25 Ιουλίου 2019

Θέματα Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου (κλιμάκιο Λαζαράτος- Αντωνίου), Ιούλιος 2019

Θέματα της γραπτής εξέτασης στην ύλη της Αντωνίου

1) Πώς απάντησε το ΣτΕ στα νομικά και ουσιαστικά επιχειρήματα των αιτούντων στην απόφαση 668/12 αναφορικά με τη συνταγματικότητα του πρώτου μνημονίου;

2) Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.

3) Διαδικασία παραγωγής του νόμου από την κατάθεση μέχρι την ψήφιση του.Ερωτήσεις που έγιναν στην προφορική προεξέταση από την Αντωνίου

Περιορισμοί δικαιωμάτων
Βασικές πτυχές του GDPR
Αρχή αναλογικότητας
Eurogroup: ποια είναι τα μέλη του
Ανάλυση της απόφασης Google και τι χρησιμοποίησε το δικαστήριο ως νομική βάση
Ανάλυση για το εμπορικό απόρρητο
Ευρωπαϊκός κοινωνικός χάρτης σε σχέση με ΕΣΔΑ
Ποιος έφτιαξε την ΕΣΔΑ;
Απόφαση για τη συνδικαλιστική οργάνωση (δείτε την καλά)
Pringle: τι έγινε
Ryanair vs aviation ανάλυση
Τι έγινε στην υπόθεση της Ryanair;
Πρόταση οδηγίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
Ποια νομοσχέδια δεν μπορούν να ψηφιστούν σε διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή αλλά πρέπει οπωσδήποτε να πάνε στην Ολομέλεια;

Ερωτήσεις που έγιναν στην προφορική εξέταση από τον Λαζαράτο

Αγωγή. Ειδικότερα είχε ρωτήσει για την παρεμπίπτουσα αγωγή
Αποσπαστές διοικητικές πράξεις
Πότε καλείται ο αιτών στην ακυρωτική δίκη;
Αίτηση επανασυζητήσεως
Πότε συνάπτεται η διοικητική πράξη;
Κατά τόπον αρμοδιότητα και εξαιρέσεις
Μίνι πρακτικό για την ανακοπή
Γενικές διοικητικές πράξεις
Ομοδικίες (διαβάστε πολύ καλά τον κώδικα)
Υπηρεσιακές μεταβολές
Διαφορές από συμβάσεις
Ανακοίνωση δικής: προθεσμίες στο ΠΔ και στον ΚΔΔ, τι είναι κλπ
Ανάκληση διοικητικών πράξεων και α.ν. 261/1968
Αποζημίωση στην ανάκληση
Τι είναι η αυτόκλητη/ αυθόρμητη κλήση;
Νέα κρίσιμα έγγραφα στην αναθεώρηση.
Σε ποιες περιπτώσεις η διακριτική ευχέρεια γίνεται υποχρέωση ανακλήσεως και σε ποιες υποχρέωση αποφάνσεως;
Υπόμνημα Συνεχίσεως
Πρόσθετοι ορισμοί της διοικητικής πράξης
5 πρόστιμα που συνιστούν ακυρωτική διαφορά
Προθεσμία για απάντηση σε έγγραφα
Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα
Γενική προθεσμία απάντησης στη διοικητική διαδικασία
Κλήση του 21 παρ. 5
Παραδείγματα παρεπόμενων
Περιπτώσεις ανυπόστατων διοικητικών πράξεων
Παρεμπίπτων έλεγχος ατομικών και κανονιστικών διοικητικών πράξεων και εξαιρέσεις για τις ατομικές
Αναστολή διοικητικής πράξης στον ΚΔΔ (προϋποθέσεις και εξαιρέσεις)
Απαρτία συλλογικών οργάνων
Προθεσμίες για τη διοίκηση (ενδεικτικές ή ανατρεπτικές)
Fait du prince
Μπορεί η διοίκηση να μεταβάλει τους όρους μιας διοικητικής σύμβασης; Έχει ευθύνη προς αποζημίωση;
Πού θεμελιώνεται η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του ιδιώτη;
Ποιές διοικητικές προσφυγές διακόπτουν την προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσης; Για πόσο;
Υπαλληλική προσφυγή στο ΣτΕ. Που προβλέπεται;
Τι είναι σύνθετη διοικητική ενέργεια;
Πώς ασκείται η κύρια παρέμβαση;
Πού θεμελιώνεται η αστική ευθύνη του Κράτους στο Σύνταγμα;
Εξαιρέσεις από το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα (απόλυτες-σχετικές)
Διακοπές (και επί φορολογικών)
αρ. 41 ν. 3659/08 με διπλό πλάσμα επί ενδίκου βοηθήματος σε άλλη δικαιοδοσία
Πότε μπορεί να κρατήσει υπόθεση το ΣτΕ;
Αποσπαστές διοικητικές πράξεις / actes detachables
Πρέπει να ενημερώνεται ο ιδιώτης για την ειδική προσφυγή;
Ανακοπή: ποιες είναι οι εκτελεστές πράξεις / και επί φορολογικών
Ανακοπή: σε ποια πράξη η προθεσμία είναι 10 ημέρες;
Πότε προσβάλλονται οι ανυπόστατες;
Ένδικα βοηθήματα που δικάζει το ΣτΕ
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις στη διοικητική σύμβαση
Αιτιολογία ΣτΕ για αποζημίωση στην ανάκληση νόμιμων (θεωρία της ενότητας)
Αυθόρμητη κλήση στο δικαίωμα ακροάσεως
Τι λέει ο αναγκαστικός νόμος για τις παράνομες ευμενείς;
Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως
Τι είναι η συγκρότηση και τι η σύνθεση του Δικαστηρίου;
Ποιος εκπροσωπεί το Δημόσιο στην ακυρωτική δίκη/ ποιος στην ουσίας (+εξαιρέσεις)
Πώς μετράμε την προθεσμία (dies a quo) και πού θεμελιώνεται αυτό;
Περιπτώσεις του 32 παρ 2 π.δ. 18.89

1 σχόλιο:

  1. Ποιά είναι η απόφαση που αφορά τη συνδικαλιστική οργάνωση και ποιά αυτή που αφορά την google?

    ΑπάντησηΔιαγραφή