26 Νοεμβρίου 2018

ΠΜΣ Αστικού Δικαίου

Σεπτέμβριος 2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ο Α συμβάλλεται με τον Β με σκοπό να αποκτήσει οικόπεδο που νέμεται ο Β ήδη από 2ετίας, χωρίς όμως να είναι κύριος αυτού. Ο καλόπιστος Α καταρτίζει προς τούτο συμβολαιογραφικά με τον Β σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης του οικοπέδου και αποκτά τη νομή του οικοπέδου, παραλείπει όμως να μεταγράψει τη συμφωνία του με τον Β. Μετά την παρέλευση 12 ετών από την αγοραπωλησία του οικοπέδου ο Α πωλεί και μεταβιβάζει συμβολαιογραφικά το οικόπεδο στον Γ, ο οποίος πρόκειται να οικοδομήσει στο οικόπεδο κατοικία με στεγαστικό έντοκο δάνειο που λαμβάνει από την τράπεζα Τ. Προς εξασφάλισή της η Τ εγγράφει στο οικόπεδο προσημείωση υποθήκης. Λίγους μήνες μετά την πώληση και μεταβίβαση στον Γ του οικοπέδου,ο Δ ασκεί αγωγή κατά του Γ, ισχυριζόμενος ότι το οικόπεδο του ανήκει, ζητά δε να του αποδοθεί. Μετά την άσκηση της εναντίον του αγωγής ο Γ αποβιώνει αιφνιδίως αδιάθετος, αφήνοντας ως μόνους εξ αίματος συγγενείς του τους δυο γονείς του και δυο ανεψιούς, που είναι τέκνα της προαποβιώσασας αδελφής του. Κατά τον χρόνο του θανάτου του Γ ζει επίσης η σύζυγός του Σ, με την οποία ο Γ βρίσκεται σε διάσταση από 10ετίας.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ

1.Απέκτησε ο Γ κυριότητα στο οικόπεδο;

2.Αλλάζει η απάντηση στο 1ο ερώτημα, αν ο Α μεταγράψει την συμφωνία του με τον Β μια μέρα πριν συμβληθεί με τον Γ;

3.Τι είναι η προσημείωση υποθήκης, με ποια διαδικασία εγγράφεται, ποια δικαιώματα παρέχει στον προσημειούχο δανειστή και υπό ποιες προϋποθέσεις;

4.Είναι δυνατή η κατάρτιση συναινετικού δανείου; Αν ο Γ παύσει να καταβάλλει τις συμφωνημένες δόσεις, ποιες αξιώσεις έχει εναντίον του η Τ;

5.Ποιοι κληρονομούν τον Γ και κατά ποιο ποσοστό;


Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Επιτρέπεται η χρήση ασχολίαστου Αστικού Κώδικα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου