσωπευτικότητα για τη σύναψη μιας ΣΣΕ;

2. Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας και με ποια διαδικασία επιλύονται οι σχετικές διαφορές;

3. Το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων στην ΕΑΣ (Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών) επιθυμεί να κηρύξει δυο τρίωρες στάσεις εργασίας του προσωπικού της στις 12.2.2011 και στις 22.2.2011.

Ερωτάται:

α. Ποιο όργανο του Σωματείου μπορεί να αποφασίσει για την κήρυξη της απεργίας και γιατί;

β. Ποιες περαιτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσουν οι εκπρόσωποι του παραπάνω σωματείου ώστε η απεργία να είναι απολύτως νόμιμη;

γ. Εάν η ΕΑΣ διαπιστώνει πρόβλημα νομιμότητας της αγωνιστικής κινητοποιήσεως σε ποιο δικαστήριο πρέπει να προσφύγει; Σε περίπτωση κατεπείγοντος είναι δυνατόν να προσφύγει στα ασφαλιστικά μέτρα;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβριος 2011:

ΘΕΜΑ Α:

1. Αν οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ συγκρούονται με τις διατάξεις νόμου ποια ρύθμιση υπερισχύει; Μπορεί ο νόμος να ρυθμίζει όρους εργασίας; Αν ναι, σε ποια έκταση; Είναι νόμιμη η απεργία που διεκδικεί αίτημα, το οποίο μόνο με ανάκληση ή τροποποίηση νόμου μπορεί να ικανοποιηθεί;

2. Είναι δυνατή η καταγγελία ΣΣΕ πριν από την πάροδο έτους από την έναρξη της ισχύος της; Πώς γίνεται η καταγγελία της ΣΣΕ; Ποιες οι συνέπειες της καταγγελίας ως προς την ισχύ της ΣΣΕ;

3. Η επιχείρηση Ε απασχολεί 100 μισθωτούς εκ των οποίων 45 είναι τεχνικοί, 35 διοικητικοί και 20 οικονομικοί. Οι 45 τεχνικοί έχουν ιδρύσει ξεχωριστό επιχειρησιακό σωματείο και οι 55 διοικητικοί/οικονομικοί έχουν επίσης ιδρύσει ξεχωριστό επιχειρησιακό σωματείο. Το καταστατικό καθενός από τα προηγούμενα σωματεία προβλέπει ότι μέλη του σωματείου τεχνικών μπορούν να γίνουν μόνο οι τεχνικοί και ότι μέλη του σωματείου διοικητικών/οικονομικών μπορούν να γίνουν μόνο οι διοικητικοί/οικονομικοί.

Ερωτάται: α) Ποιο σωματείο έχει τη δυνατότητα να συνάπτει επιχειρησιακή ΣΣΕ; β) Έχει κάθε ένα από τα δύο παραπάνω σωματεία το δικαίωμα κηρύσσει και να πραγματοποιεί απεργία;

ΘΕΜΑ Β:

1. Ποιο είναι το όργανο που κηρύσσει τη στάση εργασίας στις πρωτοβάθμιες και ποιο στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις; Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ποια είναι η προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης;

2. Ποια πρόσωπα δεσμεύονται από τις επιχειρησιακές και κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και από πότε;

3. Η κλαδική ΣΣΕ προβλέπει για ένα μεταλλουργό που υπάγεται σ' αυτήν βασικό μισθό 800 ευρώ, επίδομα γάμου 50 ευρώ, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 100 ευρώ και 30 εργάσιμες ημέρες άδειας αναψυχής. Η επιχειρησιακή ΣΣΕ του εργοστασίου στο οποίο εργάζεται προβλέπει βασικό μισθό 1000 ευρώ, επίδομα γάμου 100 ευρώ, δεν προβλέπει επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τέλος προβλέπει 26 εργάσιμες ημέρες άδειας αναψυχής.

Ερωτάται: Ποιοι είναι οι όροι εργασίας του εν λόγω μισθωτού και γιατί;

Επιλέγουμε το ένα από τα δύο θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012:

ΘΕΜΑ Α:

1.
Πως επενεργούν οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ επί της ατομικής συμβάσεως εργασίας; Καθίστανται οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ περιεχόμενο της ατομικής συμβάσεως;

2.
Όταν μια σχέση εργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κλαδικής και Επιχειρησιακής ΣΣΕ, που αμφότερες ισχύουν, ποιά εφαρμόζεται; Θα γίνει διάκριση μεταξύ ενότητας αποδοχών κ λοιπών θεμάτων για να βρεθεί η εφαρμοστέα ΣΣΕ; Αλλάζει η απάντηση αν η επιχειρησιακή ΣΣΕ βρίσκεται στη φάση της μετενέργειας;

3. (Πρακτικό):
Εθνική Γενική ΣΣΕ καθορίζει τα κατώτατα όρια μισθών κ ημερομισθίων. Νεότερος νόμος, επικαλούμενος την προστασία της Εθνικής Οικονομίας κ την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μειώνει τα παραπάνω κατώτατα όρια μισθών/ημερομισθίων κατά 20%. Κατόπιν αυτού, κηρύσσεται από την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, γενική απεργία διαρκείας με αίτημα την ανάκληση του προηγούμενου νόμου.
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:
 

(α) ποιούς εργαζόμενους κ ποιούς εργοδότες δεσμεύουν οι κανονιστικοί όροι της ΕΓΣΣΕ;
 

(β) Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ή να καταργούνται με νόμο οι κανονιστικοί όροι της ΕΓΣΣΕ; Σε μια τέτοια περίπτωση, ποιά ρύθμιση υπερισχύει;
 

(γ) Με ποια κριτήρια θα κριθεί η νομιμότητα της απεργίας;


ΘΕΜΑ Β:

1.
Η οικονομική αυτοτέλεια των Συνδ. Οργανώσεων.

2.
Οι εργαζόμενοι στην Aegean Airlines, επιθυμούν να κηρύξουν απεργία. Ποιές ενέργειες (λήψη αποφάσεων, άλλες ενέργειες, παραχωρήσεις προσώπων) πρέπει να κάνουν προκειμένου η απεργία τους να είναι νόμιμη; Προσδιορίστε επίσης τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να απευθυνθούν οι ενέργειες.

3. (Πρακτικό):
Η ΕΓΣΣΕ προβλέπει για το 2012 για τον εργαζόμενο Ε βασικό μισθό 580€, επίδομα πολυετίας 170€ κ οικογενειακό επίδομα 50€. Η κλαδική ΣΣΕ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση που απασχολείται ο εργαζόμενος, προβλέπει επίσης για το 2012, βασικό μισθό 500€, επίδομα προϋπηρεσίας 100€, οικογενειακό επίδομα 100€ και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 80€. Πως θα διαμορφωθούν οι αποδοχές του Ε αν υποθέσουμε ότι ο εργαζόμενος είναι μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης που υπέγραψε την Κλαδική ΣΣΕ και εάν δεν είναι μέλος;

(Απάντηση στο 1 από τα 2 θέματα)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013:

ΘΕΜΑ Α:

1. Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση διαφωνίας των μερών; Ποιες είναι οι συνέπειες από την παράλειψη ορισμού προσωπικού ασφαλείας; Ποιος ασκεί το δικαίωμα παροχής οδηγιών στο προσωπικό που διατίθεται από τη συνδικαλιστική οργάνωση ως προσωπικό ασφαλείας;

2. Τι γνωρίζετε για την μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων;

3. (Πρακτικό) Το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων στην ιδιωτική αεροπορική εταιρία Hellenic Airways επιθυμεί να κηρύξει τρεις πεντάωρες στάσεις εργασίας του προσωπικού της στις 5.2.2013, στις 13.2.2013 και στις 14.3.2013.

Ερωτάται: 

α) Ποια όργανα του Σωματείου έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν για την κήρυξη της απεργίας και γιατί; Η Γ.Σ., το Δ.Σ., ο Πρόεδρος του Σωματείου; 

β) Ποιες περαιτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσουν οι εκπρόσωποι του παραπάνω Σωματείου ώστε η απεργία να είναι απολύτως νόμιμη; 

γ)  Εάν η Hellenic Airways θεωρεί ότι είναι παράνομη η εν λόγω αγωνιστική κινητοποίηση σε ποιο καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο πρέπει να προσφύγει; Σε περίπτωση κατεπείγοντος είναι δυνατόν να προσφύγει στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων και για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος και αν ναι σε ποιο δικαστήριο;

ΘΕΜΑ Β:

1. α) Νόμιμες προϋποθέσεις ίδρυσης ένωσης προσώπων και διάρκεια αυτής. β) Μπορεί αν κηρύξει απεργία; γ) Όσοι δεν είναι μέλη της ένωσης προσώπων, δεσμεύονται από τις ΣΣΕ που υπογράφει αυτή; δ) Δικαιούται αν ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση σε δίκη μεταξύ εργαζομένου – μέλους της και του εργοδότη;

2. α) Ποια είναι η νόμιμη προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών και σε τι διαφέρει από την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης; β) Επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους για λόγο διαφορετικό από αυτούς που ορίζει ο νόμος;

3. (Πρακτικό) Με απόφαση Δ.Σ. το σωματείο της επιχείρησης Ε κηρύσσει απεργία με αίτημα να ανακληθεί η απόφαση της Ε να μεταφέρει την παραγωγή σε γειτονική χώρα με χαμηλότερο εργατικό κόστος.

Ερωτάται: 

α) Είναι νόμιμη η απεργία από την άποψη α1) του τρόπου κήρυξης, α2) του αιτήματος; 

β) Υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ο εργοδότης, σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, να συμψηφίσει τις ημέρες συμμετοχής σε παράνομη απεργία με την άδεια αναψυχής; Αν τις συμψηφίσει, οφείλει να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές και το επίδομα αδείας; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014

Θέμα 1ο

1. Ποιές είναι οι έννομες συνέπειες από τη  συμμετοχή του μισθωτού οε παράνομη απεργία; 

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δέσμευση από μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας; Αν σε μια σχέση εργασίας συρρέει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και μια κλαδική, ποια από τις δύο θα εφαρμοστεί; Με ποιο κριτήριο και με ποια διαδικασία επιλύονται οι διαφορές ως προς την αντιπροσωπευτικότητα για τη σύναψη μιας επιχειρησιακής σ.σ.ε. ;

3. Ομάδα που εκπροσωπεί περισσότερο από το 70% των εργαζομένων σε μια επιχείρηση που απασχολεί 80 άτομα, προσκαλεί τον εργοδότη με σκοπό τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία θα ρυθμίζει τα μισθολογικά ζητήματα. Ο εργοδότης αρνείται ισχυριζόμενος ότι υπάρχει κλαδική σ.σ.ε. για τα ζητήματα αυτά. Οι εργαζόμενοι με απόφαση που έλαβαν όλοι μαζί σε συγκέντρωση που πραγματοποίησαν μετά τη λήξη της εργασίας στο χώρο της επιχείρησης, κηρύσσουν απεργία. 

Ερωτάται:
 
α) είναι νόμιμη η αξίωση των εργαζομένων για σύναψη συλλογικής σύμβασης; 

β) εάν ναι, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να διαπραγματευθεί με την εργατική πλευρά και από που προκύπτει αυτή η υποχρέωση; 

γ) είναι νόμιμη η κήρυξη της συγκεκριμένης απεργίας; 

Θέμα 2ο

1. Τι ρυθμίζουν οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ και πώς επενεργούν επί της ατομικής συμβάσεως εργασίας; Καθίστανται οι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ περιεχόμενο της ατομικής συμβάσεως; 

2. Ποιές είναι οι νόμιμες προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας σε μια επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα; Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης και εργοδότη; Ποια είναι τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας και ποιος δικαιούται να παρέχει οδηγίες στο προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας; 
3. Μετά από εσωτερικό έλεγχο που διενεργείται στην επιχείρηση Ε εγείρονται υπόνοιες ότι ο υπάλληλος του λογιστηρίου Σ, ο οποίος παράλληλα έχει εκλεγεί στη θέση του_ Ταμία της επιχειρησιακής συνδικαλιστικής οργάνωσης, ενέχεται σε κύκλωμα υπερτιμολογήσεων από το οποίο η Ε έχει υποστεί σημαντική οικονομική ζημία. Κατόπιν αυτού η Ε υποβάλει έγκληση για απάτη και υπεξαίρεση κατά του Σ και την επόμενη μέρα τον απολύει χωρίς αποζημίωση (άρθρο 5 παρ. 1 ν. 2112/20). Η επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση θεωρεί ότι ο Σ είναι θύμα πλεκτάνης και κηρύσσει, τηρώντας τις νόμιμες διατυπώσεις, απεργία με αίτημα την ανάκληση της απόλυσής του και την επαναπρόσληψή του. 
Ερωτάται:
α) Είναι νόμιμη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του συνδικαλιστικού στελέχους, έτσι όπως έγινε; Έπρεπε ο εργοδότης να τηρήσει κάποια διαδικασία πριν από την καταγγελία και αν ναι ποιά; 
β) Είναι νόμιμη η απεργία από την άποψη του αιτήματος; 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014

Θέμα Α’

1. Ποιο είναι το όργανο που κηρύσσει τη στάση εργασίας στις πρωτοβάθμιες και ποιο στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις; Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ποια είναι η προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση απεργίας, τι περιλαμβάνει και σε ποιους απευθύνεται; 

2. Ποιο όργανο νομιμοποιείται από εργατικής πλευράς να υπογράφει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; Ποιος αντιστοίχως νομιμοποιείται να υπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας; 

3. Στην επιχείρηση Ε η επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση X κηρύσσει απεργία και παρέχει με δική της πρωτοβουλία ως προσωπικό ασφαλείας δύο άτομα, ένα ηλεκτρολόγο και ένα γραμματέα, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχει καθορισθεί από κανένα το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Ας σημειωθεί ότι στην Ε υπάρχει και άλλη συνδικαλιστική οργάνωση η Ψ, η οποία διατείνεται ότι η X κακώς κήρυξε απεργία γιατί αυτή (η Ψ) έχει τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη. Η Ε αντιδρά επίσης και διατείνεται ότι οι εργαζόμενοι που παρασχέθηκαν, δεν αποτελούν το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας εν όψει των αναγκών της επιχείρησης και διατείνεται ότι η απεργία δεν είναι νόμιμη. Ποιο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς ως προς τη νομιμότητα της απεργίας. Είναι βάσιμοι οι ισχυρισμοί της Ε και της Ψ; Με ποια διαδικασία θα έπρεπε να καθορισθεί το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και ποια οργάνωση θα έπρεπε να μετάσχει σε αυτή; Ποιο, όργανο θα αποφασίσει για το ποια συνδικαλιστική οργάνωση από τις δύο θα συμμετάσχει -στη - διαδικασία καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας, εάν προκύψει διαφωνία μεταξύ τους και με ποιο κριτήριο;

Θέμα Β’

1. 

α) Ποιες είναι, ανά βαθμίδα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ν. 1264/1982; 

β) Η διάκριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ανά είδος και βαθμίδα, έχει σημασία για το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να κηρύσσουν απεργία και αν ναι ποια; 

2. 

α) Ποια είναι η νόμιμη προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών και σε τι διαφέρει από την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης; 

β) Επιτρέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας συνδικαλιστικού στελέχους για λόγο διαφορετικό από αυτούς που ορίζει ο νόμος; 

3. Με απόφαση Δ.Σ. το σωματείο της επιχείρησης Ε, που είναι εγκατεστημένη στην Πάτρα, κηρύσσει απεργία με τα εξής αιτήματα: 1) να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ λόγω λήξης της προηγούμενης, 2) να συνεχίσει η επιχείρηση να εφαρμόζει την προηγούμενη ΣΣΕ στο σύνολό της και μετά την πάροδο 3 μηνών από τη λήξη της έως ότου υπογραφεί νέα ΣΣΕ, 3) να ανακληθεί η απόφαση της Ε να μεταφέρει την παραγωγή σε γειτονική χώρα με χαμηλότερο εργατικό κόστος. 

Ερωτάται: Είναι νόμιμη η απεργία από την άποψη α) του τρόπου κήρυξης, β) των αιτημάτων 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Α΄
 
Θέμα Α'

1. Ποιες αρμοδιότητες της Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 γνωρίζετε; Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές της συμφιλίωσης και της διαιτησίας;

2. Σε σσε των ξενοδοχείων προβλέπεται να εφαρμόζονται για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους στο μέλλον οι εκάστοτε ρυθμίσεις της σσε του επισιτισμού. Είναι νόμιμη αυτή η ρύθμιση και γιατί;

3. Στην επιχείρηση Ε η επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση X κηρύσσει απεργία και παρέχει με δική της πρωτοβουλία ως προσωπικό ασφαλείας δύο άτομα, ένα ηλεκτρολόγο και ένα φύλακα και δύο πυροσβέστες, καθώς δεν έχει καθορισθεί από κανένα το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Μια άλλη επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση των διοικητικών υπαλλήλων στην ίδια επιχείρηση, η Ω, ισχυρίζεται ότι αυτή πρέπει να ορίζει το προσωπικό ασφαλείας γιατί είναι πολυπληθέστερη και όχι αυτή που κήρυξε την απεργία. Η εργοδότρια επιχείρηση Ε διατείνεται εξ άλλου ότι οι εργαζόμενοι που παρασχέθηκαν, δεν αποτελούν το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας εν όψει των αναγκών της επιχείρησης και διατείνεται ότι η απεργία δεν είναι νόμιμη. Ποιο καθ’ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο είναι αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς ως προς τη νομιμότητα της απεργίας; Ποια από τις δύο οργανώσεις έχει την ευθύνη για τη χορήγηση του προσωπικού ασφαλείας εν όψει της απεργίας; Ποια από τις δύο οργανώσεις θα πρέπει να συνάπτει συμφωνία για τον αριθμό του προσωπικού ασφαλείας και με ποιο κριτήριο θα γίνει η επιλογή μεταξύ των δύο; Με ποιο τρόπο θα αποτυπωθεί ο ορισμός αυτός;

Θέμα Β'

1. Ενώσεις προσώπων ως συνδικαλιστικές οργανώσεις κατά τον ν. 1264/1982 και κατά τον ν.1876/1990, όπως σήμερα ισχύει: ομοιότητες και διαφορές.

2. Προϋποθέσεις νομιμότητας απεργίας σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

3. Βάσει της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης στον εργαζόμενο Ε καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές 1200 ευρώ/ σι οποίες αναλύονται σε βασικό μισθό 600 ευρώ, επίδομα πολυετίας 200 ευρώ, επίδομα τέκνων 100 ευρώ, επίδομα σπουδών 100 ευρώ, επίδομα επικίνδυνης εργασίας 100 ευρώ και διαχειριστικό επίδομα 100 ευρώ. Αμέσως μετά τη λήξη της συλλογικής αυτής σύμβασης, από την 1η.1.2014, ο εργοδότης μειώνει τις αποδοχές του εργαζομένου Ε σε 1100 ευρώ και μετά από ένα μήνα, από την 1η.2.2014. σε 1000 ευρώ. Την 1η.1.2015 ο εργαζόμενος, ισχυριζόμενος ότι παρανόμως μειώθηκαν οι αποδοχές του, ζητεί από τον εργοδότη να του καταβάλει 100 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο 2014, και εφεξής 200 ευρώ επιπλέον μηνιαίως. Είναι βάσιμο το αίτημα του εργαζομένου;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 - Κλιμάκιο Β΄

Θέμα Α'

1. Η Μ, τοπογράφος μηχανικός ΕΜΠ, εργάζεται σε εργοτάξιο της τεχνικής εταιρίας Τ. Ο μισθός της έχει συμφωνηθεί με την ατομική σύμβαση εργασίας στο ποσό των 1500 ευρώ. Την 1.1.2014 υπογράφεται μεταξύ της 'Ενωσης Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων, από εργοδοτικής πλευράς, και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Τεχνικών Υπαλλήλων, από εργατικής πλευράς, η ΣΣΕ των εργαζομένων στις τεχνικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει για την ειδικότητα της Μ βασικό μισθό 1300 ευρώ, καθώς και επιδόματα εργοταξίου 20% και πτυχίου 10%. Η ΣΣΕ περιέχει επίσης τον όρο ότι «όλα τα επιδόματα υπολογίζονται επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών κάθε μηχανικού». Η εν λόγω ΣΣΕ ήταν ετήσιας διάρκειας και έληξε στις 31.12.2014, χωρίς να συναφθεί μετά νέα. 


Ερωτήματα

α) Τι πρέπει να εξετάσει η εταιρία Τ για να διαπιστώσει αν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την παραπάνω ΣΣΕ στην Μ; 

β) Αν υποτεθεί ότι η Τ είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την ΣΣΕ, τι μηνιαίο μισθό δικαιούται η Μ να λαμβάνει: ι) το 2014, ιι) την 1.2.2015, ιιι) την 1.5.2015;

2. Επτά μήνες μετά την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ το σωματείο την καταγγέλλει και καλεί τον εργοδότη σε διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας ΣΣΕ με βασικό αίτημα την αύξηση των αποδοχών κατά 5% σε σχέση με όσα προέβλεπε η καταγγελθείσα. Το σωματείο δικαιολογεί το αίτημά του επικαλούμενο τα πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας που εμφανίζονται στον ισολογισμό που μόλις δημοσιεύθηκε. Ο εργοδότης αρνείται να διαπραγματευθεί και εμμένει στην τήρηση της καταγγελθείσας ΣΣΕ. Κατόπιν αυτού το σωματείο συγκαλεί γενική συνέλευση των εργαζομένων, η οποία λαμβάνει την απόφαση, με φανερή ψηφοφορία και με συντριπτική πλειοψηφία, να κηρύξει απεργία διάρκειας. Ο εργοδότης προσφεύγει με αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο ζητώντας να αναγνωρισθεί ότι η απεργία είναι παράνομη και να διαταχθεί το σωματείο να την διακόψει. Το δικαστήριο δέχεται την αγωγή και ο εργοδότης επιδίδει την απόφαση με δικαστικό επιμελητή στα μέλη της διοίκησης του σωματείου. Αυτοί όμως αρνούνται να διακόψουν την απεργία, επικαλούμενοι την σαφή εντολή που έχουν λάβει από τη γενική συνέλευση για απεργία διάρκειας. Την επόμενη μέρα ο εργοδότης καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας του προέδρου του σωματείου, εγγράφως και με καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Στο έγγραφο της καταγγελίας της σύμβασης αναφέρεται ως λόγος της απολύσεως ότι ο πρόεδρος συνέχισε να συμμετέχει σε απεργία που κηρύχθηκε παράνομη. 


Ερωτήματα

α) Ορθώς έκρινε το δικαστήριο την απεργία ως παράνομη (εξετάστε κάθε πιθανό λόγο ακυρότητας);

β) Είναι νόμιμη η απόλυση του προέδρου του σωματείου;


Θέμα Β'

1. Ο λογιστής Λ, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (νυν ΟΠΑ), έχει προσληφθεί από την ξενοδοχειακή επιχείρηση Ξ με μηνιαίο μισθό 1100 ευρώ. Την 1.4.2013 υπογράφεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών η ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των επιχειρήσεων όλης της χώρας, ετήσιας διάρκειας. Αυτή προβλέπει βασικό μισθό 1100 ευρώ, μηνιαίο επίδομα υπολογισμών 150 ευρώ και ετήσιο επίδομα ισολογισμού ίσο με μισό μηναίο μισθό. Την 1.9.2014 ο Λ ασκεί αγωγή κατά της Ξ, ζητώντας να του καταβάλλει εφεξής, πέραν του συμβατικού μισθού του, τα ανωτέρω επιδόματα της ΣΣΕ. Ο Λ είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνωσης που ανήκει στην παραπάνω Ομοσπονδία. Επικουρικώς ζητεί να λαμβάνει το μισθό που καθορίσθηκε με την από 1.7.2014 ΣΣΕ, επίσης ετήσιας διάρκειας, η οποία συνήφθη μεταξύ της Ξ και του επιχειρησιακού σωματείου και προβλέπει για πτυχιούχους ΑΕΙ συνολικό μηνιαίο μισθό 1250 ευρώ. Η Ξ αρνείται να ικανοποιήσει και τα δύο αιτήματα. Ισχυρίζεται, αφενός, ότι δεν οφείλει το μισθό της ΣΣΕ των λογιστών και βοηθών λογιστών, επειδή η Ξ δεν δεσμεύεται και πάντως επειδή η ΣΣΕ έχει λήξει. Αφετέρου ισχυρίζεται, ότι δεν οφείλει ούτε το μισθό της άλλης ΣΣΕ, επειδή ο Λ δεν είναι μέλος του επιχειρησιακού σωματείου. 


Ερωτήματα

α) Εξετάστε τη βασιμότητα των αιτημάτων του Λ και, αντίστοιχα, των αμυντικών ισχυρισμών της Ξ.

β) Τι μισθό οφείλει η Ξ να καταβάλλει στον Α από 1.9.2014 και εφεξής;

2. Η κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση Κ μελετά το ενδεχόμενο να κλείσει το εργοστάσιό της στη Βόρειο Ελλάδα και να μεταφέρει την παραγωγή σε γειτονική χώρα με χαμηλότερο εργατικό κόστος. Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου της επιχείρησης καλεί τον εργοδότη σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ με τα εξής αιτήματα: α) να μη μεταφερθεί η παραγωγή στο εξωτερικό και να διασφαλισθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας (δηλ. να μην γίνουν απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους) για τρία χρόνια, β) να καθορισθεί ο κατώτερος εισαγωγικός μισθός για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως ηλικίας, στα 751 ευρώ, γ) να μην επιτρέπεται καταγγελία της σύμβασης εργασίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου παρά μόνο λόγω αποδεδειγμένης τέλεσης ποινικού αδικήματος εις βάρος του εργοδότη. Παράλληλα με την πρόσκληση για διαπραγματεύσεις, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου αποφασίζει, με μυστική ψηφοφορία (4 μέλη υπέρ και 1 κατά), να κηρύξει απεργία διάρκειας, ως μέσο πίεσης για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών. Η απεργία ξεκινά, αφού προηγουμένως (προ 48 ωρών) γίνεται έγγραφη προειδοποίηση και γνωστοποίηση των αιτημάτων στον εργοδότη και διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας. 


Ερωτήματα

α) Εξετάστε τη νομιμότητα της απεργίας, ιδίως από άποψη τρόπου κήρυξης, αιτημάτων και χρόνου διεξαγωγής, 

β) Αν υποτεθεί ότι η απεργία είναι παράνομη, υπό ποίες προϋποθέσεις δικαιούται ο εργοδότης, σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου, να συμψηφίσει τις ημέρες συμμετοχής κάθε εργαζομένου στην παράνομη απεργία με την άδεια αναψυχής; Αν τις συμψηφίσει, οφείλει να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές και το επίδομα αδείας;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2015 ( Α' Κλιμάκιο Α-Κ)

ΘΕΜΑ Α

1. Πώς λύνεται μια συλλογική σύμβαση εργασίας; Συνεχίζεται η ισχύς της μετά τη λήξη της; Μέχρι πότε και για ποιους ισχύει; Ποια η διαφορά με τη μετενέργεια;

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις κάποιοι εργαζόμενοι δεσμεύονται από μία κλαδική και υπό ποιες από μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας;

3. (Πρακτικό) Σε επιχείρηση κλωστοϋφαντουργίας αποφασίζεται η κατάργηση ορισμένων θέσεων εργασίας εν όψει της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια επικρατεί ένταση και η συνδικαλιστική οργάνωση κηρύσσει νομίμως απεργία. Ο εργοδότης για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της απεργίας αφενός αναθέτει ορισμένες εργασίες παραγωγής σε εξωτερική εργολαβική επιχείρηση, αφετέρου προσλαμβάνει μισθωτούς με σύμβαση ορισμένου χρόνου και τους τοποθετεί σε θέσεις μη απεργών, όπως και τέλος προσλαμβάνει άλλους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και τους τοποθετεί σε θέσεις μη απεργών, τους οποίους είχε προηγουμένως μετακινήσει για να καλύψουν θέσεις απεργών. Είναι νόμιμα τα παραπάνω εργοδοτικά μέτρα;

ΘΕΜΑ Β

1. Ποιο όργανο αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας σε μια κλαδική ομοσπονδία, σε ένα εργατικό κέντρο και σε μια πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση;

2. Με ποιο τρόπο προστατεύει ο νόμος τα συνδικαλιστικά στελέχη και γενικότερα όσους ασκούν συνδικαλιστική δράση από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους; Αναφερθείτε στο περιεχόμενο της προστασίας όπως την προβλέπει ο νόμος.

3. (Πρακτικό) Τριμελής επιτροπή εργαζομένων που εκπροσωπεί περισσότερο από το 90% των εργαζομένων σε μια επιχείρηση που απασχολεί 150 άτομα, προσκαλεί τον εργοδότη με σκοπό τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ο εργοδότης αρνείται πεισματικά και οι εργαζόμενοι προσφεύγουν στον ΟΜΕΔ για τον ορισμό μεσολαβητή. Ο εργοδότης και στο στάδιο αυτό συνεχίζει να αρνείται την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων. Ερωτάται: α) Είναι νόμιμη αυτή η εργοδοτική συμπεριφορά; β) Τι πρέπει να πράξει ο μεσολαβητής; γ) Εάν υποθέσουμε ότι ο εργοδότης παρανόμως αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία της μεσολάβησης, μπορεί να δοθεί συνέχεια για τη ρύθμιση του ζητήματος, σε ποια διαδικασία και με αίτηση ποιου;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

Θέμα Α

1. α) Ποιες είναι οι συνέπειες της παράνομης απεργίας στις συμβάσεις εργασίας των απεργών;
    β) Ποια η διαφορά της επίσχεσης εργασίας από την απεργία;

2. Στο εργοστάσιο χαρτοπαραγωγής της Χ.Π./ Α.Ε. εργάζονται 130 συνολικά, εκ των οποίων οι 110 εργάτες παραγωγής. Είκοσι από αυτούς αποφασίζουν να συστήσουν επιχειρησιακό σωματείο με σκοπό την προάσπιση και την προαγωγή των συμφερόντων του εργατικού κινήματος. Την 1/2/2017 δίνουν εντολή σε δικηγόρο να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη σύσταση του σωματείου. Ποιες είναι οι ουσιαστικές και διαδικαστικές ενέργειες για τη νόμιμη σύσταση σωματείου;

(Πρακτικό) Στην επιχείρηση Ε, η οποία απασχολεί ογδόντα (80) εργαζόμενους, ιδρύεατι το Σεπτέμβριο του 2015 ένωση προσώπων με μέλη της πενήντα (50) από αυτούς. Στη συνέχεια το Δεκέμβριο του ίδιου έτους ιδρύεται στην ίδια επιχείρηση συνδικαλιστικό σωματείο με μέλη είκοσι (20) εργαζόμενους. Τον Ιανουάριο του 2016 τίθεται ζήτημα υπογραφής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.

Ερωτάται:

Α) Ποια από τις δύο οργανώσεις νομιμοποιείται να υπογράψει τη συλλογική σύμβαση;

Αν υποθέσουμε ότι νομίμως υπογράφηκε στις 28/1/2016 συλλογική σύμβαση ετήσιας διάρκειας, ερωτάται  Β) εργαζόμενος που θα προσληφθεί στις 07/02/2017 έχει δικαίωμα να διεκδικήσει εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή μέρους της;

Γ) εργαζόμενος, που θα προσληφθεί στις 10/06/2017 έχει δικαίωμα να διεκδικήσει εφαρμογή της ίδιας συλλογικής σύμβασης εργασίας ή μέρους της;

Δ) Μπορεί να υπάρξει στις παραπάνω δύο περιπτώσεις συμβατική ρύθμιση σχετικά με την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης που έληξε και προς ποια κατεύθυνση;

Θέμα Β

1. Ποιες αρμοδιότητες έχει η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν.1264/1982(προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών); Ποιες διαφορές εντοπίζετε μεταξύ μεσολάβησης και συμφιλίωσης ως προς το πρόσωπο του «τρίτου» και ως προς τις υπαγόμενες διαφορές;

2. Τι γνωρίζετε για την αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία;

(Πρακτικό) Η βιομηχανία μετάλλου Μ απασχολεί στη Θεσσαλονίκη προσωπικό 200 ατόμων. Στην παραγωγή εργάζονται 160 μισθωτοί, ενώ οι υπόλοιποι είναι υπάλληλοι διοικητικών υπηρεσιών. Στη Μ δραστηριοποιούνται δύο επιχειρησιακά σωματεία, το Σ1 με 120 μέλη και το Σ2 με 40 μέλη. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι δεν είναι οργανωμένοι συνδικαλιστικά. Η Μ προχωρεί σταδιακά σε εκσυγχρονισμό της παραγωγή με εισαγωγή νέας τεχνολογίας, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να καταργήσει 20 θέσεις εργασίας εντός του 2016, προχωρώντας σε ισάριθμες απολύσεις. Για το 2017 αναμένεται ανάλογος αριθμός απολύσεων. Μεταξύ των δύο σωματείων ανακύπτει διαφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ενώ το Σ1 προκρίνει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τον εργοδότη, με σκοπό να συμφωνηθούν ευνοϊκοί οικονομικοί όροι για τους αποχωρούντες, το Σ2 τάσσεται υπέρ της άμεσης έναρξης απεργιακού αγώνα με αίτημα να σταματήσουν οι απολύσεις και να επαναπροσληφθούν οι απολυθέντες το 2016. Η Μ ζητεί από το νομικό της σύμβουλο απάντηση στα εξής ερωτήματα:

1) Δικαιούται το σωματείο Σ2, αν και έχει τα λιγότερα μέλη, να κηρύξει μόνο του απεργία στην επιχείρηση;
2) Δικαιούται να συμμετάσχει σε μια τέτοια απεργία κάποιος εργαζόμενος που δεν είναι μέλος ούτε στο Σ1 ούτε στο Σ2;
3) Είναι νόμιμα τα παραπάνω αιτήματα απεργίας;

4) Δικαιούται η Μ να μην αποδεχθεί την εργασία και να μην καταβάλλει τις αποδοχές στους διοικητικούς υπαλλήλους της, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην απεργία, επικαλούμενη ότι όσο διαρκεί η απεργία στην παραγωγή, δεν έχει δυνατότητα ουσιαστικής αξιοποίησης της εργασίας τους;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Σεπτέμβριος 2017
Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα με το πρακτικό του
Θέμα Α
1) Τι γνωρίζετε για το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη μελών ΔΣ συνδικαλιστικής οργάνωσης;
2) Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 22 παρ. 2 ν. 1264/82), απαγορεύεται η ανταπεργία (λοκ-άουτ).
Ερωτάται: α) Σε ποιόν απευθύνεται η απαγόρευση αυτή και τι ακριβώς απαγορεύεται; β) Ανεξάρτητα από την απαγόρευση της ανταπεργίας, υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ο εργοδότης να μην αποδεχθεί την εργασία των μη απεργών κατά τη διάρκεια μιας απεργίας;
Πρακτικό
Η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει για το 2017 για τον εργαζόμενο Ε βασικό μισθό 580 ευρώ, επίδομα πολυετίας 170 ευρώ και οικογενειακό επίδομα 50 ευρώ. Ο εργοδότης είναι μέλος των αντίστοιχων εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση που απασχολείται ο εργαζόμενος, προβλέπει για τον ίδιο εργαζόμενο, επίσης για το 2017, βασικό μισθό 500 ευρώ, επίδομα προϋπηρεσίας 100 ευρώ, οικογενειακό επίδομα 100 ευρώ και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 80 ευρώ. 
Ερωτάται: Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές του εάν υποθέσουμε ότι ο εργαζόμενος είναι μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης που υπέγραψε την κλαδική ΣΣΕ και πώς εάν δεν είναι μέλος;

Θέμα Β
1) Τι γνωρίζετε για τη μετενέργεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας;
2) α. Υπό ποιες προϋποθέσεις εφαρμόζεται η ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας των οδηγών σε ένα εργαζόμενο οδηγό μιας μεταλλουργικής επιχείρησης;
β. Αν σε μια σχέση εργασίας συρρέει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας και μια ομοιοεπαγγελματική, ποια από τις δύο θα εφαρμοσθεί; Με ποιο κριτήριο επιλύονται οι διαφορές ως προ την αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ δύο εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων για τη σύναψη μιας ΣΣΕ;
Πρακτικό
Η Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου εργαζομένων της επιχείρησης Ε λαμβάνει, μετά από μυστική ψηφοφορία, στις 20.09.2016, τις εξής αποφάσεις σχετικά με απεργιακές κινητοποιήσεις: α) Αποφασίζει την κήρυξη άμεσα απεργίας με αίτημα την ανάκληση της απόλυσης και την επαναπρόσληψη του Α. Ο Α είναι υπάλληλος του λογιστηρίου της Ε και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του σωματείου. Απολύθηκε την 01.09.2016 χωρίς αποζημίωση και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την καταγγελία της σύμβασης συνδικαλιστικών στελεχών, μετά την υποβολή έγκλησης εναντίον του από την Ε για υπεξαίρεση. Ο Α έχει ήδη ασκήσει αγωγή κατά της Ε στα αρμόδια δικαστήρια, ζητώντας την ακύρωση της απόλυσής του. β) Εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του σωματείου να διαπραγματευτεί με την Ε την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ για το 2017, μετά τη λήξη της ισχύουσας στις 31.12.2016, η οποία αφενός να διατηρεί τα κεκτημένα και αφετέρου να προβλέπει αυξήσεις μισθών της τάξεως τουλάχιστον 2%. Εξουσιοδοτεί, επίσης, το Δ.Σ. του σωματείου να κηρύσσει απεργία στην Ε, αν και όταν το θεωρεί σκόπιμο κατά την κρίση του, προκειμένου να επιτύχει τον παραπάνω στόχο. 
Ερωτάται: Θα είναι νόμιμες οι σχετικές απεργίες, από την άποψη του τρόπου κήρυξης των αιτημάτων;
Οι απαντήσεις να είναι αιτιολογημένες.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018

Θέμα Α

1. Ποιες αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών γνωρίζετε;
2. Τι γνωρίζετε για τη σύγκληση συνελεύσεων του προσωπικού στο χώρο εργασίας, όπως και για την παραχώρηση χώρου για γραφείο;
3. Η επιχείρηση Ε παράγει μεταλλικά νερά σε δύο μονάδες στο Αμύνταιο και στην Έδεσσα. Λόγω οικονομικών προβλημάτων διακόπτει την παραγωγή στο Αμύνταιο, απολύοντας νομίμως όλο το εκεί απασχολούμενο προσωπικό 10 ατόμων. Στη μονάδα της Έδεσσας εισάγει μονομερώς, νομίμως, σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης για όλο το εκεί προσωπικό. Το επιχειρησιακό σωματείο Σ κηρύσσει απεργία με αίτημα την ανάκληση των παραπάνω εργοδοτικών αποφάσεων. Ερωτάται : α) Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρηθούν για τη νόμιμη κήρυξη της απεργίας; β) Αξιολογήστε τη νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων. γ) Δικαιούται η Ε να συμβληθεί με την εταιρία Ζ, αναθέτοντας της την παραγωγή μεταλλικών νερών κατά τη διάρκεια της απεργίας;


Θέμα Β

1. Τι γνωρίζετε για την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης και των συνδικαλιστικών στελεχών; (εντοπίζοντας προστατευόμενα πρόσωπα, αντικείμενο και διάρκεια προστασίας και προϋποθέσεις)
2. Τι γνωρίζετε για την υποχρέωση του εργοδότη για διάλογο και διαπραγμάτευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις;
3. Μία μεταλλουργική επιχείρηση απασχολεί 150 μισθωτούς από τους οποίους 30 είναι οδηγοί, 80 είναι μεταλλουργοί και 40 διοικητικοί. Οι διοικητικοί, όπως και οι μεταλλουργοί έχουν ιδρύσει στην επιχείρηση ξεχωριστά σωματεία και σε καθένα από αυτά μετέχουν όλοι οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι. Ποιο από τα δύο παραπάνω σωματεία ή ποιο άλλο σωματείο μπορεί να συνάψει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας  και ποιο να κηρύξει απεργία στην επιχείρηση;

Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος 2019

ΘΕΜΑ Α
1.   Ποια μέρη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ξεκινήσει διαδικασία μεσολάβησης; Με ποιον τρόπο και σε ποια προθεσμία πραγματοποιείται νομίμως η αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή; Ποια είναι η σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας;
2. Πώς εκδηλώνεται η δημοκρατία στους τόπους εργασίας; Πώς επιλύονται οι διαφορές για τα θέματα αυτά;
3.       Πρακτικό
Το σωματείο εργαζομένων της αεροπορικής επιχείρησης Ε κηρύσσει απεργία με αίτημα να ανακληθεί η απόφαση της Ε να μεταφέρει την έδρα της σε γειτονική χώρα με χαμηλότερο εργατικό κόστος, η οποία θα οδηγήσει στην καταγγελία των περισσότερων συμβάσεων εργασίας. Ερωτάται: α) Ποιες οι τυπικές προϋποθέσεις για την νόμιμη κήρυξη της εν λόγω απεργίας; β) Να εξετάσετε τη νομιμότητα της απεργίας από την άποψη του αιτήματος αυτής.

ΘΕΜΑ Β
1.    Πώς ορίζεται το προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση απεργίας και με ποια διαδικασία επιλύονται οι σχετικές διαφορές;
2.       Τι γνωρίζετε για τη διαγραφή μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης;
3.       Πρακτικό
Με απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας της 02.12.2018 κηρύσσεται γενικά υποχρεωτική και επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας του νομού Αρκαδίας η από 02.07.2018 τοπική κλαδική σσε της κλωστοϋφαντουργίας του όμορου νομού Κορινθίας. Μισθωτός κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης του νομού Αρκαδίας ζητά την καταβολή των αυξημένων αποδοχών της παραπάνω συλλογικής σύμβασης από τότε που αυτή υπεγράφη. Ερωτάται αν είναι βάσιμη η αξίωση του μισθωτού αυτού και ποιους ισχυρισμούς μπορεί να προβάλει ο εργοδότης;

Απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα του θέματος Α και του θέματος Β. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νόμων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σεπτέμβριος 2019

ΘΕΜΑ Α:
1.Με ποιους τρόπους μπορεί να αχθεί μια συλλογική διαφορά ενώπιον της Διαιτησίας;
2. Τι σημαίνουν οι όροι «αναγκαστική παράταση της ισχύος Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ)» και «Μετενέργεια ΣΣΕ» και ποιες οι μεταξύ τους διαφορές;
3. Το ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου εργαζομένων του Μετρό κηρύσσει δύο τρίωρες στάσεις εργασίας του προσωπικού της ως άνω εταιρίας στις 12.9.2019 και στις 22.9.2019
Ερωτάται:
α. Είναι το ΔΣ αρμόδιο για την κήρυξη των ως άνω στάσεων εργασίας και γιατί; Η ΓΣ είναι αρμόδιο επίσης και γιατί;
β. Ποιες περαιτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιήσουν οι εκπρόσωποι του παραπάνω σωματείου ώστε η απεργία να είναι νόμιμη;
γ. Σε περίπτωση επείγοντος τι μπορεί να πράξει η εταιρία Μετρό για την προάσπιση των δικαιωμάτων της;

ΘΕΜΑ Β:
1. Δικαιούνται τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, να προσβάλλουν το κύρος των αποφάσεων των γενικών τους συνελεύσεων; Με ποιες προϋποθέσεις κι ενώπιον ποιου δικαστηρίου;
2. α) Ποια πρόσωπα δεσμεύονται από μια κλαδική ΣΣΕ; β) Πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική μια κλαδική ΣΣΕ; γ) Ποιος εργαζόμενος και εργοδότης δεσμεύεται από μια κλαδική ΣΣΕ που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική;
3. Ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει μέσα στο εργοστάσιό του χώρους για πίνακες ανακοινώσεων για τους σκοπούς του σωματείου των εργαζομένων σε αυτό και γι’ αυτόν το λόγο το σωματείο κηρύσσει απεργία με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με ανάταση της χειρός.
Ερωτάται:
α) Ο Ε έχει κανένα τρόπο για να διακόψει αυτήν την απεργία και τα πρέπει να επικαλεστεί προς τούτο;
β) Σε περίπτωση που διακοπεί η απεργία, το σωματείο έχει άλλο τρόπο να επιτύχει την ικανοποίηση του παραπάνω δικαιώματός της;


Απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα του θέματος Α ή Β. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νόμων. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ιανουάριος 2020 
Σειρά Α' 

ΘΕΜΑ Α :
1α) Ποιες οι διαφορές μεταξύ της μεσολάβησης και της διαιτησίας στο πλαίσιο της επίλυσης των συλλογικών διαφορών

β) σε ποιες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατή η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία

2) Τι είναι το προσωπικό κάλυψης βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου διαδικασία ορισμού του και πως επιλύονται οι σχετικές διαφωνίες.

3) Η εταιρεία εμπορίας ειδών σπιτιού Ε διαθέτει καταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι εργαζόμενοι έχουν ιδρύσει το επιχειρησιακό σωματείο Σ στο οποίο συμμετέχουν μισθωτοί από όλα τα καταστήματα της Ε. στις 3.1.2020 υπογράφεται με τριετή διάρκεια ισχύος επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας μεταξύ της Ε και του Σ προβλέπει βασικό μισθό 800 ευρώ και αύξηση αυτού αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας. Η Ε επικαλούμενη οικονομικές δυσχέρειες έξι μήνες μετά την υπογραφή της ως άνω Σ.Σ.Ε. ανακοινώνει ότι αυτή θα ισχύει μόνο για το προσωπικό που είχε προσληφθεί μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης ενώ εφεξής για το νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό θα ισχύει ο ελάχιστος νόμιμος μισθός. Το Σ αντίδραση στην ενέργεια της Ε θεωρώντας αυτή η παράνομη και το δ.σ. του σωματείου αποφασίζει να προχωρήσει σε απεργία με αίτημα την άμεση ανάκληση της εργοδοτικής απόφασης περί μη εφαρμογής της υπογραφείσας σύμβασης στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό. ερωτάται
 α) είναι νόμιμη η ενέργεια της να αποκλείσει τους νεοπροσλαμβανόμενους από την εφαρμογή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας λόγω οικονομικών δυσχερειών και γιατί;
β) είναι το ΔΣ του σωματείου αρμόδιο για την κήρυξη της απεργίας εν προκειμένω, και γιατί; ποιες περαιτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να είναι νόμιμη η απεργία;
γ) να αξιολογήσετε τη νομιμότητα του αιτήματος της απεργίας.

ΘΕΜΑ Β :
1) Ποια συνδικαλιστικά στελέχη ορίζονται προστατευόμενα; Με ποια κριτήρια και ποιες ιδιότητες προσδιορίζονται συγκεκριμένα και ορίζεται ο αριθμός τους;

2α) Ποιο είναι το περιεχόμενο της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση;

 β) Είναι επιτρεπτή η απεργία κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας της μεσολάβησης και της διαιτησίας;


3) Η συνδικαλιστική οργάνωση με τα περισσότερα μέλη σε επιχειρήσεις του Ε ζητά από τον τελευταίο για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών τους σκοπών την διάθεση σε αυτή κατάλληλου χώρου για γραφείο. Ο Ε αρνείται το αίτημα αυτό με την αιτιολογία ότι η εκμετάλλευση του απασχολεί λιγότερους από 100 εργαζόμενους και ως εκ τούτου, ισχυρίζεται ότι δεν έχει υποχρέωση εκ του νόμου προς διάθεση γραφείου. Η συνδικαλιστική οργάνωση ισχυρίζεται ότι εργαζόμενοι είναι άνω των 100 και ότι υφίσταται εκ του νόμου η ως άνω υποχρέωση του Ε. Προς το σκοπό τούτο αποφάσισε την κήρυξη απεργίας.

Ερωτάται:
α) η απεργία αυτή είναι νόμιμη;
β) πώς μπορεί να επιλυθεί η διαφορά αυτή με άλλο τρόπο;
γ) με ποια διαδικασία και ποιο δικαστήριο αποφαίνεται για τη νομιμότητα της απεργίας αυτής;

Απαντάτε όλα τα ερωτήματα του θέματος Α ή Β. Οι απαντήσεις να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδικών και νόμων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 σχόλιο:

 1. Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (όλα τα κλιμάκια)

  (1) Ποια η διαδικασία ίδρυσης της ένωσης προσώπων και ποιες οι αρμοδιότητες αυτής το πλαίσιο του νόμου 1264/1982;

  (2) Ποια δικαιώματα διαθέτει η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων σε περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά αρνείται να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις προς σύναψη ΣΣΕ, παρόλο που προσκλήθηκε προσηκόντως;

  (3) Ποιες οι νομοθετικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις από την αρχή της εύνοιας σε περίπτωση συρροής επιχειρησιακής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας;

  (4) Η επιχείρηση Ε απολύει τον Πρόεδρο Π του επιχειρησιακού Σωματείου Σ, κατηγορώντας τον για υπεξαίρεση και με καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης απόλυσης, χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η Σ, διαμαρτυρόμενη για την απόλυση, κήρυξε, τηρώντας όλες τις νόμιμες διατυπώσεις απεργία με αίτημα την άμεση επαναπρόσληψη του Π με τον ισχυρισμό ότι ο επικαλούμενος από τη Σ λόγος απόλυσης ήταν προσχηματικός και ο πραγματικός λόγος συνδεόταν με τη συνδικαλιστική δράση του Π και τον εκφοβισμό των υπόλοιπων συνδικαλιστικών στελεχών. Ακολούθως η Ε προσέφυγε δικαστικά αμφισβητώντας το κύρος της απεργίας, η οποία κρίθηκε σε πρώτο βαθμό μη νόμιμη. Η Ε κοινοποίησε την απόφαση της Σ, αλλά η Σ συνέχισε την απεργία.
  Ερωτάται:
  (α) Είναι νόμιμη η απόλυση του Π (μην υπεισέλθετε σε ζητήματα καταχρηστικότητας);
  (β) Είναι νόμιμο το αίτημα της απεργίας που κήρυξε η Σ;
  (γ) Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την κρίση της νομιμότητας της απεργίας και ποιες οι έννομες συνέπειες για τους εργαζομένους που συνέχισαν να συμμετέχουν σε αυτή, αφότου ενημερώθηκαν ότι η απεργία κρίθηκε καταχρηστική σε πρώτο βαθμό.

  Απαντήστε επιλεκτικά σε 2 από τα 3 πρώτα θέματα. Η απάντηση στο θέμα 4 είναι υποχρεωτική. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και αιτιολογημένες. Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδικών και νόμων. Καλή επιτυχία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή