28 Μαΐου 2016

Προφορική εξέταση και εξεταστέα ύλη στο Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών για την εαρινή εξεταστική 2017


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών ισχύουν τα εξής:


Προφορική εξέταση

Η προφορική εξέταση θα λάβει χώρα την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 στο γραφείο του καθηγητή Χαράλαμπου Π. Παμπούκη, Ακαδημίας 45, 4ος όροφος. Οι φοιτητές καλούνται να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο).

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα οικεία αποσπάσματα της διδαχθείσας ύλης από το βιβλίο "Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών", Χ. Παμπούκη (επιμέλεια), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010:

- Γενική εισαγωγή σελ. 1-69

- Νομικά Πρόσωπα σελ. 75-99

- Η Ευρωπαϊκή Εταιρία σελ. 100-113

- Διεθνείς μορφές συνεργασίας εταιριών σελ. 114-141

- Η εγκατάσταση των αλλοδαπών εταιριών σελ. 142- 158

- Πτωχευτικό Διεθνές Δίκαιο σελ. 159-191

- Εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές σελ. 223-268

- Εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές σελ. 268-274

- Διεθνείς εμπορικές συνήθειες (διεθνής πώληση) σελ. 560-590

- Διεθνής διαιτησία σελ. 1240-1313

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου