24 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Πτωχευτικού Δικαίου

Φεβρουάριος 2012:

ΘΕΜΑ 1ο:

Οι υποκειμενικές και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις  υπαγωγής του οφειλέτη στην πτωχευτική διαδικασία και σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

ΘΕΜΑ 2ο:

Έννοια και έκταση της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης, στην πτώχευση του οφειλέτη.

ΘΕΜΑ 3ο:

Έννοια του κέντρου των κύριων...

...συμφερόντων του οφειλέτη και έννοια εγκατάστασης του οφειλέτη. Ποιά η σημασία εντοπισμού του κέντρου ή της εγκατάστασης σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. για την εφαρμογή του Κανονισμού 1346/2000 για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Απαντήστε στα 2 από τα 3 θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012:

1) Ποιοί είναι οι τρόποι περάτωσης της πτώχευσης στον Πτωχευτικό Κώδικα;

2) Υπάρχουν δυνατότητες εκποίησης της επιχείρησης ως συνόλου στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας;

3) Σύμφωνο επιφύλαξης κυριότητας.

Από τα 3 θέματα να επιλέξετε τα 2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2014:

1) Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης και μη ανακαλούμενες εκ του νόμου. 

2) Έννοια εγκατάστασης και σημασία της για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας σε κοινοτικό έδαφος.

Απαντάμε και στα δύο ζητήματα υποχρεωτικά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014


1) Υποχρεωτικά και προαιρετικά όργανα της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ποια είναι και ποιες είναι συνοπτικά οι εξουσίες τους. 


2) Ποιος ή ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την έναρξη προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και την έναρξη της πτώχευσης.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2015

1. Κατηγορίες πτωχευτικών πιστωτών και συνοπτικά η θέση τους στην πτώχευση του οφειλέτη τους. 2. Λόγοι απόρριψης της αίτησης για κήρυξη της πτώχευσης. 3. Προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2016

1. Προϋποθέσεις απόρριψης αίτησης για πτώχευση απ το Πτωχευτικο Δικαστήριο. Προβλέπεται κάποια περαιτέρω συνέπεια σε βάρος του οφειλέτη; 
2. Πτωχευτική απαλλοτρίωση ως συνέπεια της πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη. Προβλέπεται κάποια δυνατότητα μη απόλυτης εφαρμογής της;

3. Προϋποθέσεις κήρυξης δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας σε κράτος μέλος Ε.Ε. Ποιοι νομιμοποιουνται να την ζητήσουν;

Να απαντηθούν και τα τρία ερωτήματα

*διατύπωση κατά προσέγγιση

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Αναστολή των ατομικών διώξεων. Ισχύει για τους ενέγγυους πιστωτές; Για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο;

2. Τρόποι περάτωσης της πτώχευσης

*διατύπωση κατά προσέγγιση

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Λόγοι απόρριψης σχεδίου αναδιοργάνωσης στην επικύρωση και αποτελέσματα επικύρωσης.

2. Αποκατάσταση οφειλέτη (φυσικού και νομικού προσώπου).

3. Λόγοι απόρριψης της αίτησης για κήρυξη πτώχευσης.

Να γραφούν τα 2 από τα 3 θέματα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017

1) Ποια είναι η ταχύτερη , απλούστερη και αποτελεσματικότερη εκδοχή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης;


2) Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να αναζητηθεί ευθύνη εταιρικών διοικητών στο πλαίσιο της πτώχευσης; Για ποιες εταιρίες θα πρόκειται; Πώς ασκούνται οι σχετικές απαιτήσεις;


3) Πότε ο οφειλέτης υποχρεούται και πότε δικαιούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης; Αναγνωρίζεται αντίστοιχο δικαίωμα και στους πιστωτές του;


Να απαντηθούν και τα 3 ερωτήματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018 


1) Ποια πρόσωπα νομιμοποιούνται να υποβάλλουν την αίτηση πτωχεύσεως; Πότε υποχρεούνται και πότε δικαιούνται προς τούτο;

2) Δικαίωμα αποχωρισμού αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας: Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία άσκησής του, εναλλακτικά δικαιώματα του αιτιούντος τον αποχωρισμό. Ποιοι άλλοι θεσμοί του πτωχευτικού κώδικα ή δικαίου επηρεάζουν το μέγεθος της πτωχευτικής περιουσίας; (κατονομάστε τους χωρίς ανάλυσή τους)

3) Η απαλλαγή του οφειλέτη: Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία, δικαστική απόφαση περί απαλλαγής. Η έκδοση της δικαστικής απόφασης είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για την απαλλαγή;

Απαντήστε στα 2 από τα 3 θέματα.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2020

1) Απαλλαγή του οφειλέτη (προϋποθέσεις- διαδικασία)

2) Ακύρωση σχεδίου αναδιοργάνωσης (διακρίσεις- αποτελέσματα)

3)  Προληπτικά μέτρα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 σχόλια:

 1. Φεβρουάριος 2018 Πτωχευτικό Δίκαιο

  ΘΕΜΑΤΑ

  1) Ποιά πρόσωπα νομιμοποιούνται να υποβάλλουν την αίτηση πτωχεύσεως; Πότε υποχρεούνται και πότε δικαιούνται προς τούτο;

  2) Δικαίωμα αποχωρισμού αντικειμένου της πτωχευτικής περιουσίας: Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία άσκησής του, εναλλακτικά δικαιώματα του ατιούντος τον αποχωρισμό. Ποιοι άλλοι θεσμοί του πτωχευτικού κώδικα ή δικαίου επηρεάζουν το μέγεθος της πτωχευτικής περιουσίας; (κατανομάστε τους χωρίς ανάλυσή τους)

  3) Η απαλλαγή του οφειλέτη: Έννοια, προϋποθέσεις και διαδικασία, δικαστική απόφαση περί απαλλαγής. Η έκδοση της δικαστικής απόφασης είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για την απαλλαγή;

  Απαντήστε στα 2 από τα 3 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεισφορά ! Η ανάρτηση έχει ενημερωθεί.

   Διαγραφή
 2. Σεπτέμβριος 2018 Πτωχευτικό Δίκαιο

  ΘΕΜΑΤΑ

  1) Ποιοι υποβάλλουν πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης; Δικαιούνται ή υποχρεούνται προς τούτο; Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικής απόρριψης του σχεδίου αναδιοργάνωσης; Ποια είναι τα αποτελέσματα της δικαστικής επικύρωσής του;

  2) Ποιες πράξεις του οφειλέτη υπόκεινται σε υποχρεωτική πτωχευτική ανάκληση; Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής της ανακλητικής αξίωσης;

  Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φεβρουάριος 2020

  1) Ποιοι οι λόγοι και τα αποτελέσματα ακύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης;

  2) Ο κανόνας και η εξαίρεση της αναστολής των ατομικών διωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη.

  3) Ποιο δικαστήριο είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την κήρυξη της πτώχευσης;

  Να απαντηθούν σύντομα και τα τρία θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θέματα Ιανουαρίου 2020
  1) λόγοι και αποτελέσματα της ακύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης μετά την επικύρωση του.
  2) η αρχή της αναστολής των ατομικών διώξεων των πτωχευτικών πιστωτών: ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του.
  3) ποιο δικαστήριο έχει την καθ' ύλην και την κατά τόπον αρμοδιότητα για την κήρυξη των πτωχεύσεων;

  Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 1) Υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στον σκοπό που επιδιώκεται στην πτώχευση με τον σκοπό της προπτωχευτικης διαδικασίας εξυγίανσης;
  2) Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης, πράξεις δυνητικής ανάκλησης και πράξεις που δεν ανακαλούνται.
  3) Πτωχευτική απαλλοτρίωση : ο κανόνας και οι εξαιρέσεις του.

  Έπρεπε να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Θεματα Σεπτεμβριου 2023:

  1. Πως προδιαγραφεται ο σκοπος της πτωχευσης απο τη νεα πτωχευτικη νομοθεσια (Κωδ. Αφερεγγυοτητας, Ν. 4738/2020 οπως ισχυει);
  2. Ποια ειναι η ουσιαστικη και ποια η δικονομικη εννοια της πτωχευτικης απαλλοτριωσης; Ποιες οι συνεπειες διενεργειας πραξεων κατα παραβαση της πτωχευτικης απαλλοτριωσης;
  3. Πως ρυθμιζεται το ζητημα της αντικαταστασης του συνδικου στον Κωδικα Αφερεγγυοτητας;

  Επρεπε να απαντηθουν και τα 3 ερωτηματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή