1 Φεβρουαρίου 2012

Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ιανουάριος 2012 (Προεξέταση):

1. Η έννοια της εύλογης αμοιβής στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.

2. Το τεκμήριο του δημιουργού.

Να απαντηθούν και τα 2 θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2012:

1. Η προσβολή του δικαιώματος...

...πνευματικής ιδιοκτησίας και οι αστικές κυρώσεις.

2. Το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού.

Να απαντηθούν και τα 2 θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2013:

1. Η Συνθήκη για την Πνευματική Ιδιοκτησία - WIPO Copyright Treaty

2. O έγγραφος τύπος.

3. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή ως προστατευόμενο έργο.

Να απαντηθούν και τα 3 θέματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014: 

1. Η πρωτοτυπία, ως προϋπόθεση προστασίας του έργου.

2. Η εξουσία περιφρούρησης της ακεραιότητας του έργου.

3. Ο έγγραφος τύπος.

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2014:

1. Η προστασία του δημιουργού στο διαδίκτυο.  

2. Οι αρχές που διέπουν τις συμβάσεις και τις άδειες εκμετάλλευσης.

Να απαντηθούν και τα 2 θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014:

1. Η διαδικασία (τεστ) των τριών βημάτων.

2. Η Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης για τα συγγενικά δικαιώματα.

Να απαντηθούν και τα 2 θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2015 (προεξέταση - Α' σειρά):

1. Το δικαίωμα αναπαραγωγής.

2. Η διαδικασία των 3 σταδίων (three steps test).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2015 (προεξέταση - Β' σειρά):

1. Δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης

2. Ερμηνευτές/εκτελεστές καλλιτέχνες.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015:

1. Συλλογικά έργα (έννοια, παραδείγματα, υποκείμενο, τεκμήριο, διάρκεια, αμοιβή, διαφορές από έργα συνεργασίας).

2
. Η διεθνής προστασία των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

1. Η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

2. Το δικαίωμα αναπαραγωγής στις Διεθνείς Συμβάσεις

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Φεβρουάριος 2016

1. Η εξουσία υπαναχώρησης η μετάνοιας

2. Τα δικαιώματα των εκδοτών εντύπων

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016

1. Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα προσωπικότητας 

2. Το περιουσιακό δικαίωμα των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών

Να απαντηθούν και τα δύο θέματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1. Η έννοια της πρωτοτυπίας κατά το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο.

2. Η παράθεση αποσπασμάτων ως περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος.
 
Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017


1. Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή


2. Το δικαίωμα διανομής.


Να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017


1. Εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου.2. Το δικαίωμα ειδικής φύσεως του κατασκευαστή βάσεως δεδομένων.


------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2018 ( προεξέταση ).

1.  Η εξουσία της πατρότητας .


2. Η αμοιβή στις συμβάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας .


3. Αναπαραγωγή για σχολικά βιβλία, ανθολογίες και διδασκαλία .


------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2018 


1. Συμβάσεις και άδειες εκμεταλλεύσεως :Έννοια και διαφορά μεταξύ τους .
Αποκλειστικότητα ή μη ; -'Εννοια αποκλειστικότητας .

2. Αστική ευθύνη προς αποκατάσταση συνεπειών παράνομης προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας : Διαφορά από ΑΚ  914 και δικαιολογητική βάση αυτής .Πρακτική σημασία υπαιτιότητας του προσβολέως .

3. Εξουσία δημοσίευσης του έργου :Έννοια ,ιδίως της δημοσίευσης -Εξάντληση ;
-Σχέση με το περιουσιακό δικαίωμα .

Να απαντήσετε  στα 2 από τα 3 θέματα ,( μόνο στις υποενότητες που ζητούνται στο καθένα).

Καλή επιτυχία !

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2018

1. Εξουσία αναπαραγωγής: Διακρίσεις (ορισμοί, παραδείγματα, επιτρεπτό). Διάκριση από εξουσία εγγραφής.

2. Μερισμός εξουσιών: Έννοια- όρια.

3. Είναι επιτρεπτή η παράγωγη κτήση συγγενικών εξουσιών των ερμηνευτών;


Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα, (μόνο στις υποενότητες που ζητούνται στο καθένα).

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2019

1. Ο Σ μελοποίησε ένα ποίημα του το τραγούδησε και αυτό-μαγνητοφωνήθηκε.  Κατόπιν παρέδωσε το CD στον Ε, ο δε Ε με την νομότυπα εκφρασμένη θέληση του Σ, το πολλαπλασίασε με το κατάλληλο εξώφυλλο και ένθετο και άρχισε να πωλεί τα αντίτυπα. Τι δικαιώματα έχουν αποκτήσει οι Σ και Ε;

2. Έργα συλλεκτικά και συλλογικά: έννοια- ομοιότητες ρύθμισης- παραδείγματα (ένα για κάθε κατηγορία)

Απαντήστε και στα δύο ζητήματα. Επιτρεπτή η χρήση ασχολίαστων νομοθετημάτων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2020

1. Διακρίσεις συγγενικών δικαιωμάτων με παράδειγμα. Κριτήριο και γνωρίσματα κάθε κατηγορίας

2. Ο Δ παρέσχε άδεια εκδόσεως αλλά παραγωγής και διανομής του μυθιστορήματος του στον Α1.

α) δικαιούται σήμερα ο δ να παραχωρήσει μία άδεια και στον Α2;

β) αν δεν δικαιούται και μετά ταύτα το πράξει τι δικαιώματα και κατά ποιου έχει ο Α1;


γ) αν ο  Α1 πούλησε στον Τα 100 αντίτυπα του μυθιστορήματος του Δ, δικαιούται ο Τ να το μεταπωλεί στο κατάστημα του ή χρειάζεται άδεια προς τούτο;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2020 (κατά προσέγγιση)

1. Ποιες είναι οι πνευματικές ηθικές εξουσίες (ονομαστικά με τυχόν υποδιαιρέσεις); Νοούνται κι άλλες;

2. Ραδιοφωνικός σταθμός παίζει νομίμως τραγούδι του συνθέτη Σ. Ο ακροατής Α: 
α) εγγράφει το τραγούδι στον υπολογιστή του, 
β) εγγράφει το τραγούδι σε usb για τον αδελφό του Φ και 
γ) ανεβάζει το τραγούδι δωρεάν το τραγούδι σε ιστοσελίδα, την οποία όμως δεν επισκέπτεται κανείς.
Προσβάλλουν οι ενέργειες του Α εξουσίες του Σ; Αν ναι, ποιες;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2021

1.α) Είναι καθολικά τα συγγενικά δικαιώματα; Σε ποιο από αυτά θα διαφοροποιούσατε την απάντησή σας και τι διαφέρει, ωστόσο, αυτό από την πνευματική ιδιοκτησία;
β) Τι είναι το φαινόμενο του «μωσαϊκού» και που οφείλεται;

2.Ο Σ μεταβιβάζει την εξουσία έντυπης εκμετάλλευσης ενός ιστορικού μυθιστορήματός του στον Ε, ο οποίος επί τρία χρόνια παραμελεί ολωσδιόλου να το εκδώσει. Ως εκ τούτου από την στο μεταξύ ιστορική έρευνα προέκυψαν σήμερα χονδροειδείς ιστορικές ανακρίβειες του έργου.
α) Έχει ο Ε δικαίωμα στην διόρθωση των σφαλμάτων του έργου; Θα δίνατε την ίδια απάντηση προκειμένου για κάθε έργο;
β) Τι δικαιώματα έχει ο Σ κατά του Ε;

Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστων νομοθετημάτων. Να απαντήσετε και στα δύο ζητήματα.

16 σχόλια:

 1. Ξέρει κανένας την ύλη του μαθήματος για φέτος; ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το κοινοτικό κεκτημένο νομίζω πως είναι σταθερά εκτός..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα. Μήπως γνωριζει κανείς την ύλη του μαθήματος για την εξεταστική Φεβρουαρίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλησπερα.μηπως γνωριζει κανεις αν κατα τη διαρκεια της εξετασης επιτρεπεται ο Ν.2121/1993 η καποιος αλλος νομος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν επιτρέπεται, αλλιώς θα πηγαίναμε όλοι αδιάβαστοι :p

   Διαγραφή
 5. καλησπερα! Το κοινοτικο κεκτημενο συνεχιζει να ειναι εκτος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλησπέρα!εκτός απο το κοινοτικό κεκτημένο υπάρχει κάτι άλλο εκτός ύλης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ποια ηταν τα θεματα της προεξετασης 2016?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Από το κοινοτικό κεκτημένο είναι εντός μόνο η οδηγία 2001/29.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016
  1. Η εξουσία υπαναχώρησης η μετανοιας
  2. Τα δικαιώματα των εκδοτών εντύπων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. υπάρχει κάποιο κομμάτι του βιβλίου που να μη διδάχθηκε ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
  1.Η εξουσία αναγνώρισης της πατρότητας του έργου.
  2.Το δικαίωμα ειδικής φύσεως (sui generis) του κατασκευαστή βάσεως δεδομένων.

  Να απαντηθούν και τα 2 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
  1.Συμβάσεις και άδειες εκμεταλλεύσεως: έννοια και διαφορά μεταξύ τους- αποκλειστικότητα ή μη? -έννοια αποκλειστικότητας.
  2. Αστική ευθύνη προς αποκατάσταση συνεπειών παράνομης προσβολης πνευματικής ιδιοκτησίας. Διαφορά απο ΑΚ 914 και δικαιολογητική βάση αυτής - πρακτική σημασία της υπαιτιότητας του προσβολέως.
  3.Εξουσία δημοσίευσης έργου:έννοια ιδίως της δημοσίευσης - εξάντληση; σχέση με περιουσιακό δικαίωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή