9 Αυγούστου 2019

Θέματα ΠΜΣ Άυλα Αγαθά κι ΑνταγωνισμόςΣεπτέμβριος 2018


1) Η επιχείρηση Α αποτελεί επί σειρά ετών έναν από τους δυο βασικούς διανομείς των προϊόντων της Π στην Κρήτη. Η Π, χωρίς να αναφέρει κάποιο λόγο, καταγγέλλει άμεσα τη σύμβαση συνεργασίας με την Α, η οποία έληγε το 2021. Η Α απευθύνεται σε σας για νομικές συμβουλές και ρωτάει, αν η συμπεριφορά της Π συνιστά παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, προσθέτοντας ότι έχει βάσιμες πληροφορίες ότι η καταγγελία οφείλεται στην Β, τη δεύτερη διανομέα των προϊόντων της Π στην Κρήτη,
η οποία είχε ενοχληθεί από το γεγονός ότι η Α πωλούσε τα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές και έτσι της περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια κέρδους. Ποιών διατάξεων την ενδεχόμενη παράβαση θα εξετάζατε;

2) Με ποιους τρόπους και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να προστατευθούν τρισδιάστατα αντικείμενα στο δίκαιο της ΒΙ;

3) Έχοντας υπόψη τη δημοσιότητα που έχουν λάβει κάποιες αποφάσεις εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και ορισμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες των Ενωσιακών οργάνων, ποια ζητήματα θεωρείτε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου