5 Ιουνίου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Ειδικό Δικοικητικό Δίκαιο για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την προφορική εξέταση και την ύλη στο Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο ισχύουν τα εξής:


Προφορική εξέταση:

Οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ειδικό Διοικητικό – Αστυνομικό Δίκαιο, καλούνται σε προφορική εξέταση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016, ώρα 12:00, στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου, Ιπποκράτους 33, 3ος Όροφος, Γραφείο 9 

Εξεταστέα ύλη:

Αστυνομικό Δίκαιο, Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Έννοια-Περιεχόμενο-Όρια, Ζ. Παπαϊωάννου σελ: 91-97, 118-144, 147-166, 183-208, 259-275, 491-503, 513-672.

Οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο “Φάκελο Νομολογίας” στην ενότητα “Έγγραφα” του eclass. Συγκεκριμένα να δοθεί έμφαση στις ακόλουθες αποφάσεις:

o Δημόπουλος κατά Ελλάδας: σκέψεις 38-42.
o Galotskin κατά Ελλάδας: σκέψεις 32, 33, 36, 38.
o Πετροπούλου-Τσακίρη κατά Ελλάδας: σκέψεις 61, 62, 65.
o ΣτΕ 950/2014.
o ΔΕφΑθ 4542/1998.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου