9 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα ΠΜΣ Δικαίου Περιβάλλοντος

Σεπτέμβριος 2017

Α.Θεωρητικό Ζήτημα:

Η αρχή της προφύλαξης: έννοια και εφαρμογές σε εθνικό,ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.(max 1,5 σελίδες)

Β.Πρακτικό Ζήτημα: 

Εμπορικό κέντρο στην Πλάκα,

Με πράξη Χ εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία εμπορικού κέντρου επιφάνειας 5.000 τ.μ στην Πλάκα. Ο Α κάτοικος Πεύκης και το σωματείο <<Αρχαία Αθήνα>> επιθυμούν να προσβάλουν δικαστικά την ως άνω πράξη Χ.

Ερωτήματα:

  1.  Σε ποιο δικαστήριο και με ποιο ένδικο βοήθημα θα προσφύγουν ο Α και το σωματείο;Eχουν έννομο συμφέρον και αν ναι, πώς στοιχειοθετείται αυτό;Επιβάλλεται να έχουν εναντιωθεί στο επίμαχο έργο στο πλαίσιο προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας;Αν η πράξη Χ είχε εκδοθεί πριν 12 μήνες επηρεάζεται το εμπρόθεσμο; 
  2. Επιβάλλεται να εκτιμηθεί περιβαλλοντικά το έργο πριν την έκδοση της πράξης Χ και αν ναι,με ποια εργαλεία και διαδικασία;Εάν η αρχαιολογική υπηρεσία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά ,επηρεάζεται και,αν ναι, πώς  η έκδοση της πράξης Χ;
  3. To Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου Αθηναίων προβλέπει ειδικά για την Πλάκα μικρά καταστήματα και κατοικίες.Μπορεί η πράξη Χ να θεωρηθεί τροποποίηση του ΓΠΣ;Αν όχι πάσχει;Είναι δυνατό το ΓΠΣ να τροποποιηθεί στη συνέχεια για να προβλέψει και εμπορικό κέντρο;
  4. Με το ένδικο βοήθημα που θα ασκήσουν ο Α και το σωματείο ,είναι δυνατό να επικαλεστούν παραβίαση :α) της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της, 13ης  Δεκεμβρίου του 2011,για τη εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ,β) της από 20.10.2010 Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου( Σύμβαση της  Φλωρεντίας);Αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου