28 Οκτωβρίου 2018

Θέματα Νομικής Πληροφορικής

Ιούνιος 2018

Στην αρχή θεωρητικές ερωτήσεις τις οποίες απαντούσαν ένας ένας με τη σειρά.

1) Έπρεπε (σύμφωνα με τον gdpr) να μας στέλνουν mail για να δώσουμε τη συγκατάθεση μας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

2) Πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος ηλεκτρονική υπογραφή;

3) Ποιες βάσεις δεδομένων γνωρίζετε;

4) Τι είναι η εκτίμηση αντιτύπου;

5) Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ίντερνετ;


Ακολούθησε ένα πρακτικό, κοινό και πάλι για όλους, το οποίο όλοι απάντησαν. Αφορούσε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την άρση του απορρήτου. Οι ερωτήσεις είχαν τη μορφή αξιολόγησης ισχυρισμών, σχετικών με την ευθύνη των ενδιάμεσων, την άρση του απορρήτου και την αρχή της εξωεδαφικότητας.


Ιούνιος 2019

Ερωτήσεις:
1. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νομικό πρόβλημα του internet;
2. Νομικές βάσεις δεδομένων: αν έχουμε χρησιμοποιήσει, ποια είναι η καλύτερη βάση;
3. Υπάρχει στην Ελλάδα εφαρμογή του συστήματος notice and take down;
4. Ανεβάζει ένας φίλος μας φωτογραφία μας στο Facebook και δε μας αρέσει, τι κάνουμε; και τι κάνουμε αν το fb δεν την κατεβάσει;

Το πρακτικο ήταν για προσωπικά δεδομένα. Περιληπτικά, το δημαρχείο έχει δημοτική επιχείρηση υδροδότησης και έχει αναθέσει τη μηχανογραφηση σε ιδιωτική εταιρεία. Εν όψει εκλογών, ο δήμαρχος παίρνει τα στοιχεία από τον υπεύθυνο μηχανογραφησης και στέλνει στους πελάτες emails και μηνύματα στο κινητό για την υποψηφιότητα του.
Τι μπορώ να κάνω με αυτά τα μηνύματα;
Έχει ευθύνη ο δήμαρχος;
(Κατά προσέγγιση)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου