2 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Φεβρουάριος - Σεπτέμβριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας αναφορικά με το υποχρεωτικής επιλογής μάθημα "Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας", η εξεταζόμενη ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται στα διανεμόμενα βιβλία:

- του καθηγητή Κ. Κρεμαλή, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1985

καθώς και στο διανεμόμενο βιβλίο

- της αναπληρώτριας καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2013
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου