8 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Οκτώβρης 2017

Η «Πολεοδομία ΑΕ», ανώνυμη εταιρεία του δημόσιου τομέα, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί οι πολεοδομικές αρμοδιότητες με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κυρωθείσα στη συνέχεια από τη Βουλή, χορηγεί στον Α άδεια δόμησης για την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής. Ο γείτονας Β που θα χάσει τη θέα από τη χορήγηση της άδειας δόμησης, ζητάει από την «Πολεοδομία ΑΕ» τη χορήγηση αντιγράφων της άδειας και όλων των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. Η «Πολεοδομία ΑΕ» αρνείται με τα ακόλουθα επιχειρήματα: Πρώτον, τα αιτούμενα στοιχεία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και, δεύτερον, το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων ισχύει έναντι των «αρχών» και όχι έναντι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Κατά της άρνησης της «Πολεοδομία ΑΕ», ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο, η οποία απορρίπτεται, οπότε ο Β ασκεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν η «Πολεοδομία ΑΕ» πείθεται και χορηγεί αντίγραφα του φακέλου της άδειας δόμησης, ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της άδειας προβάλλοντας ότι θα έπρεπε ως θιγόμενος να κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση και ότι το εφαρμοστέο π.δ. του έτους 1988 αύξησε κατά αντισυνταγματικό τρόπο το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή δόμησης για την ανέγερση οικοδομών.
Η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται και ο Β προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επίσης ο Β τυγχάνει εκδότης και δημοσιεύει στην εφημερίδα του κείμενο, όπου περιέχεται η πληροφορία, αντληθείσα από μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, ότι ο Α πριν από 20 χρόνια είχε κατηγορηθεί για διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και ότι είχε ερωτική σχέση με γνωστή τραγουδίστρια. Τότε ο Α ζητάει από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας τη διαγραφή της πληροφορίας από τη μηχανή αναζήτησης.
Τελικά ο Β διορίζεται υπουργός σε μια κυβέρνηση, η οποία, όταν παρουσιάζεται στη Βουλή για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, λαμβάνει 135 ψήφους, 125 κατά και 40 αποχές, οπότε τίθεται το ζήτημα εάν πράγματι έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα ο Α ασκεί αίτηση ακύρωσης κατά του προεδρικού διατάγματος διορισμού του Β ως υπουργού.


Αναδείξατε τα ζητήματα δημοσίου δικαίου που ανακύπτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου