27 Φεβρουαρίου 2015

Νομοθεσία για το Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως

Της Έλενας Νικολαρέα

Ακολουθούν ορισμένα ιδιαίτερα χρήσιμα νομοθετικά κείμενα για τη μελέτη και την εξέταση, εφόσον επιτρέπεται η χρήση νομοθεσίας, του Δικαίου Εκμεταλλεύσεως.

ΝΔ 3789/1957 (άρθρα 1-2) για τους Κανονισμούς εργασίας 

N. 1767/1988 (άρθρα 1-18) για τα Συμβούλια εργαζομένων 

Ν. 1264/1982 για τις Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ν. 2224/1994 (άρθρο 6) για τις Συνδικαλιστικές άδειες

Ν. 1876/1990 για τις... 

...Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

ΠΔ 178/2002 για τη Μεταβίβαση επιχειρήσεων 

Ν. 1387/1983 για τις Ομαδικές απολύσεις (και τροποποίηση με το αρ. 74 παρ. 1 Ν. 3863/2010)

Ν. 3846/2010 (άρθρα 1 και 5) για το Τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας και την Τηλεργασία 

Ν. 4052/2012 (άρθρα 113-133) για την Προσωρινή απασχόληση 

Ν.1892/1990 (άρθρα 38-39) για τη Μερική απασχόληση (συνήθως εκτός ύλης) 

ΠΔ 81/2003 για τις Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (συνήθως εκτός ύλης)

Επιπλέον, χρήσιμες είναι, σύμφωνα και με ανακοίνωση των καθηγητών, και πέντε σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Καλό διάβασμα!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου