2 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στη Γενική Κοινωνιολογία (Φεβρουάριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Γενικής Κοινονιολογίας για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2015 περιλαμβάνει τα εξής:

1.Ο δομολειτουργισμός του R.K.Merton και οι κριτικές (σ.166-177)
2. Κριτική θεωρία: σημαντικές συμβολές & οι ιδέες του J.Habermas (σ.211-220)
3. Το σύγχρονο παγκόσμιο σύστημα (Im.Wallestein) (σ. 234-241)
4. Νεομαρξική χωρική ανάλυση: η παραγωγή του χώρου (H.Lefevre) και χώροι ελπίδας (D.Harvey) (σ. 242-250 & 260-261)
5. Ηγεμονία και ριζοσπαστική δημοκρατία (Er.Laclau/ Ch.Mouffe) (σ. 258-261)
6. Η συστημική θεωρία του N.Luhmann (σ.274-291)
7. Η συμβολική διαντίδραση και ο εαυτός στον Εr.Goffman (σ. 317-335)
8. Παραδείγματα ενοποίησης δομής-δρώντος υποκειμένου: Α.Giddens, P.Bourdieu,
J.Habermas (σ. 529-556)
9. Σύγχρονες θεωρίες της νεωτερικότητας (An.Giddens, U,Beck, J.Habermas,
M.Castels (σ. 568-596)
10. Θεωρίες της παγκοσμιοποίησης: Ul. Beck, Z.Bauman, Ar.Appadurai, L.Sklair,
M.Hardt-An.Negri, J.Rosenau (σ.601-609, 615-618, 618-624, 626-629)
11. Μεταδομισμός, οι ιδέες του M. Foucault (σ. 636-651)
12. Μετανεωτερική κοινωνική θεωρία: Fr.Jameson (σ.657-663).
*Tα βιογραφικά των κοινωνιολόγων δεν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου