14 Ιουλίου 2019

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΠΜΣ Ναυτικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2018

1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει ένα πλοίο την ελληνική ιθαγένεια; Μπορεί να εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο πλοίο που ανήκει σε ιταλική εταιρεία ελεγχόμενη 100% από αιγυπτιακά συμφέροντα;2. Η τράπεζα ΑΑΑ έχει χορηγήσει δάνειο στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Β για την αγορά ενός φορτηγού πλοίου και έχει λάβει, ως εξασφάλιση, προτιμώμενη υποθήκη επί του πλοίου αυτού. Κατά την περίοδο της κρίσης, η Β δεν κατάφερε να ναυλώσει το πλοίο και είναι συνεπώς υπερήμερη ως προς την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Θα συστήνατε στην τράπεζα να αναλάβει την διαχείριση του πλοίου; Αν ναι, ποια οφέλη και ποιους κινδύνους παρουσιάζει η λύση αυτή; Αν υποτεθεί ότι η τράπεζα προτιμά να προβεί σε εκποίηση του πλοίου, θα προκρίνατε την ιδιωτική πώληση ή την εκποίηση σε αναγκαστικό πλειστηριασμό; Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης αφενός για την τράπεζα, αφετέρου για τον αγοραστή;

3. Πόσο χρόνο υποχρεούται να περιμένει ο εκναυλωτής για την φόρτωση του πλοίου και πώς ρυθμίζεται αυτή η υποχρέωση στο ελληνικό δίκαιο;

4. Το φορτηγό πλοίο Σ προσκρούει στην προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Καλαμάτας (ΟΛΚ) από λανθασμένους χειρισμούς του πλοιάρχου κατά τον είσπλου στον λιμένα. Από την πρόσκρουση καταστρέφονται δύο γερανοί φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΚ, ενώ από ρήγμα που υφίσταται το πλοίο καταστρέφεται μεγάλο μέρος του μεταφερόμενου- υπό φορτωτική- φορτίου σιτηρών. Το πλοίο εκμεταλλεύεται η πλοιοκτήτρια Β, ενώ την τεχνική και εμπορική του διαχείριση έχει αναλάβει η διαχειρίστρια Μ. Κατά ποιου και με ποια νομική βάση μπορούν να στραφούν ο ΟΛΚ και ο παραλήπτης του φορτίου Π; Τι μπορεί να τους αντιταχθεί;

Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και λοιπών βοηθημάτων.
Απαντώνται 3 στα 4 θέματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου