5 Ιουνίου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας για την ύλη και τις προφορικές εξετάσεις:


Προφορικές εξετάσεις:


Καλούνται οι φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα «Δίκαιο Ελεύθερου  Ανταγωνισμού» σε προφορικές εξετάσεις την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:00 στο γραφείο 2, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος.


Εξεταστέα ύλη:


Από το συλλογικό έργο «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (επιμ. Δημ. Τζουγανάτος, 2013), οι σελίδες


12-31 (αντικείμενο προστασίας)

156-170 (Κανονισμός 1/2003)

206-229 (συμπράξεις)

249-258 (απαγορεύσεις κατ΄αντικείμενο/ κατ΄αποτέλεσμα)

264-269 (κανόνας λογικής)

270-309 (συμφωνίες ήσσονος σημασίας και κατάλογος συμπεριφορών)

316-333 (εξαιρέσεις)

415-433 (κάθετες συμπράξεις)

497-518 (έννοια δεσπόζουσας θέσης)

593-619 (tying- bundling)

655-  663 (επιθετική τιμολόγηση)

667-681 (εκπτώσεις)

753-761 (συγκεντρώσεις επιχειρήσεων- δικαιοδοσία- έννοια ελέγχου)

783-790 (ουσιαστική αξιολόγηση συγκεντρώσεων)

Οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να συμβουλευθούν την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος (http://eclass.uoa.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=21) όπου έχουν αναρτηθεί τα διαγράμματα των παραδόσεων του μαθήματος και η βασική νομοθεσία εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.  

4 σχόλια: