8 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Οκτώβρης 2017

Η «Πολεοδομία ΑΕ», ανώνυμη εταιρεία του δημόσιου τομέα, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί οι πολεοδομικές αρμοδιότητες με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κυρωθείσα στη συνέχεια από τη Βουλή, χορηγεί στον Α άδεια δόμησης για την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής. Ο γείτονας Β που θα χάσει τη θέα από τη χορήγηση της άδειας δόμησης, ζητάει από την «Πολεοδομία ΑΕ» τη χορήγηση αντιγράφων της άδειας και όλων των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν. Η «Πολεοδομία ΑΕ» αρνείται με τα ακόλουθα επιχειρήματα: Πρώτον, τα αιτούμενα στοιχεία αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και, δεύτερον, το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων ισχύει έναντι των «αρχών» και όχι έναντι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.
Κατά της άρνησης της «Πολεοδομία ΑΕ», ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο, η οποία απορρίπτεται, οπότε ο Β ασκεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όταν η «Πολεοδομία ΑΕ» πείθεται και χορηγεί αντίγραφα του φακέλου της άδειας δόμησης, ο Β ασκεί αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της άδειας προβάλλοντας ότι θα έπρεπε ως θιγόμενος να κληθεί σε προηγούμενη ακρόαση και ότι το εφαρμοστέο π.δ. του έτους 1988 αύξησε κατά αντισυνταγματικό τρόπο το ποσοστό κάλυψης και τον συντελεστή δόμησης για την ανέγερση οικοδομών.

Η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται και ο Β προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Επίσης ο Β τυγχάνει εκδότης και δημοσιεύει στην εφημερίδα του κείμενο, όπου περιέχεται η πληροφορία, αντληθείσα από μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, ότι ο Α πριν από 20 χρόνια είχε κατηγορηθεί για διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και ότι είχε ερωτική σχέση με γνωστή τραγουδίστρια. Τότε ο Α ζητάει από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας τη διαγραφή της πληροφορίας από τη μηχανή αναζήτησης.
Τελικά ο Β διορίζεται υπουργός σε μια κυβέρνηση, η οποία, όταν παρουσιάζεται στη Βουλή για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, λαμβάνει 135 ψήφους, 125 κατά και 40 αποχές, οπότε τίθεται το ζήτημα εάν πράγματι έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα ο Α ασκεί αίτηση ακύρωσης κατά του προεδρικού διατάγματος διορισμού του Β ως υπουργού.


Αναδείξατε τα ζητήματα δημοσίου δικαίου που ανακύπτουν.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οκτώβρης 2018


Ο Α, επιτυχημένος αθλητής, συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις και λαμβάνει 17.000 μόρια. Εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρότι η βάση εισαγωγής ήταν 19.200 μόρια, βάσει των διατάξεων που προβλέπουν ότι ένα επιπλέον ποσοστό επί των εισαγομένων φοιτητών καλύπτεται από όσους έχουν σημαντικές αθλητικές επιτυχίες. Κατά της εισαγωγής του Α ασκούν αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ένας Ιατρικός Σύλλογος και οι Β και Γ, οι οποίοι έλαβαν 16.500 και 18.000 μόρια αντίστοιχα και δεν εισήχθησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δίκη προσδιορίζεται για τις 13.12.2018και ο Α ασκεί παρέμβαση στις 6.12.2018, την οποία κοινοποιεί στους διαδίκους την 7.12.2018. Ο δικηγόρος του Β ξεχνάει να υπογράψει το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης και ο δικηγόρος του Γ δεν περιλαμβάνει συνοπτική έκθεση στο τέλος του δικογράφου. Μετά τη συζήτηση της υπόθεσης στο δικαστήριο, ψηφίζεται νόμος που ακυρώνει τους πίνακες εισακτέων στα πανεπιστήμια.

Λίγο πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις του επόμενου έτους, οι καθηγητές-διορθωτές αποφασίζουν να απεργήσουν, διαμαρτυρόμενοι για τον χαμηλό μισθό τους. Η κυβέρνηση αποφασίζει την επίταξη των προσωπικών τους υπηρεσιών, επικαλούμενη την ψυχική υγεία των υποψηφίων. Προς τούτο εκδίδεται από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό παιδείας πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης από το συνδικαλιστικό σωματείο των καθηγητών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι καθηγητές επικαλούνται, μεταξύ άλλων, παραβίαση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.

Τελικά, οι εξετάσεις διεξάγονται, ο καθηγητής όμως Δ δεν συμμορφώνεται και γι’ αυτό απολύεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από εισήγηση του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά της πράξης απόλυσης, ο Δ ασκεί προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο επικαλούμενος έλλειψη αιτιολογίας.

Αναδείξατε τα ζητήματα συνταγματικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας που ανακύπτουν.

1 σχόλιο:

  1. Σεπτέμβριος 2020

    Με νόμο που ψηφίζεται με την κατεπείγουσα διαδικασία χωροθετούνται 50 νέα μεγάλα ορυχεία που θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα δεκαετίας σε διάφορα όρη της χώρας με επακριβή προσδιορισμό της θέσης τους. Από τις προπαρασκευαστικές εργασίες προκύπτει ότι ο νομοθέτης στηρίχθηκε αποκλειστικά σε αναλυτική οικονομική μελέτη που καταδείκνυε τα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία τους για την ανάπτυξη του οικείου κλάδου και γενικότερα της εθνικής οικονομίας. Κατόπιν αυτών, η εταιρία Α λαμβάνει άδεια από τα αρμόδια όργανα για να προχωρήσει στις εργασίες κατασκευής και μετά από 2 έτη ξεκινά τις εργασίες. Οι κάτοικοι παρακείμενου παραδοσιακού οικισμού αναζητούν τότε τη διοικητική άδεια και ασκούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου επικαλούμενοι ότι ο νόμος πάσχει τυπικής και ουσιαστικής αντισυνταγματικότητας και επιπλέον ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη κατά τον νόμο γνωμοδότηση του αρχαιολογικού συμβουλίου. Η εταιρία Α ασκεί παρέμβαση και, μεταξύ άλλων, ζητά, αν διαπιστωθούν πλημμέλειες, να μην ακυρωθεί η άδεια, αλλά να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Βουλή κατά το μέρος που αφορά στο νόμο και στην αρμόδια διοικητική αρχή για τα υπόλοιπα. Τέλος, την ημέρα της δικασίμου τοπική εφημερίδα δημοσιεύει φωτογραφίες που αφορούν σε ερωτική σχέση στελέχους της εταιρίας Α με υπάλληλο της αρχής που εξέδωσε την άδεια.

    Αναδείξτε τα ζητήματα συνταγματικού και διοικητικού δικαίου και διοικητικής δικονομίας που ανακύπτουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή