28 Οκτωβρίου 2018

Θέματα Νομικής Πληροφορικής

Ιούνιος 2018

Στην αρχή θεωρητικές ερωτήσεις τις οποίες απαντούσαν ένας ένας με τη σειρά.

1) Έπρεπε (σύμφωνα με τον gdpr) να μας στέλνουν mail για να δώσουμε τη συγκατάθεση μας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

2) Πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος ηλεκτρονική υπογραφή;

3) Ποιες βάσεις δεδομένων γνωρίζετε;

4) Τι είναι η εκτίμηση αντιτύπου;

5) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ίντερνετ;


Ακολούθησε ένα πρακτικό, κοινό και πάλι για όλους, το οποίο όλοι απάντησαν. Αφορούσε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την άρση του απορρήτου. Οι ερωτήσεις είχαν τη μορφή αξιολόγησης ισχυρισμών, σχετικών με την ευθύνη των ενδιάμεσων, την άρση του απορρήτου και την αρχή της εξωεδαφικότητας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου