1 Νοεμβρίου 2012

Θέματα Πολιτικής Οικονομίας

Μάρτιος 2012:


Τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην Επιστήμη και στα ΑΕΙ μέσω μιας οικονομικής πολιτικής στον χώρο της παιδείας βασισμένη στη θεωρία του Adam Smith. 

Α) Να αναπτύξετε αυτή τη θέση

Β) Να αξιολογήσετε τη θέση αυτή βάση των θεωριών του Ricardo, Marx ή Keynes.

-------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβριος 2012:

ΘΕΜΑ 1ο:

Αναφερθείτε διεξοδικά στο υπόδειγμα των κυκλικών διακυμάνσεων και των κρίσεων του Karl Marx. Ποια στοιχεία του υποδείγματος νομίζετε πως ταιριάζουν στη σημερινή κρίση και ποια νέα στοιχεία θα συμπλήρωναν την εικόνα;

ΘΕΜΑ 2ο:

Σε τι διαφέρει μια ανάλυση της οικονομικής κρίσης που βασίζεται στην θεωρία του Adam Smith από μία αντίστοιχη της νεοκλασικής θεωρίας;

Να επιλέξετε το ένα απο τα 2 θεματα.


-------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017


Θέμα: "Η τάση των κρατών μελών της ΕΕ για επιστροφή στα κράτη-έθνη υπό το πρίσμα της Πολιτικής Οικονομίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου