1 Σεπτεμβρίου 2016

Συγκριτικό Δίκαιο

Από τον οδηγό σπουδών

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, χειμερινού εξαμήνου, του Τομέα Διεθνών Σπουδών 

Διδάσκουσα: Ε. Μουσταΐρα

Εξετάζονται κατά πρώτον ζητήματα θεωρητικά, όπως το πως ορίζεται αυτό, ποιες είναι οι πηγές του δικαίου, ποια είναι τα αντικείμενα και ποια η διαδικασία της σύγκρισης, ποιοι είναι οι σκοποί της σύγκρισης των νομικών συστημάτων, το αν το συγκριτικό δίκαιο αποτελεί επιστήμη ή μέθοδο, το αν είναι σκόπιμη η ταξινόμηση των νομικών συστημάτων και ποια επιχειρήματα προβάλουν οι αντίθετοι στην ταξινόμηση αυτών. Επίσης, μεταξύ των θεωρητικών ζητημάτων που εξετάζονται είναι και αυτό της μεταφύτευσης/δανεισμού δικαιικών ρυθμίσεων καθώς και το αν θα ήταν ορθότερο/σκοπιμότερο να μιλάμε για σύγκριση νομικών πολιτισμών αντί για σύγκριση δικαίων. Στη συνέχεια εξετάζονται σε γενικές γραμμές διάφορα νομικά συστήματα του κόσμου, όπως τα δυτικά, τα μικτά, τα δίκαια των ιβηροαμερικανικών κρατών, τα αφρικάνικα αυτόχθονα δίκαια, το μουσουλμανικό δίκαιο και το νομικό σύστημα της Κίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου