2 Σεπτεμβρίου 2018

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΠΜΣ Φορολογικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2017

  • Απαντήστε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις 
  • Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και νομοθεσίας

ΘΕΜΑ Α'

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος στους δημότες για έργα οδοποιίας στην οδό Σόλωνος... 

Ερωτάται: 

1. Πώς κρίνετε τη νομιμότητα της παραπάνω απόφασης; 

2. Αντί να επιβάλει ανταποδοτικό τέλος, έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να θεσπίσει φόρο και υπό ποιές προϋποθέσεις; 

3. Έχει τη δυνατότητα ο Δήμος να τροποποιήσει τους συντελεστές δημοτικών φόρων και υπό ποιές προϋποθέσεις; 

4. Ποιά είναι η διάκριση ανάμεσα στον φόρο και στο ανταποδοτικό τέλος;
ΘΕΜΑ Β'

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης τροποποιούνται οι συντελεστές προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και οι συντελεστές προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. 

Ερωτάται: 

1. Πώς κρίνετε τη νομιμότητα της παραπάνω απόφασης; 

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω υπουργική απόφαση εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, μπορεί να ισχύσει κατόπιν κυρώσεώς της διά νόμου; 

3. Επιτρέπεται να ρυθμιστούν τα παραπάνω θέματα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου; 

4. Επιτρέπεται η υπαγωγή συγκεκριμένων φορολογουμένων σε μειωμένους συντελεστές ΕΝ.Φ.Ι.Α. διά συμβάσεως με το Ελληνικό Δημόσιο;
ΘΕΜΑ Γ'

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016 επιβλήθηκε στην ακίνητη περιουσία που είχαν οι φορολογούμενοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2016. Με νόμο που τίθεται σε ισχύ στις 20  Οκτωβρίου 2017 τροποποιούνται οι συντελεστές προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με αναδρομική ισχύ από 1.1.2016. 

Ερωτάται: 

1. Πώς κρίνετε τη συνταγματικότητα του παραπάνω νόμου; 

2. Επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ευμενέστερης φορολογικής διάταξης; 

3. Ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας του παραπάνω νόμου, ποιά είναι η νομική ισχύς
των ερμηνευτικών εγκυκλίων που θα εκδώσει η Φορολογική Διοίκησης; 

4. Είναι επιτρεπτή η παράταση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων και υπό ποιές προϋποθέσεις;

1 σχόλιο: