14 Ιουλίου 2019

Θέματα Εισαγωγικών Εξετάσεων ΠΜΣ Ναυτικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2018

1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει ένα πλοίο την ελληνική ιθαγένεια; Μπορεί να εγγραφεί στο ελληνικό νηολόγιο πλοίο που ανήκει σε ιταλική εταιρεία ελεγχόμενη 100% από αιγυπτιακά συμφέροντα;2. Η τράπεζα ΑΑΑ έχει χορηγήσει δάνειο στην πλοιοκτήτρια εταιρεία Β για την αγορά ενός φορτηγού πλοίου και έχει λάβει, ως εξασφάλιση, προτιμώμενη υποθήκη επί του πλοίου αυτού. Κατά την περίοδο της κρίσης, η Β δεν κατάφερε να ναυλώσει το πλοίο και είναι συνεπώς υπερήμερη ως προς την αποπληρωμή των δόσεων του δανείου. Θα συστήνατε στην τράπεζα να αναλάβει την διαχείριση του πλοίου; Αν ναι, ποια οφέλη και ποιους κινδύνους παρουσιάζει η λύση αυτή; Αν υποτεθεί ότι η τράπεζα προτιμά να προβεί σε εκποίηση του πλοίου, θα προκρίνατε την ιδιωτική πώληση ή την εκποίηση σε αναγκαστικό πλειστηριασμό; Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε λύσης αφενός για την τράπεζα, αφετέρου για τον αγοραστή;

3. Πόσο χρόνο υποχρεούται να περιμένει ο εκναυλωτής για την φόρτωση του πλοίου και πώς ρυθμίζεται αυτή η υποχρέωση στο ελληνικό δίκαιο;

4. Το φορτηγό πλοίο Σ προσκρούει στην προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Καλαμάτας (ΟΛΚ) από λανθασμένους χειρισμούς του πλοιάρχου κατά τον είσπλου στον λιμένα. Από την πρόσκρουση καταστρέφονται δύο γερανοί φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΚ, ενώ από ρήγμα που υφίσταται το πλοίο καταστρέφεται μεγάλο μέρος του μεταφερόμενου- υπό φορτωτική- φορτίου σιτηρών. Το πλοίο εκμεταλλεύεται η πλοιοκτήτρια Β, ενώ την τεχνική και εμπορική του διαχείριση έχει αναλάβει η διαχειρίστρια Μ. Κατά ποιου και με ποια νομική βάση μπορούν να στραφούν ο ΟΛΚ και ο παραλήπτης του φορτίου Π; Τι μπορεί να τους αντιταχθεί;

Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και λοιπών βοηθημάτων.
Απαντώνται 3 στα 4 θέματα.

3 σχόλια:

 1. Τις απαντησεις που μπορουμε να τις βρουμε αναρτημενες? Επισης, γιατί απαγορευτηκε η χρήση κώδικα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σεπτέμβριος 2019

  1. Ποιες είναι οι βασικές μορφές ναύλωσης και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους; Ποιος θεωρείται εκμεταλλευόμενος το πλοίο σε κάθε μία απο αυτές και γιατί;
  2. Το φορτηγό πλοίο "Sea Diamond" προςσκρούει στην προβλήτα του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) από λανθασμένους χειρισμούς του πλοιάρχου κατά τον είσπλου στον λιμένα. Από την πρόσκρουση κατστρέφονται δύο γερανοί φορτοεκφόρτωσης του ΟΛΘ που βρίσκονταν στο σημείο εκείνο, ενώ από το ρήγμα που υφίσταται το "Sea Diamond" καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος του μεταφερόμενου σε αυθτπο φορτίου σιτηρών υπό εκφορτωτική. Για να αποφύγει την ικανοποίηση τυχσσόν αξιώσεων, ο πλοιοκτήτης του "Sea Diamond" μεταβιβάζει την κυριότητά του σε άλλον.
  Ερωτάται: Πού θεμελιώνονται οι αξιώσεις του ΟΛΘ και του παραλήπτη του φορίου Π; Τι μπορεί να αντιτάξει ο πλοιοκτήτης και σε ποιον; Ποιες οι συνέπειες της μεταβίβασης του πλοίου;
  3. Ο Α εκμεταλλεύεται το πλοίο "ΜΜΜ" που ανήκει στον Β (χωρίς όμως δήλωση στο νηολόγιο). Εξάλλου, ο Α έχει αναθέσει την τεχνική διαχείριση του πλοίου στον Δ. Ο Δ παραγγέλνει καύσιμα για το πλοίο, το αντίτιμο των οποίων δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή, παρά τις επανειλημμένες προφορικές διαβεβαιώσεις του Δ προς το αντίθετο. Κατά ποιου μπορεί να στραφεί ο προμηθευτής και γιατί;
  4. Αν υποτεθεί ότι μία τράπεζα/προτιμώμενη ενυπόθηκη δανείστρια σας ρωτά ποιο δικαίωμα να ασκήσει κατά της οφειλέτριας ποιοκτήτριας εταιρείας, τι θα την συμβουλέυατε; Αναφέρατε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε πρότασης.

  Δεν επιτρέπεται η χρήση κωδίκων και λοιπών βοηθημάτων
  Απαντώνται 3 στα 4 θέματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Σεπτέμβριος 2021
  1. Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες θαλάσσιας μεταφοράς και ναύλωσης κατά ταξίδι;
  2. Η εταιρεία Α, πλοιοκτήτρια του φορτηγού πλοίου Agia Lavra, έχει σωρεύσει χρέη στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μεταβιβάζει λοιπόν το πλοίο της στη Β. Μεταξύ των δανειστών περιλαμβάνονται τέσσερα μέλη του πληρώματος, δύο υπάλληλοι στην έδρα της εταιρείας, ένας προμηθευτής καυσίμων, ένας προμηθευτής λοιπού εφοδιασμού και ο ΟΛΠ για λιμενικά τέλη. Μπορούν να ικανοποιηθούν για τις απαιτήσεις τους έναντι της Α, και, αν ναι, πώς και με ποια νομική βάση; Αν υποτεθεί ότι ικανοποιούνταν από τον αναγκαστικό πλειστηριασμό του πλοίου, με ποια σειρά θα κατατάσσονταν;
  3. Ποιες είναι οι βασικές ομοιότητες και διαφορές του καθεστώτος ευθύνης του μεταφορέα στη διεθνή θαλάσσια, τη διεθνή αεροπορική και τη διεθνή οδική μεταφορά;
  4. Η εταιρεία Κ, πλοιοκτήτρια του πλοίου Andros I, παραχώρησε την εκμετάλλευση του στον Ζ (γνωστό ναυτιλιακό επιχειρηματία), χωρίς όμως αυτό να δηλωθεί στο νηολόγιο. Ο Ζ ανέθεσε την τεχνική διαχείριση του πλοίου στον Θ. Ενώ έπλεε κοντά στις ακτές της Κρήτης, το πλοίο προσέκρουσε σε εγκατάσταση θαλάσσιας αναψυχής και ναυτικών αθλημάτων, και βυθίστηκε. Η πρόσκρουση οφειλόταν σε πλοηγικό σφάλμα του πλοιάρχου και αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των μελών του πληρώματος, λόγω κακής γνώσης αγγλικών. Κατά ποιου θα στραφεί η Κ για τη ζημία στο πλοίο; Κατά ποιου θα στραφεί ο κύριος της θαλάσσιας εγκατάστασης; Ποιες άμυνες διαθέτουν οι τυχόν εναγόμενοι;
  Παρατηρήσεις:
  1. Προσοχή: όλες οι απαντήσεις θα περιληφθούν σε ένα φύλλο εξέτασης.
  2. Δεν επιτρέπεται χρήση κωδίκων και λοιπών βοηθημάτων
  3. Απαντώνται 3 στα 4 θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή