31 Δεκεμβρίου 2011

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου

Νοέμβρης 2011:

ΘΕΜΑ Α

1) Η ηθική αξία της κοινωνικής ηθικής.

2) Μεθοδολογική προτεραιότητα της ιστορικής-υποκειμενικής ερμηνείας έναντι στην αντικειμενική-τελεολογική.

ΘΕΜΑ Β

1) Η φύση κατά τη διδασκαλία του νεότερου φυσικού δικαίου.

2) Πού εδράζεται...

...η δυσπιστία της παραδοσιακής θεωρίας έναντι στην αντικειμενική-τελεολογική; Είναι δικαιολογημένη;

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρτιος 2012:

ΘΕΜΑ 1 

α) Υποχρεωτικότητα και εξαναγκαστό του δικαίου: Εξηγήστε τη διαφορά με ένα παράδειγμα

β) Η τελολογική ερμηνεία προσδιορίζεται και ως αντικειμενική. Είναι δικαιολογημένος ο εν λόγω προσδιορισμός;

ΘΕΜΑ 2 

α) Θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι το δίκαιο αποτελεί σύνολο εμπειρικών κανόνων;

β) Καθήκον αμεροληψίας και καθήκον αντικειμενικότητας του δικαστή. Εξηγήστε την εννοιολογική διάκριση με ένα παράδειγμα κατά το οποίο ο δικαστής, ενώ δεν παραβιάζει το καθήκον της αμεροληψίας, παραβιάζει το καθήκον της αντικειμενικότητας.

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο θέματα με τα υποερωτήματά του

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2012: 

Θέμα Α:

1) Ηθική διάσταση ερμηνείας του δικαίου

2) Πραγματική ισχύς του δικαίου 

Θέμα Β:

1) Ηθική αυτονομία και εξαναγκασμός του δικαίου

2) Νομικός χαρακτηρισμός .

Να απαντηθεί ένα εκ των δύο θεμάτων με τα υποερωτήματά του .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απρίλιος 2014

Θέμα Α:

1)  Η γραμματική ερμηνευτική μέθοδος κατά την παραδοσιακή διδασκαλία.

2) Η ηθική της κοινωνικής ηθικής.

Θέμα Β:

1) Ο ηθικά αποδεκτός και ο ηθικά μη αποδεκτός εξαναγκασμός.

2) Η εικαζόμενη βούληση του νομοθέτη.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Βάρδια Α')

Θέμα 1:
  
α) Κοινωνιολογικός θετικισμός.

β) Πολλές φορές δηιουργείται η εντύπωση ότι ο εφαρμοστής του δικαίου αποφασίζει σύμφωνα με τη βούλησή του. Αληθεύει αυτό το γεγονός; (μη ακριβής διατύπωση)

Θέμα 2: λείπει η διατύπωση


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2015 (Βάρδια Β')

Θέμα 1:

α) Η ηθική αξία της θετικότητας του δικαίου.

β) Θεμελιώνεται (και αν ναι,πώς) η αυτοτέλεια της γραμματικής μεθόδου;Θέμα 2:

α) Γιατί κατά την ηθική της αυτονομίας δίκαιο και ηθική δεν ταυτίζονται;

β) Δικαιολογείται (και αν ναι, πώς) η θέση που επιφυλάσσει η παραδοσιακή θεωρία στην ιστορική-υποκειμενική ερμηνεία;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015

Ερωτηση 1

Α. Έννοια και ισχύς δικαίου κατά τον νομικό ρεαλισμό. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ρεαλιστικών θεωριών.

Β. Η έννοια και η χρήση του λεξικού για την ερμηνεία του δικαίου κατα την παραδοσιακή θεωρία.

Ερωτηση 2

Α. Θετικότητα και υποχρεωτικότητα δικαίου κατα τις μη θετικιστικές θεωρίες.

Β. Η επιστημονικότητα του δικαίου κατα τις νεώτερες θεωρίες φυσικού δικαίου. Γιατί δεν επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες τους;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

Θέμα 1

1α. Η αμφισβήτηση της αξίας της μεθοδολογίας του δικαίου σύμφωνα με τον von Kirchmann.

1β. Η φύση του ανθρώπου κατά τις νεότερες θεωρίες φυσικού δίκαιου.

Θέμα 2 

2α. Έχει αυτοτέλεια η γραμματική ερμηνεία;

2β. Ρυθμιστικές λειτουργίες κοινωνικής ηθικής.

* Η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση.
Τ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Α σειρά)

Θέμα 1


1α. Tο λεγόμενο "κρατικό μονοπώλιο της βίας".
. Το μεθοδολογικό ζήτημα του τέλειου λεξικού .

Θέμα 2

2α. Γιατί η ταυτότητα της έννομης τάξης διατηρείται, αν και μεταβάλλεται το περιεχόμενο της?
2β. Το μεθοδολογικό ζήτημα του σκοπού του νόμου .

Να απαντηθεί το ένα από τα δύο ερωτήματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φεβρουάριος 2017 (Β σειρά)

Θέμα 1

. Κανονιστικός θετικισμός.
1β. Το μεθοδολογικό ζήτημα της εικαζόμενης βούλησης του νομθέτη.

Θέμα 2

1α. Το ζήτημα της διαστροφής του δικαίου, αν το δίκαιο ταυτιζόταν με την ηθική .
. Τα μεθοδολογικά γνωρίσματα του ρεύματος της νομικής τυποκρατίας .

Γράψτε ένα από τα δύο θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2017

Θέμα 1ο

Α) Τί προσάπτει ο θετικισμός στη σχολή του φυσικού δικαίου;
Β) Η αξία και τα όρια της γραμματικής ερμηνείας σύμφωνα με την παραδοσιακή διδασκαλία

Θέμα 2ο

Α)Συστηματική- αξιολογική ερμηνεία

Β) Έχει η κοινωνική ηθική, ηθική αξία;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2019

Θέμα 1ο
Α. Φύση και κοινωνικό συμβόλαιο σύμφωνα με τον Τζων Λοκ.
Β. Μεθοδολογικά όρια του δικανικού συλλογισμού.

Θέμα 2ο
Α. Αντικειμενική-τελεολογική ερμηνεία.
Β. Κοινωνιολογικός θετικισμός σύμφωνα με τον Χαρτ.

Να απαντηθεί ένα από τα δύο θέματα.
(Κατά προσέγγιση διατύπωση)3 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θέμα Β Σεπτέμβριος '19
  1.Κοινωνιολογικος θετικισμός Haart
  2.Αντικειμενικη-τελολογικη ερμηνεία

  ΑπάντησηΔιαγραφή