6 Ιουλίου 2012

Θέματα Αρχαίων Ελληνικών Δικαίων

Ιούλιος 2012:

ΘΕΜΑ 1: Απόδειξη της ιδιότητας του πολίτη στην κλασική Αθήνα.

ΘΕΜΑ 2: Καταγραφή των νόμων στην αρχαία Ελλάδα

ΘΕΜΑ 3: Νομοθετική αρμοδιότητα της εκκλησίας του δήμου και περιορισμοί της αρμοδιότητας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2018

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Οι τρεις τάξεις στην αρχαία Σπάρτη.
2.Τεσσαράκοντα.
3.Διαιτητές.
4.Οι αρμοδιότητες της Βουλής.
5.Η απόδειξη της ιδιότητας του πολίτη στην αρχαία Αθήνα.
6.Οι αρμοδιότητες του Επώνυμου άρχοντα.
7.Οι τρόποι λύσης του γάμου στην αρχαία Αθήνα.
8.Άμεσες πηγές του αρχαίου ελληνικού δικαίου.
9.Η διαδικασία της δίκης ( ζητήθηκαν και λέξεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα).
10.Τα είδη επιτροπείας.
11.Η διαδικασία ψήφισης των νόμων στην αρχαία Ελλάδα.
12.Η γραφή παρανόμων.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου