5 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη και κείμενα Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως (Φεβρουάριος 2015)

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το διάγραμμα της ύλης στο Δίκαιο Εμμεταλλέυσεως, όπως ισχύει για την περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας.

Ύλη στο Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως (2014-2015)

Επιπλέον, ύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα επιτραπεί η χρήση ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των κειμένων των εξής οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

97/81/ΕΚ, 98/59/ΕΚ, 1999/70/ΕΚ, 2001/23/ΕΚ, 2008/104/ΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου