1 Σεπτεμβρίου 2016

Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων


Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου του Τομέα Ποινικών Επιστημών 

Διδάσκοντες: Μ. Κρανιδιώτη, Ε. Παπαθανασόπουλος, Α. Τζαννετάκη

Το ενδιαφέρον αυτού του μαθήματος είναι ότι η προσέγγιση των συναφών ζητημάτων γίνεται παράλληλα και σε ποινικό και σε εγκληματολογικό επίπεδο. Εξετάζεται, δηλαδή, όχι μόνο το τι είδους μέτρα λαμβάνονται από την έννομη τάξη για τους παραβατικούς ανηλίκους, αλλά επίσης το γιατί ωθούνται οι ανήλικοι αυτοί στην τέλεση παραβατικών πράξεων και το πώς, με βάση αυτή την αιτιολογική προσέγγιση, μπορεί να επιτευχθεί η πρόληψη τέτοιων πράξεων στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας.

Το Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων είναι ένα από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του Δ΄ εξαμήνου. Γίνεται και επίσκεψη σε δικαστήριο ανηλίκων. Η εργασία, όπως και στα άλλα εγκληματολογικά μαθήματα επιλογής, είναι προαιρετική και έχει χαρακτήρα ενισχυτικό ως προς την βαθμολογία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου